Cumhuriyet Yönetiminin Ülkemize Getirdiği Yenilikleri


Cumhuriyet Yönetiminin Ülkemize Getirdiği Yenilikler Nelerdir

- Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

- Medreseler kapatıldıyeni ve modern okullar açıldı.

- Arap harfleri kaldırıldı.Harf devrimiyle Türk alfabesi(abece)kabul edildi.

- Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.

- 1924 Anayasası ilan edildi.

- Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi

- Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi

- Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi

- Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir

- Çok partili siyasi hayata geçilmiştir

- Tekkelerin zaviyelerin ve türbelerin kapatılması

- Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması

- Soyadı Kanunu

- Efendi Bey Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması

- Uluslararası saat takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü

- İslam vakıflarının devlet idaresine alınması

- İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü

- İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü

- Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması

- Dil Devrimi Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması

- Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması

- Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması