Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Cumhuriyet'ten Günümüze Başbakanlık Teşkilatı

  Cumhuriyetten Günümüze Başbakanlık Teşkilatı

  23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi; sadece yasama yetkisini değil aynı zamanda yürütme yetkisini de millî iradenin merkezini teşkil eden Meclis'te toplamaktadır. Meclis Başkanı aynı zamanda Hükümet ve Devlet Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Büyük Millet Meclisi 2 Mayıs 1920 tarihinde İcra Vekilleri'nin seçilmesine dair 3 Numaralı Kanun'u kabul ederek ilk İcra Vekilleri Heyeti'ni seçti. Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süre içerisinde İcra Vekilleri Heyeti Reisliği görevini de ifa etti. 20 Ocak 1921 gün ve 85 Sayılı Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 29 Ekim 1923 gün ve 364 Sayılı Kanun'la Cumhuriyet ilân edilmiş ve bu Kanun'un 12. maddesinde Başvekil'in Reisicumhur tarafından seçileceği hükme bağlanmış oldu.


  ***


  Başkanlar ve Hükümetler
  1923 - 1946 Dönemi

  Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra 1923 -1 946 yılları arasındaki tek partili siyasal yaşamda kurulan hükümetler şöyle:
  İsmet İnönü


  1- I. İnönü Hükümeti (30.10.1923 - 06.03.1924): 25 Nisan 1920 ile 27 Ekim 1923 tarihleri arasında görev yapan Muvakkat İcra Encümeni ve 5. İcra Vekilleri Heyeti ardından ilan edilen Cumhuriyeti takiben hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından Malatya Milletvekili İsmet İnönü'ye verildi. 30 Ekim 1923'te yapılan güven oylamasında kullanılan 165 oyun tamamı kabul çıktı. 3 Mart 1924'te Hilafetin ve bu nedenle de Şerie ve Evkaf Vekaleti'nin ve ayrıca Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti'nin kanunla kaldırılması üzerine yeni bir kabine oluşturulması için İnönü başbakanlıktan çekildi.

  2- II. İnönü Hükümeti (06.03.1924 - 22.11.1924): Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından Malatya Milletvekili İsmet İnönü'ye verildi. 6 Mart 1924'te yapılan güven oylamasında kullanılan 145 oyun tamamı kabul çıktı. Başbakan İnönü'nün ''sağlık nedeniyle'' istifası üzerine hükümet sona erdi.  Ali Fethi Okyar


  3- Okyar Hükümeti (22.11.1924 - 03.03.1925):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından İstanbul Milletvekili Ali Fethi Okyar'a verildi. 27 Kasım 1924'te yapılan güven oylamasında kullanılan 188 oyun tamamı kabul çıktı. Okyar Şeyh Sait İsyanı sırasında başbakanlıktan istifa etti.

  4- III. İnönü Hükümeti (03.03.1925 - 01.11.1927):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından Malatya Milletvekili İsmet İnönü'ye verildi. 4 Mart 1925'te yapılan güven oylamasında kullanılan 179 oyun 153'ü kabul 23'ü ret 1'i çekimser çıktı. 1927'de yapılan genel seçimler sonunda hükümet sona erdi.

  5-IV. İnönü Hükümeti (01.11.1927 - 27.09.1930):Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından Malatya Milletvekili İsmet İnönü'ye verildi. 316 üyeli TBMM'de 5 Kasım 1927'de yapılan güven oylamasında 271 oy kullanıldı 269 kabul oyu çıktı. Bazı bakanlıkların boşalması ve siyasi durum gerekçesiyle İnönü'nün başbakanlıktan çekilmesi üzerine hükümet sona erdi.

  6- V. İnönü Hükümeti (27.09.1930 - 04.05.1931):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından Malatya Milletvekili İsmet İnönü'ye verildi. 316 üyeli TBMM'de 2 Ekim 1930'da yapılan güven oylamasında 261 oy kullanıldı 249 kabul 12 ret çıktı. 1931'de yapılan genel seçimler sonunda hükümet sona erdi.

  7- VI. İnönü Hükümeti (04.05.1931 - 01.03.1935): Genel seçimler sonucunda oluşan yeni parlamentoda hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından Malatya Milletvekili İsmet İnönü'ye verildi. 317 üyeli TBMM'de 9 Mayıs 1931'de yapılan güven oylamasında 287 oy kullanıldı. Oyların tamamı kabul çıktı. 1935'te yapılan genel seçimler sonunda hükümet sona erdi.

