MGK'NIN 8 NUMARALI BİLDİRİSİ...
(12 Eylül 1980)


Radyodan okunan 8 numaralı bildiride devlet memurlarının emeklilik işlemleri ikinci bir emre kadar durduruldu.

MGK'nın 8 numaralı bildirisi şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetlerinde devlet dairelerinde belediyeler ve KİTlerde özerk devlet kuruluşlarında çalışan tüm memur sözleşmeli ve ücretli personelin emeklilik istifa ve işten ayrılmaları ile yeniden yapılacak atamalar ikinci bir emre kadar dur-durulmuştur. Bu hususlar işlemi tamamlanmış personele tebliğ edilmiyecektir.

Kenan EVREN
Orgeneral

Genelkurmay ve Milli Güvenlik

Konseyi Başkanı