Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Cin Padişahları

  7 Cin padişahların emrinde toplam 378 kabile vardır. Her bir padişaha 54 kabile düşüyor ve bu kabilelerin sayını yanız Allah-u Teâlâ bilir. Bu padişahların hükmüne girmeyen 42 kabile daha vardır. Bunlar şeytânî ve azgın cinlerdir. Taçı altın olan Mihrez el-Ahmer bütün kabilelere hükmedebilir.


  İnsanlar Cinlere Göre Kısa Ömürlüdür. Cinler 700-1400 yıl arasında yaşarlar. Çünkü cinlerin yaşam şartlarının bizden başka şekilde dizayn edilmiştir. En önemlisi hızları insanoğlundan kat be kat fazladır.

  Cinler enerjiden oluşmuşlardır normal şartlar altında insanoğlu ile teması mümkündür. Genellikle biz onları göremeyiz ama bazı insanlar o boyuta geçip onları görebilir. Bazı cinlerde bizim boyutumuza yaklaşıp bizimle iletişime geçebilirler.


  Bütün dinlerde bahsedilir. Hatta Pagan-Şaman ve tüm inançlarda vardırlar.

  Neye benzerler... fiziki görünümleri var mıdır?

  Evet bazen bir kedi keçi at insan yarı insan yarı hayvan şekline gireilirler. Çünkü onlar enerjiden meydana geldikleri için bir çok forma dönüşebilirler. Hatta bazen korkunç bir varlık şekline bile bürünebilir bazen de çok güzel bir erkek veya hanıma da benzeyip insanın karşısına çıkabilirler.

  Gelecekten haber verebilirler mi?

  Kesinlikle geleceği göremezler. Sizleri kandıranlara karşı dikkatli olunuz. Lakin hız yetenekleri olduğu için geçmiş ve halihazırdaki zaman hakkında bilgi sahibi olanları vardır. İnsanların kendilerinden korktuğunu bildiği için dalga geçtiği de bilinir. Lakin esas olan şudur bir çok konuda bilgisi olduğunu bildiğimiz halde bize doğru bilgi aktardıklarından şüphe duymak gerekir ve şüphe duymalıyız.

  Irkları fırkaları var mıdır?

  İnsanlar gibi bilinen kabile soy boy düzenleri yoktur lakin manyetik enerjilerine şua ve dalga boylarına akımların frekanslarına göre çeşitli cinsleri olduğu bilinir. Hızları ve süratleri ırklarına göre de farklıdır. Yaşadıkları yerler de ırklarıyla cinsleriyle ilgilidir. Bazıları karanlıkta bazıları tuvalette bazıları su'da bazıları ateşte yaşadıkları biliniyor. Fiziki alemdeki bölgelerinde kendi varoluşlarındaki yansımalarında bulunur boyutlar farklıdır.

  Herkes görebilir mi? Ya da Kimler Görebilirler?
  İman zayıflığı olanlar psikolojik rahatsızlıklarından dolayı iradesi zayıf olanlar doğru ve az yemek yemeyerek “riyazet tarzı” şeylerle duyu organlarını zayıflatanlar. Mesela zayıflama rejim yapma çok yeme hiç yememe gibi durumlarda görme işitme v.b.duyuları açlıktan vazifesini yerine getiremeyenler Büyü yapılanlar yani kişiyi hedef haline getirip ona musallat ettirenler onlara bilmeden zarar verenler görüşme talep edip ve görüşme talebi için bazı hususları yerine getirenler ruh çağırma durumlarında çoğunlukla onlarla iletişime geçerler. Bu tür durumlardan uzak durmak gerekir.

  Peki! Kendimizi nasıl koruruz? Neler yapmalıyız!

  Her şeyden önemlisi yaşadığımız yerleri temiz tutmalıyız. Evimizde çöp bırakmamalıyız. Emülgatörlü gıdalardan uzak durmalıyız. Endüstriyel-Fabrikasyon yani içinden enerji geçen gıdalara kıyafetlere evlere evimizde bulunan- elektrik-elektronik-elektromanyetik cihazlar sizin için tehlike arzedebilir. Cebimizde taşıdığımız elektronik-elektromanyetik aletlerden uzaklaşmakla işe başlamalıyız. Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki Ayet-el Kürsi okuyanlara cin ve şeytan yaklaşmak buyururlar. Yine Efendimiz (s.a.v.) Hz.Ali r.a.'ya bunlara bir mektup yazdırmış ve onların zararlarından müslümanları koruması için müslümanların bu mektubu üzerinde taşırsa evlerinde bulundurursa zarar veremez buyurmşulardır.

  Cin Çarpması Nasıldır?

  Cin çarpmasının en belirgin özellikleri hareketlerde görülürür. Cinin çarptığı bir kişi düzgün yürüyemez düzgün konuşamaz sağlıklı düşünemez. Düşünceleri ve sezileri arasında bağlantı kuramaz. Bazı durumlarda ise hastalık belirtileri görülürken bazı durumlarda ise sadece bu işin uzmanları tarafından anlaşılabilecek yorumlanabilecek belirtiler görülür.

  Cin çarpması fiziksel bir olay değil. Tamamen ruhsaldır. Cinler çarpması denen olay cinin cezalandırmak amacıyla bir kişinin içine girerek ona istediklerini yaptırabilir.

  Cinler tarafından çarpılan bir insanlarda aşağıdaki durumlar gözlenebilir:

  Cin kişinin ağzından konuşur. Acı çeker sızlanır çığlık atar bağırır. Cinin çarptığı kişi etrafa sert bir şekilde bakar elleri ile gözlerini kapatır. Başkışları tek bir yere odaklanır veya göz kapaklı hızlı bir şekilde açıp kapanır.

  Vücud titrer kişi o kadar rahatsızdır ki yattı yerde duramaz sağa sola döner.

  Kişi bayılır cin çarptığı kişinin ağzından konuşur.

  Halife Sultan Mehmed Vahideddin Han'ın “Keşkül Kitabı”na göre cinler şöyle anlatılır (734-741: “in var mı diye soranlara acele cevâb vermek îcâb eder. Çünki Cinnin var olmasında şübhe etmek pek tehlükelidir. Cevâb olarak islâm âlimlerinin sağlam kitâblarından çıkardığım aşağıdaki bilgileri dikkatle ve insâf ile okumak ve doğru düşünerek anlamak lâzımdır.

  Cin cinnet cinân Cennet cenân ve cenîn gibi C ve N harflerinden meydâna gelen kelimeler (örtülü) demekdir. Cennet denilen yer meyveler çiçekler kokular ile örtülü olduğundan bu ism verilmişdir. Delilere mecnûn denilmesi de aklının örtülü olduğu içindir. Geceye (Cünn-i leyl) denir. Çünki karanlık gün ışığını örtmüşdür. Cin denilen mahlûklar da gözümüzden örtülü olduğu için cin denilmişdir. Cin kelimesi Cinnî isminin cem’idir. Cin cinnîler demekdir. Peri fârisîde cin demekdir.

  Mahlûklar görülen görülmiyen diye iki kısmdır. Ayrıca mekânsız madde olmıyan mahlûklar da vardır. İmâm-ı Mâverdî diyor ki (Cin dört ana maddeden yapılmışdır: Su toprak maddeleri havadaki gazlar ve ateş. Bunlardan ateş; alev ışık ve dumandır. Mâric denilen alev kısmından yaratılan cinnîlerin mü’minleri kâfirleri fâsıkları vardır). Bugünkü fen bilgimize göre bu dört ana madde yüzbeş elementden (basît cismden) meydâna gelmekdedir. Şu hâlde bütün mahlûklar elementlerden yapılmış olup enerji (kudret) taşırlar. Normal fizik şartlarında katı ve sıvı (mâyı’) hâlinde bulunan varlıkları ve renkli gazları görebildiğimiz için bunlardan yapılmış cismler görünür. Meselâ insanda katı maddeler ve su çok (yüzde yetmişden fazla) bulunduğundan insan görünüyor. Otlar ve bütün hayvanlar da böyledir.

  Cinnîler havadan ve nârdan [ya’nî ateşden] meydâna gelmişdir. [Ateşin alev kısmı görünmez içindeki katı zerreler sıcakda ışıklandığı için parlak görünüyor.] Bunun için cin de görünmez.

  Alev iki kısmdır: Biri zulmânî [görünmiyen] ikincisi nûrânî [bu da görünmez]. Zulmânî olandan cin nûrânî olandan ise melekler yaratılmışdır. İnsanlar toprak maddelerinden yaratıldığı hâlde Allahü teâlâ bu maddeleri organik ve organize hâle et ve kemiğe çevirdiği gibi meleklerde ve cinde alev şekli değişerek onlara mahsûs latîf her şekle dönebilen bir hâle gelmişdir.

  Cinnin ta’rîfi şöyledir: Cin ya’nî peri ateşin alev kısmından yapılmış cismler olup her şekle girebilirler.

  Melekler ise nûrânî cismlerdir. Muhtelif şekllere girebilirler. Melek ile cin yaratılış bakımından birbirine yakındır. Melekler muhteremdir kıymetlidir. Cin hakîrdir kıymetsizdir. Melekde nûr [ışık] kısmı cinde ise alev maddesi fazladır. Elbette nûr zulmetden efdaldir. Meleklerin cinnîlere yakınlığı insanın hayvana yakınlığı gibidir. İnsanların üstün olanları melekden kıymetli cin de hayvandan kıymetlidir.

  İslâm âlimlerinin çoğu meleklere cism dedi. Doğrusu da öyledir.

  Meleklerin varlığına inanmıyan kâfir olur. Cism olduklarına inanmıyan kâfir olmaz bid’at sâhibi olur.

  Cinnin varlığına da inanmıyan kâfir olur. Eski felsefecilerden bir kısmı Kaderiyye [ya’nî mu’tezile] fırkasının çoğu ve zındıklar Cin ve şeytânlara inanmadı. Cin zekî dâhî insan demekdir. Şeytânlar da kötü kimseler demekdir dediler. Din kitâblarını okumıyan ve islâm âlimlerinin sözlerini bilmiyen elbette inanmaz. Fekat Kur’ân-ı kerîmde açıkça bildirildiği hâlde ve islâm büyüklerinin kitâbları dolu olduğu hâlde Kaderiyye fırkasının inanmaması şaşılacak şeydir. Çünki bunlar Kur’ân-ı kerîme uyduklarını söylüyor. Demek ki bu kadar uymakdadırlar. Hâlbuki Cinnin var olması akla uymıyan birşey değildir. Ya’nî aklın red edeceği birşey değildir. Çünki Allahü teâlânın kudretinin yapamıyacağı birşey değildir. Bugün fen adamları akl ve din sâhibleri aklın imkânsız demediği şeyleri red etmiyor. Kur’ân-ı kerîmde bildirilen şeylere kelimenin açık ve meşhûr ma’nâlarını vermek lâzımdır. Şeyh-i ekber [Muhyiddîn-i Arabî] “kuddise sirruh” Cinnin var olduğunu şu âyet-i kerîmeler ile gösteriyor:
  1 - Zâriyât sûresinin ellialtıncı âyetinde meâlen (İnsanları ve Cinnîleri ancak beni bilip itâ’at ibâdet etmeleri için yaratdım)buyruluyor.
  2 - Errahman sûresi yetmişdördüncü âyetinde Cinnin Cennete gireceği bildiriliyor.

  3 - Errahman sûresinin otuzbirinci âyetinde (Sekalân)buyuruyor ki (Ey insanlar ve cinnîler!)demekdir. Resûl-i sekaleyn müftîyüssekaleyn gavsüssekaleyn [ya’nî insanların ve cinnin Peygamberi müftîsi velîsi] gibi ismler de cinnin varlığını göstermekdedir.

  Kitâblı kâfirlerin hepsi ateşe tapanlar puta tapanlar budistler müşrikler ve Yunan felesoflarının çoğu ve tesavvuf büyükleri cinnin var olduğuna inanıyor. Süleymân aleyhisselâmın vak’ası da cinnin varlığını göstermekdedir.

  Cinnîleri anlatan âyet-i kerîmelere akllarına göre başka ma’nâ verenler mürted olur. (Milel-nihal) kitâbında ve imâm-ı Muhammed Birgivînin “rahmetullahi aleyh” yazdığı(Tarîkat-i Muhammediyye) kitâbındaki fetvâ ve (Akâ’id-i Nesefî) şerhindeki açıklama mürted olacaklarını bildirmekdedir. Fetvâ şudur:

  (Kur’ân-ı kerîmin âyetlerine kelimelerin açık meşhûr ma’nâları verilir. Bu ma’nâları değişdirerek bâtınîlere [İsmâ’îlîlere] uyanlar kâfir olur).

  Kul-e’ûzü sûresi ve Cin sûresi cinnin varlığını açıkca haber vermekdedir.

  [Bilgileri noksân ba’zı kimselerin cinnîleri hayâl (illüzyon) sanarak yok demeleri kıymetsizdir. Korkudan göz önünde hâsıl olan hayâller elbette yokdur. Fekat bu hâyalleri cin sanmak cinden haberi olmamak demekdir. Birşeye yok diyebilmek için o şeyi tanımak kavramak lâzımdır. Tanımadan yok demek çocukca lâf olur. Bu gibilere ilm adamı demek yersiz olur. Bütün Peygamberlerin haber verdiği ve hele Peygamberlerin en üstününün “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” çeşidli zemânlarda haber verdiği bir bilgiye akla tecribeye dayanmadan zan yolu ile çala kalem yok demek ilm adamına yakışır bir şey değildir. Cinne meleklere Cennete Cehenneme hattâ Allahü teâlâya inanmıyanların biricik sözleri (Kim gitmiş kim görmüş. Var olsalardı görürdük. Görülmiyen şeye inanmak abdallık olur) demeleridir. Gözün akla değil aklın göze bağlı olması lâzım sanıyorlar. Hâlbuki akl duygu organları üstünde bir kuvvetdir ve his edilen şeylerin doğrusunu yanlışını ayıran bir hâkimdir. İnsanlar göze tâbi’ olsaydı insanlık şerefi gözün kuvveti ile ölçülseydi kedi köpek ve fârenin insandan dahâ şerefli dahâ kıymetli olması lâzım gelirdi. Çünki bu hayvanlar karanlıkda da görüyor insan ise göremiyor. O hâlde göremediğine inanmak istemiyen kimse insanlığı hayvandan aşağı düşürmekdedir. Demek ki his organlarımız aklın uşakları âletleridir. Kumandan hâkim akldır. Akl görünmiyen duyulmıyan şeyleri red etmediği gibi yokluğu isbât edilemiyen ve anlaşılamıyan şeylere de yok demez. Bunlara yok demek akla uygun bir söz olmaz].

  Cinnin varlığı dînin açıkca bildirdiği birşey olduğundan inanmıyan müslimânlıkdan çıkar hiçbir ibâdeti kabûl olmaz.

  Cinnin insanlara zarar verdikleri yardım etdikleri insanları isteklerine kavuşdurdukları çeşidli zemânlarda birçok müslimân ve kâfirler tarafından görülmüş ve haber verilmişdir. Buna karşılık inanmıyanlar pek azdır. Ya’nî yalnız felesof taklîdcileri ve tıb diploması alan birkaç kimsedir. Eski tecribeli doktorlar ve şimdi tıbbı zevk edinipihtisâs kazananların çoğu yok deyip geçemiyor müslimânlara uyuyorlar. İslâm âleminin en büyük doktoru olan İbni Sînâ Yunan felesoflarının te’sîri altında kalıp islâmiyyetden bir nasîb alamadığı hâlde (Kanûn) ismindeki kitâbında Sar’a hastalığını anlatırken Cinden bahs etmekdedir. Meselâ diyor ki (Hastalıklara birçok maddeler sebeb olduğu gibi cinnin hâsıl etdiği hastalıklar da vardır ve meşhûrdur).

  [Cin hakkında bilgi her Peygamberin kitâbında vardı. Süleymân aleyhisselâmın emri ile iş görürlerdi. İdrîs “aleyhisselâm” diri olarak Cennete çıkarılınca onu çok sevenler ayrılık acısına dayanamadı. Resmini yapıp seyr eyledi. Dahâ sonra gelenler bu resmleri tanrı sandı. Çeşidli heykeller de yapılıp tapıldı. Böylece putperestlik meydâna çıkdı. Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” bin sene önce Hicazdaki Huzâ’a hükûmetinin reîsi olan Amr bin Luhay puta tapınmak dînini Şâmdan Mekkeye getirdi. Putlara tapanlar putlardan ses işitirdi. Cin putun ya’nî heykelin içine girip söylerdi. Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dünyâya teşrîf etdiği islâmiyyetin başladığı birçok putlardan işitilmişdi. Bu sözlerle çok kimselerin müslimân olduğu (Mir’ât-i Mekke) târîh kitâbında uzun yazılıdır. Şeytânlar diri insanın içine de girer. İnsanın his ve hareket sinirlerine te’sîr ederek hareket ve ses hâsıl ederler. İnsanın bu kendi söz ve hareketinden haberi olmaz. Böylece vaktîle Romada ve Peştede son zemânlarda Adanada konuşan çocuk ve hastalar görülmüşdür. Bunları konuşduran cin uzak memleketlerdeki veyâ eski zemânlardaki şeyleri söylediklerinden ba’zı kimseler bu çocukların iki rûhlu olduğunu veyâ başka insanın rûhunu taşıdığını ya’nî tenâsüh sanmışdır. Böyle zan etmenin yanlış olduğunu dînimiz açıkca bildirmekdedir. Eskiden kâhinler cinnîlerden ba’zı şeyler işiterek falcılık yapardı. Bunun için puta tapanlar cinnin varlığına inanır ve cinden korkardı. Cinnin var olduğunu müslimânlar putperestlerden işiterek öğrenmedi. Kur’ân-ı kerîmden ve Muhammed aleyhisselâmdan öğrendi. Müslimânlar puta tapanlar gibi cinden korkmaz. Muhâfaza melekleri insanları cinden koruduğu gibi âyet-i kerîme ve düâ okuyup Allahü teâlâya sığınanlara da birşey yapamazlar].

