• Kansızlık (Anemi)
• vitamin B12 eksikliği
• Lösemi
• Lenfoma
• Multipl Myeloma
• Kanama pıhtılaşma bozuklukları
• Hemofili