Cumhuriyet Öncesi Hangi Alfabe Kullanılıyordu

Cumhuriyetin ilanından ve harf inkılabından önce Arap alfabesi kullanılıyordu. Osmanlıca yazısının düzeltilmesini isteyenlerin başlıca gerekçesi bu yazının Türkçe'nin ünlü seslerini ifade etmekte yetersiz kalmasıydı. Bu sorundan doğan imla kargaşası yazılı basının ve resmi okul kitaplarının yaygınlaşması ile daha çok hissedildi. 1870'lerden itibaren Türkçe'nin standart bir sözlüğünü oluşturma çalışmaları da imla konusunu gündeme getirdi.