Cumhuriyet Öncesi Arap Alfabesi Hakkında Bilgi


Cumhuriyet öncesinde zenginliği hakkında hala araştırmalar süren Osmanlı Alfabesi kullanılıyordu. Yeri gelmişken bir hatırlatma yapmakta yarar var. Osmanlıca ile Arapça aynı değildir. Osmanlı devletinin kullandığı Osmanlıca arap fars dillerinin karışımından oluşur.

Osmanlıca yazısının düzeltilmesini isteyenlerin başlıca gerekçesi bu yazının Türkçe'nin ünlü seslerini ifade etmekte yetersiz kalmasıydı. Bu sorundan doğan imla kargaşası yazılı basının ve resmi okul kitaplarının yaygınlaşması ile daha çok hissedildi. 1870'lerden itibaren Türkçe'nin standart bir sözlüğünü oluşturma çalışmaları da imla konusunu gündeme getirdi.

Milli bir seferberlik olarak benimsenen ve olağanüstü bir ısrarla sürdürülen okuryazarlık kampanyasına rağmen 1927-35 arasında yeni okuma-yazma öğrenenler resmi rakamlara göre Türkiye nüfusunun sadece % 10.3'ünü (1927'de okuryazar olmayan nüfusun % 11.2'sini) bulmuştur. Oysa örneğin 1960-70 yılları arasında okuryazar sayısındaki artış toplam nüfusun %27.2'si ve 1960'ta okuryazar olmayan nüfusun %40.1'idir. Bu rakamlar okuryazarlık artışında belirleyici olan etkenin harf devrimi olmadığını düşündürmektedir. Harf devrimini izleyen yıllarda gazete satışlarında görülen ve yaklaşık yirmi yıl boyunca telafi edilemeyen düşüş ise harf devriminin okuryazarlık oranını artırmak şöyle dursun azaltmış olabileceği olasılığını akla getirmektedir.

Alıntıdır.