Mondros Ateşkes Antlaşmasının Nedeni - Mondros Ateşkes Antlaşması nedenleri

- Wilson İlkeleri'ne güvenilmesi.

- Bulgaristan'ın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi.

- Ahmet İzzet Paşa Kabinesi İtilaf Devletleri'nden ateşkes yapılmasını istemiştir.

- Osmanlı’nın savaşacak gücünün kalmaması

- Güney cephelerinin çökmesi

- Savaş taraftarı olan İttihat ve Terakki Partisinin ülkeyi terk etmesi sonucunda başa barış isteyen Hürriyet ve İtilaf Fırkasının gelmesi.

Alıntıdır.