Hatay Sorunu ve Sonucu

· Fransa 1936 yılında Hatay’dan çekilerek bölgeyi Suriye’ye bırakmak isteyince; bu durumun Ankara Antlaşması’na uymadığını ileri süren Türkiye Milletler Cemiyeti’ne başvurdu.

· İkinci Dünya Savaşı’nın belirtileri oluştuğundan do*layı Fransa Hatay meselesinde Türkiye’yi pek uğ*raştırmadı.

· 3 Temmuz 1938’de Hatay meselesi çözümlendi.

· Bu çözüm doğrultusunda; 5 Temmuz 1938’de Türk askeri Hatay’a girdi.

· 2 Eylül 1938’de Hatay Meclisi açıldı. Tayfur Sökmen devlet başkanı Abdurrahman Melek başbakan oldu.

· Hatay Meclisi’nin verdiği kararla Hatay 29 Hazi*ran 1939’da Türkiye’ye katıldı.

Önemi:
1.Misak-ı Milli yönünde son adım atıldı.

2.Güney sınırı son halini aldı.

3.Mustafa Kemal İkinci Dünya Savaşı öncesi gelişme*lerini Türkiye’nin lehine kullanarak doğru bir siyaset izlediğini gösterdi.

Not: Hatay Türkiye’ye katılan son toprak parçasıdır.

ALINTIDIR.