  8- VII. İnönü Hükümeti (01.03.1935 - 01.11.1937):
  Seçimler sonucunda oluşan yeni parlamentoda hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Malatya Milletvekili İsmet İnönü'ye verildi. 399 üyeli TBMM'de 7 Mart 1935'te yapılan güven oylamasında kullanılan 343 oyun tamamı kabul çıktı. 20 Eylül 1937'de 45 gün izin alarak başbakanlıktan ayrılan İnönü daha sonra istifa ederek görevden ayrıldı.  Celal Bayar


  9- I. Bayar Hükümeti (01.11.1937 - 11.11.1938): 20 Eylül 1937'de İsmet İnönü'nün 45 gün izin alarak başbakanlıktan ayrılması üzerine Başbakan Vekilliği’ne getirilen Celal Bayar İnönü'nün istifası ile boşalan başbakanlığa Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından atandı. 8 Kasım 1937'de yapılan güven oylamasına katılan 364 milletvekilinin tamamı kabul yönünde oy kullandı. Atatürk'ün vefatı üzerine İnönü Cumhurbaşkanı seçildi. Yeni hükümetin kurulması için Bayar istifa etti.

  10-II. Bayar Hükümeti (11.11.1938 - 25.01.1939):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından İzmir Milletvekili Celal Bayar'a verildi. 16 Kasım 1938'de yapılan güven oylamasında kullanılan 342 oyun tamamı kabul çıktı. Bayar'ın parti divanında seçim kararı alınması üzerine başbakanlıktan çekilmesiyle hükümet sona erdi.  Refik Saydam


  11- I. Saydam Hükümeti (25.01.1939 - 03.04.1939): Celal Bayar'ın istifasından sonra hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından İstanbul Milletvekili Refik Saydam'a verildi. 27 Ocak 1939'da yapılan güven oylamasına kullanılan 341 oyun tamamı kabul çıktı. Oylamaya 57 milletvekili katılmadı. Hükümet 1939'da yapılan genel seçimler nedeniyle sona erdi.

  12- II. Saydam Hükümeti (03.04.1939 - 09.07.1942):
  Seçimler sonrasında oluşan yeni parlamentoda hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından yeniden İstanbul Milletvekili Refik Saydam'a verildi. 424 üyeli TBMM'de 10 Nisan 1939'da yapılan güven oylamasında 389 oy kullanıldı. Kullanılan oyların tamamı kabul çıktı. 35 milletvekili oylamaya katılmadı. Refik Saydam'ın görevi başında vefat etmesiyle hükümet sona erdi.  Şükrü Saraçoğlu


  13- I. Saraçoğlu Hükümeti (09.07.1942 - 09.03.1943):
  Refik Saydam'ın vefatı üzerine hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu'na verildi. 5 Ağustos 1942'de yapılan güven oylamasında kullanılan 381 oyun tamamı kabul çıktı. 45 milletvekili oylamaya katılmadı. Hükümet 1943'te yapılan genel seçimler nedeniyle sona erdi.

  14-II. Saraçoğlu Hükümeti (09.03.1943 - 07.08.1946):
  Seçimler sonucunda hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu'na verildi. 455 üyeli TBMM'de 17 Mart 1943'te yapılan güven oylamasında kullanılan 425 oyun tamamı kabul çıktı. 30 milletvekili oylamaya katılmadı. 1946'da yapılan genel seçimler nedeniyle hükümet sona erdi.


  ***
  1946-1950 Dönemi


  Recep Peker


  15- Peker Hükümeti (07.08.1946 - 10.09.1947): 1946 seçimleri sonrasında oluşan yeni parlamentoda hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından Kütahya Milletvekili Recep Peker'e verildi. 465 üyeli TBMM'de 14 Ağustos 1946'da yapılan güven oylamasına katılan 431 milletvekilinin 378'i kabul 53'ü ret yönünde oy kullandı. Oylamaya 30 milletvekili katılmadı. Muhaliflerinin artan baskısı sonucunda Başbakan Recep Peker sağlık sorunlarını neden göstererek istifa etti.
  Hasan Saka


  16-I. Saka Hükümeti (10.09.1947 - 10.06.1948):
  Peker'in istifasının ardından hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından Trabzon Milletvekili Hasan Saka'ya verildi. 13 Ekim 1947'de yapılan güven oylamasında kullanılan 411 oyun 362'si kabul 49'u ret çıktı. Oylamaya 54 milletvekili katılmadı. Hasan Saka muhalefete gereğinden fazla ödün vermekle suçlandı ve görevinden istifa etti.

  17- II. Saka Hükümeti (10.06.1948 - 16.01.1949):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından yeniden Trabzon Milletvekili Hasan Saka'ya verildi.18 Haziran 1948'de yapılan güven oylamasına katılan 348 milletvekilinin 308'i kabul 40'ı ret yönünde oy kullandı. 104 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Hasan Saka eleştirilere uğrayınca görevinden istifa etti.
  Şemsettin Günaltay


  18- Günaltay Hükümeti (16.01.1949 - 22.05.1950):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay'a verildi. 14 Ocak 1949'da yapılan güven oylamasına katılan 391 milletvekilinin 349'u kabul 42'si ret yönünde oy kullandı. 68 milletvekili oylamaya katılmadı. Hükümet 1950'de yapılan genel seçimler nedeniyle sona erdi.


  ***


  Menderes Dönemi


  Adnan Menderes


  19-I. Menderes Hükümeti (22.05.1950 - 09.03.1951): 14 Mayıs 1950'de yapılan genel seçimler sonunda DP tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti. 22 Mayıs 1950'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İsmet İnönü'nün yerine Celal Bayar bu göreve getirildi. Hükümeti kurma görevi de Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından İstanbul Milletvekili Adnan Menderes'e verildi. TBMM'de 2 Haziran 1950'de yapılan güven oylamasına katılan 282 milletvekilinin tamamı kabul yönünde oy kullandı. 192 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Menderes günün şartlarına göre yeni bir kabine kurmak için istifa etti.

  20-II. Menderes Hükümeti (09.03.1951 - 17.05.1954):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından İstanbul Milletvekili Adnan Menderes'e verildi. 2 Nisan 1951'de yapılan güven oylamasına katılan 396 milletvekilinin 346'sı kabul 50'si ret yönünde oy kullandı. 73 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Hükümet 1954'te yapılan genel seçimler nedeniyle sona erdi.

  21- III. Menderes Hükümeti (17.05.1954 - 09.12.1955):
  Genel seçimler sonrasında hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından İstanbul Milletvekili Adnan Menderes'e verildi. TBMM'de 26 Mayıs 1954'te yapılan güven oylamasına katılan 520 milletvekilinin 491'i kabul 27'si ret yönünde oy kullandı. 17 milletvekili oylamaya katılmadı. Menderes DP grubundaki reform isteklerinden kaynaklanan huzursuzluk nedeniyle istifa etti.

  22- IV. Menderes Hükümeti (09.12.1955 - 25.11.1957):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından İstanbul Milletvekili Adnan Menderes'e verildi. 16 Aralık 1955'te yapılan güven oylamasında hükümet 389 milletvekilinin desteğini aldı. Hükümet 1957'de yapılan genel seçimler nedeniyle sona erdi.

  23-
  V. Menderes Hükümeti (25.11.1957 - 27.05.1960):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından İstanbul Milletvekili Adnan Menderes'e verildi. 610 üyeli TBMM'de 4 Aralık 1957'de yapılan güven oylamasına katılan 536 milletvekilinin 403'ü kabul 133'ü ret yönünde oy kullandı. DP iktidarı 27 Mayıs 1960'da askeri müdahaleyle sona erdi.
  Sürmenaj and OkyanusunKalbi like this.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  27 Mayıs Askeri Müdahele Dönemi

  Cemal Gürsel


  24- I. Gürsel Hükümeti (30.05.1960 - 05.01.1961): Milli Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel MBK tarafından Başbakan olarak görevlendirildiğini herhangi bir siyasi partiye üye olmayanlardan bir hükümet kurduğunu ilan etti. Hükümet için güven oylamasına ihtiyaç duyulmadı. Gürsel demokratik gelişmelere uygun yeni bir hükümetin kurulabilmesi için istifa etti.

  25- II. Gürsel Hükümeti (05.01.1961 - 20.11.1961): Cemal Gürsel Başbakan olarak kendisi dışında MBK üyesi olmayanlardan oluşan yeni bir hükümet kurdu. Güven oylaması yapılmadı. 1961'de yapılan genel seçimlere kadar görevini sürdü

  27 Mayıs 1961 - 12 Eylül 1980 Dönemi


  26- VIII. İnönü Hükümeti (20.11.1961 - 25.06.1962): Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Malatya Milletvekili İsmet İnönü'ye verildi. İnönü CHP-AP koalisyonuyla bir hükümet kurdu. 450 üyeli TBMM'de 2 Aralık 1961'de yapılan güven oylamasında kullanılan 351 oyun 269'u kabul 4'ü ret 78'i çekimser çıktı. 1 milletvekili oylamaya katılmadı. İnönü ''Af Kanunu'' tartışmalarının hükümeti çalışamaz hale getirdiği gerekçesiyle istifa etti.

  27-
  IX. İnönü Hükümeti (25.06.1962 - 25.12.1963):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Malatya Milletvekili İsmet İnönü'ye verildi. İnönü CHP YTP CKMP ve bağımsızlardan oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. 7 Temmuz 1962'de yapılan güven oylamasında kullanılan 397 oyun 259'u kabul 134'ü ret yönünde çıktı. 4 milletvekilli çekimser kalırken 50 milletvekili oylamaya katılmadı. Koalisyon ortaklarından CKMP ve YTP'nin kabineden çekilmesi üzerine İnönü istifa etti.

  28- X. İnönü Hükümeti (25.12.1963 - 20.02.1965):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Malatya Milletvekili İsmet İnönü'ye verildi. İnönü CHP ve bağımsızlardan oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. 4 Ocak 1964'te yapılan güven oylamasında kullanılan 401 oyun 225'i kabul 175'i ret 1'i çekimser çıktı. 40 milletvekili oylamaya katılmadı. Bütçenin Meclis’te reddedilmesi üzerine İnönü istifa etti.

  Suat Hayri Ürgüplü


  29- Ürgüplü Hükümeti (20.02.1965 - 27.10.1965):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Suat Hayri Ürgüplü'ye verildi. Ürgüplü AP YTP CKMP ve MP'den oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. 4 Mart 1965'te yapılan güven oylamasında kullanılan 432 oyun 231'i kabul 200'ü ret 1'i çekimser çıktı. 5 milletvekili oylamaya katılmadı. 1965 genel seçimleri nedeniyle hükümet sona erdi.


  ***


  Demirel Hükümetleri


  Süleyman Demirel


  30-I. Demirel Hükümeti (27.10.1965 - 03.11.1969): 1965 genel seçimleri sonunda hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'e verildi. 450 üyeli TBMM'de 11 Kasım 1965'te yapılan güven oylamasında kullanılan 434 oyun 252'si kabul 172'si ret 10'u çekimser çıktı. 15 milletvekili oylamaya katılmadı. 1969 genel seçimleri nedeniyle hükümet sona erdi.

  31- II. Demirel Hükümeti (03.11.1969 - 06.03.1970): 1969 genel seçimleri sonunda hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'e verildi. TBMM'de 12 Kasım 1969'da yapılan güven oylamasında kullanılan 428 oyun 263'ü kabul 165'i ret çıktı. Başbakan Demirel 14 Şubat 1970'de AP'li 41 milletvekilinin bütçe aleyhine oy vermesi ve sonuçta bütçenin reddedilmesi üzerine istifa etti.

  32- III. Demirel Hükümeti (06.03.1970 - 26.03.1971):
  Hükümeti kurma görevi Cevdet Sunay tarafından Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'e verildi. 15 Mart 1970'te yapılan güven oylamasında kullanılan 404 oyun 232'si kabul 172'si ret çıktı. Başbakan Demirel 12 Mart muhtırası üzerine istifa etti.

  Nihat Erim


  33-
  I. Erim Hükümeti (26.03.1971 - 11.12.1971): 12 Mart muhtırası nedeniyle istifa eden Başbakan Süleyman Demirel'in yerine hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Kocaeli Bağımsız Milletvekili Nihat Erim'e verdi. Erim partiler üstü bir hükümet kurarak göreve başladı. 7 Nisan 1971'de yapılan güven oylamasında kullanılan 370 oyun 321'i kabul 46'sı ret 3'ü çekimser çıktı. 75 milletvekili oylamaya katılmadı. Başbakan Erim 3 Aralık 1971'de kabinesindeki 11 bakanın ayrılması nedeniyle istifa etti.

  34-II. Erim Hükümeti (11.12.1971 - 22.05.1972):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından 10 Ekim 1971'de milletvekilliğinden istifa eden ve 14 Ekim 1971'de kontenjan Senatörlüğü’ne atanan Nihat Erim'e verildi. Erim partiler üstü bir hükümet kurdu. 22 Aralık 1971'de yapılan güven oylamasında kullanılan 349 oyun 301'i kabul 45'i ret 3'ü çekimser çıktı. 93 milletvekili oylamaya katılmadı. 17 Nisan 1972'de Erim sağlık nedeniyle istifa etti. İstifa üzerine hükümeti kurma görevi Suat Hayri Ürgüplü'ye verildi. Ancak Ürgüplü'nün hazırladığı hükümet listesi Cumhurbaşkanı Sunay tarafından 12 Mart Muhtırası’na uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi.  Ferit Melen


