Sivas Kongresinin Maddeleri - Sivas Kongresinde alınan kararlar

Sivas Kongresinin Maddeleri

-Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar kabul edildi.

-Manda meselesi tartışıldı ve kesinlikle reddedildi.

-Bütün milli cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi.

-Temsil Heyeti genişletildi yetkileri artırıldı ve başkanlığına M. Kemal seçildi.

-Her türlü müdahale ve işgal karşısında ülkenin topluca savunulması kabul edildi.

-İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılmasına karar verildi (Ankara’da da bu gazetenin yerini “Hâkimiyet-i Milliye” gazetesi almıştır).

-Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa atandı.

Not: Sivas Temsil Heyeti Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’yı atayarak yürütme gücünü kullanmış hükümet gibi hareket etmiş.

ALINTIDIR.