Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Cinler Hakkında Bilmediklerimiz
  CİNLER
  · Allah Cinleri dumansız zehirli ve etkili ateşten yarattı.

  · Cinler yeryüzünde var olma şartlarına uygun bir dönemde yaratıldı.

  · Bilinçli seçim yapabilen özgür ve sorumlu varlıklardı.

  · Tanrı’ya yönelmeleri ve ibadet etmeleri için yaratılmıştı.

  · Cinler yeryüzünün ilk sakinleriydi. Binlerce yıl huzurla yaşadılar.

  · Yaşamın güzellikleri yaşayanları cezbediyordu.

  · Sonra cinlerin arasında fitne ve fesat çıktı ayrılıklar yaşandı. Düzenleri bozuldu.

  · Haset baskı ve zulümler görüldü. Birbirlerini öldürdüler.

  · Cinlerden İblis Allah'ın zikreden azizi; şereflisi ve değerlisiydi.

  · İblis Allah'tan en çok korkanı ve O'na itaatte en önde gideniydi.

  · Sadıklığı ve ibadeti sebebiyle yükseltildi ve onurlandırıldı.

  · Cinlerin öncüsü oldu elçilik görevini ve liderliğini üstlendi.

  · İblis Allah’ın izniyle münafık cinlerin zulmünü bitirdi. Ve huzuru sağladı.

  · Tanrının emirleri olan evrensel değerlerin ve barışın bayrağını salladı.

  · Cinlerin uyarıcısı iblis düzeni korudu. Ancak sonra da kendi saltanatını kurdu.

  · Yükselmenin şımarıklığı ve başarılarının sarhoşluğuyla kendisini üstün görüyordu.

  · İblis sınırsız özgürlüğü seçerek varlık aleminde yaşayanlara sıkıntı veriyordu.

  · İblis kötü ve batıl yoldan kazanmaya. Kirli saltanatını sürmeye başladı.

  · Zamanla özünü unuttu yaşayışı ve felsefesi değişti zalimleşti.

  · Tüm başarıları kendinden zannetti büyüklendi ve Tanrı dahil herkese rahatsızlık veriyordu.

  · Bu durum Adem yaratılıncaya kadar böyle devam etti. Ve Adem yaratıldı.

  · Varlık aleminde topraktan yaratılmış Adem’i yönlendirebileceğini ve saptırabileceğini fark etti.

  · İblise göre Adem bir tehditti. Adem’e destek olursa saltanatının yıkılacağından korktu.

  · Çünkü o dünyada yaratılmışların içinde en yetkili olanı ve söz sahibiydi.

  · Yönetimi ve rahatını kaybetmemek için Adem’e karşı oldu.

  · Tanrıyı karşısına alarak Adem’e düşmanlık etti ve kötülüğün üzerinden beslenmeyi seçti.

  · Adem’in yaradılışını çıkarlarıyla değerlendirdi ve bozuk felsefesiyle Adem’i kötü gördü.

  · Zannında haklı olduğunu düşünüyordu. Ve ispatlamak için Adem ile uğraştı.

  · Her kim kötü bir yol seçerse kör ve sağır edilir. Anlamsız muhalif olur.

  · Ne iblis; ne de Adem Tanrı’yı gördü. Her şey doğal olarak yaşanıyordu.

  · Tanrı Adem ve eşine nimetlerle dolu ırmaklar akan bir bahçe verdi.

  · Şu meyveye dokunmayın dedi. Ve yediler. Bir tufanla bahçe yerle bir oldu.

  · İblis(Lusifer) Adem'i ve eşini nimetlerle dolu esenlik diyarından kovdurdu.

  · Yeryüzünde insanoğlunun muhalifi ve yeminli bir düşmanı oldu.

  · İblis ve Adem yeryüzünde düşman olarak yaşamaya başladılar.

  · İblis insanı beğenmeyerek Rabbin kararını reddetti ve asi oldu.

  · Halbuki insanı kollasaydı bu onun şanını daha da yüceltecekti.

  · Böylece İblis düştü. Allah’ın rahmetini ve desteğini kaybetti.

  · Kovuldu ve kendi haline bırakıldı. Kendi başına bocalayıp durdu.

  · Tanrıdan yüz çeviren ve asi olan herkes düşmeye ve değersizleşmeye mahkumdur.

  · Onlar varlık alemine sahip olmak yönetmek ve egemen olmak istediler.

  · İblis ve yandaşları; sevgiye doğruluğa barışa ve adalete savaş açtı.

  · İblis insanlara karşı her yolu denedi ve türdaşlarını ona karşı kışkırttı.

  · Cin toplumlarının liderlerinden bazılarının ayaklarını kaydırdı.

  · İnsanı tehdit göstererek cinlerden çok yandaş topladı.

  · İblis kendisiyle birlikte onları da şeytanlaştırdı ve onlara öncülük etti.

  · O’nun düzeninden beslenenler onun ardından gittiler ve Tanrı’ya karşı saf tuttular.

  · İçlerinden bir kısmı sakındı Tanrı’nın yaratmasındaki bilgeliğe boyun eğerek Adem’e saygı duydu.

  · Onlar insanoğlundan uzak ve ıssız yerlere çekildiler.

  · İnsanoğlunun yaşam hakkına huzurla yaşamalarına ve Tanrı kararına saygı duydular.

  · Bu inanan ve sakınan cinler Tanrı gözünde değer buldu.

  · İblis inanan ve Adem’e saygı duyan cinlere de düşmanlık etti.

  · Gerçekte cinlerden pek azı iyi bir yol tuttu ve sakındı.

  · İblis cinlerden birçoklarını saptırdı. Şeytan milleti"ni çoğalttı.

  · Cin ve insan şeytanları yeryüzünde giderek güçlendiler.

  · Cinlerden bazıları rızkının İblis’ten geldiğine inandı.

  · İblis’e sadık kalanlardan 19 gönüllü azgınlıkta ileri gitti.

  · Bu sapkınlar insanlardan seçtikleri dişilere gitmeye başladılar.

  · İnsanlardan kendilerini çoğaltmak isteyenler kötü bir iş yaptı ama başarılı olamadılar.

  · Onlara büyücülük ve sihirbazlık öğrettiler. Çağırdıklarında hemen yanında oldular.

  · İnsanın varlığından rahatsız olan cinler insanların düzenlerini bozmak ve yok etmek için çabaladı.

  · İnsanları başarısız kılmak ve kötü sona ulaştırmak için kuruntu ve vesvese verdi.

  · Tanrı’nın amacını boşa çıkartmak istiyorlardı.

  · Doğru bir yol tutmayanlar kötü ve menfi isteklerini Tanrı’dan isteyemezler.

  · Onlar ancak amaçları için kirli planlarını devreye sokarlar.

  · Doğruluğa karşı kirli planları uygulayanlar gerçekten küfre düşmüştü.

  · İblis insanı reddederek batıl yola düşünce insan üzerinden kötü kazancı seçmiş oldu.

  · Şeytani cinler kendilerine ibadet edilmesini istediler.

  · Onlar kendileri için çalışan insanlara sürekli vermekten acizdir.

  · İstekleri için kendilerine gelenleri kullar edindiler. Basit birkaç işlerini yaparak aldatırlardı.

  · İnsanların isteklerini yerine getirerek onları küfre düşürdüler ve kendilerine bağımlı kıldılar.

  · Asıl şeytani cinlerin insanlara ihtiyacı vardı. Onlar Tanrı’dan istemiyor batıl yoldan besleniyorlardı.

  · İnsanları geçim kaynağı yaptılar ve insanlarla uğraşmayı iş edindiler.

  · Şeytani cinler pis işlerini yürütmek için insanlardan dostlar seçtiler.

  · Cinciler de dünyalık menfaatleri için cinlerle işbirliği yaptılar.

  · Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.

  · Rabbinin emri dışına çıkarak İblis’i ve neslini kendilerine dost edindiler.

  · İnsanların düşmanını dost seçenler büyük bir yanılgıya düştü.

  · Allah’a yönelmekten ve ondan istemekten geri bırakan şey neydi.

  · Cinlerden yardım dileyen ve onlara başvuranlar Allah’a ortak koştular.

  · İsteklerine ulaşmak için cinlerin hoşnutluğu aranıyordu. Onlar cinlere ibadet ediyorlardı.

  · Meşru olmayanı ve haksızlığı ancak şeytani cinlerden isteyebilirlerdi.

  · Her kötülük iblis’ten ve O’na uyan şeytani cinlerden çıktı.

  · Tanrının yönetmesine ve normal hayata müdahale ediyorlardı.

  · İnsanların yaşantılarını etkiliyor kötü işler yaptırıyordu.

  · İnsanların doğal yaşamlarını ve düzenlerini bozuyordu.

  · Cinciler ve şeytani cinler ne kötü bir iş yapıyorlardı.

  · Cinlerle irtibatlı insanlar menfaat dostluğu kurdular.

  · Onların dostlukları sağlam temellere dayanmıyordu.

  · Sırf çıkarları için insanlığa düşmanlıkta birbirlerinden faydalandılar.

  · Şeytani cinler tanrıya giden tüm yolları tıkadı.

  · Allah’a ve cinlere inancı yok sayarak gerçekleri gizlediler ve imanı engellediler.

  · Halbuki insanlar sürekli cinlerin kötü etkileri altında yaşıyorlardı.

  · Cinlerle irtibatlı kişilere giderek cinlerin etkilerine şahit oluyorlardı.

  · Büyü’yü cin seanslarını ve birtakım olayları görüyorlardı.

  · Cinlerin varlığını açıkça görüyor ve inanıyorlar da Allah’ın varlığından neden şüphedeler.

  · Cinlerin iradeleri kullandığını ve yaşamlara nasıl kötü yön verdiğine şahit oluyorlar da

  · İyi bir yol tutmanızda Tanrı’nın meleklerine neden inanmıyorlar.

  · İyi işlerin ardında meleklerin varlığını bilmiyorlar da kendimiz mi yapıyoruz diyorlar.

  · Tanrının cinleri engelleyemeyeceği güvensizliği nereden kaynaklı?

