Tarihi Fotoğraflar Eşliğinde Cumhuriyetin 10.Yıl Coşkusu

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. yaş günü toplumun her kesimi tarafından büyük bir heyecanla kutlanmıştı.

Cumhuriyet’in 29 Ekim 1923’te ilan edilmesinin ardından tam on yıl geçmiş ve 1933 yılına gelinmişti. Genç Cumhuriyet onuncu yaşını kutlamaya hazırlanıyordu. Neler yaşanmamıştı ki bu on yılda... Eskinin gölgesi düşmüştü üzerine bu yüzden aydınlanmanın zamanıydı; inkılâplarla ekonomik yatırımlarla; kültüre eğitime ve sanata verilen değerle...

Türk milleti milli hakimiyete dayanarak kurduğu cumhuriyetin onuncu doğum gününe başka bir devletin himayesi olmaksızın bir enkazdan mucize yaratma yolunda ciddi adımlar atmış olarak gelmişti. Bu yüzden bu yıldönümü hakkıyla kutlanmalıydı. Hükümet 11 Haziran 1933 tarihinde kutlamalarla ilgili tüm faaliyetlerin halledilebilmesi için 2305 sayılı ‘Cumhuriyet İlanının 10. Yıldönümünü Kutlama Kanunu’ çıkararak işe koyuldu ardından görülen lüzum üzerine bu kanuna ek olarak üç tane daha kanun çıkarıldı.

Bu yasalar çerçevesinde kutlama programlarını hazırlamakla ve yürütmekle görevli merkezde Başbakanlığa bağlı bir yüksek komisyon illerde ise komite ve heyetler kuruldu. Böylece kutlamaların tüm yurtta en ücra köylere varıncaya kadar düzen içinde eksiksiz uyumlu ve coşkulu bir şekilde yapılması sağlanabilecekti.
29 Ekim 1933
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal
Cumhuriyet'in onuncu yılında TBMM'den tören alanına giderkenANKARA VE İSTANBUL YARIŞI

10. yıl kutlamaları için çıkarılmış 2305 sayılı kanunun ilk maddesi uyarınca kutlamaların üç gün sürmesi karara bağlanmıştı; bundan dolayı yapılan tüm hazırlıklar bu süre üzerinden düşünüldü. Yabancı konukların ağırlanması konferanslar geçitler sergiler ve dahası...

Kutlamalarla ilgili olarak gözler ülkenin iki önemli merkezine çevrilmişti: Eski payitaht İstanbul ve yeni başkent Ankara. Kutlamaların asli merkezinin Ankara olmasına karşın görkem ve hazırlıklar açısından İstanbul’un ondan aşağı kalır yanı olmadığı muhakkaktı. Bu durum kutlama programlarından ve yapılan süslemelerden de açıkça anlaşılabiliyordu.

Ankara’daki kutlamalara ilişkin Enver Behnan’ın kaleme aldığı “Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Dönümü Ankara’da Nasıl Kutlandı” isimli 1934 basımı kitabın ilk sayfalarında cumhuriyet coşkusu şu satırlarla anlatılıyor: “29 Birinci Teşrin (Ekim) 1933 Pazar sabahı idi. Gün doğmadan bütün mahallelerde çalınan davul sesleri bütün Ankara halkını uyandırdı.

Kadın erkek genç ve ihtiyar akın akın sokakları dolduruyor herkes büyük caddelerden istasyon arkasında hazırlanmış olan resmi geçit meydanına gidiyordu. Bugün Ankara’nın seksen bin nüfusuna yirmi bin insan daha ilave edilmişti. Memleketin dört bucağından misafir gelerek bütün otelleri kiralamışlardı. Birçok aile fazla odalarını kira ile vermişlerdi. Otel ve hanlarda bir kişilik yer kalmamıştı...”


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet'in onuncu yılında Başbakan İsmet Paşa ile
(29 Ekim 1933)15 MİLYON BAYRAK

İstanbul’da ise bu önemli günü anlamına uygun şekilde coşkuyla kutlayabilmek için bütün sokaklar dükkânlar mağazalar evler apartmanlar neredeyse akla gelebilecek her türlü kamu binası ve özel kurumlar Türk bayraklarıyla donatılmış Milliyet Gazetesi’nin 30 Ekim 1933 tarihli nüshasında tasvir edildiği üzere gökyüzü dalgalanan milyonlarca bayrakla görünmez hale gelmişti. İstanbul’da dalgalanan Türk bayrağı sayısı 15 milyonu gece yanan ampullerin sayısı yüz milyonu bulmuştu.

Beyazıt Meydanı İstanbul İli Kutlama Komitesi tarafından ‘Cumhuriyet Meydanı’ olarak seçildiğinden buradaki ağaçlar bayraklarla donatılmış ve bunların arasına kırmızı bez zemin üzerinde beyaz renkte vecizelerin yazıldığı afişler asılmıştı. Bu vecizelerden birkaçı şöyleydi: “Hakimiyet Milletindir”; “Durmayalım Düşeriz”; “Türk Ordusu Milletin Özüdür”; “Yeni Türkiye Devleti Milletin ve Hükümetin Birbirini Tamamlayan Bütünlüğüdür”; “Kendine Güven Millete İnan”. Beyazıt Meydanı’na asılan afişler yalnızca vecizelerle sınırlı kalmıyordu. Beyazıt Camii ve Üniversite avlusunu çeviren duvarlar da eski dönemlerle inkılâp sonrası Türkiye arasındaki başlıca farkları anlatan yazılı ve resimli afişlerle kaplanmıştı.

Bu afişler yalnızca İstanbul’daki kutlamalara mahsus değildi. 25 resimli ve yazılı afiş serisinin her birinden sekiz bin adet bastırılıp tüm yurda dağıtılmıştı. Bunun dışında Kutlama Komisyonu tarafından Ankara’da ‘Onuncu Yıl Rehberi’ ya da ‘Rehber Kitap’ta yapılan inkılâplar tek tek başlıklar halinde anlatılarak bir nevi on yıllık icraat raporu halka sunuluyordu.
29 Ekim 1933
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal
10'uncu Yıl Nutku'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okurken


ATATÜRK KÜRSÜDE

Ankara’daki törenler için başlangıç saati 9:15 olarak belirlenmişti. Atatürk bu saatte Meclis’e gelecek burada tebrikleri kabul ettikten sonra saat 10:00’da resmi geçit için hazırlanmış Cumhuriyet Meydanı’na geçecekti. Mustafa Kemal Atatürk’ün meydana gelişi Enver Behnan tarafından şu sözlerle anlatılıyor: “Güneşli bir hava. Saat on. Bütün kalpler heyecanla dolmuş Gazi’sini bekliyor. Davetliler meraklı tribünlerde herkeste bir hazırlık var. Bütün gözler Gazi’nin yolunda. Aynı heyecanla bir tek kalp gibi onun uğruna çarpıyor.

Saat onu on geçiyordu; birdenbire seksen bin insan elektrik çarpmış gibi içinde biriken heyecanla sarsıldı. Korna sesi. İki otomobil Onuncu Yıl Takı’nı geçti.”

Bundan sonra sırasıyla törende hazır bulunan tüm grupların bayramını kutlayan Atatürk saat 11:05’te meşhur 10. Yıl Nutku’nu okumak için kürsüye çıktı. Konuşması süresince alkışlar neredeyse hiç kesilmedi. Sözlerini “Ne mutlu Türk’üm diyene!” diye noktaladığındaysa meydandaki coşku bir kat daha arttı. Nutkun ardından asker jandarma kıtaları izciler mektepliler sporcular halk güftesini Behçet Kemal Çağlar ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in yazdığı bestesini Cemal Reşit Rey’in yaptığı 10. Yıl Marşı’nı hep beraber söyledi.

Cumhuriyet kutlamaları yalnızca ülke içinde değil yurtdışında da geniş yankı buldu. Pek çok ülkeden üst düzey diplomat törenlere bizzat katıldığı gibi Avrupa basını da hem kutlamalara hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin on yılda yaptığı icraatlara geniş yer ayırdı.

İngiltere Almanya Rusya Fransa Avusturya Romanya Yunanistan ve Lehistan’dan yönetim düzeyinde kutlama mesajları gelirken aynı zamanda bu ve diğer ülkelerdeki Türk Büyükelçilikleri ve konsolosluklarda da kutlama yemekleri düzenlendi; Türkiye ve Türk kültürüyle ilgili sempozyumlar yapıldı.

Dönemin matbuatından izlenebildiği kadarıyla hem ülke genelinde hem de yurtdışında Cumhuriyet coşkusu arzulanan şekilde yaşandı ve yaşatıldı. O günlerdeki ismiyle “Onuncu yılın bayramı” kutlandı. Şüphesiz kalplerdeki ortak dilekse “Nice on yıllara” idi...
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet'in onuncu yılı kutlamalarına giderken
(29 Ekim 1933)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet'in onuncu yılı kutlamalarında
(29 Ekim 1933)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal
Cumhuriyet Bayramı geçit töreninden sonra Rus Mareşali Voroşilof ile
(29 Ekim 1933)