bypass ve kalp pili nedir

Bypass ameliyatları Dünya’da ve Türkiye’de kalbi besleyen damarların tıkanması (koroner arter hastalıkları) kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi hastalıklar ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Koroner arterlerin daralması veya tıkanması kalbin beslenememesi ve kalbin görev yapamaması ile sonuçlanmaktadır. Koroner anjiyografi (anjiyo) ile tıkanan veya daralan koroner damar kısmı belirlendikten sonra bypass ameliyatı ile beslenemeyen kalp bölgesinin vücudun başka bir yerinden alınan damar (örneğin bacak toplar damarı veya başka bir atardamar) ile kanlanması sağlanmaktadır. Hastaneye yatan hastanın tüm rutin tetkikleri yapılır. Bypass ameliyatları kalp-akciğer makinesi kullanılarak veya çalışan kalp üzerinde yapılabilmektedir. Ameliyat için ortalama 6 ünite kan gereklidir (hasta yakınlarından sağlanan kanın grubu hastanınki ile aynı olmak zorunda değildir; hastanemizin Kan Bankası gerekli takas işlemlerini yapmaktadır). Ameliyat sonrası hastalar yoğun bakım ünitesinde modern tıbbın tüm olanakları ile en az üç doktor ve özel eğitilmiş personeli ile izlenir. Genel durumu düzelen hasta servise nakledilir. İlaç tedavisi ve diyeti düzenlendikten sonra hastanın taburculuğu klinik durum uygunsa 6-8 gün içinde planlanır Hasta düzenli aralıklarla kontrol muayenelerine çağrılır. rnrnrnKalp PilirnrnKalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması ve/veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramamsı durumunda yeterli elektriksel uyarıyı oluşturmak için kullanılan cihazlara "Kalp pili" denilmektedir. Kalp Pilleri geçici ve kalıcı piller olarak ikiye ayrılmaktadırlar. "Geçici kalp pilleri" acil şartlarda kullanılmak için dizayn edilmişken "Kalıcı kalp pilleri" sürekli kullanım için tasarlanmışlardır.rnrnKalp Pilleri elektriksel uyarı üretici bir jeneratör ve üretilen bu elektriksel uyarıyı kalp dokusuna iletilmesini sağlayan elektrot telden oluşmaktadırlar. Kalıcı Kalp Pillerinın uyarıyı üreten jeneratörleri günümüzde 125-155 gr ağırlığında olup Lityum içerikli bataryalar taşımaktadır. Bu bataryalar vücutta sağ veya sol göğüs duvarı içine karın içine konulabilmektedir. Jeneratörde üretilen eletriksel uyarıyı kalp dokusuna taşıyan elektrot telin bir ucu jeneratöre bağlı olup diğer ucuda kan damarları içinden geçirilerek kalbin atriyumu veya ventrikülü içine yerleştirilmektedir. Takılan Kalıcı Kalp Pilinin çalışma hızı hastanın ihtiyacına göre dışarıdan ayarlanabilmektedir. Hastanın hastalığına pilin özellikleri ve çevresel faktörlere bağlı değişmekle birlikte pillerin ortalama ömrü 5-10 yıl arasında değişmektedir jeneratör içindeki elektronik sistem sayesinde belli aralıklarla yapılan pil kontrolleri sırasında cihaz ortalama ne kadar ömrünün kaldığını göstermekte ve bu şekilde zamanında jeneratör değişimi yapılmaktadır. Günümüzde yılda yaklaşık olarak 600.000 hastaya kalıcı kalp pili takılmaktadır