  35-
  Melen Hükümeti (22.05.1972 - 15.04.1973): Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Sunay tarafından Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferit Melen'e verildi. Melen AP CHP ve MGP'den oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. 5 Haziran 1972'de yapılan güven oylamasında kullanılan 290 oyun 262'si kabul 4'ü ret 24'ü çekimser çıktı. 151 milletvekili oylamaya katılmadı. 6 Nisan 1973'de Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Başbakan Melen 7 Nisan 1973'te istifa etti.
  Naim Talu


  36
  - Talu Hükümeti (15.04.1973 - 26.01.1974): Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Naim Talu'ya verildi. Talu AP ve CGP'den oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. 26 Nisan 1973'te yapılan güven oylamasında kullanılan 357 oyun 261'i kabul 91'i ret 2'si çekimser çıktı. 79 milletvekili oylamaya katılmadı. Ekim 1973'te yapılan genel seçimler sonunda hükümeti kurma çalışmaları başladı. Görevlendirilen CHP ve AP genel başkanları hükümeti kuramadı. Bunun üzerine hükümet kurulamadığı için görevine devam eden Talu'ya hükümeti kurma görevi yeniden verildi. Talu CHP AP ve CGP'yi bir araya getirmeye çalıştı. AP kabul etmeyince Talu 10 Ocak 1974'te istifasını verdi.
  Bülent Ecevit


  37-
  I. Ecevit Hükümeti (26.01.1974 - 17.11.1974):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'e verildi. Ecevit CHP ve MSP koalisyon hükümetini kurdu. 7 Şubat 1974'te yapılan güven oylamasında kullanılan 373 oyun 235'i kabul 136'sı ret 2'si çekimser çıktı. Koalisyon ortakları arasında artan bunalım nedeniyle Başbakan Ecevit 17 Kasım 1974'te istifa etti.  Sadi Irmak


  38-
  Irmak Hükümeti (17.11.1974 - 31.03.1975): Hükümeti kurma görevi Fahri Korutürk tarafından Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Irmak'a verildi. Irmak CGP'den 4 milletvekilinin katıldığı ve Bakanlar Kurulu'nun diğer üyelerinin tümü dışardan atanan bir azınlık hükümeti kurdu. 29 Kasım 1974'te yapılan güven oylamasında kullanılan 378 oyun 17'si kabul 358'i ret 3'ü geçersiz çıktı. 70 milletvekili oylamaya katılmadı. Hükümetin güvenoyu alamaması üzerine Sadi Irmak istifa etti

  ***


  Milliyetçi Cephe Dönemi

  39-
  IV. Demirel Hükümeti (31.03.1975 - 21.06.1977):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'e verildi. Demirel AP-MSP-MHP-CGP'den oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. (1'nci Milliyetçi Cephe Hükümeti) 12 Nisan 1975'te yapılan güven oylamasında kullanılan 442 oyun 222'si kabul 218'i ret 2'si çekimser çıktı. 5 milletvekili oylamaya katılmadı. Hükümet 1977'de yapılan genel seçimler nedeniyle sona erdi.

  40- II. Ecevit Hükümeti (21.06.1977 - 21.07.1977): Genel seçimler sonrasında hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'e verildi. Ecevit'in kurduğu azınlık hükümeti güvenoyu alamadı. 3 Temmuz 1977'de yapılan güven oylamasında kullanılan 448 oyun 217'si kabul 229'u ret 2'si çekimser çıktı.

  41-
  V. Demirel Hükümeti (21.07.1977 - 05.01.1978):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'e verildi. Demirel AP-MSP-MHP'den oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. (2'nci Milliyetçi Cephe Hükümeti) 1 Ağustos 1977'de yapılan güven oylamasında kullanılan 448 oyun 229'u kabul 219'u ret yönünde çıktı.

  Gensoruyla Düşürülen İlk Hükümet:
  CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Altan Öymen ve Hayrettin Uysal 29 Aralık 1977 tarihinde içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı cephecilik anlayışıyla ulusal birliği zedelediği halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve TC Devleti'ni Anayasa'nın belirlediği kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki hükümet hakkında Anayasa'nın 89'uncu Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 107'nci maddeleri uyarınca ''gensoru'' açılması için önerge verdiler. TBMM'nin 31 Aralık 1977 günlü oturumunda yapılan oylama sonucunda hükümet güvenoyu alamayınca düştü.

