Kadınların Seçme Ve Seçilme Hakkı Verilmesi İle İlgili Yazı

Kadınların Seçme Ve Seçilme Hakkında Yazı

Cumhuriyet tarihinin en önemli gelişmelerinden ve inkılaplarından biri kadınlara seçme ve seçilme hakkının veirlmesidir. BU hak pek çok ülkeden önce ilk olarak ülkemizde uygulanmıştır.

Cumhuriyet Dönemi ve Kadın Hakları teokratik bir devlet yapısının ve kadın haklarının kısıtlı olduğu bir toplum düzeninin olduğu Osmanlı İmparatorluğu' ndan kadın-erkek eşitliğinin kabul edildiği modern Türkiye Cumhuriyeti' ne geçiş bir çok devrimler ile mümkün olabilmiştir.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Haklarının Verilmesi Medeni Kanun ile erkeklerle eşit haklara sahip olan Türk kadınına 3 TBMM tarafından 3 Nisan 1930' da kabul edilen bir yasa ile belediye seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır.

Atatürk Cumhuriyet' in ilanından dokuz ay önce Şubat 1923 'de şöyle demiştir:

"Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir Yaşamak demek faaliyet demektir Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir"