Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Kadar Giden Uzun Yolun Kilometre Taşları..
  Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Kadar Giden Uzun Yolun Kilometre Taşları..


  Harabeye dönmüş bir imparatorluğun küllerinden kurulan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusuna armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti 85 yaşına girdi.

  Ezilen tüm uluslara örnek olan 6 yıl süren bir bağımsızlık mücadelesiyle kazanılan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar giden uzun yolun kilometre taşları şöyle...

  _30 Ekim 1918:

  Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış imparatorluk Mondros Mütarekesi’ni imzaladı. Bir ulusu tarih sahnesinde yeniden var eden milli kahraman 31 Ekim günü Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı göreviyle karargahın bulunduğu Adana’ya geldi. Mustafa Kemal memleketin durumuna üzülüyor bir çözüm yolu arıyordu.

  _10 Kasım 1918:
  Görevinden ayrılan Mustafa Kemal Adana’dan trenle İstanbul’a hareket etti. Düşman yurdun dört bir yanını işgal ediyordu. Türk milleti için acı dolu günler başlamıştı. İşgaller birbiri ardına devam ederken tarih o günleri şöyle yazdı:

  _13 Kasım 1918:
  İngiliz Fransız İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan 61 parçalık İtilaf ordusu İstanbul’a geldi ve karaya kuvvet çıkardı.

  _9 Kasım 1918:
  İskenderun İngiliz işgaline uğradı.

  _12 Kasım 1918:
  Fransızlar İstanbul’da...

  _6 Aralık 1918:
  İngilizler bu defa ilerleyerek Kilis’i işgal etti.

  _7 Aralık 1918:
  Fransızlar Antakya’ya girdi.

  _17 Aralık 1918:
  Fransız askerleri denizden Mersin’e çıkarma yapmaya başladı.

  _23 Aralık 1918:
  Islahiye Osmaniye Bahçe Hassa Mamure’yi düşman çizmesi çiğnedi.

  _1 Ocak 1919:
  İngiliz askerleri Antep’e girdi.

  _12 Ocak 1919:
  İngilizler Ermeni amaçlarına hizmet etmek için Kars’a yerleşti.

  _1 Şubat 1919:
  Aydın demiryolu İngiliz ve Fransızlar’ın işgaline uğradı.

  _22 Şubat 1919:
  Maraş İngiliz işgali altında...

  _8 Mart 1919:
  Fransızlar Zonguldak’ta...

  _9 Mart 1919:
  2000 kişilik bir İngiliz müfrezesi Samsun’u işgal altına aldı.

  _24 Mart 1919:
  İngilizler Urfa’yı işgal etti.

  _28 Mart 1919:
  İtalyanlar karaya asker çıkararak Antalya’yı işgal etti.

  _16 Nisan 1919:
  Fransızlar Afyonkarahisar istasyonunu işgal altına aldı.

  _20 Nisan 1919:

  Gürcü ordusu Milli Şura kuvvetlerini bozarak Ardahan’a girdi.

  ARTIK GERİYE DÖNÜŞ YOKTU


  İtilaf devletleri temsilcileri Paris’te toplandı. Yunanlıların İzmir’i işgali konusunda karar alındı ve 15 Mayısta güzel İzmir Yunan çizmesi altında ezilmeye başladı.

  Mustafa Kemal maiyetiyle birlikte 16 Mayıs 1919’da Bandırma vapuru ile İstanbul’dan ayrıldı ve ertesi günü İnebolu’ya 18 Mayısta Sinop’a vardı.

  19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun’a çıktı. Tarihçiler o günü “dünyanın en büyük ulusal mücadelelerinden birinin başlangıcı” kabul etti. Artık geriye dönüş yoktu....

  Genç Mustafa Kemal Samsun’dan Havza’ya geldi. İşgaller devam ediyordu. Yunanlılar 26 Mayısta Manisa’ya 27 Mayısta Aydın’a girdi.

  Damat Ferit Paşa 17 Haziranda Paris Barış Konferansı’na Osmanlı Devleti’nin barış isteklerini bildiren muhtıra gönderirken öbür taraftan Mustafa Kemal bundan dört gün sonra İstanbul’da bulunan tanınmış kimselere Amasya’dan mektup göndererek milli mücadeleye davet ediyordu.

  TARİHİ YANIT

  Mustafa Kemal Paşa ulusu kurtarmak için dört koldan çalışmalara başlamıştı. 21 Haziran’da Amasya Tamimi’ni yaveri Cevat Abbas’a dikte ettirdi. Ertesi sabah Anadolu’daki mülki ve askeri makamlara tamim şu tarihi sözlerle ulaştı:

  “Vatanın tamamiyeti milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Sivas’ta milli bir kongrenin acele toplanması kararlaştırılmıştır”...

  Bu arada Mustafa Kemal’in çalışmalarını engellemek isteyenler de boş durmuyordu. Posta ve Telgraf Umum Müdürü Refik Halit 24 Haziranda telgrafhanelere “Mustafa Kemal’in azledildiğini bu sebeple telgraflarının kabul edilmemesini bildiren” bir şifre gönderdi. Harbiye Nazırı Ali Ferit Paşa 5 Temmuzda Mustafa Kemal Paşa’yı padişah adına İstanbul’a çağırdı. Mustafa Kemal Harbiye Nazırı’na şu yanıtı verdi:

  “Vilayet-i Şarkiye ahalisi arasından çıkıp gelmek hususundaki yüksek tekliflerinizi yerine getirmede şahsi irademi kullanmaktan manen ve maddeten memnu bulunuyorum.”

  Ardından 14 Temmuzda ordudan istifa ederek Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin başına geçti.

  “MANDA YOK YA İSTİKLAL YA ÖLÜM VAR”

  Milli mücadele hareketinin dönüm noktalarından olan Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919’da toplandı.

  Mustafa Kemal Paşa 9 Ağustosta askerlik mesleğinden ihraç edildi. Mustafa Kemal’in rütbesinin kaldırılmasına nişanlarının da geri alınmasına karar verildi. Erzurum Kongresi adına ilan edilen beyanname 10 Ağustosta Erzurum’da Türk Basımevinde çoğaltılarak binlerce nüsha halinde tüm yurda gönderildi.

  Mustafa Kemal Paşa Erzurum’da arkadaşlarına “İstanbul bir Amerikan mandasıdır tutturmuş gidiyor. Bu olmayacaktır. Türkiye istiklal bütünlüğüne sahip olacaktır. Hayır paşalar hayır hayır beyefendiler... Manda yok ya istiklal ya ölüm var” diyordu.

  Erzurum Kongresi’nin ardından 4 Eylülde açılan Sivas Kongresi 11 Eylülde son buldu. 10 maddelik Umumi Kongre Beyannamesi yayımlandı.

  Milli mücadele tüm hızıyla sürerken Osmanlı padişahı adına Damat Ferit ile İngiltere temsilcisi arasında İngiliz mandasının kabul edildiğine ilişkin gizli bir anlaşma imzalandı.

  Düşman işgali sürerken 30 Ekimde Urfa’ya giren Fransızlar hiç beklemedikleri tepkiler alıyordu. 31 Ekim 1919’da Maraş’ta Fransız askeri üniforması giymiş bazı Ermeniler taşkınlık yaparak işi kadınlara tecavüze kadar götürdü. Tarihin “Sütçü İmam” diye yazacağı Uzunoluk Camisi Müezzini Hacı İmam duruma dayanamadı ve silahına sarıldı. Böylece yöredeki direniş hareketi başladı.

  27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Paşa Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara’ya geldi. 29 Aralıkta Mustafa Kemal hakkındaki askerlikten çıkarılma ve madalyalarının geri alınma kararı Meclis-i Vükela tarafından düzeltildi. Kendisinin istifa etmiş olduğu ve madalyalarının iadesi kararı alındı.

  Milli mücadele tüm hızıyla sürerken takvim şöyle akıyordu:

  _6 Ocak 1920:
  Erzurum’da Mustafa Kemal’in Erzurum Mebusu seçildiğine dair mazbata düzenlendi.

  _12 Ocak 1920:
  İstanbul’da son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı açıldı.

  _16 Mart 1920:
  Saat 10.00’dan itibaren İstanbul’un askeri işgal altına alınacağına dair itilaf devletleri adına İngiltere Fransa ve İtalya Yüksek Komiserleri’nin müştereken imzaladıkları nota Sadrazam Salih Paşa’ya tebliğ edildi. İstanbul artık işgal altındaydı...

  Manastırlı Hamdi Efendi adındaki kahraman bir telgraf memuru işgali Mustafa Kemal Paşa’ya iletti.

  _6 Nisan 1920:
  Ulusal mücadeleyi tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı kuruldu.

  _21 Nisan 1920:
  Mustafa Kemal vilayetlere Meclis’in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildirdi.

  _23 Nisan 1920:
  Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

  _24 Nisan 1920:

  Mustafa Kemal Paşa Meclis Başkanlığına seçildi.

  _5 Mayıs 1920:
  TBMM İcra Vekilleri Heyeti ilk toplantısını yaptı.

  _9 Mayıs 1920:

  TBMM adına Mustafa Kemal imzasıyla Anadolu Ajansı aracılığıyla İslam alemine şu beyanname iletildi: “Orduyu terhis etmek köylülere Kuvay-ı Milliye’yi asi tanıtmak milleti kendisine şeref veren en asil ve civanmert evladına karşı şüphe ve tereddüte düşürmek sulhu hazırlamak için İngiliz emri altında çalışan vatansızların ilk işi oldu”.

  _11 Mayıs 1920:
  Mustafa Kemal Paşa İstanbul’da Divan-ı Harb tarafından idama mahkum edildi.

  _29/30 Mayıs 1920:
  TBMM Hükümeti ile Fransız hükümeti arasında imzalanan 20 günlük ateşkes anlaşması başladı.

  _10 Ağustos 1920:
  İstanbul Hükümeti ile itilaf devletleri arasında Sevr Anlaşması imzalandı.

  _2/3 Aralık 1920:

  Ermeniler ile Gümrü Anlaşması imzalandı.

  VE ZAFER...

  Milli mücadele meyvelerini veriyordu. Ulusun topraklarını savunma mücadelesi 10 Ocak 1920’de İnönü mevzilerinde Yunanlılarla şiddetli çarpışmaların ardından 1. İnönü Zaferi’nin kazanılmasıyla başarıya ulaşmaya başlamıştı.

  20 Ocak 1920’de ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilirken 5 Şubatta TBMM’nin gizli oturumunda Londra Konferansı’na Ankara Hükümeti adına heyet gönderilmesi ve heyetin Meclis üyelerinden oluşması kararlaştırıldı. 6 Şubatta Bekir Sami Bey başkanlığındaki heyet Ankara’dan hareket etti ve 21 Şubatta başlayan konferans 12 Martta sona erdi.

  TBMM Hükümeti ile Rusya arasında 16 Martta Moskova Anlaşması imzalandı. Masa üzerindeki zaferleri meydanlardaki zaferler izliyordu. 1 Nisanda 2. İnönü Zaferi kazanıldı. Mustafa Kemal’i geniş yetkilerle ve 3 ay süreyle Başkumandanlık tevcih eden kanun 5 Ağustosta TBMM’de kabul edilirken 23 Ağustos 1920 günü Yunan ordusu taarruza geçti ve Sakarya Meydan Muharebesi başladı.

  Günlerden 26 Ağustos... Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın emri geldi:

  “Hatt-ı müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz”...

  13 Eylülde Sakarya Meydan Muharebesi sona ermiş düşmanın Sakarya Nehri’nin doğusunda imha edilmesiyle zafer kazanılmıştı. Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle 14 Eylülde genel seferberlik ilan edildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 19 Eylülde “Gazi” unvanı ve mareşal rütbesini aldı.

  Yeni yılın başlangıcında Mersin ve Adana düşman işgalinden kurtulmuştu. Dört bir bucak Türk topraklarının düşman çizmesi altındaki esareti birer birer sona eriyordu.

  26 Ağustosta saat 05.30’da topçu ateşiyle Kocatepe’den Büyük Türk Taarruzu başladı. Türk süvarileri 9 Eylülde İzmir’e girdi ve Kadifekale’ye Türk bayrağı çekildi.

  YUMRUĞUNU MASAYA VURDU

  Mudanya Konferansı 3 Ekim 1922’de başladı. Mütareke 11 Ekimde imzalandı ve 15 Ekimde yürürlüğe girdi.

  TBMM 1 Kasımda bir devri sona erdirdi. Hilafet ve saltanatın birbirinden ayrılarak saltanatın lağvına karar verilmişti. TBMM Hükümeti 5 Kasım sabahı idareye el konulduğuna dair Ankara hükümeti kararını Refet Paşa aracılığıyla İstanbul Hükümeti’ne tebliğ etti: “5 Kasım 1922 öğle vaktinden itibaren İstanbul’un idaresine el konulmuştur”

  Vahdettin’in halifelikten uzaklaştırıldığına dair Şeriye Vekili Vehbi Efendi 18 Kasımda fetva çıkardı. Ulusal Kurtuluş Savaşı sona ermiş şimdi sıra zaferin masa başında kazanılmasına gelmişti.

  Lozan Konferansı 20 Kasım 1922 tarihinde açıldı. Konferans 4 Şubatta 2 ay süren görüşmelerden sonra kesintiye uğradı. Daha sonraları milli mücadelenin kahramanlarından İsmet Paşa yumruğunu masaya vurarak istediklerini kabul ettirecek ve büyük bir zafere imza atacaktı.

  25 Ağustosta itilaf kuvvetleri Lozan Anlaşması gereğince İstanbul’u boşaltma hazırlıklarına başladı ve 27 Ekimde Halk Fırkası Meclis Grubu Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında toplandı.

  “YAŞASIN CUMHURİYET”...

  Akşam Çankaya’da yemek esnasında Mustafa Kemal Paşa hazır bulunanlara müjdeyi verdi: “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz”

  Tarih 28 Ekim 1923... Bütün hazırlıklar bitmiş ve 29 Ekim günü gelmişti. Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet kurulması teklifi Halk Fırkası toplantısında kabul edildi. Halk Fırkası toplantısından sonra Büyük Millet Meclisi saat 18.00’de toplandı ve Kanun-u Esasi Encümeni tarafından Cumhuriyet teklifi mazbatası hazırlandı.

  TBMM’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirildi. Türkiye Devleti’nin hükümet şeklinin Cumhuriyet olduğu “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri arasında kabul edildi.

  Büyük Millet Meclisi’nde gizli oyla Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Ankara Mebusu Mustafa Kemal Paşa oylamaya katılan 158 mebusun tümünün oyunu alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa başbakanlığa Malatya Mebusu İsmet Paşa’yı atadı. İsmet Paşa Kabinesi kuruldu.

  Halk sokaklarda ellerinde bayraklarla genç Cumhuriyet’i kutluyordu. Esaret sona ermiş şimdi büyük mücadelenin ardından hiç de kolay kazanılmayan bağımsızlığı kutlamaya sıra gelmişti. Can verilip kan dökülmüş bedel ödenmişti. Ancak artık sokaklarda düşman çizmelerinin sesi yoktu sokaklar şu sesle çınlıyordu:

  “Yaşasın Cumhuriyet”...

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ne zaman akp geldi cumhuriyetin kilometre taşları sekteye uğradı.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Eylül.2014, 16:05
 2. Uzun Zamandır Bu kadar Gülmemiştim.
  Konu Sahibi Çupakabra Forum Komik, İlginç Videolar
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 01.Eylül.2014, 16:06
 3. Değişik Bilmeceler (2012 ) - Uzun Uzun..
  Konu Sahibi Lahza Forum Okul Öncesi Eğitim
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Mayıs.2013, 02:38
 4. Aşık Veysel | Uzun İnce Bir Yoldayım (Uzun Versiyon)
  Konu Sahibi Kuzey Forum Yerli Video Klipler
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Eylül.2012, 14:21
 5. Fotoğrafçılıkta Kilometre Taşları
  Konu Sahibi Cherry. Forum Fotoğrafçılık Sanatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Haziran.2012, 01:35

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş