Tifüs Linklerimizi üyelerimiz görebilir Uslanmam üyeliği için Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Linklerimizi üyelerimiz görebilir Uslanmam üyeliği için Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] etken olduğu Linklerimizi üyelerimiz görebilir Uslanmam üyeliği için Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] hastalıktır.
TİFÜS (Bitle Bulaşan Salgın Tifüs)

Etken: Rickettsia prowazekii.

Bulaş Yolu: Hastalık; akut tifüslü insanların kanını emerek infekte olan insan bitinin infeksiyonu diğer insanlara taşımasıyla bulaşır. İnfekte bit diğer insanlardan kan emerek beslenirken rickettsiaları cilt üzerinde bırakır. Bu kişiler saçlarını ovalarken rickettsiaları ya da bit parçacıklarını bitin ısırdığı yerin içine sokarak infekte olurlar. Herhangi bir hayvan kaynağı yoktur

Hastalığın Seyri: Belirtilerin başlangıcı değişkendir ancak daha çok ani başlar ve ilk belirtiler; baş ağrısı titreme yüksek ateş takatsizlik öksürme ve şiddetli kas ağrısıdır. 5-6 gün sonra ilk önce vücudun üst bölümünde başlayan ve daha sonra yüz avuç içi ve ayak tabanı hariç vücudun her yerine sıçrayan maküler cilt kabarıkları (koyu benekler) görülür. Özel tedavi uygulanmazsa vaka ölüm oranı %40'lara çıkabilir. Bitle bulaşan tifüs salgına neden olan tek rickettsia hastalığıdır.

Coğrafi Dağılım: Afrika'nın ortası ve doğusunda Amerika'nın ortası ve güneyi Asya'nın soğuk bölgelerinde (dağlık) görülür. Tifüse aşırı kalabalığın ve kötü hijyen koşullarının hakim olduğu cezaevleri ve mülteci kampları gibi yerlerde de rastlanır.

Yolcular için Risk: Yolcuların çoğu için çok düşük risk mevcuttur. Mülteci kamplarında görev alan ve kalabalık kötü hijyen koşullarının hakim olduğu diğer uygulamalar içerisinde yer alan insani yardım görevlileri risk altında olabilir.

Profilaksi: Mevcut değildir. Bitin vücudu istila etmesini önlemek üzere temizlik yapmak çok önemlidir. Vücut bitini kontrol etmek ve yüksek risk altındaki insanların giysilerinde kullanmak üzere pudra haşarat ilaçları vardır.
Bu hastalık türkiye de pek fazla görülmez ama doğu bölgelerinde yaygın olabilir. Çünkü; orası dağlık ve kalabalık bir yerdir.