  İnsanlar ilk olarak toprakdan yaratıldığı gibi cin de alevden yaratıldı. Cin de erkek ve dişi olur. Evlenmeleri evleri yimeleri içmeleri üremeleri ölmeleri hakkında ve Muhammed aleyhisselâmın onlara da Peygamber olduğu Kur’ân-ı kerîmi dinledikleri Mekke-i mükerremede ve Medîne-i münevverede toplandıkları ve Resûl-i ekremin “sallallahü aleyhi ve sellem” onlara Kur’ân-ı kerîm okuduğu ibâdet etdikleri sadaka verdikleri iyi işlerine sevâb verildiği cin kâfirlerinin Cehenneme gireceği mü’minlerinin Cennete gireceği ve Cennetde Allahü teâlâyı görecekleri Cinnin arkasında nemâz kılanın nemâzının sahîh olup olmıyacağı Cum’a ve cemâ’atler onlar ile de olup olmıyacağı ve nemâz kılanın önünden geçmeleri câiz olduğu çeşidli kitâblarda yazılıdır. İnsanın cin ile evlenmesinin câiz olduğu cinnin insan kadınına te’arruz edince gusl abdesti lâzım olduğu cin ile insan arasında hâsıl olan çocuğun nasıl olacağı [Belkıs gibi] Cinnin kesdiği hayvanın yimesi câiz olduğunu cinnîlerin insan âlimlerine süâl sorup fetvâ aldıklarını insanlara va’z etmelerini insanlara şi’r söyleyip insanların işitmesini insanlara hastalık tedâvîsi ilâc öğretdiklerini insandan korkduklarını insanlara itâ’at etdiklerini bildiren âlimlerimizin çeşidli yazıları vardır. Bu kitâblar cinnin varlığını göstermekdedir. Cinnîlerin insanlara olan zararlarına karşı tedbîr alınması cinnin zararına karşı korunulması cinnîlerin küçükleri yükseklerine ita’at etdikleri insanların iyiliklerine karşı iyilik yapdıkları kötülüğe karşı kötülük ve zarar yapdıkları sar’a hastasının bedenine girip hastanın hareketleri ve işlerinin cinnin hareketi ve işi olduğu böyle hastanın tedâvîsinde cin ile sorgu süâl cevâblaşma olduğu cinnin insanlarla alay etdikleri cinnin insan gibi nazarları değeceği cinnin harb etdikleri bilhâssa Ramezân ayında azdıkları cinnin insanlarla ibâdet etdikleri cinnin hadîs-i şerîflerin sahîh olup olmamasında insanlarla müzâkerede bulunmaları Server-i âlemin “sallallahü aleyhi ve sellem” Ümm-i Ma’bedin çadırında müsâfir olduğunu Mekke ehâlisine haber vermeleri Ümm-i Ma’bedin müslimân olduğunu haber vermeleri Bedr muhârebesini haber vermeleri geçmiş şeyleri cinden sormak câiz olduğu ileride olacak şeyleri sormak câiz olmadığı müezzinlerin ezânlarına kıyâmetde cinnîlerin şâhid olacakları Ebû Ubeyde ve arkadaşları vefât edince cinnîlerin ağlayıp mâtem etdikleri Ömer “radıyallahü anh” vefât etdiği zemân mersiye okudukları Osmân “radıyallahü anh” şehîd olunca ağlayıp inledikleri hazret-i Alînin “radıyallahü anh” şehîd olduğunu haber verdikleri Hüseyn “radıyallahü anh” şehîd olunca ağlayıp bağırdıkları ve başka Sahâbîler şehîd olunca bildirdikleri Ömer bin Abdül’azîzin vefâtını haber verdikleri imâm-ı a’zam Ebû Hanîfenin ve imâm-ı Şâfi’înin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” vefâtlarında ağladıkları cinnin insan kalbine vesvese getirdiği ve dahâ pekçok meşhûr vak’a ve işler kıymetli kitâblarda yazılıdır. Bunların hepsi cinnin varlığını göstermekdedir. [Keçi yılan kedi şekline girdikleri çok görülmüşdür. Mikrop şekline de girip insanın damarlarında dolaşırlar.]

  Cinnîler yir içer. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”; (Sağ el ile yiyiniz sağ el ile içiniz! Çünki şeytân sol eli ile yir ve sol eli ile içer!) buyurdu. Şeytânların hepsi kâfirdir. İnsanları aldatmağa uğraşırlar. İbâdetleri unutdurup günâhları iyi gösterirler. Nefsin arzûlarını kızışdırırlar. Şeytânlar da ateş ile havadan yaratılmışdır. Fekat cinde hava şeytânda ateş fazladır. Cin ve şeytânlar en ufak yerden geçerler insanın içine damarlarına girerler.

  (Aynî târîhi)nde diyor ki (Cinnîlerin sayısı insanların on katından fazladır. Şeytânların sayısı bu ikisinin on katlarından fazladır. Meleklerin sayısı da bu üçünün sayılarının on katından dahâ çokdur). [(Buhârî) şârihlerinden Mahmûd bin Ahmedin (Aynî târîhi) ondokuz cilddir.] Her insanın yanında kâfir bir cinnî arkadaşı vardır. Fekat melekler insanları bunların kötülük yapmalarından korur. Cinden Peygamber olmadığı (Eşbâh)da yazılıdır. Muhammed aleyhisselâmdan önce cinnîlere Peygamber gelmediğini imâm-ı Mukâtil bildirmekdedir.

  (Eşbâh) kitâbının sâhibi bunun ikinci kısmında ve imâm-ı Hamevî “rahmetullahi teâlâ aleyhim┠bunun hâşiyesinde diyor ki: İlk insan toprakdan yaratıldı. Bütün insanların bedenleri toprak maddelerinden meydâna gelmekdedir. Fekat insanlar etdir kemikdir. Toprak değildir. Cin de ateşden meydâna gelmiş ise de ateş ve hava değildirler.

  (Kurtubî tezkiresi)nde buyuruyor ki (Cinnin ölümü yerde gâib olmakdır. İhtiyârları gençleşmeyince ölmez. Ölecekleri zemân çocukluk hâline döner ve yerde gâib olurlar. Cin üç sınıfdır: Bir sınıfı rüzgâr ve hava gibidir. Bir kısmı yerdeki böcek ve hayvancıklar gibidir. Birinci kısmda altmışsekizinci maddeye bakınız! Bir kısmı da emrlerle ibâdetle vazîfelidir. Bunlara hesâb ve azâb vardır).

  Seyyid Ömer “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki bana bir cin kızı geldi. Benimle evlenmek istedi. Şemseddîn Hanefîden sordum. Hanefî mezhebinde câiz değildir dedi. Böyle söyledim. Beni aldı. Yer altına evlerine götürdü. Büyüklerine söyledi. Büyükleri dedi ki seyyid Şemseddînin cevâbı başımızın üstündedir. Fekat cinnin insan ile evlenmesi Şâfi’î mezhebinde câizdir. Biz Hanefî değiliz Şâfi’îyiz.

  İnsanların çoğalması menî iledir. Cinnin çoğalması ise gaz (hava) iledir. Ya’nî erkekden dişiye bir gaz geçerek bundan yavru hâsıl olur. Bundan anlaşılıyor ki insan ile cin evlenmesi hayâl iledir. Hakîkî evlenmek olmaz. Fekat âlimlerden çoğu hakîkî evlenmek olmakdadır dedi ve gusl abdesti lâzım olur ve Belkıs insan ile cin arasında hâsıl olmuşdur dediler. [Cin insan şekline girip evlenmekdedir.]

  İnsan cinni ve şeytânları uyanık iken ve rü’yâda görebilir. Çünki onlar her şekle girebilir. Çok güzel sûretlere girerler. İhtilâma sebeb olurlar. Peygamberlerden “aleyhimüsselâm” ve Evliyâdan çoğu şeytânı görmüş ve konuşmuşdur. Her ne şeklde olursa olsun cinni gören kimse hep ona bakarsa cin şeklini değişdiremez. Gözden kaçamaz. Ona sorup cevâb alınabilir. Bir ân başka tarafa bakılırsa hemen kendi şekline girip gayb olur. İmâm-ı Şâfi’î “rahmetullahi aleyh” (Cinni kendi şeklinde gördüğünü iddi’â eden kimsenin şâhidliği kabûl olmaz!) buyurdu. Çünki hayâli kuvvetli olanlar bulunmıyan şeyleri görüyorum sanır. Hayâlleri [illüziyonları] birşey sanır. Sihr yapılmış kimseler de böyle hayâller görüp bunları cism zan eder. Hayâli fazla olanlara çirkin şeyler güzel görünür. Çirkin tarafları görünmez. Dünyâya düşkün olanlara dünyânın herşeyi böyle görünür. Çirkinlikler güzel görünür. Fekat uyanık olanlar keskin görüşlüler herşeyin doğrusunu görüp aldanmaz.

  İnsanın cin ile tanışması arkadaş olması kıymetli birşey değildir zararlıdır. Onlarla konuşmak fâsık insanla arkadaşlık etmek gibidir. Onlarla tanışan kimse fâide görmemişdir. Muhyiddîn-i Arabî “kuddise sirruh” (Fütûhât) kitâbının ellibirinci bâbında buyuruyor ki: (Hiçbir insan cinden Allahü teâlâya âid bir bilgi edinmemişdir. Çünki cinnin din bilgileri pek azdır. Onlardan dünyâ bilgileri edineceğini sanan kimse de aldanmakdadır. Çünki fâidesiz şeyle vakt geçirmeğe sebeb olurlar. Onlarla tanışanlar kibrli olur. Hâlbuki Allahü teâlâ kibrli olanı sevmez). (Reşehât)da molla Câmî hazretlerinin halîfesi Abdülgafûr-i Lârî Muhyiddîn-i Arabînin bir risâlesinde şöyle buyurduğunu bildiriyor: (Cinnin ilk babaları İblîs değildir. İblîs cin tâifesindendir. Cin ateş ve havadan yaratıldığı için çok latîfdirler. Çabuk hareket ederler. İnsan bunlara hafîf çarpınca hemen ölürler. Bunun için ömrleri kısadır. Din bilgileri azdır. Kibrli olduklarından birbirleri ile hep mücâdele muhârebe ederler. Ateşden müte’essir olmazlar. Cehennemlik olanları Zemherîrde ya’nî soğuk Cehennemde azâb göreceklerdir. İblîs ve çocukları hak ve sevâb olan iyi şeyleri yapmağı da insana hâtırlatırlar. Fekat bunları yaparken nefsde ucb riyâ hâsıl olarak veyâ farzın kaçırılmasına sebeb olarak insan çok günâha girer). Cin ile tanışmağa özenmemeli Evliyâ-i kirâmın rûhâniyyetlerinden istifâde etmeğe çalışmalıdır. Evliyânın rûhları görünmeden de kendi beşerî şeklinde görünerek de sevdiklerine fâide verir ve belâlardan korur. Onları tanımağa sevmeğe ve sevilmeğe uğraşmalıdır.

  (Hadîkat-ün-nediyye)de bütün bedenin âfetlerini bildirirken yazılı olan hadîs-i şerîfde buyuruluyor ki (Tetayyur eden ve tetayyur olunan ve kâhinlik yapan ve kâhine giden ve sihr büyü yapan ve yapdıran ve bunlara inanan bizden değildir. Kur’ân-ı kerîme inanmamışdır). Tetayyur uğursuzluğa inanmakdır. Kâhinlik cinden bir arkadaş edinip olmuş ve olacak şeyleri ona sorup ondan öğrenmek ve bunları başkalarına bildirmekdir. Cinle tanışan falcılar ve yıldıznâmeye bakıp sorulan herşeye cevâb verenler böyledir. Bunlara ve büyücülere gidip söylediklerine yapdıklarına inanmak ba’zan doğru çıksa bile Allahdan başkasının herşeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup küfr olur.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  İbni Hacer-i Hiytemî (Fetâvâ-yı hadîsiyye)nin yüzyirminci sahîfesinde diyor ki (Birinin kolunu kesip sonra yapışdırmak kendi ağzına bedenine bıçak kama sokup çıkarmak gibi gösteriler yapan tarîkatcılar bu gösterilerini sihr göz boyamak şeklinde yapıp kerâmet gösterdiğini söylerse hâkim tarafından öldürülür. Başka şeklde yapıyorsa öldürülmez. Fekat ağır cezâlandırılır. Mâlikî âlimlerinden Abdüllah ibni ebî Zeyd Kayrevânî “rahmetullahi aleyh” (İsbât-ü kerâmât-il-Evliyâ) kitâbında diyor ki sihrinde küfre sebeb olacak şey yoksa el çabukluğu yapıyorsa fekat kerâmet ve tarîkatcılık şeklinde gösterirse cezâlandırılır. Böyle tarîkatcıların yanlarına gitmek seyr etmek câiz değildir. Bir kadın zevcine kendisinden veyâ başkasından soğuması için büyü yapdığını söyledi. Bunu öldürmediler. Cezâlandırdılar. İbni Ebî Zeyd “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki (Bir kimse kitâba bakarak cin ile konuşduğunu bu cinne emr ederek sar’a yapan habîs cinni kovduğunu büyü çözdüğünü habîs cinni öldürdüğünü söylerse buna inanmamalıdır). Cin ile arkadaşlık etdiğini cin pâdişâhına hizmet etdiğini söyliyen kimsenin büyücü olduğu anlaşılır. Mısrdaki Fâtımî devletinin altıncı reîsi olan Hâkim bi-emrillah Mansûr Dırâr ve bunun talebesi Hamzaya uyarak cin ile tanışdı ve Cin pâdişâhına hizmet ederek sapıtdı. Şeytânların maskarası oldu. Tanrılık da’vâsına kalkdı. İbni Ebî Zeyd diyor ki (Cinci tarîkatcıya inanmak insanı cinden kurtardığına inanarak ona ücret vermek câiz değildir. Büyü çözene de para vermek câiz değildir). Kocasının muhabbet etmesi ve kendisine eziyyet etmemesi için bir kadına Kur’ân-ı kerîmden ve Selef-i sâlihînin bildirdikleri düâlardan muska yazmak karşılık birşey istememek câizdir. Ne olduğu bilinmiyen şeyleri yazmak okumak ve kendisine okutmak bunları muska tütsü yapmak harâmdır). Kâdî-zâde (Birgivî vasıyyetnâmesi)ni açıklarken Birgivînin (Bir kimse ben çalınanları gayb olanları bilirim dese böyle söyliyen ve buna inanan kâfir olur. Bana cin haber verir. Bunun için bilirim dese yine kâfir olur. Zîrâ cin de gaybı bilmez. Gaybı yalnız Allahü teâlâ bilir. Ondan başka kimse bilmez) yazısını (Allahü teâlânın vahy ve ilhâm etdikleri bilir. Cin herşeyi bilmez. Allahü teâlânın bildirdiğini ve görüp anladığını bilir. Cin bu iki yoldan öğrendiğini haber verirse bana cin haber verdi demekde zarar yokdur. Peygamberler kabrlerinde bilmediğimiz bir hayât ile diridirler. Allahü teâlâ onlara vahy ilhâm ve keşf yolu ile gayb ve gizli şeyleri bildirmişdir. Diri insanların işlerini ve hâllerini onlara ve dilediği mü’minlerin rûhlarına bildirmekdedir) şeklinde açıklamakdadır. Cinnin sâlih olanlarına da bildirmesi câizdir. Fekat mü’min ve sâlih olmıyan bid’at ehli ve fâsık tarîkatcıların yobazların yalanlarına inanmamak tuzaklarına düşerek felâkete sürüklenmemek için çok uyanık olmalıdır. 909.cu sahîfeye ve (El-münîre) kitâbına bakınız!

  (Dürr-ül-muhtâr)ın Tahtâvî ve İbni Âbidîn hâşiyelerinde son cildin sonunda diyor ki (İnsanın bilmesi lâzım olmıyan şeyleri münâkaşa etmek mekrûhdur. Öğrenmesi emredilmemiş olan şeyleri sormak câiz değildir. Meselâ Lokman ve Zülkarneyn Peygamber midir değil midir? Cebrâîl aleyhisselâm Peygamberlere nasıl gelirdi? Melek ve Cin insanlara ne şeklde görünürler? İnsan şeklinde görünürken yine cin ve melek midirler? Cennet ve Cehennem nerededirler? Kıyâmet ne zemân kopacak? Îsâ aleyhisselâm gökden ne zemân inecek? İsmâ’îl ve İshak aleyhimesselâmdan hangisi efdaldir ve hangisi kurban edildi? Fâtıma ve Âişeden “radıyallahü teâlâ anhüm┠hangisi dahâ efdaldir? Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” ana babaları ve Ebû Tâlib hangi dinde idiler? İbrâhîm aleyhisselâmın babası kim idi? Bunlar gibi şeyleri sormamalıdır. Bunları öğrenmekle emr olunmadık).

  (Hazînet-ül-esrâr) kitâbında diyor ki Sar’a hastasından rûhânînin def’ edilmesine ve hastanın şifâsına âid hadîs-i şerîfleri bildirelim: [(Lugat-ı Nâci)de cin kelimesinde diyor ki (Rûhâniyyûn üç sınıfdır: Hep iyilik yapan ahyâr. Melekler böyledir. Hep kötülük yapan eşrâr. Şeytânlar böyledir. İyilik de kötülük de yapan evsât. Cinler böyledir.] (Herkese Lâzım Olan Îmân) 26.cı sahîfeye bakınız!

  İmâm-ı Beyhekî (Delâil-ün-nübüvve) kitâbında ve imâm-ı Kurtubî (Tezkire) kitâbında bildiriyor ki Ebû Dücâne “radıyallahü anh” buyurdu ki yatıyordum. Değirmen sesi gibi ve ağac yapraklarının sesi gibi ses duydum ve şimşek gibi parıltı gördüm. Başımı kaldırdım. Odanın ortasında siyâh birşey yükseldiğini gördüm. Elimle yokladım. Kirpi derisi gibi idi. Yüzüme kıvılcım gibi şeyler atmağa başladı. Hemen Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” gidip anlatdım. Buyurdu ki (Yâ Ebâ Dücâne! Allahü teâlâ evine hayr ve bereket versin!). Kalem ve kâğıd istedi. Alîye “radıyallahü anh” bir mektûb yazdırdı. Mektûbu alıp eve götürdüm. Başımın altına koyup uyudum. Feryâd eden bir ses beni uyandırdı. Diyordu ki (Yâ Ebâ Dücâne! Bu mektûbla bizi yakdın. Senin sâhibin bizden elbette çok yüksekdir. Bu mektûbu bizim karşımızdan kaldırmakdan başka bizim için kurtuluş yokdur. Artık senin ve komşularının evine gelemiyeceğiz. Bu mektûbun bulunduğu yerlere gelemeyiz). Ona dedim ki sâhibimden izn almadıkca bu mektûbu kaldırmam. Cin ağlamasından feryâdından o gece bana çok uzun geldi. Sabâh nemâzını mescidde kıldıkdan sonra cinnin sözlerini anlatdım. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki (O mektûbu kaldır. Yoksa mektûbun acısını kıyâmete kadar çekerler!).

  Kefevînin (Mecmû’a-tül-fevâid) kitâbında ve Demîrînin (Hayât-ül-hayvân) kitâbı kaf harfindeki (Kunfez) kelimesinde diyor ki (Bir kimse bu mektûbu yanında taşısa veyâ evinde bulundursa bu kimseye eve ve etrâfına cin gelmez ve dadanmış olup zarar veren cin de gider). Bu mektûb (Hazînet-ül-esrâr) ve (Hayât-ül-hayvân)da yazılıdır. Süleymâniyye kütübhânesi (Ayasofya) kısmında [2912] sayıda (Hayât-ül-hayvân)ın fârisîsi [1913] de ise türkçesi vardır. Müslimânlara kolaylık olmak için bu mektûb (Teshîl-ül-menâfi’) kitâbının sonunda da [207.ci sahîfesinde de] yazılıdır. Bu kitâb (Hakîkat Kitâbevi)nde satılmakdadır.

  Âyet-el-kürsî İhlâs Mu’avvizeteyn ve Fâtiha sûrelerini sıksık okumak da insanı cinden muhâfaza eder. Bu âyet-i kerîmeleri okumakla ve bu mektûbu taşımakla ve şifâ âyetlerini okumakla ve yazıp suyunu içmekle fâidelenmek istiyenlerin Ehl-i sünnet i’tikâdına uygun olarak doğru îmân sâhibi olması lâzımdır. Bunları yazanın ve kullananın i’tikâdı doğru olmazsa ve küfr alâmetlerini kullanır harâm işlerse fâideleri görülmez.

  Fârisî (Şevâhid-ün-nübüvve) 163.cü sahîfesindeki hadîs-i şerîfde (Yatarken Âyet-el kürsî okuyana şeytân yaklaşamaz) buyuruldu.

  Kâdî Bedrüddîn-i Şeblînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Akâm-il-Mercân) kitâbı arabî olup büyükdür. Hep cinden bahs etmekdedir. Bir yerinde diyor ki (Cinden geçmiş olmuş şeyleri sorup öğrenmek câizdir. Gelecekde olacak şeyleri sormak câiz değildir. Geçmiş şeyleri görüp işitip bilirler. Sar’a hastasını ve başka cin çarpanları cinden kurtarmak için küfre sebeb olan şeyleri yapmak câiz değildir. Cinden kurtulmak için en iyi on çâreyi [kısaltarak] yazıyoruz:

  1- E’ûzü Besmele ile Fâtiha sûresi okumalıdır.

  2- E’ûzü Besmele ile iki Kul-e’ûzüyü okumalıdır.

  3- E’ûzü Besmele ile Bekara sûresinin ilk beş âyetini okumalıdır.

  4- E’ûzü Besmele ile Âyet-el-kürsî okumalıdır.

  5- E’ûzü Besmele ile Bekara sûresinin son iki âyetini okumalıdır.

  6- E’ûzü Besmele ile Ha-Mîm Mü’mîn sûresinin başından (masîr)e kadar ve Âyet-el-kürsî okumalıdır.

  7- (Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr) okumalıdır.

  8- Çok (Allah) demelidir.

  9- Hep abdestli bulunmalı farzları ve sünnetleri hiç terk etmemelidir.

  10-Kadınlara bakmakdan çok konuşmakdan çok yimekden ve galabalıkdan sakınmalıdır).

  (Berekât) kitâbında Muhammed Sa’îdi “rahmetullahi teâlâ aleyh” anlatırken sonunda imâm-ı Rabbânînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Cinden korunmak için (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah-il-aliyyil’azîm) okuduğunu yazıyor. İmâm-ı Rabbânî hazretleri yüzyetmişdördüncü mektûbunda Cini def’ için bunu okumağı tavsiye etmekdedir. Buna (Kelime-i temcîd) denir.

  Şeyh-ül-islâm İbni Hacer Hiytemînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Tezekkürü Âsâr-il-vâride) kitâbında da cinden koruyan düâlar yazılıdır. Bu kitâb Süleymâniyye kütübhânesi (Reîs-ül-küttâb Mustafâ efendi) kısmında [1150] sayı ile mevcûddur. (Hakîkat Kitâbevi) tarafından (Minha) sonunda basdırılmışdır.

  Cin ve şeytân şerrinden kurtulmak için ve sar’a hastalığına ve sihre karşı (Teshîl-ül-menâfi’) kitâbının sonundaki (âyât-ı hırz)ı yedi gün okumalı ve yazıp üzerinde taşımalıdır.

  Celâleddîn-i Süyûtînin “rahmetullahi aleyh” (Kitâbürrahme fittıbb-i velhikme) kitâbında sihr nazar ve cinden korunmak için kıymetli bilgi vardır. Yüzellinci bâbında buyuruyor ki (Şeytânın vesvesesinden sıkıntıdan kurtulmak için hergün bu düâyı okumalıdır: Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-ha-lîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet hul beynî ve beyne adüvvî!). Yüzyetmişdördüncü maddesi sonunda diyor ki (Hiltit veyâ şeytân tersi adındaki zamkı yanında taşıyan kimseye cin gelmez. Sar’a hastası bunu koklarsa iyi olur). Asa Foetide denilen bu zamk esmer pis kokulu reçine olup antispasmodique olarak ya’nî sinirleri teskîn edici olarak Avrupada toz hap ve ihtikan şeklinde adale ve sinir gerginliğini gidermek için kullanılmakdadır. (Ütrüc) ya’nî Ağaç-kanunu bulunan eve cin girmiyeceği (Hayât-ül-hayvân)da ve (Kâmûs)da yazılıdır.

  İmâm-ı Rabbânî “rahmetullahi aleyh” talebeleri ile uzak bir yere gidiyordu. Gece bir hânda kaldılar. (Bu gece bu hânda bir belâ hâsıl olacak. Şu düâyı okuyunuz!) buyurdu: (Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’ asmihî şey’ün fil-erdı velâ fissemâi ve hüves-semî’ul’alîm).

  Gece büyük yangın oldu. Bir odada eşyâlar yandı. Bu odaya haber verilmemişdi. Düâyı okuyanlara birşey olmadı. Bu düâ (Umdet-ül-islâm) ve (Berekât) kitâblarında yazılıdır. (Tergîb-üs-salât) kitâbında ve (Kıyâmet ve Âhıret) kitâbı 155.ci sahîfesinde hadîs-i şerîf olduğu da bildirilmekdedir. Derdlerden belâlardan fitne ve hastalıklardan korunmak için sabâh ve akşam İmâmın bu sözünü hâtırlayarak üç kerre okumalıdır. Âyât-i hırz [koruyucu âyetler] da okumalıdır.

  ...
  Sihr-Ül Acaib'e göre ise:
  Pazartesi günü Abdullah el-Hiyem ibni Ehlim Mürre'dir (Müreh). Tacı vardır. Çadırı yündendir ve yardımcılarının giyimi beyazdır. Müslüman olup adını Yusuf olarak değiştirmiştir. Mekanı Mardin'in Musaybin ilçesi olup oranın sakini ve kralıdır. 150 cm boyunda olup elleri olduğundan daha uzun bir görüntüye sahiptir. İki hizmetkârı da kendisine benzer. Şimşek hızına sahiptir. Bu cin Hz. Muhammed'in elleri arasında bu dini kabul eden cin padişahıdır.

  Salı günü Mihrez el-Ahmer'dir. Tacı altındır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi kırmızıdır. İblis'in çocuklarından biridir. Kırmızı renkte ve insan görünümündedir. İnsanlara tasallut ettiğinde (musallat olduğunda) burunlarından kan akıtır. Kuyuları kurutur. Ateşten yatanların çoğuna halisünasyon gösterme yeteneğine sahiptir.

  Çarşamba günü Burkan'dır. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi sarıdır

  Perşembe günü Şemharuş'tır (Şemhurış). Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi.beyazdır. Çok bilge bir görüntüye sahiptir. Görüntü itibariyle insana çok benzer. Görevi; altın hazine vs. işlere hakimlik yapmak ve bu işleri yönetmektir.

  Cuma günü Ebyab (Ebyed) ya da Zevba'dır (Zubea). Bunun iki adı vardır. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi yeşildir. Ay'ın etkisindeki cin padişahıdır. Her yanı beyazdır ve ürkütücü bir şekli vardır. Soğukkanlı bir görünümdedir. Bilgin ve akıllı cin liderlerinden biridir. Emrinde onlarca cin hizmetkârı bulunur. Aşk ve iki şahsı birleştirme gücüne sahiptir. Görüntü olarak ihtişamlı bir kral görümündedir. Davetlere hemen hemen hiç cevap vermez.

  Cumartesi günü.Meymun Ebu Nuh'tur. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi siyahtır. Uranüs'ün yeryüzü cini de diyebiliriz. Görünüm olarak yaşlıdır ve elinde bir asa ile dolaşır. Çenesinde yedi kıl vardır. Genelde kuyu kenarları ve harabe yerlerde dolaşır. Uçma özelliğine de sahiptir. Babasının adı Deybac Afif'tir.

  Pazar günü Ebu Abdullah Müzheb'dir. Tacı vardır ve çadırı yündendir. Yardımcılarının giyimi beyazdır

  Bu 7 padişahların emrinde toplam 378 kabile vardır. Her bir padişaha 54 kabile düşüyor ve bu kabilelerin sayını yanız Allah-u Teâlâ bilir. Bu padişahların hükmüne girmeyen 42 kabile daha vardır. Bunlar şeytânî ve azgın cinlerdir. Taçı altın olan Mihrez el-Ahmer bütün kabilelere hükmedebilir.

  Diğer Cin Padişahları

  Denaheş: Gezici cinlerdendir. Tayfasındaki cinler hayal gösterme (halisünasyon) ve insanların aklını çelme (vesvese) gücüne sahiptirler. Hayallerde uzman olduğundan gerçek yüzünü gören hiç olmamıştır.
  Fekacin Meğmet: Davetlerde en hızlı cinlerden biridir. Hemen hemen tüm Arapça kitaplarda ondan bahsedilir.

  Kemtemin: En korkunç cin krallarından biridir.Davetlerde genellikle korkunç bir yüze sahiptir.

  Mazerin: Arap Yarımadası'ndaki dört büyük cin kralından biridir. Savaşçı bir görüntüsü vardır. Güçlü bir ordusu vardır ve bu kralı bir tabutu taşır gibi tahtını omuzlayan hizmetkârlarıyla davetlere katılır.

  Se'nik: Çok güçlü bir cin kralıdır. İfritlerden oluşan bir ordusu vardır. Diktatör bir yapıya sahip olduğu gibi kontrol edilmesi zor bir cindir. Mekanı Arap ülkesindeki yarımadalardır. Tahtına oturmuş soğul ve orta yaşlardaki bir insan görümündedir.

  Teykel: Arap yarımadasının en büyü dört cin padişahından biridir. Çok güçlü bir cin ordusuna sahiptir. Emrinin altında dağlar kadar cin vardır. Bu cin okült sıralamadaki 4 kaba elementten meydana gelme olup çıplak gözle az da olsa yoğunlaşıp kişilere görülebilir.

  Ahmet Maranki

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş