İşgal yıllarında gizli ve açık işbirlikçiler

– 1
Sadrazam Tevfik Paşa
"Tevfik Paşa İngiltere ile gizli bir anlaşmaya varılarak Osmanlı Devleti'nin kalan ülkesinin birliğinin ve İngiltere'ye bağlılığının sağlanmasını istedi." - Yüksek Komiser Amiral Calt Horpe'un raporundan. 06.06.1919

"Ankara Serv Antlaşmasını kabul etmelidir." - 04.11.1920 A. İzzet Paşa kuruluna verdiği talimattan.
"Anadolu'yu boşaltmaları karşılığında Trakya Yunanlılara bırakılabilir." - 19.09.1921 Bakanlar Kurulu.
Sadrazam Salih Paşa
"İngiltere'ye direnip durmak gereksiz ve tehlikelidir." - 20.08.1921
Hariciye Nazırı Mustafa Şerif Paşa
"Kendim kabinedeki arkadaşlarım Sultan ve geniş bir halk kitlesi adına katiyet ve ciddiyetle temin ederim ki umumun arzusu İngiltere tarafından idare edilmekliğimizdir." - 16.12.1918 İngiltere Ordu Komutanı General Milne'e..
Hariciye Nazırı Sefa Bey
"Hükümet Ermenilere toprak verilmesini kabul ediyor." - 29.01.1921 İngiliz Yüksek komiseri Rumbold'a..


Adliye Nazırı Ali Rüştü
"General Paraskevopulos'un ordusu şimdi sürat ve şiddetle harekata devam eyleyecek olursa birkaç haftada Ankara Surları önünde bulunacaktır. Yunan ordusunun başarısı için dua ediniz! Bu ordu bizim ordumuzdur!" - 12.07.1920
Nazır Rıza Tevfik
"Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa medeniyeti Aandolu'yu bu zararlı haşereden temizleyecektir. Hüküm galibindir. Medeniyeti temsil eden İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek küstahlıktır." - 1920
İngiliz Muhipler Derneği Başkanı Adliye Nezareti Müsteşarı ve yazar Sait Molla:
"İngiltere Osmanlı Devleti'nin yönetimine el koyarsa saltanat ve hilafetin İngilizler elinde bulunduğunu gören Mısır ve Hindistan Müslümanlarının da İngiltere'ye dost olmanın gereğine inanacakları..."

"İngiliz mandası istediğinizi bütün itilaf temsilcilerine hükümete ve gazetelere bildiriniz.." - 23.05.1919 Belediyelere genelgeden..

"Milliyetci hareket boşa gitmeye mahkumdur..." - 01.05.1920
Yazar ve Nazır Ali Kemal
"Düşmanlar Teşkilat-i Milliye'den bin kere daha iyidir." - 23.04.1920

"Ankara'dakilerin Yunanlılara hala meydan okumalarına çılgınlıktan başka bir sıfat verilemez. Yunanlılarla aramızda akılca da ilimce de kuvvet bakımından ve her açıdan bu kadar fark varken onlarla muhabereye girişilemez." - 07.08.1920

"Kars alındı. Demek ki işlemediğimiz bir hata kalmıştı. Ermenistan'a taarruz ile onu da tamamladık... Ankara yâranı nihayet meramlarına erdiler. Ermenistan'a yürüdüler. Kars'ı işgal ettiler." - 11.11.1920

"Avrupa ile başa çıkmayı asırlardan beri Asya'nin hangi kavmi başardı ki biz başarabilelim." - 06.02.1921Yazar Refi Cevat Ulunay
"Türkler kendi güçleri ile adam olamaz. İngilizler elimizden tutup bizi kurtaracak." - 21.05.1919

"İstiklâl diye bağıranlar kötü niyetlidir." - 31.08.1919

"Tek çarenin galiplerle uyuşmak ve anlaşmak olacağı bu kafasızlarca ne zaman anlaşılacak?" - 23.03.1920

"Milliyetci hareketi yok etmek millet için var olma meselesidir... O alçaklara karşı çıkanlar dine halifeye milliyete unutulmaz hizmette bulunmuş olacaklardır." - 04.04.1920

"Yunanistan kısa zamanda Mustafa Kemal kuvvetleri denen çapulcuları tamamen tepeleyecektir." - 08.09.1920

"Anadolu ile değil Yunanistan ile anlaşmalıyız." - 15.10.1920
Jandarma Genel Komutanı Kemal Paşa
"Yunanla çarpışmaktan vazgeçiniz. Zira bu teşebbüsünüz beyhudedir." - 3.08.1919
Adana Valisi Abdurrahman'ın demeci:
"Ayaklanma için sebep yoktur. Fransızlar bizim iyiliğimizi istiyorlar." - 05.11.1920
İzmir Valisi Kambur İzzettin'in genelgesinden:
"Yunan kuvvetlerinin özel bir tören ve saygı ile karşılanması...." - 26.05.1919

İzmir Valiliği Mütasarrıfı Anzavur Ahmet
"Padişah Yunanlılarla harp edilmesine razı değildir. Yunanlılar bizim dostumuzdur. Padişahın emir ve rızası hilafına olarak onlara silah çekmek küfürdür isyandır." - 1920
Anadolu Cemiyeti'nin Istanbul'daki Yunan Başkomiserliğine önerisi:
"Amaç Ankara hükümetine karşı Yunanistan'ın yardımıyla Sultan'ın ve Yunanistan'ın himayesi altında bir Batı Anadolu devletinin kurulmasıdır... Kemalist kuvvetler bastırılacak; bütün Anadolu Mustafa Kemal'in elinden kurtarılacak. Bunun için kurulacak gönüllü Anadolu ordusunun talim ve silahlarından Yunan başkomutanı sorumlu olacak bir miktar yunan subayının bu orduya katılması sağlanacak... Yunanistan masraflarını karşılamak üzere cemiyete 100.000 Türk Lirası verecek."
- 9.12.1921 (Anadolu Cemiyeti Vahdettinci bir örgüt olup o aşamada Şeyhülislam Mustafa Sabri başkanlığı altında idi)
İşgal yıllarında gizli ve açık işbirlikçiler

– 2


Dini çevrelerden


Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi(Mason)
"Benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım diğer Müslümanları da. Bunların vaktiyle Araplaşmadığına da çok eseflenirim. Arap dili ne Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan insanın milliyetin küçüğüne sahip olup da onunla iftihar edeceğine büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha kárlı ve makul olur.” (Yarın Dergisi 14 Nisan 1930)
Divitli Eşref Hoca:
"İngilizlere meydan okuyoruz. Bu en büyük küfürdür." - 1920
Delibaş Mehmet:
"Halifenin müttefiki olan İngilizler Pınarbaşı'na doğru geliyorlar. Onlarla birlik olup Kuva-i Milliyecileri yeneceğiz". - 1920

"Kim milliyetçilerle birlikte Yunana karşı giderse şer'an kafirdir". - 1920
İslam yüceltme derneğinin bildirisi:
"Yunan ordusu halifenin ordusu sayılır. Hiç de zararlı bir topluluk değildir. Asıl kafası koparılacak mahlukat Ankara'dadır." - 1920
Medrese Hocaları Derneği (Cemiyet-i Müderressin):
Kuva-i milliyetciler kudurmuş haydutlardır.
Edirne Tem'in gazetesinden
"Müftü Hilmi Efendi Selimiye camii'inde hürriyetin ve adaletin saygıdeğer temsilcisi olan Venizelos hazretlerinin sağlığı için güzel bir dua okumuş ve hazır bulunanlar şükran duygularını belirterek duaya katılmışlardır." - 13.08.1920
Konya'nin 27 köyünün eşrafının İngiliz temsilcisine başvurusu:
"Milliyetçileri ezmek için Ingiliz hükümetinin bize yardim elini uzatmasi..." - 28.10.1920
Batılılar geldiklerinde ellerinde incil bizim elimizde topraklarımız vardı.

Bize gözlerimizi kapayarak dua etmesini ögrettiler.
Gözümüzü açtıgımızda ise; bizim elimizde incil onların elinde topraklarımız vardı.

Kenya Kurucu Devlet Başkanı

"Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır."

Mustafa Kemal