Alaşehir Kongresinin Maddeleri - Alaşehir Kongresinde alınan kararlar


Alaşehir Kongresi Maddeleri
- Yunan ordusuna karşı direniş işgaller sona erene kadar sürecektir.

- Yunan ordusuna karşı askere alma işlemleri hızlandırılacaktır.

- Yunan ordusunun Müslüman halka karşı yaptığı işkence ve katliamlar nedeniyle gerekirse Yunanlılara karşı itilaf Devletlerinden yardım istenecektir.

Yorum:
- Yunan ordusuna karşı daha etkili mücadele edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

- Yunan ordusunun yaptığı katliamlardan hoşnut olmayan İtilaf Devletlerinin bu durumdan yararlanılması amaçlanmıştır.

- Askeri örgütlemeye öncelik verilmesi vurgulanmıştır.
- İstanbul Hükümetinin uygulamalarına karşı çıkılmış padişaha ise bağlılık bildirilmiştir.

- Toplanış amacı ve alınan kararlar yönüyle bölgesel bir kongredir.

ALINTIDIR.