Tekke Ve Zaviyeler Ne Zaman Kapatılmıştır - Tekke Nedir - Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasının Sebebleri - Tekke Ve Zaviyeler Hakkında


"Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Kanunu" 30 Kasım 1925 tarih 677 sayılı kanunla çıkarılmış ve aynı sayıyla 13 Aralık 1925 yılında yürürlüğe girmiştir.

peki nedir "Tekke" ve "Zaviye" "Türbe" .ve niçin kapatılmıştır.

İslâm kültür tarihinde önemli yeri bulunan tekke tasavvuf düşüncesinin anlayış ve terbiyesinin derinleştirildiği ve halka takdim edildiği bir yerdir. Tekke (tekye) zâviye hankah âsitane ve dergâh gibi isimler altında birbirinden hemen hemen farksız olan bu müesseselere insanlar dünya hayatının çeşitli meşakkat ve sıkıntıları ile yorulan ruh ve bunalan gönüllerini dinlendirmek için giderlerdi.
Bilhassa Osmanlı'larda tekke ve zâviyelerin bir kısmı devlet tarafından yolculuk ve ulaşım için tehlikeli olan yerlerde tesis ediliyordu. Bu bakımdan dağlarda korkunç boğaz ve geçitlerde tesis edilen tekkeler askeri sevk ve idareyi kolaylaştırmak ticarete engel olabilecek eşkıya vs. gibi kimselere mani olmak için birer jandarma karakolu vazifesi de görüyorlardı.(Ziya Kazıcı)

Türbe ise;devlet adamlarının veya din alimlerinin mezarlarının bulunduğu oda şeklindeki binaya verilen addır.

Bu kadar yararı olan tekke ve zaviyeler peki nasıl yozlaşmış ve amacından sapmıştı.Muhakkakki içlerinde bozulmayanlarda olabilirdi.Ama son dönemlerde bazı tekkeler miskinlerbaşı boş adamların geldiği ve zamanla da cumhuriyete karşı faaliyetlerin yönetildiği bi yer haline gelmişti.

Atatürk zaten bu kurumları kaldıracağını şu sözlerle ima etmişti "Ölülerden medet ummak medeni bir cemiyet için lekedir. Efendiler ve ey millet biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler dervişler müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır"

Daha sonra yürürlüğe giren kanunla tekke zaviye ve türbeler kapatıldı. Ve bir takım unvanların kullanılmasına son verildi. Bu yasaklamaların yanında Kanun ; şeyhlik dervişlik müritlik dedelik seyitlik çelebilik babalık emirlik halifelik falcılık büyücülük üfürükçülük gaipten haber vermek muskacılık gibi eylem unvan ve sıfatların kullanılmasını bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve de en önemlisi bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasaklamıştır.

Ya Atatürk bunu hangi amaçla yaptı tartışabiliriz(Bunu ister dine karşı olduğu için deyinister laiklik deyin) ama bi gerçek var ki bence istisnalar olmasına rağmen dini korumuş hurafelerin önüne geçmiştir.Bugün değişik isimlerde bu tekkeler devam ediyor ve halk arasındaki hurafeler de bitmiyor.Aydın müslümana ihtiyacımız var son olarak yazımı bir Hadis-i Şerifle bitireyim.

"Alimin uykusucahilin ibadetinden hayırlıdır"

ALINTIDIR.