Kuva-yi Milliye[1]
(TDK'ya göre Kuvayımilliye anlam: "Ulusal Güçler") Anadolu'nun Yunan İngiliz Fransız İtalyan birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir milli direniş örgütüne verilen isimdir. Kuva-yi Milliye Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur.


İlk Kuva-yi Milliye kıvılcımı (ilk silahlı direniş) Güney Cephesi'nde Dörtyol'da 19 Aralık 1918’de Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir.

İkinci etkili silahlı direniş hareketi (örgütlü ilk Kuva-yi Milliye hareketi) İzmir'in işgalinden sonra; Kuva-yi Milliye hareketini yurtsever bazı subaylar halkı örgütleyerek Ege Bölgesi'nde resmen başlatmışlardır. Batı Anadolu'daki Kuva-yi Milliye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşı vur kaç taktiği ile savaşmıştır. Güney Cephesinde (Adana Maraş Antep ve Urfa) Kurtuluş Savaşını düzenli ve disiplinli Kuva-yi Milliye birlikleri yapmıştır.

Yerel sivil örgütlenmeler çeteler olarak ortaya çıkan Kuva-yi Milliye düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlere karşı bugünkü deyimiyle bir gerilla savaşı uygulamıştır. İlk direniş olayları Güneydoğu Bölgesi'nde Fransızlara karşı görülmüşse de örgütlü direniş İzmir'in düşmanca ele geçirilmesinden sonra Ege Bölgesi'nde Kuva-yi Milliye olarak başlamış ve bağımsız yerel örgütlenmeler olarak yayılmıştır. Bölgesel kuruluşlar daha sonra TBMM'nin kurulması ile birleştirilmiş ve I. İnönü Savaşı sırasında da düzenli orduya dönüşmüştür.

Kuva-yi Milliye'nin amaçlarının başında hiçbir devletin ve ulusun egemenliğini kabul etmeyerek Türk Milletinin kendi bayrağı altında yaşama hakkını ve bağımsızlığını oluşturmak gelmiştir.

Mustafa Kemal Paşa Kuva-yi Milliye'nin kuruluşunu şöyle açıklar:

“Hükümet merkezi düşmanların şiddetli çemberi içindeydi. Siyasal ve askerî bir çember vardı. İşte böyle bir çember içinde yurdu savunacak ulusun ve devletin bağımsızlığını koruyacak kuvvetlere emrediyorlardı. Bu biçimde yapılan emirlerle devlet ve ulusun araçları temel görevlerini yapamıyorlardı. Yapamazlardı da. Bu araçları savunmanın birincisi olan ordu da 'ordu' adını korumakla birlikte elbette temel görevini yerine getirmekten yoksundu. İşte bunun içindir ki yurdu savunmak ve korumak olan temel görevi yerine getirmek doğrudan doğruya ulusun kendisine kalıyor. Buna kuva-yi Milliye diyoruz...”

Kuva-yi Milliye'nin Ortaya Çıkmasının Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkması
Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk Ordusu'nun terhis edilmesi
İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak savunmasız kalan Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri
İşgalcilerin halka zulmetmesi
Osmanlı hükümetinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması
Halkın milliyetçi bilincine sahip olması
Halkın milletini koruyarak bağımsızlığınabayrağınaegemenliğinehürriyetine kavuşma isteği
Halkın hür yaşama isteği.

Kuva-yi Milliye'nin Sağladığı Faydalar ve Özellikleri

Milli Mücadele’nin ilk silahlı direniş gücü olmuşlardır.
Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerdir.
Kuva-yi Milliye birlikleri arasında ilişki az olup kendi bölgelerini kurtarmaya çalışmışlardır. Tek bir merkeze bağlı değillerdir.

Mondros Ateşkes Antlaşması ile terhis edilen askerler de bu harekete katılmışlardır.
İşgalci güçlere büyük zararlar vermiştir

Düzenli Orduya Zaman Kazandırmıştır.
Halkın işgal altındayken son umudu olmuştur.
Halkın örgütlenmesi birlikberaberlik ve dayanışma gibi duyguların gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Kuva-yi Milliye'nin Dağılmasının Nedenleri

Askerlik tekniğini yeteri kadar iyi bilmemeleri dağınık düzensiz olarak mücadele etmeleri.

Düzenli düşman ordularını durduracak güçten yoksun olmaları.
İşgalleri kesin olarak durduramamaları

Hukuk devleti anlayışına ters davranarak suçlu gördüklerini kendileri cezalandırmaları

Anadolu’nun kesin olarak işgallerden kurtarılmak istenmesi

Düzenli orduya geçildiği sırada bazı Kuva-yi Milliyeciler isyan etmiştir. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması I.İnönü Savaşı'ndan önce Çerkez Ethem Ayaklanması ise I. İnönü Savaşı'ndan sonra bastırılmıştır.