Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Derin Bir Milli Mutabakat Metni | İstiklal Marşı


  Derin Bir Milli Mutabakat Metni


  Millî Mücadele sırasında bir “millî marş” yazılması söz konusu olduğunda yarışmaya katılan yüzlerce şiir arasında Mehmet Âkif’in şiiri kendi farklılığını herkese kabul ettirir.


  Mehmet Âkif esasen Meclis’te etkili olan asker-sivil seçkinlerin ideolojik dairesi içinde sayılmaz. Meclis’te çok sayıda bulunan ulemadan hocalardan değildir ama onlardan da ayrı görülmez. Meclis’in çok konuşmayan hatta neredeyse hiç konuşmayan mebuslarından olan Mehmet Âkif o sıralar üzerine düşen her şeyi yaptıktan başka bütün söyleyeceklerini bu şiirle İstiklâl Marşı ile ifade etmek için beklemiş gibidir.

  İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi o sıralar çok az şeyi ittifaka yakın ekseriyetle kabul etmiştir. İstiklâl Marşı üzerinde ittifak sağlanan bu nadir şeylerdendir. Mehmet Âkif’in şiiri şiiriyeti yanında söyleyecek şeyleri olan ender marşlardandır. O bir haykırışla başlar. Bu haykırış iki asırdır savaşa savaşa çekilen ve nihayet dokuz asırlık ana topraklarında varlık mücadelesi veren bir milletin kuşkularını bertaraf etmek ister:

  Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

  Mehmet Âkif şiirin devamında Doğu-Batı İslam-Batı ya da mücerret (soyut) şekilde Batı’yla asırlardır savaşan bir topluluğun mensubu olarak Türk-Batı mücadelesinin diyalektiğini yapar.

  Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl

  Mehmet Âkif bu sehl-i mümteni denilebilecek mısrada istiklalin bağımsızlığın Hakk’a tapmanın tabiî sonucu olduğunu söyler. Esasen Hakk’dan başkalarına tapanın müstakil olması hür olması mümkün müdür? Hakka tapan insan insanlığı ve istiklâli hak etmiştir veya müstakil olacak mücadele azmine sahiptir.* Esasen sonraki mısrada belirtildiği gibi Hakk’a tapan insan ezelden beri hürdür hür yaşar.

  Mehmet Âkif İstiklâl Marşı’nda bütün mukavemet unsurlarını “iman” kavramı etrafında toplar:

  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

  .....
  ...... Nasıl böyle bir imanı boğar
  “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar!


  İman sahiplerine Hakk’ın vadettiği günler doğacaktır:

  Kimbilir belki yarın... Belki yarından da yakın.

  Bu “millî” marşta dinî vecd ve İslamî terminoloji çok kuvvetli şekilde hissedilir:

  Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın..
  ....

  Ruhumun senden İlahî şudur ancak emeli:
  Değmesin ma’bedimin göğsüne na-mahrem eli;
  Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
  Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

  ...
  Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
  Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.


  Şair İstiklâl Marşı’nda “bayrak” gibi “ezan”ı da bağımsızlık sembolü olarak zikretmektedir. Ezana atıfta bulunmakla kalmamakta bir insanın Müslüman olmasının delili mahiyetinde sayılan kelimeişehadeti ayrıca zikretmektedir. Mehmet Âkif ezana atıfta bulunmakla Türkiye’nin dinî-kültürel kimliği konusunda çok etkili bir yaklaşım veya tavır ortaya koymaktadır. Ezanların şehadetlerinin dinin temeli olduğu ve sonsuza kadar yurdun üstünde inlemesi heyecanla okunması gerektiği belirtilmektedir. Ezanın şehadetlerinden birincisinde (Eşhedü en lâ ilâhe illallah) “Allah’tan başka tanrı olmadığına şahitlik ederim.” denilmekte; ikincisinde ise “Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik ederim.” denilmektedir (Eşhedü enne Muhammeden Resulullah). Bir insan bu iki ibareyi söylemekle -yani kelimeişehadet getirmekle- Müslüman olur.

  Mehmet Âkif karşı cepheyi de Meclis mensuplarının çoğu nazarındaki prestijine aldırmadan açıklıkla çizmekten çekinmez:

  Garbın âfakını sarmışsa çelik zırhlı duvar

  Mehmet Âkif burada Batı’nın o sıralar toplumumuz için en korkulu yüzü olan teknolojiye meydan okur. Garb’ın âfakını saran çelik zırhlı duvar teknolojiden hatta kitle hâlinde ölüme yol açan savaş teknolojisinden başka bir şey değildir. Bu üstün teknolojiye sahip olarak bizi yok etmek isteyen Batı “medeniyyet” esasen zalim bir varlıktır âdeta “tek dişi kalmış” korkunç bir canavardır...

  1982 Anayasası’nda yer alan hükme göre değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği belirtilen “İstiklâl Marşı” emperyalizme karşı kimliğimizi Müslüman bir toplum olarak haykıran bir metindir.

  Mehmet Âkif Millî Mücadele’yi yürüten 1. TBMM tarafından oy birliğine yakın ekseriyetle kabul edilen sonraki dönemlerde yapılan köklü değişikliklere rağmen değiştirilmeyen bilahare yapılan anayasalarda değiştirilemeyeceği hükme bağlanan İstiklâl Marşı’nda bilinçli olarak bir aidiyet-kimlik formülü ortaya koymaktadır. 1. TBMM’nin kayıt defterinde Burdur Meb’usu Mehmet Âkif “İslam şairi” olarak kayıtlıdır. Onun bu marşı yazmasını en çok isteyen ünlü “Türkçü” ve Türk Ocağı başkanı o sırada Maarif Vekili olan Hamdullah Suphi’dir. Bu marşı ayakta alkışlayanlar arasında Meclis Reisi Mustafa Kemal Paşa da vardır. Demek ki görüş farklılıklarına ve ne yazacağı bilinmesine rağmen millî marş ısrar edilerek Mehmet Âkif’e yazdırılmış ve metin ortaya çıktıktan sonra muhteva da bilinerek tasvip edilmiştir.

  İstiklâl Marşı’nın Cumhuriyet’ten sonra millî marş olarak kalması köklü değişikliklere rağmen değiştirilmemesi yüzlerce yıllık bir sembol olan bayrak gibi aidiyet ifade eden muhtevası ile açıklanabilir. Aidiyetimiz değişmedikçe kimliğimiz sürdükçe bayrağımız gibi millî marşımız da değişmeyecektir.

  Mehmet Âkif İstiklâl Marşı’ndan önce marş benzeri şiirler yazmıştır. Bunlardan ilki Balkan Harbi sırasında yazılan “Cenk fiarkısı”dır (1912). Bu şiir

  Yurdunu Allah’a bırak çık yola;
  “Cenge” deyip çık ki vatan kurtula.
  Böyle müyesser mi gaza her kula?
  Haydi levend asker uğurlar ola.


  kıtası ile başlar. Halk şiiri tarzındaki “Cenk fiarkısı” gerçekten halk duyarlığını yansıtan âdeta askerle konuşan bir şiirdir. Mehmet Âkif daha sonra İstiklâl Marşı’nda ifade edeceği bazı temaları bu şiirde de kullanmıştır.

  Yerleri yırtan sel olup taşmalı
  *
  Düşmana çiğnetme bu toprakları
  *
  Eş hele bir dağları örten karı:
  Ot değil onlar dedenin saçları!

  …

  Diğer şiir yine Millî Mücadele sırasında yazılan ve Erkân-ı Harbiye Riyaseti tarafından orduya tamim olunan “Ordunun Duası” şiiridir. Bu şiir Ali Rifat Bey tarafından bestelenmiştir.

  Ordunun Duası

  Yılmam ölümden Yaradan askerim;
  Orduma “gazi” dedi Peygamberim.
  Bir dileğim var ölürüm isterim:
  Yurduma tek düşman ayak basmasın.

  kıtasıyla başlar. Her kıta sonunda bir dua şeklinde şu nakarat tekrarlanır:

  “Amin!” desin hep birden yiğitler
  “Allahu Ekber!” gökten şehitler.
  Amin! Amin! Allahu Ekber

  Mehmet Âkif’in Ankara’da Balıkesir’in işgalinin yıl dönümü dolayısıyla yazdığı kıta da İstiklâl Marşı’ndaki ses ve muhtevayı hatırlatan bir şiir parçasıdır. Bilhassa

  Ey benim her taşı bir ma’bedi iman olan
  yurdum


  Seni er geç bana mutlak verecek ma’budum!

  mısraları İstiklâl Marşı ile karıştırılabilecek mahiyettedir.

  İstiklâl Marşı’nın muhtevası Mehmet Âkif’in zihninde Balkan Harbi sırasında oluşmaya başlamış muhtelif metinlerde on yıl boyunca parça parça ifade etmiştir. Bilhassa Berlin Hatıraları’nın sonunda İstiklal Marşı’nın ilk kelimesini kullanmaya kadar varmıştır:

  -Korkma

  Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz
  Bu yol ki Hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz!
  …

  Mehmet Âkif İstiklâl Marşı’nı yazmayı kabul ettikten sonra zihninde olanı kâğıda geçirmekte fazla zorlanmamış ve güç yazan bir şair olmasına rağmen şiiri kısa zamanda bitirerek teslim etmiştir.

  Millî marş olarak kabul edilişinden bu tarafa törenlerde toplantılarda okunan İstiklâl Marşı’nın sahip olduğu nüfuzu sadece resmî olarak kabul edilmesine kanunla anayasa hükmü ile korunmasına bağlamak mümkün değildir. O taşıdığı derin ve yüksek anlamla bulunduğu köklü atıflarla milletimizi benliğini ifade eden kendi gücünü kendi nüfuzunu ve dokunulmazlığını meydana getiren bir şaheserdir.

  Alıntıdır.
 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  Zaferle taçlanmış Milli Mücadele tarihimizin manzum bir destanı olan İstikâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 89. yılını saygı şükran ve gururla hatırlıyoruz.


  İstiklâl Marşımız özlü ifadesi ve derin anlamı ile şanlı tarihimize ışık tutan milli birliğimizi ve mücadele ruhumuzu güçlendiren Türk kahramanlığının dizelere dökülmüş bir diriliş abidesi ve tarihi bir vesikasıdır. İstiklâl Marşımız vatanın ve milletin bekası ve mutluluğu için ölümü göze almış milli kahramanların insanüstü bir mücadele ile Türk milletini ayağa kaldırma stratejisinin zafer tacıdır.

  Bugün de milli bekasına yönelik tehditlere maruz kalan milletimizin kurtuluş ve başarı için ihtiyacı olan mesajların tamamı İstiklâl Marşımızın derin anlamında ve kahraman ceddimizin aziz hatıralarında saklıdır. Birlik ve beraberliğimizin bin yıllık kardeşliğimizin dirlik ve düzenimizin büyük risklerle karşı karşıya kaldığı günümüzde İstiklâl Marşımızın yazıldığı yılların ve bu derin mısraların anlamı daha da önem kazanmıştır. İstiklâl Marşımız milli birliğimizi sağlayan ve tamamlayan bir ata yadigarı olarak kabul edildiği ilk günden bu yana Anayasamız tarafından güvence altına alınmış mukaddesatı milletimizin namusuna emanet edilmiştir.

  Bu milli emanetin onu tam bir inanç ve bağlılıkla yüreklerinde taşıyan büyük Türk milleti tarafından sonsuza kadar yaşatılacağına olan inancımız tamdır. Bu vesile ile “yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden” aziz şehitlerimizi kahramanlarımızı ve bir fazilet timsali olan vatan şairimizi saygı ile yâd ediyor en derin minnet ve şükran hislerimizle Cenabı Allahtan rahmet diliyoruz.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  İstiklal Marşı Bir Tefekkürdür


  Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesine karşı çıkan Avusturya’nın bir bakanı kendi“milli marşı”na bir itirazı oldu. O itiraz Avusturya’nın Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Gabriele Heinisch Hosek’ten geliyor. Bayan Bakan Hosek diyor ki “ Marşımızda (asil oğulların vatanı) bölümü cinsiyet ayırımı yapıyor. (Asil kızların ve oğulların vatanı) olarak değiştirilmesi için önerge vereceğim.”

  Bir de bizimkine bakalım. Anlamak için pür dikkat edelim. Aradaki farkın farkı ne kadar görelim. “Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı/ Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı..”

  ÜLKE MARŞLARI’NDA NELER SÖYLENİR?

  Şimdi devam edelim dünyadaki bazı ülkelerin milli marşlarına örnek olsun diye. En sonunda da İstiklal Marşı’mızın 10 kıtasını birden terennüm ederek sil baştan yeniden anlamaya çalışalım.

  Almanya da Ankara’nın AB macerasını yokuşa süren bir ülke.. milli marşından azıcık alıntı şöyle:” Alman kadınları Alman sadakatı Alman şarabı ve Alman şarkıları/Dinmemelidir dünyada/ Onların yankıları..”
  Bizimkinden bir satırlık dize “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım.”

  Geçelim Kanada’ya : “Gerçek bir vatansever aşk vardır/Emrinde bulunan tüm oğullarında..”

  Akif ise şunları söylüyor “Korkma sözmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde en son ocak””

  AMERİKA VE AVRUPA KITASINA UZANALIM

  Çok sayıda futbolcusunu ithal ettiğimiz ülkede ise şöyle söylenir: “ Bu vatanın erkeklerine müşfik bir anasın sen yurdumuz Brezilya.”

  Bizde ise ses erkek yani tenor ve baritondan da öte bas “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım/Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım/Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım.”

  Gladio operasyonu sonra mevcut başbakanı ile sürekli medyamızda yer bulan Akdeniz çizmesinde ise bakın nasıl söyleniyor milli marş “İtalya’nın biraderleri İtalya uyandı/ Başında Scipio’nun miğferiyle..”

  Mehmet Akif ise “Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var..” diyor.

  OKYANUS ÖTESİ BİR ÜLKEDE MARŞ

  Gelelim süper güc ABD’ye “Ah hep böyle olsun /özgür erkekler durdukça sevgili vatanlarıyla /savaşın perişanlığı arasında” Tercümelerde elbetteki orijinali kadar duyarlılık yansımıyor ama özden de kaybolan bir şey yok.

  Mehmet Akif Ersoy burada şöyle konuşuyor “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal/Kahraman ırkıma bir gül...Ne bu şiddet bu celal?/Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal/Hakkıdır hakka tapan milletimin İstiklal.”
  Yine Avusturya ve Almanya gibi Türkiye’ye AB’de en katı tavırları sergileyen Fransa milli marşında “ Alanlarda bölük bölük askerler/Saflarımıza dayandılar öldürmeye gelmişler/ Karılarımızı çocuklarımızı ve bizleri “ deniyor.

  Bizim dizelerimizde ise bakış farkı var “Arkadaş! Yurduma alçakları ugratma sakın/Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın.”

  UZAK DOĞUYA UZANMAK

  Batılıların AB ve 1915 olaylarıyla hep Ankara’yı dışlayarak zorla bir uzak doğu ülkesine yakınlaştırdıkları Çin Halk Cumhuriyeti’nde ise marş şöyle “ Kalkın köle olmak istemeyen insanlar/Etimizle kanımızla yeni Çin Seddi’ni inşa edelim.” deniyor. Bizim terennümümüz ise “Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda?/Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!” biçiminde.

  “Herkesin kafasına hükmedensin sen/Yön verensin Hindistan’ın kaderine” diyor Hindular İngiltere’den kurtulunca. Müslüman Hintliler İstiklal Savaşımıza altın göndererek katkı vermişlerdi.Sonrasında Türk’ün İstiklal Marşı’nda ise şunlar söylenir: “ Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli/Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli”

  İngiliz sömürgesinden kurtulan Pakistanlılar ise “Mutluluklar kutsal yurda/ Mutluluklar bereket ülkesine/Simgesi kırılmaz azmin/Pakistan Yurdu/ Mutluluklar sana iman kalesi” diye çığlıklarını yükseltirler. Tarihi boyunca dünyada tek sömürge olmayan müslüman ülke Türkiye’dir.O’nun için haykırıyor “Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!/Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.”

  HANIMAĞA’YA DUA VAR

  İngiliz emperyalizminde kalan bir başka ülke de Mısır’dır. Mısırlılar da marşı “Memleketim..memleketim..memleketim/Sevgim ve kalbim senin içindir/ Ey ülkelerin anası Mısır/Sen hedefim ve gayemsin/ Ve bütün insanların gayesi/ Seni elde etmek için bir çok el uzanır” şeklinde okurlar. Türkiye de ise “ O benim milletimin yıldızıdır parlayacak/O benimdir o benim milletimindir ancak” diyerek dillendirilir.

  İngiltere’nin marşında ise hanım efendiye dua duyarlılığı vardır: “Tanrı korusun iyi yürekli kraliçemizi/Uzun ömürler soylu kraliçemize” der ve devam eder. Türk marşları ise öye değil “Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var/Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar” diye içinde mistitizmi de olan nara gibidir.

  PAŞA DİKKAT ÇEKİYOR: “BU BÖLÜM İYİ EZBERLENMELİ”

  Bir kuzey ülkesihatta Türklerle hısımlık iddiası bile yapılan Finlandiya’da da marş “Ey Suomi ana yurdum/Çınlayan altınsın/Eşsizdir akar suyunvadilerin/ Tepelerin serin suların/Kuzeyin güzel ülkesi/Ecdat yadigarı” şeklinde hem söylenir hem okunur.

  Türkiye’de her gün İstiklal Marşı var ve şöyle noktalanır”Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet/Hakkıdırhakka tapanMilletimin İstiklal..” Mustafa Kemal Paşa’nın da en çok hoşuna giden ve en fazla etkilendiğini söylediği bölümdeki dizeler bunlar.

  Örnekleri artırabiliriz ama genel bir kanaat oluştu.İstiklal marşları bütün ülkelerde özğürlük memleket sevgisi tabiat toprak güzellik hainlerle mücadele bayrak birlik beraberlik iman asker ve savaş üzerinedir.

  BİR MİLLİ MUTABAKAT YANİ ULUSAL SÖZLEŞMESİ

  Türk’ün İstiklal Marşı ise bunlara ek olarak önce bir tefekkürdür hikmettir iman tazelemedir fazilet ve medeniyeti öne çıkarmaktır cehttir kimliğimizdir bir dik duruştur dinamizmdir servettir kararlılıktır çağdaşlıktır.

  Peki Mehmet Akif Ersoy? Entelektüel ahlak sahibi halkın duygu ve düşüncesiyle donanmış toplumun derdini kendi mesele edinmiş iman sahibi düşün adamı fikir önderi yol gösterici bir akademisyen örnek bir aile babası önemli bir sanatçı şair sporcu bir devlet adamı mümtaz bir milletvekili ve usta bir memleketseverdir.

  “ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRTMASIN”

  Artık İstiklal marşı’mızın 10 kıtasını birden okumaya ne dersiniz? Çünkü bugünlerin bir özelliği de var. 12 Mart İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin yıldönümüdür. Bizim marşımıza da itiraz eden gafiller olmuştu. Ancak Akif onlara “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” diye önemli bir hatırlatmada bulunmuştur.Üstelik Akif telifini de almamış İstiklal Marşı’mızın memlekettimize insanlarımıza ve Kahraman Ordumuza bağışlamıştır.

  Ey koca Akif seni o kadar özlüyoruz ki Allah’tan Safahat adlı çalışmanı ve İstiklal Marşı gibi bir anıt eser bıraktın da teselli oluyoruz.

  Mehmet Cemal Çiftçigüzeli

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  “Ağlarım ağlatamam hissederim söyleyemem.

  Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım.”

  Binbir felaketin sahnede görünmek için sıraya girdiği bir zamanda felaketzede şairimiz kırık dökük kalbini dilendirmiş
  milletin bağrından kopup gelen ve asırlar boyu tekâmülünü yapan bir edebiyatın asil bir meyvesi haline gelmiştir .

  Çiğnenen her toprakta kırılan kalbi

  işlenen her bid’atta acı feryadı
  ezilen her karınca için bükülen kaddi
  yapılan her zulümde haykıran gür sesi vardır.

  Evet istiklal marşı gibi kalplerimizden hançerelerimizden yekpare iman halinde çıkan ses onun sesidir.

  Ruhlarımızda gürül gürül köpük köpük ma’kes bulan bir çağlayan-misal... Everesti çukurda bırakan yüksek bir iman şahikasından akmasaydı ruhlarımızda bu kadar beyaz ve bu kadar temiz köpürür müydü?

  O’nun sesi bayrak göndere çekilirken 40 milyonun tüylerini diken diken yapar burnunun direğini sızlatan mânevî sestir.
  Çünkü o bayrağa kanının rengini veren kahraman dedenin kanımın rengini bayraktan alan asil torunudur.

  Çünkü o istiklal harbinde kaşlarını çatan nazlı hilali kükremiş sel gibi bendini aşıp ezelden beri hür yaşamış bu milete
  düşman olan çılgınları ezen bir nesil olarak nazlı değil şanlı hale getirmiştir.

  Akif’i sevmeliyiz!
  Onu sevmek fazileti insanlığı vatanı milleti sevmektir.

  Onu sevmek istiklal marşını yazdığında kendine verilen yüksek ücreti orduya hediye eden yamalı gömlekli feragatı sevmektir. Onu sevmek istiklal marşını sevmektir.

  İstiklal marşı ki; istiklal harbinin manevi yapısıdır. Hiç bir millete nasip olmayan bir şan ve şeref hamlesi ile hâmile bu mana ruhumuzu binbir felaket karşısında daima ayakta tutmuştur.

  Akif’i sevmek bayrağı sevmektir.
  Göklerde bayrağı hür olarak dalgalanmayan millet millet midir?
  Göndere yabancı bayrakların asıldığı bir vatanda hangi huzurdan bahsedilir. Hangi malın servetin sıhhatin kıymeti vardır?

  Akif denince; mukaddes mefhumları en mukaddes emanet gibi ölünceye kadar koruyan ve onu dünyaya ait bütün menfaatlerin üstünde tutan aziz bir ruh akla gelmelidir.

  Hayatı boyunca muzdarib yaşamış bir çilekeş şairimizin ölümünden sonra henüz çok şey değişmiş değildir. Yine de dününden daha iyi olan bu gününün yarınından kötü olmasını dileyen “eski hal muhal ya yeni hal ya izmihlâl” diyen nurlu sabahların horozları ötmeye başladı.

  Feryad eden büyük ruha müjdeler olsun. Bunlar Edirnekapı’daki ızdırabla inleyen ‘kemiklerden Van’daki horhor kalesine kadar yurdunu düşman ayağına çiğnetmeyecektir.


  Dr. M. AYVALI


 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İstiklâl Marşı Cumhuriyet'in ilânından önce 1921 yılında yazılmış olmakla beraber Cumhuriyet'i müjdeler ve millî marş olarak kabul edildikten sonra hemen her gün tekrarlandığı için Atatürk ile beraber Cumhuriyet devrinin sembolü olur.


  Bu devirden sonra yetişen bütün nesillerin daha ziyade merasim dolayısıyla kendisine has bestesi ile söyledikleri bu marş şiir olarak da üzerinde durulmağa değer.