  42- III. Ecevit Hükümeti (05.01.1978 - 12.11.1979):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'e verildi. Ecevit 11 bağımsız milletvekilinin desteğini alarak hükümet kurdu. 17 Ocak 1978'de yapılan güven oylamasında kullanılan 447 oyun 229'u kabul 218'i ret yönünde çıktı. 14 Ekim 1979'da yapılan ara seçimlerde boş bulunan 5 milletvekilliğini de muhalefetin kazanması üzerine Başbakan Ecevit istifa etti.

  43- VI. Demirel Hükümeti (12.11.1979 - 12.09.1980):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'e verildi. Demirel'in kurduğu azınlık hükümeti 25 Kasım 1979'da yapılan güven oylamasında gerekli çoğunluğu elde etti. Güven oylamasında kullanılan 438 oyun 229'u kabul 208'i ret 1'i çekimser çıktı. Hükümet 12 Eylül 1980'de yapılan askeri müdahaleyle sona erdi.
  Sürmenaj and OkyanusunKalbi like this.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  12 Eylül 1980 Sonrası Kurulan

  Bülent Ulusu


  44- Ulusu Hükümeti (20.09.1980 - 13.12.1983): Hükümeti kurma görevi Devlet Başkanı Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren tarafından Emekli Oramiral Bülend Ulusu'ya verildi. Kurulan hükümet 5 üyeli Milli Güvenlik Konseyi'nden güvenoyu aldı. Hükümet 1983'te yapılan genel seçimler nedeniyle sona erdi.

  ***

  Anap İktidarı

  Turgut Özal


  45- I. Özal Hükümeti (13.12.1983 - 21.12.1987): Genel seçimler sonrasında Cumhurbaşkanı Kenan Evren hükümeti kurma görevini İstanbul Milletvekili Turgut Özal'a verdi. 24 Aralık 1983'te yapılan güven oylamasında kullanılan 393 oyun 213'ü kabul 115'i ret 65'i çekimser çıktı. Hükümet 1987'de yapılan genel seçimler nedeniyle sona erdi.

  46- II. Özal Hükümeti (21.12.1987 - 09.11.1989):Genel seçimler sonrasında Cumhurbaşkanı Kenan Evren hükümeti kurma görevini İstanbul Milletvekili Turgut Özal'a verdi. 30 Aralık 1987'de yapılan güven oylamasında kullanılan 443 oyun 290'ı kabul 153'ü ret yönünde çıktı. Başbakan Özal'ın 9 Kasım 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hükümet sona erdi.  Yıldırım Akbulut


  47
  -Akbulut Hükümeti (09.11.1989 - 23.06.1991):
  Başbakan Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçilince Başbakanlık görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Özal hükümeti kurma görevini Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'a verdi. 15 Kasım 1989'da yapılan güven oylamasında kullanılan 373 oyun 278'i kabul 95'i ret çıktı. 73 milletvekili oylamaya katılmadı. 15 Haziran 1991'de yapılan ANAP Olağan Büyük Kongresi'nde Mesut Yılmaz'ın ANAP Genel Başkanı seçilmesiyle Akbulut Başbakanlıktan ayrıldı.  Mesut Yılmaz

  48-
  I. Yılmaz Hükümeti (23.06.1991 - 20.11.1991):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'a verildi. 5 Temmuz 1991'de yapılan güven oylamasında kullanılan 418 oyun 265'i kabul 153'ü ret çıktı. 1991 erken genel seçimleri nedeniyle hükümet sona erdi.


  ***


  DYP-SHP ve DYP-CHP Koalisyonları

  49
  - VII. Demirel Hükümeti (20.11.1991 - 25.06.1993):
  1991 erken genel seçimleri sonrasında hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Isparta Milletvekili Süleyman Demirel'e verildi. Demirel DYP ve SHP'nin katılımıyla bir koalisyon hükümeti kurdu. 30 Kasım 1991'de yapılan güven oylamasında kullanılan 444 oyun 280'i kabul 164'ü ret çıktı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünden sonra 16 Mayıs 1993'te Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesi ile hükümet istifa etti.

  Tansu Çiller


  50-I. Çiller Hükümeti (25.06.1993-05.10.1995): Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'e verildi. Çiller DYP ve SHP'den oluşan bir koalisyon hükümeti kurdu. 5 Temmuz 1993'te yapılan güven oylamasında kullanılan 432 oyun 247'si kabul 184'ü ret 1'i çekimser çıktı. DYP-SHP ortaklığı Erdal İnönü'nün Başbakan Yardımcılığı ile başladı. Erdal İnönü'nün SHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılması üzerine yapılan 4. Olağan Kurultay'da Murat Karayalçın SHP Genel Başkanı seçildi. Bunun üzerine Erdal İnönü hükümetten istifa etti. 12 Eylül 1993 tarihinde DYP-SHP ortaklığı Murat Karayalçın'ın Başbakan Yardımcılığı ile devam etti. SHP'nin 18 Şubat 1995'te yapılan 9. Olağanüstü Kurultayı'nda; SHP CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanlığı'na Hikmet Çetin seçildi. Murat Karayalçın hükümetteki görevinden ayrıldı. DYP-CHP koalisyonu Hikmet Çetin'in Başbakan Yardımcılığı ile devam etti. 9 Eylül 1995 tarihinde yapılan CHP'nin 27. Olağan Kurultayı'nda ise Genel Başkanlığa Deniz Baykal seçildi. Başbakan Tansu Çiller CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile anlaşamayınca 20 Eylül 1995'te istifa etti.

  51-
  II. Çiller Hükümeti (05.10.1995 - 30.10.1995):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'e verildi. Tansu Çiller azınlık hükümeti kurdu ancak hükümet güvenoyu alamadı. Güven oylamasında kullanılan 421 oyun 191'i kabul 230'u ret yönünde çıktı.

  52- III. Çiller Hükümeti (30.10.1995 - 6.03.1996):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'e verildi. Tansu Çiller DYP-CHP koalisyon hükümetini kurdu. 5 Kasım 1995'te yapılan güven oylamasında kullanılan 415 oyun 243'ü kabul 172'si ret çıktı. Hükümet 1995 genel seçimleri nedeniyle sona erdi.


  ***


  Anayol-Refahyol-Anasol-D Hükümetleri


  53
  - II. Yılmaz Hükümeti (6.03.1996 - 28.06.1996):
  Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'a verildi. Yılmaz DSP'nin dışardan desteğiyle ANAP-DYP azınlık hükümetini kurdu. 550 üyeli TBMM'de 12 Mart 1996'da yapılan güven oylamasında 257 kabul 207 ret oyu verilirken DSP'li 80 milletvekili çekimser oy kullandı. Refah Partisi güven oylamasının Anayasa’nın 96'ncı maddesine göre geçersiz olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme 14 Mayıs 1996'da güven oylaması ile olağanüstü hal ve Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararını iptal etti fakat yeni oylamaya gerek olmadığını bildirdi. Refah Partisi 27 Mayıs 1996'da Başbakan Mesut Yılmaz hakkında gensoru önergesi verdi. Yılmaz koalisyon ortağı DYP ile aralarında çıkan anlaşmazlık üzerine gensorunun görüşülmesini beklemeden 6 Haziran 1996'da istifa etti.


  Necmettin Erbakan


  54-
  Erbakan Hükümeti (28.06.1996 - 30.06.1997):Mesut Yılmaz'ın istifasının ardından hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Demirel tarafından Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'a verildi. Erbakan RP-DYP koalisyon hükümetini kurdu. 8 Temmuz 1996'da yapılan güven oylamasında 278 kabul 265 ret oyu çıktı. 1 milletvekili çekimser oy kullandı. Erbakan başbakanlığı ortağı Çiller'e devretmek üzere istifa etti ancak Cumhurbaşkanı görevi Yılmaz'a verdi.

  55- III. Yılmaz Hükümeti (30.06.1997 - 11.01.1999):
  Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 20 Haziran 1997 tarihinde hükümeti kurmakla ANAP Genel Başkanı ve Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'ı görevlendirdi. Yılmaz ANAP-DSP-DTP ile azınlık hükümeti kurdu. Hükümeti CHP de dışarıdan destekledi.

  30 Haziran 1997'de Cumhurbaşkanı Demirel tarafından onaylanan hükümet 8 Temmuz 1997'de TBMM'den güvenoyu aldı. Güven oylamasında 278 kabul 265 ret oyu çıktı. 1 milletvekili çekimser oy kullandı. 30 Temmuz 1998 tarihinde TBMM'de yapılan oylamada 11'e karşı 486 kabul oyuyla genel ve yerel seçimlerin 18 Nisan 1999 Pazar günü yapılması kararı alındı. Başbakan Mesut Yılmaz hakkında verilen gensoru önergesinin 25 Kasım 1998 tarihinde 314 oyla kabul edilmesi üzerine hükümet düşürüldü.

  56- IV. Ecevit Hükümeti (11.01.1999 - 28.05.1999):
  Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 2 Aralık 1998 tarihinde hükümeti kurmakla DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i görevlendirdi. Ecevit hükümeti kuramayınca 21 Aralık 1998 tarihinde görevi iade etti. Cumhurbaşkanı'nca 23 Aralık 1999 tarihinde görevlendirilen Muğla Bağımsız Milletvekili Yalım Erez'in hükümet kurma çalışmaları da sonuç vermeyince Ecevit 7 Ocak 1999 tarihinde yeniden hükümeti kurma görevini üstlendi. Ecevit'in kurduğu azınlık hükümeti 11 Ocak 1999 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Hükümet 17 Ocak 1999 tarihinde de TBMM'den güvenoyu aldı. 495 milletvekilinin katıldığı güven oylamasında 306 kabul 188 ret çıktı. 1 milletvekili çekimser oy kullandı. Hükümet 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimler nedeniyle sona erdi.

  57- V. Ecevit Hükümeti (28.05.1999 - 18.11.2002): Genel seçimlerden sonra DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Cumhurbaşkanı Demirel tarafından 3 Mayıs 1999 tarihinde hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ecevit DSP-MHP-ANAP koalisyonu hükümetini kurdu. Hükümet 28 Mayıs 1999 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı. Hükümet 9 Haziran 1999 tarihinde TBMM'den güvenoyu aldı. 536 milletvekilinin katıldığı güven oylamasında 354 milletvekili kabul 182 milletvekili ret oyu kullandı. Ecevit 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan erken genel seçimi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazanması sonucu 4 Kasım 2002 tarihinde hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e sundu. V. Ecevit hükümeti AK Parti Kayseri Milletvekili Gül'ün başbakanlığındaki 58. Hükümet'in kurulmasıyla fiilen sona erdi.

  ***
  AK Parti Dönemi

  Abdullah Gül


  58
  - Gül Hükümeti (18.11.2002 -14 Mart 2003):
  Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer hükümeti kurma görevini 16 Kasım 2002 tarihinde Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'e verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Gül Bakanlar Kurulu listesini Sezer'in onayına sunarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 58. Hükümeti'ni kurdu. 1. AK Parti Hükümeti olarak nitelendirilen kabine 28 kasım günü 170 ret oyuna karşı 346 kabul oyu ile güvenoyu aldı.

  Recep Tayyip Erdoğan


  59-
  Erdoğan Hükümeti(14 Mart 2003-...): 3 Kasım seçimine AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasağı nedeniyle katılamadı... Ancak Yüksek Seçim Kurulu(YSK) AK Parti'lilerin başvurusu üzerine Siirt'in Pervari ilçesinde 'üç sandık kurulunun oluşturulmadığı ve bir sandığın da kırıldığı' gerekçesiyle 3 Kasım'daki Siirt seçimini iptal etti. İptal sonrasında 3 Kasım'daki seçime Siirt'ten Milletvekili seçilen AK Parti'den Mervan Gül CHP'den Ekrem Bilek ile bağımsız aday Fadıl Akgündüz'ün üyelikleri düştü.

  Siirt'teki seçimin 9 Mart 2003 tarihinde yenilenmesine karar veren YSK Akgündüz'ün yeniden aday olamayacağını açıkladı. AK Parti'nin birinci sıra adayı Mervan Gül ise Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesine imkan sağlamak amacıyla adaylıktan çekildi. 9 Mart'ta yapılan seçimde AK Parti üç milletvekilinin tamamını aldı. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'ye girmesinin ardından Abdullah Gül başkanlığındaki 58. Hükümet 11 Mart 2003 tarihinde istifa etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yeni hükümet kurma görevini aynı gün Erdoğan'a verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Hükümeti 14 Mart 2003 tarihinde kuruldu. 2. AK Parti Hükümeti' olarak da nitelendirilen 59. Hükümet'in programı 19 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından okundu. Hükümet programına ilişkin görüşmeler 21 Mart'ta yapıldı ve hükümet TBMM Genel Kurulu'nun 23 Mart'taki birleşiminde 162 'Ret' oyuna karşı 350 oyla güvenoyu aldı. Erdoğan'ın başkanlığındaki 59. Hükümet'in bakan sayısı Başbakan dahil olmak üzere 25'ten 23'e indi.
  Sürmenaj and OkyanusunKalbi like this.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yararlı bir konu olmuş. Teşekkürler.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  Muhafazakar tüm partiler din adı altında sadece koltuklarını ceplerini doldurmayı düşündüler.

  Ak parti iktidar olduğu günden günümüze kadarTürkiye neler gördü yaşadı. En yakın tanıkları bizleriz. Bazıları halen koyun gibi güdülmekte...

  ***

  Konuyu açan ve düzenleyene çok teşekkürler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş