Millî Dış Politikamızın İlkeleri:
· Milli sınırlarımız içinde varlığımızı korumak

· Gerçekleşmeyecek emeller peşinde koşmamak

· Medeni ve insanca davranarak bunun karşılığında destek beklemek

· Diğer devletlerin iç politikalarından ve rejimlerinden etkilenmemek

· Hiçbir ülkenin iç işlerine karışmamak kendi iç işlerimize de dış devletleri karıştırmamak

· Milli politikayı uygularken kamuoyunu dikkate almak

· Dürüst açık ve tutarlı olmak

· Dünyadaki gelişmeleri takip etmek

· Barış içinde hakka ve hukuka uygun bir şekilde sorunları çözmek

ALINTIDIR.