Kurtuluş Mücadelesi Bu Kahramanlar Sayesinde Kazanıldı


Mustafa Kemal Atatürk Albay Reşat’ın şehit oluşunu TBMM’de şöyle anlatıyor: “Bir taarruz gününde (27 Ağustos 1922) en sol kanatta 57. tümenimiz taarruz ederken kuvvetlerini biraz birbirinden uzakça bulundurmuştu. Bu nedenle düşman üzerinde kalıcı bir etki yapamıyordu. O tümenin kumandanı Reşat Bey adında bir albaydı. Bu kişiyi çok eskiden tanıyordum ve beraber muharebe yapmıştık. Suriye’de çok muharebeler yaptık ve çok kıymetli bir askerdi. Şahsen bana çok güveni vardı. Telefonla sordum: ‘Niçin hedefinize (Çiyiltepe) hâkim olamadınız?’ dedim.


Cevaben dedi ki; ‘Yarım saat sonra bu hedeflere varmış olacağız’. Hâlbuki yarım saat sonra bu hedefler elde edilememişti. Tekrar sorduğum zaman telefonda Reşat Bey’in son bir veda namesini okudular. Orada diyordu ki; ‘Yarım saat zarfında size o mevkileri almak için söz verdiğim halde sözümü tutamamış olduğumdan dolayı yaşayamam’. 15 dakika sonra Çiyiltepe alınmış ancak şehit komutan Albay Reşat Bey bu müstesna anı görememiştir. Ruhu şad olsun.”
Çetmilli Ali Çavuş Dumlupınar’da savaşan vatan evlatlarından biriydi. Savaşın bitmesini ve karısıyla 8 yaşındayken bırakıp cepheye gittiği oğluna kavuşmayı bekliyordu. Aradan tam 11 yıl geçmişti. Büyük bir tesadüf sonucu artık bir delikanlı olan oğluyla aynı cepheye düşmüştü Ali Çavuş. Birbirlerine öyle sıkı öyle içten sarılmışlardı ki cephedekiler gözyaşlarını tutamamışlardı. Artık baba oğul birlikte savaşacaklardı düşmana karşı.

O büyük gün gelmişti sonunda. Top seslerinin uğultusunda baba oğul sımsıkı sarıldılar. Mermiler geçiyordu diplerinden ama ikisi de korkmuyordu. Helalleştikten sonra diğer Mehmetçiklerle birlikte yürüdüler mermilerin üzerine. Ali Çavuş’a kahpe bir mermi isabet etti yere yığıldı birden. Ama ne acı ne korku ne de özlem vardı gözlerinde. 11 yıllık evlat hasreti sona ermişti. Gözleri kapanmadan şunları söyledi: “Vatan sağ olsun.”

31 Ağustos 1922’de şehit olmuştu Ali Çavuş yıllarca hasret kaldığı oğlunun kollarında. Oğlu Mehmet ağlamadı ağlama zamanı değildi çünkü. Düşmanın üzerine yürüdü daha bir hırsla. Mehmet de 9 Eylül’de İzmir’de kapadı gözlerini bir düşman mermisiyle o da babası gibi şehit oldu.

Sevr Antlaşması sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin antlaşmayı tanımadığını ilan etmesi üzerine işgal hızlandı. Yunanlar 13 Temmuz’da Altıntaş’a 14 Temmuz’da Tavşanlı’ya 17 Temmuz’da Emet Simav ve Kütahya’ya 3 Eylül’de Simav’a 5 Eylül’de de Gediz’e girdiler. 28 Temmuz 1921’de Kütahya’ya gelen Yunan Kralı Konstantin “Savaş Konseyi”ni burada toplayıp Ankara üzerine yürüme kararı çıkardı. Yunan Ordusunun bu ilerleyişi karşısında Türk Ordusu Sakarya’da Başkomutan Mustafa Kemal komutasında dünya savaş tarihinde örneği görülmeyen bir taktikle büyük bir zafer kazandı.
Sakarya’da durdurulan düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’u başlattı. Bu çarpışmalar sırasında Türk askeri tarihinin her döneminde görülen kahramanlık ve fedakârlıklarına yenilerini ekledi.
Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tebrikleri kabul ederken şunları söylemiştir: "Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu asıl tel örgüleri hiçe sayarak atlayan savaş meydanında can veren yaralanan kendini esirgemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır. Ne yazık ki onların her birinin adını Kocatepe'nin sırtlarına yazmak mümkün değildir. Fakat hepsinin ortak bir adı vardır: Türk askeri! Tebriklerinizi onların adına kabul ediyorum!"

1928 (İbrahim Necmi Dilmen Atatürk AnekdotlarDer: Kemal Arıburnu s. 120)

Büyük Taarruz’un sonuçlarından bazıları şunlardır:

1. Türk milletinin “esir edilemez” bir millet olduğunu bir kez daha ispatladı.

2. Yunan ordusu mağlup oldu ve uzun süre toparlanamayacak şekilde imha edildi. 200.000 mevcutlu ordunun 120.000–130.000 kişinin öldüğü yaralandığı ve esir edildiği tahmin edilmektedir.

3. Büyük Zafer’in Türk milletine insan zayiatı yönünden maliyeti ise 2318 şehit 9360 yaralı 101 esir ve 1697 kayıp olmak üzere toplam 13.476 kişidir.

4. Büyük Taarruz’da Türk ordusunun zayiat oranı % 63 Yunan ordusunun zayiat oranı ise %65’tir (on misli).

5. Kazanılan zafer Türk topraklarının işgal kuvvetlerinden tamamen temizlenmesini sağladı.

6. Bu günün Türk askerine gerektiğinde nelere muktedir olabildiğinin örneğini verdi. BU zafer jeopolitik bir düşünceyi de doğruladı “Anadolu istila edilemez.”

7. Türk milleti ne kadar zayıf olursa olsun yine bir ordu çıkarır ve vatanı için savaşır. Savaşmak zorundadır da. BU nedenledir ki İkinci Dünya Savaşı’nda ne Hitler ne de Stalin Türkiye’ye taarruz edemedi.

8. Atatürk Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’la dünya askeri tarihinde ilk defa “topyekûn savaş”ın örneğini verdi.

9. Türk’ün devlet kurucu teşkilatçı yoktan bir ordu var eden bir millet olduğunu ispatladı.

10. Türk’ün büyük devlet adamları ve komutanlar yetiştiren “asker millet” olduğu bir kez daha gösterildi.

11. Bu nitelikleri ile sömürgeci devletlerin ellerinde esir olan bütün mazlum milletlere örnek oldu.

12. Bu zafer Türk inkılâbının temel taşı oldu ve modern Türkiye’nin doğuşunu başlattı.

Büyük Taarruz’la sadece bir ülke düşman işgalinden kurtulmadı. Emperyalizme sömürgeciliğe boyun eğmemiz gerekmediğini tüm dünyaya göstermiş olduk. Kalbimizdeki vatan sevgisinin gönlümüzdeki iman gücünün bin bir çeşit silaha eşdeğer olduğunu gösterdik. Bizim zaferimiz sömürülen birçok ülkeye ışık oldu örnek oldu. Türkler yaptıysa biz de yaparız dediler. Onlar da mücadele ettiler. Bugün de emperyalizmin bin bir çeşit oyunuyla baş edebiliriz. Çünkü hala kalbimizde vatan sevgisi gönlümüzde iman gücümüz var. Biz vatansever Türkleriz ve vatanımızı her zaman canımız pahasına koruruz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun.

Haberin Kaynağı:30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!