Sâdâbat Paktı (9 Temmuz 1937)

Sebebi:

· İtalya’nın Akdeniz Havzası ve Ortadoğu’ya yöne*lik saldırgan tutumu.

Katılan Devletler:
· Türkiye İran Afganistan ve Irak

Önemi:
1.Türkiye İran ve Irak sınırını güvence altına aldı.

2.İtalya’ya karşı Balkanlar’da önemli bir caydırıcı*lık rolü üstlenmiş olan Türkiye Sâdâbat Paktı ile de tavrını devam ettirerek dünya barışına katkıda bulunma istediğini göstermiştir.

3.Türkiye bölgede öncü durumda olduğunu göstermiştir.

Not: İkinci Dünya Savaşı başlayınca pakt dağılmıştır.

ALINTIDIR.