  İstiklâl Marşı'nı değerlendirirken yazıldığı devri göz önünde bulundurmak lâzımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 yılında dört defa ayakta dinleyerek İstiklâl Marşı olarak kabul ettiği bu şiir o yılların kutsal ve heyecanlı havası ile doludur. Onu o devir Türk Edebiyatı’nın en büyük şairlerinden biri olan Mehmet Akif yazmıştır. Mehmet Akif bugün şiirlerinde sosyal duyguları anlatan söylediklerini gerçekten duyan bir şairdir. İstiklâl Savaşı’na bütün varlığı ile katılan Akif bu savaşa iştirak edenlerin duygu ve inançlarına bizzat sahip olduğu için onlara en iyi tercüman olmuştur. Şiiri söyleyen Akif olmakla beraber aslında o kendi beni ile birleştirdiği Türk milletinin duygu ve inancını dile getirir. Burada Akif'in yaptığı o yıllarda en olgun seviyeye ulaşan şiir kudretiyle bu ortak imana bütün milletin benimseyebileceği bir şekilde üslûp ve ifade vermek olmuştur.

  Bazı kelime ve mısralardan da anlaşılabileceği üzere o tarihte henüz İstiklâl Savaşı kazanılmamıştır. Türk ordusu bu şiir yazıldıktan bir yıl sonra 26 Ağustos 1922 sabahı büyük taarruza geçer.


  Düşman karşıda bulunduğu için ordu ve millete cesaret vermek isteyen şair manzumesine "Korkma!" kelimesiyle başlar.

  Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın
  Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın

  mısraları da ümitle bekleyişi ve geleceğe imanı gösterir.

  Şiirde şanlı mazi ve ebedi bir istikbal fikrine de yer verilmekle beraber yaşanılan zaman kan ve barut kokusuyla dolu olan hâlihazırdır.


  İstiklâl Savaşı Türk milletinin ölüm-kalım savaşıdır. Böyle yıllarda milletler kendilerini yaşatan temel kıymetlerin farkına varırlar. Vatan millet hürriyet ve istiklâl gibi kavramların önemi barış devirlerinde pek anlaşılmaz. Hatta onları umursamayanlar bile çıkar. Fakat bir milleti ölüm ile karşı karşıya bulunduran savaş onların ne kadar hayati olduğunu kuvvetle hissettirir. Bunlar öyle kıymetlerdir ki onlar olmadan yaşayamaz. Bundan dolayı millet onlar uğruna ölümü göze alır. Binlerce insan onlar uğruna öldüğü yaralandığı veya sakat kaldığı için kutsal bir değer kazanırlar.

  Akif İstiklâl Marşı'nda Türk Milleti’nin ne için savaştığını neye inandığını açık ve seçik bir şekilde ortaya koymuştur. Şiirde bu değerler bazen sanatkârane bir ifadeye bürünmüşlerdir. Şiiri tahlil ederken bunlar üzerinde de durarak mana ve fonksiyonları açıklanacaktır.

  Birinci dörtlükte bahis konusu olan "al sancak"tır. Al sancak Türk milletinin sembolüdür. Burada şair fikrini anlatırken onun uyandırdığı hayal ve çağrışımlardan da faydalanmıştır. Türk bayrağının al rengi şairde bir alev intibaı uyandırmıştır. Bu alev "sönmez". Zira onun çıktığı kaynak her Türk ailesinin evinde yanan ocaktır. Yurdun üstünde tüten en son ocak kaldıkça bu bayrağın alevi bu şafaklarda dalgalanacaktır. Akif bu benzetme ile “bayrak'' ile “millet'' arasındaki bağlantıyı sanatkârane bir şekilde ifade etmiştir.


  Türk bayrağında dikkati çeken ikinci sembol yıldızdır. İkinci beyitte şair bu yıldız ile gökteki yıldızı birleştirir. Gökteki yıldıza kimsenin eli dokunamayacağı gibi "Türk milletinin yıldızı" olan al bayrağın yıldızına da kimse el süremez. Yıldız kelimesi aynı zamanda kader talih manalarına da gelir. Akif’in bu hayallerle belirtmek istediği Türk Milleti’nin ölmezliği fikridir. O ordu ve millete "Korkma!" derken böyle bir inanca dayanır.

  İkinci dörtlükte Türk bayrağının üçüncü sembolü olan "hilâl"den hareket edilmiştir. Hilâl kelimesi eski Türk Edebiyatı’nda sevgiliye benzetilir. Türk bayrağındaki ay (sevgili) tehlikeler içinde bulunduğu ve kendisini sevenlerden fedakârlık beklediği için kaşlarını çatmıştır.

  Eski Türk Edebiyatı’nda sevgilinin kaşı umumiyetle aya benzetilir. Şair burada vatanın timsali olan sevgiliye (hilâle) gülmesi için yalvarır. Bu millet onun uğruna on binlerce şehit vermiştir. Yoksa o dökülen kanlarını helâl etmez.