  · Cinlerin hallisülasyonuna inanıyorlar da · Bu alemin Tanrı’nın hallisülasyonu olduğuna neden inanmıyorlar.

  · Oysaki onun alemindeler ve İblis bu senaryonun kötü oyuncusu.

  · Tanrı her şeyin farkında ve zulmedenler acıklı azabı elbette tadacaklar.

  · İblis Adem’i kullanabileceğini anladı ve onunla uğraştı.

  · İnsana sesini duyurup kötü düşüncelerle yönlendiriyordu.

  · İnsanların iradelerini ele geçirip onları kullanıyor ve kötülüğe çağırıyordu.

  · İnsanları korkutmak hoşlarına gidiyordu. Bunu oyun ve eğlence edindiler.

  · Sürekli tekrar ederek alıştırarak ve yıldırarak amaçlarına ulaştılar.

  · İblise bağlı cinler insanlar arasında ayrılıklar kavga ve savaşlar çıkarttı.

  · İnsanlara bencilliği hoşgörüsüzlüğü ve sabırsızlığı öğretti.

  · İnsanların arasındaki sevgiyi kardeşliği ve bağlılığı yıkmaya çalıştı.

  · Anneye inat etmeyi babaya asi olmayı kardeşlere düşman olmayı emretti.

  · Ailenin sevgi bağlarını yıkmaya çalıştı. Eşleri birbirine düşürdü.

  · Kişisel çıkarları kullandı kavgalar çıkarttı ve suçlayıcı oldu.

  · Boşananlar bir zaman sonra yaşananlara üzülüp gerçekleri fark ettiler.

  · Her şeyi şeytani cinler yapıyordu boşananlar birbirlerini ve kendini suçluyordu.

  · Boşanmalar ile yuvaları yıkarak sevgi ve saygıyı kaldırmak istiyordu.

  · Erkek ile dişiyi birbirine düşürmek cinslerin bağını koparmak istiyordu.

  · İblis iğrenç davetlerde bulundu ve insanlıktaki utancı kaldırdı.

  · Kadınların bedenini açtırarak cinselliği hedef gösterdi

  · Kadınlara bakış açısını bozdu insanlar arzularını tatmin etmek için zalimane bir anlayışa sahip oldular.

  · İnsanları arzuları için koşuşturan bozuk bir psikolojiye soktu.

  · Erkekler kadınları cinsel bir obje olarak görmeye başladı ve İnsanlar arasındaki hukuku bozdu.

  · Örtünmemek yaygınlaşınca kadınlar aşağılandı bir mal olarak görüldü ve tacizlere uğradı.

  · Kadının asaletini kaldırdı ve değersizleştirdi; Hayayı ve manevi bağı ortadan kaldırdı.

  · İnsanın üremesine öfkelenen iblis Düşmanlığı yaydı ve sevgiyi yıprattı.

  · Şeytani cinler ailede toplumda ülkede ve yeryüzünde daima ayrılık çıkarttı.

  · Amacı insanlara düşmanlığı yayarak yok etmekti.

  · Şeytani cinler insanlara zarar verecek her yöntemi kullandılar.

  · Sevgiyi ve kardeşliği huzuru ve barışı yıkmaya çalıştılar.

  · Her insanın bir şeytanı vardır. Ve amacı batıla saplamaktır.

  · İyi hedeflerinizden dönderirbaşarısızlıkla aldatır ümitsizliğe düşürür

  · Başarısız olsa dahi mücadelesinde yılmayan onun ağına düşmez.

  · Hoşnutsuzluk verir yaşamdan soğutur hayattan zevk aldırmaz.

  · Bencilleştirir. Paylaşmaktan yardımlaşmaktan uzaklaştırır.

  · Şeytani cinlerle olanlar görünene aldanır ve batılı seçerdi.

  · Sesini yükseltir üstünlük çabasıyla çok konuşur ben bilirim havasında olurdu.

  · İnsanları hakir gösterir nefret ve kinle yaklaşmayı sağlar.

  · Bencilliği kullanarak insanlardan soğutur ve doğru yoldan alıkor.

  · İnsanın önemsediği alanlarda ve önemli dönemlerinde ona yaklaşır.

  · İnsanın zayıf anını yakalar. O’nu yanlış kararlara sevk eder.

  · İnsanı kullanmak aldatmak saptırmak ve zarar vermek ister.

  · Dünyevi çıkarlarına göre düşünür davranışının yönünü belirlerdi.

  · İnsanlar cinlerin söylediklerinin çoğunu yapıyor ama farkında değillerdir.

  · Her insanı cinsine devrine durumuna konumuna bilgisine göre aldatmaya çalışırdı.

  · Şeytani cinler zihinde sürekli konuşur. Bir batılı kabul ettirirdi.

  · Doğru yolda mücadele etmek ve Tanrı’ya yönelmek onları etkisizleştirir.

  · Tanrıyla konuşmayı (namazı) bırakana şeytani cinler musallat olur.

  · ‘Kalbin temiz olsun niyetin güzel olsun yeter.’ Dediler. Ve namazdan uzaklaştırdılar.

  · Halbuki Allah’tan sürekli istemek ve ona bağlılıkta devamlı olmak kurtarırdı.

  · Allah’tan istemek günahlardan uzak tuttuğu gibi hayırlara da kapı açmaktaydı.

  · İblis yaşama gelen her insana nefretle baktı.

  · İnsanlarla uğraştı ve onları sıkıntılara soktu zarar vermek için çabaladı.

  · Rabbi anmaktan alıkoydu. Kötülükleri çekici gösterdi.

  · Yaşama tutkunluk verdi. Uzun ve boş işlerle oyaladı.

  · İnsanları fakirlikle korkuttu batıl yollara sürükledi.

  · İblis dünya karşılığında imanları satın aldı.

  · İnsanlara dedi ki: ‘İyilik dünyada bir şey kazandırmaz. Kötülük et ve kazan.’dedi

  · ‘Yaşam güzel mal sahibi olacaksın ki sefasını süresin.’ dedi ve hırsla dünyaya yöneltti.

  · ‘Aç kalırsın muhtaç olursun. Kimse sana vermez. Mücadele et.’ Dedi.

  · Açgözlülükle dünyaya sarıldılar. Haksızlıkla kazandılar.

  · Ardından ‘Sadece bu hayat var kimse hesap sormaz.’ dedi.

  · Kadere ahiret gününe meleklere ve cinlere inancı yıktı.

  · Allah’tan şüpheye düşürdü ondan istemediler ve ona güvenmediler.

  · Kötülük üzerinden kazandılar ve haksızlığı yol edindiler.

  · İblis’e uyanlar kula kulluk etti ve Tanrı’nın düzenini bozdu.

  · Böylece yeryüzüne kötü bir düzen kuruldu
  · İnsanlar bozuk bir sistemin altında ezildiler.

  İNSAN ÖNCESİ

  · Allah kimin iyi işler yapacağını görmek için alemleri var etti.

  · Ne melekler ne de cinler Tanrı’yı gördüler
  · Ama o’nun varlığını ve her şeyi yarattığını kesinlikle bildiler.

  · Tanrı’dan aldıkları emirler ile her şeyi melekler yapıyordu.

  · Meleklerin özü ışıktı Bilinçli ve tam sadık varlıklardı. Doğrulukla adil olanı yaparlardı

  · Tanrı’nın emirleriyle ortaya çıkan şekil bulan iş yapan kudretiydi

  · Yaşam evren ve tüm gökler meleklerle oluştu. Yeryüzündeki her iş onlarla yürüdü.

  · Tanrı yarattıklarından kendi isteğiyle kendisine yönelecek dostlar edinmek istedi.

  · Tanrıya yönelmeleri ve ibadet etmeleri için cinler yaratıldı.

  · Allah yaratılmışların arasına kurallar koydu ve bir düzen olsun istedi..

  · Özgürlüğün eşitliğin ve yaşam hakkının korunmasını öğütledi.

  · Cinlerden bir gurup zamanla doğru yoldan ayrıldı.

  · Cinler arasında ayrılıklar çıktı ve birbirlerine saldırdılar.

  · Hırslıyı büyükleneni ve zulmedeni Tanrı sevmezdi.

  · Yaşama her gelende sahip olma mücadelesi vardı.

  · Yaşamın güzelliklerine kapılır büyüsüne aldanırdı.

  · Dünya için açgözlülük ettiler hırslandılar ve savaştılar.

  · Tanrının tüm uyarılarına rağmen yola gelmediler.

  · Tanrı cinlerin arasındaki anlaşmazlığı gidermesi için iblis’i seçti.

  · Çünkü o sadıktı ibadette önde giderdi.

  · Rab cinlerin arasında ki İblis’e bilgi kabiliyet ve güç verdi.

  · Cinlerin kralı iblis oldu yeryüzünde düzeni sağladı.

  · Tanrının emirlerini uygular işlerini yürütürdü. Allah onu yüceltmişti.

  · Tanrının yeryüzünde halifesiydi sevgi ve iyilik için çalışırdı.

  · Sonra İblis aldandı her şeyi kendi başarısı zannetti saltanatını kurdu ve büyüklendi.

  · Tanrı’nın adil düzeni için hiçbir şey yapmıyordu hatta düzenin önünde engeldi.

  · Şımarıklılık etti. Rahatsızlık veriyordu. Rab uzunca bir süre sabretti.

  · Özü ve yaradılışı gereğidir ki cinlerden tam sadakat gözlenemedi.

  · Rab ‘aşağılanan toprağın’ aynı görevleri yapabileceğini göstermek istedi.

  · Allah kibirlenen ve ayrımcılık çıkartan iblis’i bıraktı. Adem’i yarattı.

  · Allah düzeni yürütmesi için topraktan bir canlı yarattı ve o’nu halife seçti.

  · İblis Adem’in yaratılmasına bir de öfkelendi. Tanrının kararını reddetti.

  · Adem'e saygı duymalıydı; Adem’i Tanrı’ya sadık yaparak kendisini asil kılabilirdi.

  · İblis Adem’i kıskandı beğenmedi ve kalbinde sakladığı kibrini açığa vurdu.

  · Cinlerden iblis insana tahammül edemedi. Düşmanca tavırlarda bulundu.

  · ‘Yeryüzüne ben hükmedemezsem kimsenin hükmetmesine izin vermem.’ dedi

  · İnsanın ayağını kaydırırken kendini de yakmayı göze aldı.

  · Yönetme hükmetme ve sahip olma saplantısına düştü.

  · Oysaki insanlara ve düzene hizmet etmek için yönetici olunurdu.

  · Yönetmenin temelinde Tanrı hoşnutluğu için adil düzeni sağlamak vardı.

  · İblis insana düşmanlık etti ve onunla mücadeleye başladı.

  · Diğer cinleri insana karşı kışkırttı.

  Cinlerin çoğunu aldattı.


  · Allah’tan dilemek yerine insan üzerinden beslenmeyi seçtiler.

  · Batıl yola düştüler haksız ve kötü kazancı seçtiler.

  · Böylece Allah’a karşı isyan ettiler. Sonra da küfre düştüler.

  · Tanrının iyiliğin doğruluğun ve düzenin karşısında şeytaniyet doğdu.

  · Ve iblis şeytanlaştı ve cinlerden kendisine çok taraftar topladı.

  · İblis (Şeytan) kötülüğün öncüsü olarak Tanrı’ya karşı mücadele etti.

  · İnsanın yaradılışına aldanarak Tanrı’ya karşı dünya yaşamını ve güzelliklerini tercih etti.

  · Ahireti reddedip kötülüğü seçenler dünya yaşamında kazanırdı.

  · İlk hayata aldanmayan iyiliği seçecek ve sonraki yaşamı kazanacaktı.

  · Gücü ele geçiren zalim cinler mazlumları hor ve hakir görüyordu.

  · Onlar inanan cinlere baskı yaptılar. Hile ve zorbalıkla taşkınlık ettiler. Zulmettiler.

  · Batıl fazla yaşayamaz. Bu nedenle İblis’in egemenliği kısa sürer.

  · Yalan aldatma hile ve zulüm ile ne kadar krallığını sürdürebilirdi.

  · Batıl hakkı ne kadar yenebilir ve İblis Rabbini alt edeceğini mi sandı.

  · Adem’in daha adil olabileceğine ve Tanrı adına yöneteceğine neden inanmadı.

  · İblis’e ilmi ve şanı Allah vermedi mi. O’nu üstün tutmadı mı?

  · Allah değil midir her şeyi yapan ve her şeye hükmeden.

  · Daha önce iblis’e görev verildi ama O sapanlardan oldu.

  · Yöneticiliği kendi çıkarına kullandı ve hükmederken zulmetti.

  · Bütün cinler ve melekler onun doğru yoldan ayrıldığına şahit oldu.

  · Şımarıklığı çirkefliği ve zorbalığı seçmesi İblis’i makamından düşürdü.

  · İblis hak için mücadele etmiyordu. Kendi saltanatını sürüyordu.

  · Rabbi unuttu yasalarını çiğnedi yozlaştı ve sapanlardan oldu.

  · Temiz ve helal olanı reddetti. Kurmaca oyunlar ve kirli tasarılarla haksız kazanmayı yol edindi.

  · Zulüm üzerinden beslenmeyi seçerek doğru yoldan ayrıldı.

  · Kuru inadıyla akıldan ve mantıktan yoksun kaldı.

  · Sırf muhalif olduğundan her şeye karşı çıktı.

  · Batıl tarafta olunca doğruluğun karşısında hakkı örtmeye çalıştı.

  · Rabbe karşı olumsuz tavır sergilerken hak yolda olduğunu söylüyordu.

  · Yaşantısı ve söyledikleri birbirini tutmuyordu. Kör ve sağır idi.

  · İblis azdırılmadı bizzat kendisi kötü yoldaydı.

  · İnsan yaratılınca o benimsediği batılı ve kötülüğü temsil eder oldu.

  · Düzen karşıtı bozguncu iblis kaostan beslendi.

  · İnsana azap etti onu kullandı ve tanrılık iddiasında oldu.

  · İblis’e Allah’tan başka kim merhamet edebilir.

  · Tanrı ‘Adem’e boyun eğmedikçe iblis’e bağışlanma yok.’ dedi.

  · Bizim onu doğru yola çağırışımız onun azgınlığını artırdı.

  · Dönemleri ve çağları yaşadık. Son devire girdik. Güneş batıdan doğmak üzeredir.

  · Herkes yaptığının karşılığını bulacak ve hiçbir suç cezasız kalmayacak.

  · Tanrı dilediğini yapar ve o dileyenlerin en hayırlısıdır.

  · Ne ondan şereflisi ne de merhametlisi bulunur.

  · kusursuzdur mükemmeldir azizdir ve her şeyi kuşatandır.

  YAŞAMA ALDANIŞ

  · Allah amaçlı bir niyetle kendini temsil edecek insanı yarattı.

  · Yaratılmışlardaki karşı koyma kuvveti olan şeytaniyyetin anlamsız mücadelesini devirecekti.

  · Yaratılan her canlı zamanla doğru yoldan çıktı ve Tanrı’yı zikretmekten geri durdu.

  · Her canlıda olduğu gibi sonradan yaratılana öfke duyuldu ve ona düşman olundu.

  · Tanrı kararlarına saygı duymayanlar asi oldu ve küfre düştü.

  · Sonra’dan yaratılan bir önceki tarafından hiç sevilmedi.

  · Önceki bilgili ve güçlü tür sonradan yaratılan mazluma şiddet uyguladı.

  · Kedi sonradan yaratıldı bu nedenle köpek ona öfkelendi ve saldırdı.

  · Adem yaratılınca da İblis beğenmedi.

  Adem’e karşı düşmanca tavır aldı.


  · Adem’e kötülük etmeyi ve onun üzerinden beslenmeyi seçerek batıl yola düştü.

  · Rab ile mücadeleye kalkıştı. Rabbi inkar etti ve küfre düştü.

  · Allah’ın nurunu söndürmeye çalıştı.

  Doğruluğa adalete ve barışa karşı çıktı.


  · İblis gerçekten itaatkar olsaydı Adem’i sever ve O’nu korurdu.

  · Azdırıldığını düşünerek insanları yoldan saptırmaya karar verdi.

  · Rab İblis’i azdırmak için değil İblis’in azgınlığından dolayı Adem’i yarattı.

  · İblis zaten asi idi Tanrı’ya başkaldırırken Adem’i fırsat bildi.

  · İnsanı yaratmakla İblis’in kendisine saygısını ve Rabbe bağlılığını sınadı
  · Tanrılık iddiasıyla kendine güvenen iblis her şeyi başaracağını sanıyordu.

  · Böylece İblis’in fitnesi insan insanın fitnesi dünya hayatı oldu.

  · Kendisine yaşam verilen her varlık aldandı ve cazibesine kapıldı.

  · Yaşam güzel ve çekiciydi. İyi yaşamak ve her şeye sahip olmak istenirdi.

  · Dünya sevgisi dünyayı kazanma ve uzun yaşama arzusu vardı.

  · Kendisine yaşam verilen ‘Tanrı beni önemsedi.’diye şımardı.

  · Tanrı kendisine ilim verip ikramlarda bulununca çabalarımla kazandım dedi.

  · Hangi türde hangi çağda nerede hangi ailede erkek mi dişi mi olacağına kendisi mi karar verdi.

  · Yaşayacağı ortam ve şartları kendisi mi oluşturdu.

  · Sonra da kalkmış:’Ben bilirim ben başarıyorum ben kazanıyorum farklıyım ve üstünüm.’dedi.

  · Her gelen kendini bir şey zannediyordu. Sabretmiyor ve şükretmiyordu.

  · Tanrının verdikleri karşısında övünüp kibirlenenler ne kadar nankördür.

  · Bir de açgözlülük ve hırsla dünya için mücadele etmeye kalktılar.

  · Sürekli istediler ve hiç yetinmediler. Ne paylaşmayı ne de kardeşliği bildiler.

  · İblis’in ardından giden cinler ve insanlar dünya hayatını tercih etti.

  · Doyasıya ve sınırsızca yemeyi içmeyi cinselliği ve eğlenmeyi istediler.

  · Dinin ve düzenin karşıtları Tanrı buyruklarına muhalefet etti.

  · Özgürlüğe eşitliğe temel haklara demokrasiye kardeşliğe ve canın korunmasına karşıydılar.

  · Ne hak ne hukuk bildiler ve ‘Sadece dünya hayatı var.’ Dediler.

  · İlk yaşama aldananlar dünyaya hırsla sarıldılar. Sahiplendiler. Baskı ile hüküm sürdüler.

  · Yaşamın güzelliklerine aldananlar saltanatları için kan dökmeye başladılar.

  · Dünya hayatını tercih edenler Tanrı’ya asi oldu.

  · Rahatlığı zevk ve eğlenceyi kolay kazanmayı isteyenler zulmü seçti.

  · Güçlülerin yasa tanımamazlığı zayıflara zulmü getirdi.

  · Tanrıdan şüphe edenler kadere ve hesap gününe inanmadılar.

  · Yeryüzünde yaşananların bir karşılığı yok sananlar büyük bir yanılgıya düştüler.

  · Yaratılmış her varlık hedeflerine ve niyetlerine göre tarafını belirledi.

  · İnananlar ahireti ve hakkı inançsızlar dünyayı ve batılı seçtiler.

  · İnananlar adalet barış ve esenlik için; inançsızlar savaş ve kaos için çalıştılar.

  · İnananlar kötü şartlara bile razı olur yaşamı nimet bilir zarar vermezdi.

  · İnançsızlar tükenmez arzuları için yaşama sarılır saltanatları için zarar verirlerdi.

  · Ve yeryüzünde Tanrı taraftarları ve karşıtları sürekli mücadele etti.

  · Özgürlüğü ve eşitliği isteyen inananlara fırsat vermediler.

  · İnançsız zalimler inananları yok etmek istediler.

  · Tanrı her dönemde olduğu gibi halkına sahip çıktı.

  · Ve yeryüzünde zalimlerin saltanatı kısa sürdü.

  · Ne dünya ne de ahiret onların yurdudur.

  ADEMİN YARATILIŞI

  · Allah topraktan kendisini temsil edecek son bir canlı yaratmaya karar verdi.

  · Yehova krallığını duyurmak için Adem’i yarattı.

  · Adem’i karışık yapışkan balçıktan şekillendirdi. Ve ruhundan üfledi.

  · Ve insanlara:‘Yeryüzünde yaşayıp öleceksiniz ve orada diriltileceksiniz.’

  Dedi.


  · Melekler yaşamın cazibesine adlanılacağını biliyordu.

  · Yeryüzünde yine kan bozgunculuk ve mücadele yaşanacağını düşündüler.

  · Tanrı gizlilikleri bilirdi ve hak olanı yapmayı çok severdi.

  · Rab dilediğini yaparken her şeye doğru hükmederdi.

  · Melekler; ‘Tanrı yaratmada her şeyi iyi bilir dediler.’ ve hemen insana boyun eğdiler.

  · Allah Adem’i doğru yola iletecek kudretiyle merhamet edecek ve yüceltecekti.

  · Kendisine tam bağlı ve dilemesiyle yaratacağı bir hayat verdi.

  · Adem içi boş yönetilecek ve yönlendirilecek bir varlıktı.

  · Bilgisiz çaresiz korumasız ve muhtaçtı.

  · Rab canlıların en aşağısındaki insanı yüceltti

  · O’na sahip çıkılmasaydı tüm hayvanlar ona saldıracaktı.

  · Canlıların en çaresizi ve en çok zulme uğrayanı olacaktı.

  · Tanrı varlığıyla korkulardan emin kıldı.
  Meleklerle destekledi. İlminden ve nurundan verdi.


  · Adem’e akıl ve mantık verildi. O’nu destekledi ve hepsine boyun eğdirdi.

  · Tüm canlılara hükmetme yetkisi ve halifelik görevi verdi.

  · İblis Ademi görünce üzerine tükürdü ve Rabbine karşı:

  · ‘İnsanların sana yönelmesini ve itaatkar olmasını engelleyeceğim.’

  · ‘Her şeyi ile sana muhtaç olan insanı şükreder bulamayacaksın.’

  · ‘Sana gelen dosdoğru yolun önünde bekleyeceğim.’ Dedi.

  · İblis Rabbine asi olarak insanların çoğunu saptıracağına yemin etti.

  · Bilgeliğin gücün ve saltanatın beslediği kibir başkaldırmasını sağladı.

  · Sürekli insanların etrafında gezindi ve sürekli fırsat kolladı.

  · İblise tabi olan şeytani cinler her yönden insanlara yaklaştı.

  · İnsanları yok etmeye bir kısmını da saptırıp aralarına katmaya çalıştı.

  · Adem’in soyunun peşine düştü. Düzeni bozma çabasındaydı.

  · Allah’ın varlığından şüpheye düşürdü. Allah’tan dilemeyenin dostu oldu.

  · İblis kendini gizleyerek ‘ben’ dedi ve sinsice vesvese verdi.

  · İblis dünyanın nimetleri ile; mal kadın evlat ile aldattı.

  · Yaldızlı sözlerle dünyayı cazip gösterdi zevkin büyüsüne çağırdı.

  · Arzularını sınırlamayan nefsinin kölesi oldu.

  · Artan arzularını sürekli tatmin etme çabasında oldular.

  · Arzularına bir türlü dur diyemeyenler zulmü yol edindiler.

  · Allah yasalarıyla insanların korunması için sürekli uyarılarda bulundu.

  · Allah:‘İnsana; mideni doldurma cinselliğin zevkine kapılma!

  · Ey insan etini oluşturan lokmaların helalliğine dikkat et.

  · Kötü ve haksız kazançtan uzak dur.

  · Afiyetin dışında fazla kazanç telaşında olma!

  · Paylaş kardeşlerine de ver.’ Dedi.

  · ‘Şahsi menfaatlerin yerine insanlığın çıkarlarını düşün.’dedi

  · Uyarılarımızı elçilerimizi ve kitaplarımızı bir süre sonra bıraktılar.

  · Rabbin yasalarını tutmayınca alçaldılar.

  Hepsi zarar gördü.


  · Ey insanlar Allah’tan başkasına teslim olmayın.

  · İblis size düşmandır size eziyet eder ve sizi yolda bırakır.

  · İblis’in işi gücü yalan yöntemi batıl amacı fos sonu hüsrandır.

  · Sadece Allah’tan yardım dileyin ve sadece Ona ibadet edin.

  · ‘Rabbimiz bizi dosdoğru yola eriştir deyin.’ Diye ögütlendi.

  · İblis( lusifer) sevgiyi ve kardeşliği yıktı. Kötülüğü ve düşmanlığı yaydı.

  · Ayrılıklar çıkarttı ve insanları
  birbirlerine kışkırttı.


  · Yeryüzünde güçlü olma yarışı kaos zulüm ve katliam gözlendi.

  · Tanrıya bağlılığı ve yasalarını bırakanların ne hale geldiğini gördünüz.

  · Yeryüzünde düzen bozuldu ve insanlar birlikte yaşayamaz oldular.

  · Ey insanlar ve cinler!! Ben Cann’nın ve Adem’in Allah’ıyım.

  · Nuh’un ve İbrahim’in; Musa’nın İsa’nın ve Muhammed’in Rabbiyim.

  · Yarattıklarıma ve Adem’in soyuna şefkatliyim.

  · Münadi insanlara müjdele! ‘İblisin egemenliğini yıkacağım.’

  · Ey gizlenen iblis seni ortaya çıkartacağım. Yaptıklarını herkes bilecek.

  · İnsanlar seni fark edecek ve onlardan destek bulamayacaksın.

  · İblis’i en az bin yıl bağlayacağım sonra varlık alemini sona erdireceğim.

  · gün geldiğinde iblis kendisini kurtaramayacak ve kendisine tabi olanları reddedecek.

  · Ben sadece sizi kötülüklere davet ettim.

  Siz icabet ettiniz diyecek.


  · İblis ve yandaşları itilip kakılarak aşağılanmış olarak cehenneme sevk edilecekler

  · Bana sadık kalan ve doğruluktan şaşmayan kullarıma iyi bir yaradılışla girin cennete diyeceğim.

  ŞEYTANİ CİNLER VE ALDATIŞI
  · Allah’ın ve emirlerinin karşısında olan insanlar ve cinler

  · Kötülüğe düşmanlığa ve çirkin şeylere çağırdı.

  · Saygısızlığı hayasızlığı ve bilgisizliği yol edindi.

  · Doğruluktan kardeşlikten ve sevgiden nefret etti.

  · Adaletsiz baskıcı ve suçlayıcı oldu.

  · Kötülüğün üzerinden bozuk bir düzen kurmaya çalıştı.

  · Cinlerin ve insanların yok oluşuna zemin hazırladı ve bunun için her yöntemi kullandı.

  · Cinlerden iblis saltanatının oluşturduğu kibre yenik düştü.

  · Kuru inatla Adem’e düşman Tanrı’ya muhalif oldu.

  · Allah ile mücadele etti isyancı oldu. Ve tarafını ayırdı.

  · Allah’a karşı saçma şeyler söyledi. Ve dirilişi reddetti.

  · Her şeyi yapabileceğini ve varlık alemine yön verebileceğini düşündü.

  · Tahtını korumaya çalıştı hükmedeceğini sandı ve yeryüzünü sahiplendi.

  · Adem’i reddederken menfaatlerini gözetti bu nedenle kalbi mühürlendi.

  · Olaylara tersinden baktı gerçekleri göremez oldu.

  · Doğruluktan çıktı ve Allah’ın nurunu kaybetti. Akıl ve mantıktan yoksun kaldı.

  · Kendi haline bırakıldı ve kontrolsüzce bocalayıp durdu.

  · İnsanı gözledi dinledi yaklaştı ve ona musallat oldu.

  · Maddeye nüfuz edebiliyordu ve görünmezliğini kullandı.

  · Bedene girip ruhu etkiliyordu ve insanı yönlendirebiliyordu.

  · İnsanı yönetmek hoşuna gitti. O’nu kullanmayı dilediğini yaptırmayı çok sevdi.

  · Sırf kendi arzu ve ihtirasları için insanı hoyratça kullandı.

  · İnsanı oyun ve eğlence edindi. Onunla sürekli uğraştı.

  · Serseriler gibi zulmetmek ve eğlenmek için rahatsız ettiler.

  · Sinsice hiç fark ettirmeden ben diyerek insan adına konuştu.

  · Önemli dönemlerde zor zamanlarda insana yaklaştı ve fırsat kolladı.

  · Zayıf anlarda çıkış bulamadığında zaafları kullanarak yoldan çıkarmak istedi.

  · Amacı imanı çalmak ve insanı kendisine tabi etmekti. Kötü sonuçlara sürükleyecekti.

  · İnsanları en sevdiği ve önemsediği şeyler üzerinden aldattı.

  · İnsanın zihninde konuşan şeytani cinler
  kişiyi sürekli tekrarla batıla alıştırdı.


  · İnananın tercihi İblis’i çaresiz bırakırken; İblis her kişiyi aklı ve bilgisi oranında aldattı.

  · Şeytani cinler sürekli ayırıcı ve bozguncu oldu.

  · İnsanların arasına düşmanlığı yerleştirerek azap etti.

  · Erkek ile dişi arasıdaki bağı yıkmak için zinayı

  · Karı ile kocayı ayırmak için beklentileri ve hoşgörüsüzlüğü

  · Öz kardeşleri ayırmak; arkadaşlıkları

  komşulukları bozmak için menfaatleri kullandı.


  · Sonra beldeleri ulusları doğuyu ve batıyı ayırmak için;

  · Kökenleri dinleri mezhepleri ayırmak için çalıştı çabaladı.

  · İnsanların birbirlerini katletmesi için elinden geleni yaptı.

  · İblisin karanlık planları insanlığın her kademesinde devredeydi.

  · Şeytani cinler insanı en yakınlarına karşı kışkırttı.

  · Ailenize çevrenizdekilere karşı olumsuz fikir beyan ettiler.

  · İnsanların durumlarına ve dönemlerine göre davrandılar.

  · İblis genç babaya : ‘Çocuğun söz dinlemiyor sonra seni hiç dinlemez.’ Diyerek kışkırtır.

  · Anaya: ‘Böyle hayat olmaz olsun.’diyerek bıtkınlık verir.

  · Evli kadına: ‘ Kocana itaat etme. Ona mecbur değilsin’ der.

  · Evlada der ki: ‘Babam her şeyi bilmiyor. Sözünü dinleme ve inatçı ol.’

  · Genç kıza: ‘Gencim güzelim’ der. ‘Tadını çıkar ve doyasıya yaşa’ diye telkin eder.

  · ‘Şu erkek geniş omuzlu iri cüsseli yakışıklı.’ Der. Ve görünenle aldatır.

  · Genç erkeğe; ‘Kimse sana kafa tutamaz.’

  Der ve gençliğin cahilliğine düşürür.

  · ‘Şu kız ne kadar çekici seksi şunun kalçasına bak.’der. Cinselliği hedef yapar.

  · Güzel kadına: ‘Açık giyin. Vücudunu sergile. Dikkatleri çek.’der.

  · Böylece azdırır ve yoldan çıkartır.
  Toplumsal yıkıma neden olur.


  · Kaynanaya der ki: ‘Oğlun karısını senden çok seviyor. Hep onunla.’

  · Geline de: ‘Şu kaynana bir olmasaydı
  mutluluğumu engelliyor.’der.


  · İblis daima düşman edici oldu.
  Suçlayıcıydı. Görünene ve o ana aldanırdı.


  · İblis’in halkına uyanlar sevgi dolu yaşayamadılar ve paylaşamadılar.

  · Sonra İblis fakirlikle korkuttu. Zengine dedi ki: ‘Daha çok kazanmalıyım.’;

  · Fakire de: ‘Kazanmak için şu kötü yolları seç.’der.

  · İblis dünyanın ardından koşan işçiye: ‘İşini kaybetme’ der.

  · İşçi de gıybet yalakalık ikiyüzlülük ve dalkavukluk eder.

  · Daha nice pozisyondaki insanlara nice şeyler söyledi.

  · Amacı insanı doğru yoldan çıkarmak ve Tanrı’nın hoşuna gitmeyecek işler yaptırmaktı.

  · Daima kendisinden yükseği gösterdi teşekkür yerine nankörlük ettirdi.

  · ‘Şu adamdaki zenginliğe bak bolluk içinde senin de olsun sen de rahat et.’dedi.

  · Ardından kötülüklere kapı açtı ve kötü yolları tavsiye etti.

  · Ruhunu şeytana satan kazanmak ve sahip olmak için insanlığa zarar verdi.

  · İblis arzuları süsler ve çekici kılar.

  Zevkin büyüsüne çağırırdı.


  · Ardından ‘Günahın çok. Sen zaten kötüsün’diyerek insanı kendine bağlı kılardı.

  · ‘Allah senin duanı kabul etmez. Sen ona yakın değilsin.’ Diyerek Allah’a yönelmekten alıkoyardı.

  · ‘Allah seni affeder mi sanıyorsun’ diyerek ümitsizliğe düşürür.

  · O Küçük günahlarla Rabbe yönelmeyi engeller.

  · Sadece Allahın rahmetinden ümidini kesenler mahvolmuştur.

  · Şeytani cinlerin amacı insana ve insanlığa zarar vermektir.

  · İblis etrafındaki cinlere: ‘İnsanlara iyilik etmeyeceksin Onları dizginleyemezsin.’

  · ‘Kötülük edeceksin ki dünyada kazanasın hükmedesin her şeyi elinde tutabilesin.’dedi.

  · ‘İnsanların araları bozuk olsun birbirlerine düşsün ki kazanalım.’ Dedi.

  · Kötülüğü telkin etti. Kötülük üzerinden geçimini sağladı ve insandan beslendi.

  · İnsanı kötülüğe suça ve günaha iterken aslında kendi saltanatının hesabındaydı.

  · İnsanları kullanarak birbirlerine düşürüyordu; dini düzeni yıkmak istiyordu.

  · İyiliği sevgiyi barışı ve kardeşliği yıpratarak kendi düzenini kurdu.

  · Haksızlığa hırsızlığa zinaya yönlendirerek insanlığın temel bağlarını koparmak istiyordu.

  · İçki kumar uyuşturucu oyun ve eğlence ile İnsanı oyalıyor Allah’a yönelmesini engelliyordu.

  · Şeytani cinler insanların düşüncesini yönlendirir ve onları kötü işlere davet ederdi.

  · İnsanları aldatarak dilediği gibi yönetmek istediler bu nedenle iyiliği öğütleyenden nefret ettiler.

  · Tanrıdan istemeyenler şeytanların kirli planlarıyla iş yaptılar.

  · Günah ve suçlar hep İblis’in başının altından çıkıyordu.

  · Bölüyor ayırıyor sahipleniyor aralarını bozuyor birbirlerini öldürmelerini sağlıyordu.

  · Haksızca birbirlerinin mallarına göz diktirdi ve hukuku hiçe saydı

  · İnsanları zorbalık ve şiddetle yok etmek istiyordu.

  · İblis yoldan çıkarmak için hem cinleri hem de insanları aldattı.

  · İnsanlardan dünya menfaatleri için cinlere başvuranlar ne kötü bir yol tuttular.

  · İnsanlardan bazıları İblis’ten yararlanmak için ona boyun eğdi. Büyücülüğü ve cinciliği seçtiler.

  · İnsanların dileklerini yaparak kendine kul etmek istiyordu.

  · Oysaki Allah insanları ve cinleri kendisine ibadet etmesi için yaratmıştı.

  · Gelecekten haber verdiğini ve mucizeler yaptığını söylüyordu.

  · Eskiden göğü gizlice dinler haber çalar bir doğruya on yalan katardı.

  · Bununla da Tanrılık hesabındaydı. İnsanı aldatır ve kullanırdı.

  · Büyücüler ve cinciler ve onlarla irtibatlı herkesin yolu cehennem yoludur.

  · Allah yerine insanın ve Allah’ın düşmanından yardım isteyenler sadece kötü amaç peşinde oldu.

  · Cinlerle irtibatlı olan insanlar Tanrı’nın öfkesinden kurtulamayacak.

  · Cinlerden yardım dileyenler sadece cinlerin azgınlığını arttırdı.

  · Halbuki onlar da Allah’a muhtaç ve doğru yolu arıyorlardı.

  · İnsanlığa zarar vermek için insanların isteklerini yerine getirdiler

  · Bedenleri gasp ediyor ruhu yönlendiriyordu ve suçlara zorluyordu

  · İnsanları kullanıyordu. Çirkinliğe ve hayasızlığa çağırıyordu

  · Günah batağına itiyordu ve çıkmaza sokuyordu.

  · Şeytani cinler insanları izliyordu etrafında dolaşıyordu ve nasıl zarar versem diye fırsat kolluyordu.

  · Vesvese verir olumsuz konuşur huzursuzluk yaratırdı.

  · İnsanlar cinleri göremiyordu esrarengiz ve mucizevi sanıyordu.

  · İnsanlar onların maddeyi etkileyebildiklerini görüyorlardı.

  · Uydurulmuş fikirlerle tanrısal güçlere sahip zarar verici olarak gördüler.

  · İnsanları korkutuyordu bilmez ki insan?

  Sürekli cinlerle birlikte yaşardı.


  · İblis’e tabi olan cinlerin yöntemi kötü ve batıldı.

  · Korkusunca saldırganlık ettiler ve isteğini dayattılar.

  · İnsanlara vesvese haricinde zarar veren cinler azgınlıkta ileri gitti.

  · İnsanlardan korkuyla iblise itaat eden cahiller batağa saplandı

  · Allah’tan başka kimden korkulur Şeytani cinler Allahtan korksunlar.

  · İnsanları ölüme ittiren zalim cinlerden Tanrı habersiz mi sanıyorlar.

  · İnsanlara direkt zarar verenler taşkınlık ettiler onlara Tanrı’nın azabı hak oldu.

  · Şiddet kullanmaktan hiç çekinmeyen ve her şeyi yapabileceğini sanan zalim cinler

  · Siz varlığınıza yaradılışınıza ve ne kadar sınırlı hükmedebildiğinizi görmüyor musunuz?

  · Sizi Tanrınıza asi eden kudret denizde damla bile değilken nereden bu cüret.

  · Sürekli isteyeceksin hep hükmedeceksin ve zulmedeceksin öyle mi?

  · Ey doğruluktan sapan ve muhalif anlayışla yalanda boğulan iblis

  · İnsana zulmederek Tanrı’ya bağlılıktan ayrıldın aklını ve Tanrı’nın nurunu kaybettin.

  · Saltanatının hep süreceğini ve hesap sorulmayacağını mı sandın.

  · Gün gelecek varlığın senin yalanların yaptıkların suçlu oluşun ortaya çıkacaktı.

  · Ve senin hükmün elbette bir karara bağlanacaktı.

  · Ey iblis ateşinin sönmesi için insana düşmanlıktan vazgeçmen için Rabbin seni bekledi.

  · Ama bizim yumuşak tavrımız senin azgınlığını arttırdı.

  · Biz adaletle karar veririz ve bizim azgına karşı azabımız pek şiddetlidir.

  · Senin soyuna insanlardan ve cinlerden yandaşlarına azabımız hak oldu.

  · Allahtan başka ilah yoktur ve O her şeye en doğru ve en adil hükmedendir.

  İBLİSİN ÖZELLİKLERİ

  · Cinler Ateşin özü gereği farklı bir yaradılıştaydı.

  · Cinler maddeye nüfuz ediyor etkiliyor ve yönlendirebiliyordu.

  · İnsanın bedenine girip damarlarında dolaşır ve sesini duyururdu.

  · Düşüncelerin kaynağıydı. Zihinde konuşur ve duygular üretirdi.

  · İblis insanı boş bilgisiz aldatılabilir ve kullanılabilir olarak gördü.

  · İnsanların peşlerine düştü. Varlığını gizleyerek sinsice ben dedi ve düşünceleri yönlendirdi.

  · İblis Adem’i reddedince doğru yoldan çıktı. Batıla düştü..

  · Allah’ın ışığını kaybetti. Doğruluktan barıştan ve adaletten ayrıldı.

  · Gerçekleri göremez oldu; gözleri kulakları ve kalbi mühürlendi.

  · İblis’in saltanatından beslenen cinler onun ardına düştü.

  · Tanrıya sırtını dönenden akıl alınır ve gerçeklerden uzaklaştırılır.

  · Şeytani cinler akla ve bilgiye başvurmazlar zanlarla yaşar. Mantıksal bütünlük yoktur.

  · Kendilerini kontrol edemezler ve sürekli tekrarları vardır.

  · Doğrulukla savaşır. Sözleri çelişir yalan üstüne yalan söylerler.

  · İtaatsizliği ve saygısızlığı yol edinir büyüklenir ve alay ederler.

  · Dik kafalı inatçı ve sabırsızdırlar; hemen her şey olsun isterler.

  · Sık fikir değiştirir kararsızdırlar çabuk usanırlar .

  · Var olanla yetinmezler sürekli şikayet ederler ve nankördürler.

  · Acelecilik öfkelenmek panikatak ve her aşırılık cinlerdendir.

  · Kibirlidirler. Büyüklüğünü inandırmaya kabul ettirmeye çalışırlar.

  · İkiyüzlüdür gıybetçidir ve kovucudurlar.
  · Tutarsızdır kaypaktır haindir güvenilmez
  · Kabadır maneviyatsızdır ve Ahlaksızdırlar.

  · Seytani cinlerde sevgi sağduyu ve yardımseverlik yoktur.

  · İblis’in yönteminde hiyerarşi baskı zorbalık ve şiddet vardır.

  · Ayırıcı düşman edici ve zarar vericidir. Savaştan beslenir.

  · Şeytaniyyet; doğruluğa ve iyiliğe kuru inatla karşı çıkan olumsuz güçtür.

  · Tanrı’dan ayrılan şeytaniyyete düşer.

  Yaşama aldanır ve menfaatleri için yaşar.


  · İblis önceden iyi bir kimseydi. Tanrıyı bıraktı düştü ve şeytaniyyetin temsilcisi oldu

  · Cinlerin halifesiydi O’na nam ve saltanat verildi. İnsanı tehdit gördü ve egemenliği için mücadele etti.

  · İblis ahireti reddetti dünya hayatı için kötülüğü seçti. Saltanatı için mücadeleye kalktı.

  · Tanrı ona madde üzerine hakimiyet ve yönlendirme gücü vermişti.

  · şükretmeyerek nankörlük etti; Paylaşmayarak zalim oldu.

  · Verilen ilme ve saltanata aldandı ve ‘Ben başarıyorum.’ Dedi

  · Ben deyince Tanrının egemenliğini ve kuşatmışlığını kaybetti.

  · Sınırsız özgürlüğü ve sorgusuz yaşamayı isterken arzularına yenik düştü.

  · Yaşamın cazibesine aldanan sadık kalamazdı.

  · Tanrının dini olan evrensel değerlere muhalif olunca Tanrı onu bıraktı.

  · İblis seçiminden dolayı kovuldu makamından ve gözden düştü.

  · İblisin şeytanlığı Adem’in yaradılışı ile ortaya çıkartıldı. Ve gerçek yüzü gösterildi.

  · Tanrıya başkaldıran alçalır. Kendi başına bir yol tutar.

  · Tanrının tasarrufundan çıkan kötülüğü yol edinmek zorundadır.

  · Varlığını sürdürmeyi ve dilediklerine ulaşmayı ancak kötülük üzerinden sağlayabilir.

  · İblis Tanrı’dan dileyenlerin doğru yolda yükseleceğini biliyordu.

  · Dosdoğru yolun üzerinde nöbet tuttu. Ve Tanrı’ya yönelenlere düşman oldu.

  · İblis’e uyarak yanlış yola düşen cinler kirli planları devreye soktular.

  · İnsanların onları görememesi onlara bir fırsat sağladı ve zalimce davrandılar.

  · Şeytani cinler insanlarla uğraşmayı yol edindiler.

  · İnsanları korkutmaktan hoşlandılar ve insanları eğlence edindiler.

  · İnsanlardan kendilerine kullar ve köleler edinmek istediler.

  · Lusifer’in(İblis’in) halkı insanları doğru yoldan saptırmak için çalıştı.

  · Sürekli insanın zayıf anını gözledi.

  Pusuda bekledi. Fırsat kolladı.


  · İnsanı hataya d üşürdü günahlara itti yanlış yollara sevketti.

  · Benliği ortaya koyarak kendini savundu. Ve suçlayıcı oldu.

  · Olumsuz düşüncelerle bölücü oldu ve ötekileştirdi.

  · Asılsız zanlarla kavgalara düşmanlıklara sebep oldu.

  · İnsan türüne düşman olan İblis kardeşliği ve sevgiyi yıkmak istiyordu.

  · İnsanın yükselişini istemediği için Allah’a yönelmesini engelliyordu.

  · Rab hakkında kötü zanlar fısıldadı. Ve Rabbe itaatten çıkardı.

  · Kötülüğü çirkini ve Allah hakkında doğru olmayan şeyleri söyledi.

  · İblisin taraftarları insana düşmanlık etti ve şeytani bir politika yürüttü.

  · İblis öyle söylemlerle ve yöntemlerle meşru bir zemine oturdu ki şaşarsınız.

  · İblis kötü emellerine iyilikler kattı ki hak yolda sanılsın.

  · Büyük yalana küçük doğrular serpiştirdi ki inandırıcı olsun.

  · Çıkarları için yaptığı zulümlerine makul nedenler uydurdu.

  · Bazen hak bazen batıl ile yaldızlı ve çekici sözlerle aldattı.

  · Doğruluğun ve insanlığın temsilcisiymiş gibi davrandı.

  · İnanan ve kendini iyilerden sandırarak hareket etti.

  · Gizli niyeti İnsanlığı yok etmekti planlarında adım adım ilerledi.

  · Bozuk sistemleri ve kaos yasalarını devreye soktu.

  · Kavgaların cinayetlerin ve savaşların sahibiydi.

  · İblis saltanatı için haksızlık ve zulüm etti.

  · batıl mücadelesinde haklı olduğunu iddia edemeyecek.

  · Allah inanan cinleri ayırmak için ; insanı cinlerin fitnesi yaptı.

  · İnançsız cinler insana karşı düşmanca bakış açısına sahip oldu.

  · İblis(şeytan) kötü sonuçlara düşürmek için sadece telkin ediyor.

  · O’na muhalefet edin kötü zanları kovun ve iyilikler yapın.

  · Sabredin onlara uymadıkça ve kışkırtmalarına tepkisiz kaldıkça onların saldırıları etkisizleşecektir.

  · Temiz olun doğruluktan ayrılmayın. Allah size bir kurtuluş yolu verecektir.

  · Samimi olduğunuz sürece şeytani cinler inananları doğru yoldan alıkoyamaz.

  · Şeytaniyyetin egemenliğini yıkmak için hakkı sabrı ve iyiliği tavsiye etmelisiniz.

  · Cinler istediklerini kısmen yaptırabilir ve küçük günahlara düşmeyen hiçbir insan yoktur.

  · Doğruluktan vazgeçmediğiniz ve hedeflerinizde aldatılmadığınız sürece iblis başarılı olamaz.

  · İblis iyilikleri ve faydalı işleri boşa çıkarmak ve yanlış yola düşürmek istiyor.

  · Onun amacı Allah’tan alıkoymak ve Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmektir.

  · Allah inananlara dedi ki. ‘Cinlerin ve insanların kötülüklerinden Allah’a sığının.’

  · Allah’a yönelen Allah’a sığınan O’na güvenen O’nun tasarrufundadır. Mutlaka korunmuştur.

  · Allah insanları sever onlara sefkatlidir ve O en güzel dosttur.

  · tüm alemi senaryo ediyor ve geleceği dileklerinizle şekillendiriyor.

  · Ondan dilemeyen ve ona teslim olmayan ancak batıl yolda çabalar.

  · Yaşama aldanan doğru yoldan ayrıldı ve imanını kaybetti.

  · Allah’a yönelmedi dostluğunu bıraktı ve O’na güvenmedi.

  · Allah’a ibadeti bırakanlar iblis’in etkisinde kaldı.

  · İblis’i önder seçen cinler onu dost edindi; kötülüğü haksızlığı ve zulmü seçti.

  · İblis’in ardına düşen cinler insanı reddetti ve insanlığa savaş açtı.

  · İnsanlar bizim için tehdit; özgürlüklerimizi ve yaşantımızı kısıtlarlar.

  · Sonra‘Beslenemeyiz baskı kurarlar ve bize zulmederler.’ dediler.

  · Ve bunları inançsız cinler arasında yaydılar.

  · Tanrının yasalarını çiğneyip sınırsız özgürlük istiyorlardı.

  · İnançsızlar yaşamı doyasıya tatmak sınırsızca yaşamak için düzeni bozar ve zulmederler.

  · Yaşama aldananın aşırı serbestliği büyük çoğunluğun yaşam hakkını gasbediyordu.

  · Kötülüğün kaynağı yaygaracı iblis kendisi için kaosu ve zorbalığı seçti.

  · İnsanların liderlerine gitti. Menfaatler doğrultusunda yol gösterdi.

  · Kişisel ve ulusal çıkarlar gözetildi insanlığın çıkarları gözetilmedi.

  · Güç sahibi zenginlere açgözlülüğü yerleştirdi.

  · Azınlığın saltanatı için çoğunluğun yaşam hakları gasbedildi.

  · İblis inandığını ve doğru yolda olduğunu söyleyerek insanlığı yanılttı.

  · Egemenliğini kurmak için sözlerini insanlara yaydı.

  · Arzuları ve günahları süsledi. Dünyayı sevdirdi.

  · Vaatlerde bulundu ve doğru yoldan çıkardı.
  · Düzen karşıtı İblis insanın yıkılışını ve yok oluşunu istedi.

  · Şeytani cinler insanlar arasında gezindiler ve sürekli kötülüğü telkin ettiler.

  · ‘Kötülük yapacaksın ki kazanasın iyilik dünyada bir şey kazandırmıyor.’ dedi.

  · ‘İnsanlar iyilikten anlamazlar onlara fırsat vermeyeceksin. ’ dedi.

  · ‘ Sahip olduklarını kaybetme şunlar senin için tehdit’ dedi.

  · Asılsız zanlarla korkuttu Tanrı’dan uzaklaştırdı ve suça sürükledi.

  · Açgözlülük bencilliği bencillikte haksızlığı ve zulmü getirdi.

  · Arzulara tutkunluk kanunsuzluğa ve günahlara yöneltti.

  · Sınırsız özgürlük Tanrı’nın anayasasına bir başkaldırı insanlığa tehditti.

  · İnsanların devamı ve esenliği için Tanrı’nın yasaları şarttı.

  · Düzen karşıtı İblis bozuk anayasalarla kendi kaos sistemini kurdu.

  · İnsanlığın koruma kalkanı olan Tanrı’nın yasalarını yıktı.

  · İnsanın Rabbine itaat etmesini engellemek istedi.

  · İblis insanı Rabbe yönelmekten alıkoymak için boş işlere çağırdı.

  · İçki kumar uyuşturucu; oyun ve eğlence ile oyaladı.

  · Sürekli kötülüğü ve hevesine uymayı telkin etti.

  · Dünyayı hedef yapınca kardeşliği ve sevgiyi öldürdü.

  · Şeytani cinler: ‘Çok kazanacaksın hükmedeceksin saltanatını süreceksin’ dedi.

  · ‘Helal kazanarak mal sahibi olamazsın.

  Alnının teriyle kim mülk sahibi olmuş’. Dedi.


  · ‘Yalan söyleyeceksin çalacaksın aldatacaksın.’ Dedi.

  · Dünyaya aldananlar bozuk ve çıkmaz bir yola girdi.

  · Kime mal verildiyse kendinden bildi daha fazlasını istedi ve Rabbe asi oldu.

  · Şeytani cinler insanlar arasında gezdi.

  Her şey para dedi.


  · ‘Paran varsa her şeye sahip olursun saygı görürsün.’

  · ‘Mal da huzur da yaşam da parayla oluyor.’ dedi

  · ‘Yaşam güzel eğlenmene bak tadını çıkar.’ dedi.

  · Dilden dile dolaştı. İnsanlara yaydı ve zamanla kabul gördü.

  · Allah’ın yolunu bırakanlar menfaatçilik rüzgarına kapıldılar.

  · Dünya için yarıştılar ve kötülük her yere yayıldı.

  · Hedef dünya ve yaşamın güzellikleri olunca her şey kötüye doğru gitti.

  · Kimse ahireti isteyin iyilik yapın sevgiyi tercih edin diyemedi.

  · İnananlar hor görüldü ve iyiliği tavsiye eden kınandı.

  · Yeryüzü karanlık bir çağa ilerledi.
  · Şeytani cinler gücünün yettiği bilgisizleri davetiyle şaşırttı.

  · Ahrete ve hesap gününe inanmayanlar dünyaya sahip olmak istedi.

  · Helali reddeden tahammülsüzler. Hemen kazanmak için bilerek haksızlığı yol edindiler.

  · Rızkının Allah’tan geldiğine inanmadılar ve Allah’a ortak koştular.

  · Yalan benimsendi; yalakalık ikiyüzlülük ve gıybet ettiler.

  · Doğruluğu ve adaleti savunduğunu sanan çıkarcılar

  · Gücü ele geçirince saltanatları için komplo kurdular.

  · Çıkarları için haksızlık ettiler ve kötü yöntemleri kullandılar.

  · Baskı ve şiddetle yönetti ve insanlığın huzurunu bozdular.

  · Dünyayı yönettiklerini ve her şeyi yapabildiklerini fark edenler

  · Kendilerini Tanrı gibi gördüler ve bozgunculukta ileri gittiler.

  · Savaşlar çıkartan liderlere kötü yol gösteren zalim Lusifer

  · Tanrı’nın yasalarına dik kafalılık ettirerek insanları öldürtüyordu.

  · O’na uyanlar ne Allah’tan dilediler. Ne de hakka uygun işler yaptılar.

  · Dünya için hukuksuzluğu yol edinenler İblis’e tabi oldu.

  · İblis dünyaya sırtını dönmüş akıllıya güç yetiremedi.

  · İblise tabi cinler:’Kaderin kendi elinde!’ diyerek inancı yıkmaya çalıştı.

  · ‘Kalbin temiz olsun niyetin güzel olsun yeter.’ diyerek ibadetten alıkoydu.

  · Halbuki namazın devamlılığı doğru yolda tutardı.

  · Allah’a bağlılığını sürdürmeyen samimi değildir ve sadık kalamaz.

  · Allah’ı seven (namazla) Allah’ ile sürekli görüşsün.

  · İnananlar iblis ile daima içsel bir kavga halinde oldu.

  · Bu mücadele hayat boyu süreklilik taşısa da salihler mutlaka kazanır.

  · İblis en çok insanın dur diyemeyeceği bedensel arzuları kullandı.

  · Arzulara düşkünlük vererek insanların ayağını kaydırmaya çalıştı.

  · Nefsin heveslerini sorgulamadan hemen tatmine çalışandan daha aşağılık kim olabilir.

  · Arzularına dur demenin stresi azdır geçicidir ve insan alışır.

  · Arzularına uyanlar sürekli artan stresten kurtulamaz. Ve hırçınlaşır.

  · Bedensel isteklerini kontrollü ve ölçülü veren kazanır.

  · Arzularına uyan sürekli artarak daha sapıkçasına ilerler.

  · Midesini dolduranlar ve cinselliğini tatmine koşanlar kendisine zarar verir.

  · Heveslere uymak kalbi katılaştırır ve maneviyatı öldürür.

  · Arzularına dur demeyenler İblis’in etkisinde kaldı ve zarar verdi.

  · İblis nefsine uyanın sahibi oldu. Egemenliğini aldı ve yönetti.

  · İblis’in etkisindeki insan çevresindekileri kınadı ve ötekileştirdi.

  · Olumsuz düşünerek sürekli ters söylemlerde bulundu.

  · İnsanı kışkırttı; hırçınlaştırdı; kavgaya ve şiddete sürükledi.

  · İnsan aklını ve kontrolünü kaybederek zarar vermek için saldırganlaştı.

  · Gözü görmedi hiçbir şey duymadı cinayetler işlediler

  · Nefsine uyanı melekler terk etti şeytani cinlerin kontrolüne girdi ve kullanıldı.

  · Ey iblis insana zarar vermekle neyi başarmış oldun.

  · Rabbine başkaldırırken sadece zalim oldun.

  · Bu zulmün daha ne kadar sürecek sanıyorsun.

  · Ey iblis Rabbim dileseydi seni en baştan yok ederdi.

  · İnanan insanları ve cinleri ayırmak için sana izin verdi.

  · Haksızlığa uğrayanlar ve öldürülenler elbette karşılığını alacaklar.

  · Yeryüzünde egemenliğini kurdun ve en parlak dönemini yaşadın.

  · Hakimiyetin kısa sürdü. Çünkü yalan batıl ve zorbalık uzun yaşayamazdı.

  · Ey iblis insana destek olsaydın yeryüzüne bereket yağardı.

  · İnsana iyilik etseydin bu senin şanını arttırırdı.

  · Bu dostluktan nasibini büyük alır Tanrı gözünde değer bulurdun.

  · Ancak sen kıskandın ve takıntı yaptın. Mantıksız davrandın

  · Kim haktan ayrılırsa akıl ondan alınır. Kontrolsüzce bocalayıp dururdu.

  · İnsanı aldatmakla ve yoldan çıkarmakla sadece oyalandın.

  · İnsanlara yapılan kötü davranışlar sadece günahlarını arttırdı.

  · Bununla ne Tanrı’ya ne de insana zarar verebildin.

  · Zaten insan topraktan içi boş çaresiz bir varlıktı.

  · İnsana yaptığın kötülüklerden dolayı en büyük zararı kendine verdin.

  · Ey iblis zamanı hızlı akan ve ölüme bağlı bir hayata aldanılır mı?

  · Gerçekten Allah’ı sevmiş ve ondan çekinmiş olsaydın düşmezdin.

  · Tanrının hoşnutluğu yerine menfaatlerini ön plana çıkarman kaybettirdi.

  · ‘Tanrım beni doğru yolundan ayırma’ diye korksaydın korunmuş olurdun.

  · Ama sen tüm uyarılara rağmen bile bile insana düşmanlık ettin.

  · Bak kuru inadın seni yıkılış gününe getirdi. Artık egemenliğin bitecek.

  · Rabbinin her şeye nasıl hükmettiğini göreceksin.

  İNSANLARDA KÖTÜLÜK SEÇİMİ
  · İnsan boştur bedene bürünmüş sadece bir ruhtur.

  · Gücü ve bilgeliği yoktur. Kalbine niyetine göre yön bulur.

  · İnsanın düşüncesinin temeli tercihlerinde gizlidir.

  · İnananlar iyiliği ve ahreti isterler ve melekler tarafından yönetilirler.

  · İnanmayanlar kötülüğü ve dünya yaşamını isterler şeytani cinler tarafından yönetilirler.

  · Yaşama aldanır dünya ve içindekileri ister ve arzularına kapılırsa kaybeder.

  · İnsan doğruluğu seçmedikçe Allah’tan istemedikçe yaşam sınavını kazanamaz.

  · İnsan sınanır ve insanın kaderini tercihleri şekillendirir.

  · Cahile dünyaya tapmışa kibirliye cimrilik edene akıllarınca istekleri verilir.

  · Onlara verilenler güzel gösterilir. Az bir şey karşılığında aldanırlar. Ve yeryüzünde oyalanıp dururlar.

  · Her şeye sahip olmak ve her zevki tatma arzusu insanları yoldan çıkardı.

  · Sürekli daha fazlasını istediler hiç doymadılar

  · Sorgusuzca ve sınırsızca yaşamak istediler.

  · Yasa tanımamazlık toplumsal ve küresel düzeni bozdu.

  · İnsani hakları çiğnediler. Mallara ve canlara kast ettiler.

  · Silah ve para üstünlüğüyle küresel egemenliği yönetenler

  · Bozgunculuk yaptı. Savaşlar çıkardı ve insanları katletti.

  · Savaşların önderi İblis insanları yok etmek istiyordu.

  · Gizliden komplolarla düzeni ve huzuru bozacak işler yaptı.

  · İblis’in egemenliğindeki inançsız yönetimler devlet terörü uyguladı.

  · Saltanatları için zulmü yol edindiler.

  · Yeryüzünde ‘İblis’in anlayışı’ kabul edildiğinde bir güç yarışı başladı.

  · Silah ve zenginliğin egemenliği kötülüğün taraftarlarındaydı.

  · Dünyayı isteyenler iyilerin üzerinden kazanmayı yol edindiler.

  · Kötülüğün taraftarları zarar vermekten korkmadılar.

  · Kötüler iyileri bastırır. Kaba kuvvetle egemenlik kurardı.

  · İnanan iyiler kötülerin egemenliği altında ezildiler.

  · İyiler çekindi. Tanrıya asi olmaktan ve şiddetten kaçındı.

  · Sakınanlar zarar gördü. Sevilmedi ve horlandı.

  · Zararsız olmayı tercih eden iyiler daima mazlum oldu.

  · Kötülerin döneminde kanunsuzluk ve kaos hakim oldu.

  · Tanrının yasaları bir kenara atıldı ve hesap sorulamadı.

  · Daimi esenlik; doğruluk adalet ve barış ile mümkündür.

  · İblis kısa egemenliğinde taraftarlarını sadece ateşe götürüyor.

  · Her kavme beldeye ve köye doğrucu adil bir kul gönderildi.

  · Tanrı her dönemde insanlara sahip çıktı.

  · Yeryüzü tarihi bunun örnekleriyle doludur.

  · Allah yaşama müdahale etmiş ve katleden şeytanı durdurmuştur.

  · Israr eden ve inananları yok etmek isteyen zalimlerin başlarına geleni gördünüz.

  · Güçlerine güvenen ve planlar yaparak düzenleri bozanlar azabı hak ettiler.

  · Rabbe giden doğru yolları tıkadılar.

  İnsanlığa faydalı işleri engellediler.


  · Haksızlığı adaletsizliği baskıcılığı ve öldürmeyi düzen saydılar.

  · Yiyeceksin içeceksin ve eğleneceksin dediler. Ve zulmü teşvik ettiler.

  · Bir de kendilerinin doğru yolda olduklarını iddia ederler.

  · Dua etmeyenler nasıl doğru yolda olduklarını sanırlar.

  · Zaten onlar dünya batıl ve haksızlık yolunda Tanrı’ya yönelemezler.

  · Bunu istediklerinde bir melek karşılarına dikiliverir.

  · Ve ‘Sen şunlar için mi Tanrı’dan istiyorsun?’ der.

  · Ve insanın ne için mücadele ettiğini gösterir.

  · Rab’den şüphe edenler ‘Sadece dünya hayatı var.’ dediler.

  · Bir daha dirilmeyeceğine inananlar dünyayı doyasıya yaşamayı istedi.

  · Sonra da tercihinin oluşturduğu körlük ve cahiliyet nedeniyle ölümün belirsizliğinden korktu.

  · Aslında korktukları şey Allah’a karşı oluşları ve kendi günahlarıdır

  · İmanda şüphede kalan her kişi Tanrı’ya varışta kusurludur.

  · Oysaki varlık varlığın sistemi ve işleyişi Allah’ın varlığını anlatır.

  · İnanan öğrenerek daima inancını perçinlemeli ve Tanrı’nın yasalarına bağlı kalmalıdır.

  · Dünya hayatı inananlar için sefa yeri değildir.

  · Ve Tanrı türlü yöntemlerle yaratılmışları denemektedir.

  · Allah yaratılmış her inanana cin insan ve hayvan şeytanlarını düşman kıldı.

  · Çünkü onlar yaşama aldandıkları için inananlara zulmederler.

  · Bu nedenle tanrı ölümü yaratma kararını aldı. Ve sonucu hesap gününe bağladı.

  · Herkes yaptıklarının karşılığını alacak.İyilerle kötüler ayrılacak. İyiler ödüllendirilecek.

  · Ve kuşkusuz ki Tanrı senaryo edenlerin en mükemmeli merhametlilerin en hayırlısıdır.

  ANLATIM YORUMU

  · Adem ve eşi türlü nimetler varken yasaklanmış meyveden yedi.

  · Ebedi yaşamı ve her şeyi özü ile bilmeyi istedi

  · Her şeye sahip olmayı yönetmeyi; tüm bunlarla Tanrısal gücü istedi.

  · Adem ile Havva İblis’in aldatmasıyla Allah’ın yolundan çıkmıştı.

  · Hatalarını anladılar ve pişmanlık içinde özür dilediler.

  · Hiçbir varlık Tanrı’ya itaatkar olmadan başarılı olamazdı.

  · Rab hemen karar vermedi Adem’in nesline bir fırsat verdi.

  · Kötüleri elemek için yaşamı sürdürdü ve insanları ölümlü kıldı.

  · İnsanları kurtarmaya karar verdi ve insanların sonunu belirledi.

  · "Yeryüzünde yaşayacaksınız orada öleceksiniz ve orada diriltileceksiniz.’ Dedi

  · Öncesini ve sonrasını yazdı. İlk ve sonu senaryo etti.

  · Yeryüzünde kimin ne yapacağını sınamaya tabi tuttu.

  · Kalkış gününe kadar süre verdi. Allah karar yerinde adil hüküm verecek.

  · Yaşamı hesap günündeki kararına şahit tuttu.

  · İyilerle kötülerin soğuk savaşı ilk andan itibaren başladı.

  · Tanrıya kafa tutan gizlice düşmanlık eden kötülüğün gücünü İblis sahiplendi.

  · Adem yaratılınca İblis’in Tanrıyla mücadelesi başladı.

  · Adem’in üzerinde iyilik ve kötülüğün çekişmesi yaşandı.

  · İnsanlar inanan ve inanmayan olarak iki farklı bakış açısıyla hayatı yorumladı.

  · Adem’i yaratılma gerekçesi çok fazlaydı.

  · Yaratılanlar yaşama aldanıp Tanrı’ya asi oluyordu

  · Yaratılmışların suçları ve hataları cahil ve çaresiz bir varlığın yaratılmasını mecbur kılmıştı.

  · Allah şefkatini ve kudrtini elbette zalimlere gösterecekti.

  · Ve her şeyin sahibi ve yöneticisi olduğunu yaratılmışlar bilmeliydi.

  · Dilediğinin yükseltir şerefli kılar; dilediğini alçaltır değersiz kılardı.

  · Tanrı dilediğini yaratır ve yaratılmışlar bunu sorgulayamazdı.

  · Ama o en adil en doğru ve en isabetli karar verendi.

  · Ne ondan daha merhametlisi ne de daha adili bulunurdu.

  · Adem’in yaratılmasına tepki göst
  erenler Tanrı’nın kararına öfkelendiler.

  · Allah İblis’e kibrini yenmesi için sürekli fırsat verdi.

  · İblis Adem’e düşmanlığını sürdürdü ve sürekli azgınlığını artırdı.

  · İblis’in zulümleri karşısında insanoğlu mazlumdu.

  · Göklerde gezebilen iblis Rabbine inadını arttırdıkça dönem dönem sınırlandı.

  · Bir zamanlar yıldızlarla dolu evrende gezer ve göğü dinlerdi.

  · Sonra dünya semasının dışına çıkmalarına dahi izin verilmedi.

  · Göğü dinlemeye teşebbüs eden cinlere meleklerce meteor taşları atılır.

  · Artık geleceği etkileyecek bilgilere ulaşamadan kaçışmak zorunda kaldılar.

  · İblis gözdeydi şan ve makam sahibiyken düştü ve kovuldu.

  · İblis’in gizli şeytanlığı Adem ile ortaya çıktı.

  · İblis kıyamet tarihine kadar mühleti olduğunu anladı.

  · Kötülüklerin kaynağı olan iblis bencillik etti.

  · İlk aleme ve yaşadığı ana aldanan iblis kördü.

  · Şartlarına razı olmuyor ve Tanrı’nın kararlarını eleştiriyordu.

  · Olayları kendi çıkarına göre yorumluyordu.

  · Allah yaratılmışların tümünün
  çıkarlarının korunmasını istemişti.


  · İblis ve Adem yeryüzünde düşman olarak yaşamaya başladılar.

  · İnsan içi boş yönetilecek bir araç gibiydi.

  · İnsan Tanrıya sığındığında bir melek tarafından sahiplenilen

  · Tanrıyı unuttuğunda şeytan tarafından hor kullanılan oldu.

  · İnanıp sığınanı Tanrı yönetti ve O’nu koruma altına aldı.

  · İnsanları seven ve iyiliğini isteyenler tanrının tarafında oldu.

  · İnsanları sevmeyen ve kötülüğünü isteyenler iblis’in tarafını seçti.

  · Kardeşliği ve barışı isteyenler Tanrı’nın tarafında;

  · Düşmanlığı ve savaşı isteyenler İblis’in tarafında oldu.

  · Kötü düzenin temelinde Şeytanın varlığı açıkça anlaşılacak.

  · Saklı gerçekler ortaya çıkacak artık İblis’in egemenliği yıkılacak.

  · İblis’in tahtına bağlı şeytani yönetimler dağılacak.

  · İyiliklerin kralı olan Allah kötülüklerin sahibi şeytana fırsat vermeyecek.

  · İyilikle kötülüğün savaşında Allah da şeytan da taraftarlarını toplayacak.

  · Ve o gün kıyamet gelecek ve herkes yaptığının karşılığını alacak.

  · Tüm yaratılmışlar yok olacak sadece Rab kalacak. Ve tekrar yaratacak.

  · Sonra yeni alemler mükemmel bir düzen kuracak.

  · Orada esenlik cenneti sürekli var olacak.
  · İnananlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu kadar uzun bir yazı okurken heran cinin istilasına uğrayabilirim

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş