Cumhuriyetten Önce Matematik Terimlerinin Anlamı

Cumhuriyetten Önce Matematik Terimleri

Bölen-Maksumunaleyh
Limit-Gaye
Ondalık-Aşar'i
Parabol-Kat'ı Mükafti
Piramit-Ehram
Prizma-Menşur
Sadeleştirme-İhtisar
Pay-Suret
Payda-Mahrec
Teğet-Hatt-ı Mümas
Bölme-Taksim
Bölüm-Haric-i Kısmet
Bölünebilme-Kabiliyet-i Taksim
Çarpı-Zarb
Çarpan-Mazrup
Çarpanlara Ayırma-Mazrubata Tefrik
Çember-Muhit-i Daire
Çıkarma-Tarh
Dikey-Amudi