  "Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl"

  mısraında "Hak" kelimesi iki manada kullanılmıştır. Birinci manaya göre Hak Tanrı manasına gelir. Müslüman olan Türkler ona taparlar. Hak kelimesinin öteki manası hak-hukuk deyiminde görüldüğü üzere adalet ile ilgilidir. Hak aynı zamanda yapılan bir iş fedakârlık veya durum karşılığı alınması gereken paydır Akif bu beyitte İstiklâl kavramı ile Hak (Tanrı ve adalet) kavramı arasında münasebet kurmaktadır. İslâmiyet'in en mühim yönlerinden biri adalete üstün bir değer vermesidir. Hak kelimesinin iki veya üç mana kazanmasının sebebi budur. Milletler yüksek kıymetlere inandıkları ve bağlı bulundukları takdirde istiklâle hak kazanırlar. Bahis konusu mısra böyle bir inanca dayanıyor.


  Üçüncü kıt'ada "hürriyet" kavramı bahis konusudur. Burada şair "ben" kelimesini kullanmakla beraber kasdolunan Türk milletidir. Şair burada Türk Milleti’ni konuşturmaktadır. Türk milleti ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşamağa alışmıştır. Ona zincir vurulamaz. Böyle bir şey yapılmağa kalkıldığı takdirde o sel gibi taşarak bendini çiğner ve aşar. Anadolu Türk Devleti gerçekten de 1071 Malazgirt Zaferi’nden bugüne kadar daima hür ve müstakil olmuştur. Hür yaşamak Türk devlet ve milletinin varlığı ile birdir. Ondan mahrum kalmak bundan dolayı ona ağır gelir onu çıldırtır. Bu parçada millî bir değere bağlı olan millî iradenin gücü tabiattan alınan benzetmelerle ifade olunmuştur Hürriyetin başlıca özelliği sınır tanımamaktır. Yahya Kemal de “Açık Deniz” şiirinde Türk milletinin hür yaşama iradesini coşkun deniz sembolü ile anlatır.

  Dördüncü kıt'ada savaşan iki taraf Türk Milleti ile düşmanlar mukayese edilmiştir. Garb (batı) maddi silâhlarının üstünlüğüne güvenerek Türkiye'ye saldırmıştır. Düşmanların bu maddî üstünlüklerine karşı Türkler’in hiçbir şey ile sarsılmayan “iman”ları vardır iman insanın taşıdığı manevî inançların bütünüdür insanı üstün kılan maddî gücü değil imanıdır. Zira iman olmazsa maddî güç başarı kazanamaz. Manevî değerlere dayanmayan maddî güç insanî bir değer taşımaz.

  Şair hiç bir hakkı olmadığı halde başka milletlere saldıran sözde medenî Batı'yı "tek dişi kalmış bir canavar'a" benzetiyor. "Tek dişi kalmış" demesinin sebebi onun dehşet verici gözükmesine rağmen eski gücünü kaybetmiş olmasıdır. Burada bütün vahşiliğine rağmen kendisini "medenî" diye tanıtan Batı ile bir alay da vardır. Devletler sadece maddî güçleriyle üstün gelmezler. Tarihî olaylar bunu göstermiştir. Sömürgeci Batı'ya karşı başta Türkler olmak üzere ezilen bütün milletler isyan etmiştir ve Batı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra üstünlüğünü kaybetmiştir. Bu bakımdan Mehmet Akif'in onu "tek dişi kalmış bir canavar"a benzetmesi yerindedir.

  Bu parçada "ulusun..." kelimesi bazıları tarafından yanlış olarak “ulu'' (büyük) kelimesiyle karşılaştırmaktadır. Burada "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar bırak varsın ulusun onda artık korkulacak bir taraf kalmamıştır" demek istemiştir.

  Beşinci kıt'ada düşmanla savaşan askere hitap ediliyor. Ordu dayanırsa zafer muhakkaktır. Bu parçada geleceğe büyük bir inançla bakılmaktadır. Tanrı Türklere (Müslümanlara) ebedî bir hayat vadetmiştir. İstiklâl Savaşı'nın kazanılmasında dinî inancın büyük rolü olmuştur. Bunu o devre ait pek çok vesikadan anlamak mümkündür. Akif burada Türk Milleti’nin inancını dile getirmektedir. Akif'in kendisi de vatanına çok bağlı bir Müslümandı. İslâmiyet iyimser bir dindir. Ona iman edenler ebedî bir hayata kavuşurlar.

  Altınca kıt'ada "vatan" bahis konusudur. Dış görünüşü bakımından vatan bir "toprak" parçasıdır. Fakat bu toprak parçası milletin tarih ve hayatına sımsıkı bağlıdır. Onu kutsal kılan maddî yönü değil millet ve tarih ile olan münasebetidir. Bu vatan binlerce şehit tarafından kazanılmış ve korunmuştur. Bundan dolayı ona bakarken toprağı değil ona gömülü olan şehitleri görmelidir. Dünyada hiçbir şey vatan kadar kutsal ve değerli değildir.


  Yedinci parçada yine "vatan" bayramı bahis konusudur. Burada da vatan ile şehitler (şüheda) arasındaki münasebet üzerinde durulmuş son beyitte vatana bağlılık duygusu başka bir şekilde anlatılmıştır. Bir insan için en büyük yoksulluk vatanından uzak (cüda) kalmaktır. İnsan kendi canını veya sevgilisini kaybederse vatan ve milletin var olacağı düşüncesiyle teselli bulur. Vatanını kaybederse milletinin varlığı da tehlikeye düşer.

  Burada vatanın can ve canandan (sevgiliden) da üstün bir değer taşıdığı inancı vardır. İnsan böyle bir inanca sahip olmazsa vatanı için ölümü göze alamaz.

  Dokuzuncu ve onuncu kıt'alar birbirine bağlıdır. Burada "din" bahis konusudur. Akif'in bir Müslüman olarak Tanrıdan istediği en büyük şey mabedine yabancıların el dokundurmaması ve dinin temeli olan kıymetlere şehadet eden ezanların yurdun üzerinde ebedî olarak işlemesidir.

  “Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli”

  mısraında "şehadet" kelimesi şahitlik manasına geldiği gibi ezanda geçen

  Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden resulullah

  Cümlelerine de tekabül eder. Bunlardan birincisi "Şüphesiz bilirim bildiririm Allah'tan başka tapacak yoktur" ikincisi "Şüphesiz bilirim bildiririm Muhammed Allah'ın elçisidir" manalarına gelir. Bir kimsenin Müslüman olabilmesi için "kelime-i şehadet" denilen bu cümleleri tekrarlaması ve onlara inanması lâzımdır. Müslüman ülkelerde günde beş vakit okunan ezan ile İslâmiyet’in temelini teşkil eden bu cümleler tekrarlanır.

  Elin başparmaktan sonra gelen parmağına şehadet parmağı denilir. Konuşamayacak olan hastalar içlerinden dua ederken şehadet parmaklarını kaldırırlar. Minareler gözlere uzanmış şehadet parmağına benzer. Akif şiirinde buna da telmih ediyor. Açıkça söylemeden herkesin bildiği bir şeyi sezdirmeğe "tevriye" adı verilir Akif'in bu mısraında "telmih" ve "tevriye" sanatları vardır.

  İstiklâl Savaşı'nda din duygusunun önemli bir rol oynadığını söylemiştik. Türk Tarihi’nde "din" "vatan" "millet" ve "İstiklâl" duyguları yüzyıllar boyunca birbirine bağlı olarak yaşamış ve gelişmiştir. Akif'in anladığı ve Safahat'ta ortaya koyduğu İslâm dini en yüksek kıymetlere dayanır. Gerçekten de Türk devletinin var olmasında İslâmiyet'in büyük rolü olmuştur. Onun temelindeki "birlik" (vahdet) "hak" (adalet) "ezeliyet" ve "ebediyet" fikri "devlet-i ebed-müddet" veya ölmezlik inancını doğurmuştur.

  Dokuzuncu parçada konuşan şehittir. Din uğruna savaşan asker kendi öldükten sonra ezan seslerini işitirse mezarından kalkarak yarasından kanları aka aka her şeyden soyunmuş bir ruh gibi göklere yükselir ve başı arşa değer İslâm dinîne göre şehitler doğrudan doğruya cennete giderler. Bundan dolayı onlar din ve vatan uğruna ölmekten korkmazlar.


  Onuncu ve sonuncu parça şiirde ortaya konulan fikir ve inançların bir nevi özetidir. Burada da milletin ölmeyeceği ebedi olarak yaşayacağı inancı vardır.

  İstiklâl Marşı'nda bazı duyguları kuvvetli olarak belirtmek maksadıyla kullanılan benzetmeler halkın zevkine uygundur ve bizde süslü yapmacık tesiri uyandırmazlar.

  Şiir dil ve üslûp; bakımından umumiyetle sadedir. Aruz veznine kuvvetle hakim olan Akif mısralarına bir konuşma ve hitabet edası vermiştir. Başka şiirlerinde nesre yaklaşan Akif burada kıt'aların dört mısraını da kendi içlerinde arka arkaya gelen dört sağlam kafiyeye oturtmak suretiyle muhtevaya uygun basit olmakla beraber kuvvetli bir ahenk sağlamıştır. Bunu yaparken belki de halkı ve Mehmetçik’i düşünmüştür. Dil ve şekil bakımından şiire hâkim olan düşünce kuvvet güven duygusu sağlamlık ve sadeliktir. Bunlar Türk halkı ve askerinin temel vasıflarıdır.


  Prof.Dr.Mehmet Kaplan

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş