Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Paranormal Paranormal Olaylar Paranormal Davranışların Kökeni

  CİNLER
  • Allah Cinleri dumansız zehirli ve etkili ateşten yarattı.
  • Cinler yeryüzünde var olma şartlarına uygun bir dönemde yaratıldı.
  • Bilinçli seçim yapabilen özgür ve sorumlu varlıklardı.
  • Tanrı’ya yönelmeleri ve ibadet etmeleri için yaratılmıştı.
  • Cinler yeryüzünün ilk sakinleriydi. Binlerce yıl huzurla yaşadılar.
  • Yaşamın güzellikleri yaşayanları cezbediyordu.
  • Sonra cinlerin arasında fitne ve fesat çıktı ayrılıklar yaşandı. Düzenleri bozuldu.
  • Haset baskı ve zulümler görüldü. Birbirlerini öldürdüler.
  • Cinlerden İblis Allah'ın zikreden azizi; şereflisi ve değerlisiydi.
  • İblis Allah'tan en çok korkanı ve O'na itaatte en önde gideniydi.
  • Sadıklığı ve ibadeti sebebiyle yükseltildi ve onurlandırıldı.
  • Cinlerin öncüsü oldu elçilik görevini ve liderliğini üstlendi.
  • İblis Allah’ın izniyle münafık cinlerin zulmünü bitirdi. Ve huzuru sağladı.
  • Tanrının emirleri olan evrensel değerlerin ve barışın bayrağını salladı.
  • Cinlerin uyarıcısı iblis düzeni korudu. Ancak sonra da kendi saltanatını kurdu.
  • Yükselmenin şımarıklığı ve başarılarının sarhoşluğuyla kendisini üstün görüyordu.
  • İblis sınırsız özgürlüğü seçerek varlık aleminde yaşayanlara sıkıntı veriyordu.
  • İblis kötü ve batıl yoldan kazanmaya. Kirli saltanatını sürmeye başladı.
  • Zamanla özünü unuttu yaşayışı ve felsefesi değişti zalimleşti.
  • Tüm başarıları kendinden zannetti büyüklendi ve Tanrı dahil herkese rahatsızlık veriyordu.
  • Bu durum Adem yaratılıncaya kadar böyle devam etti. Ve Adem yaratıldı.
  • Varlık aleminde topraktan yaratılmış Adem’i yönlendirebileceğini ve saptırabileceğini fark etti.
  • İblise göre Adem bir tehditti. Adem’e destek olursa saltanatının yıkılacağından korktu.
  • Çünkü o dünyada yaratılmışların içinde en yetkili olanı ve söz sahibiydi.
  • Yönetimi ve rahatını kaybetmemek için Adem’e karşı oldu.
  • Tanrıyı karşısına alarak Adem’e düşmanlık etti ve kötülüğün üzerinden beslenmeyi seçti.
  • Adem’in yaradılışını çıkarlarıyla değerlendirdi ve bozuk felsefesiyle Adem’i kötü gördü.
  • Zannında haklı olduğunu düşünüyordu. Ve ispatlamak için Adem ile uğraştı.
  • Her kim kötü bir yol seçerse kör ve sağır edilir. Anlamsız muhalif olur.
  • Ne iblis; ne de Adem Tanrı’yı gördü. Her şey doğal olarak yaşanıyordu.
  • Tanrı Adem ve eşine nimetlerle dolu ırmaklar akan bir bahçe verdi.
  • Şu meyveye dokunmayın dedi. Ve yediler. Bir tufanla bahçe yerle bir oldu.
  • İblis(Lusifer) Adem'i ve eşini nimetlerle dolu esenlik diyarından kovdurdu.
  • Yeryüzünde insanoğlunun muhalifi ve yeminli bir düşmanı oldu.
  • İblis ve Adem yeryüzünde düşman olarak yaşamaya başladılar.
  • İblis insanı beğenmeyerek Rabbin kararını reddetti ve asi oldu.
  • Halbuki insanı kollasaydı bu onun şanını daha da yüceltecekti.
  • Böylece İblis düştü. Allah’ın rahmetini ve desteğini kaybetti.
  • Kovuldu ve kendi haline bırakıldı. Kendi başına bocalayıp durdu.
  • Tanrıdan yüz çeviren ve asi olan herkes düşmeye ve değersizleşmeye mahkumdur.
  • Onlar varlık alemine sahip olmak yönetmek ve egemen olmak istediler.
  • İblis ve yandaşları; sevgiye doğruluğa barışa ve adalete savaş açtı.
  • İblis insanlara karşı her yolu denedi ve türdaşlarını ona karşı kışkırttı.
  • Cin toplumlarının liderlerinden bazılarının ayaklarını kaydırdı.
  • İnsanı tehdit göstererek cinlerden çok yandaş topladı.
  • İblis kendisiyle birlikte onları da şeytanlaştırdı ve onlara öncülük etti.
  • O’nun düzeninden beslenenler onun ardından gittiler ve Tanrı’ya karşı saf tuttular.
  • İçlerinden bir kısmı sakındı Tanrı’nın yaratmasındaki bilgeliğe boyun eğerek Adem’e saygı duydu.
  • Onlar insanoğlundan uzak ve ıssız yerlere çekildiler.
  • İnsanoğlunun yaşam hakkına huzurla yaşamalarına ve Tanrı kararına saygı duydular.
  • Bu inanan ve sakınan cinler Tanrı gözünde değer buldu.
  • İblis inanan ve Adem’e saygı duyan cinlere de düşmanlık etti.
  • Gerçekte cinlerden pek azı iyi bir yol tuttu ve sakındı.
  • İblis cinlerden birçoklarını saptırdı. Şeytan milleti"ni çoğalttı.
  • Cin ve insan şeytanları yeryüzünde giderek güçlendiler.
  • Cinlerden bazıları rızkının İblis’ten geldiğine inandı.
  • İblis’e sadık kalanlardan 19 gönüllü azgınlıkta ileri gitti.
  • Bu sapkınlar insanlardan seçtikleri dişilere gitmeye başladılar.
  • İnsanlardan kendilerini çoğaltmak isteyenler kötü bir iş yaptı ama başarılı olamadılar.
  • Onlara büyücülük ve sihirbazlık öğrettiler. Çağırdıklarında hemen yanında oldular.
  • İnsanın varlığından rahatsız olan cinler insanların düzenlerini bozmak ve yok etmek için çabaladı.
  • İnsanları başarısız kılmak ve kötü sona ulaştırmak için kuruntu ve vesvese verdi.
  • Tanrı’nın amacını boşa çıkartmak istiyorlardı.
  • Doğru bir yol tutmayanlar kötü ve menfi isteklerini Tanrı’dan isteyemezler.
  • Onlar ancak amaçları için kirli planlarını devreye sokarlar.
  • Doğruluğa karşı kirli planları uygulayanlar gerçekten küfre düşmüştü.
  • İblis insanı reddederek batıl yola düşünce insan üzerinden kötü kazancı seçmiş oldu.
  • Şeytani cinler kendilerine ibadet edilmesini istediler.
  • Onlar kendileri için çalışan insanlara sürekli vermekten acizdir.
  • İstekleri için kendilerine gelenleri kullar edindiler. Basit birkaç işlerini yaparak aldatırlardı.
  • İnsanların isteklerini yerine getirerek onları küfre düşürdüler ve kendilerine bağımlı kıldılar.
  • Asıl şeytani cinlerin insanlara ihtiyacı vardı. Onlar Tanrı’dan istemiyor batıl yoldan besleniyorlardı.
  • İnsanları geçim kaynağı yaptılar ve insanlarla uğraşmayı iş edindiler.
  • Şeytani cinler pis işlerini yürütmek için insanlardan dostlar seçtiler.
  • Cinciler de dünyalık menfaatleri için cinlerle işbirliği yaptılar.
  • Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.
  • Rabbinin emri dışına çıkarak İblis’i ve neslini kendilerine dost edindiler.
  • İnsanların düşmanını dost seçenler büyük bir yanılgıya düştü.
  • Allah’a yönelmekten ve ondan istemekten geri bırakan şey neydi.
  • Cinlerden yardım dileyen ve onlara başvuranlar Allah’a ortak koştular.
  • İsteklerine ulaşmak için cinlerin hoşnutluğu aranıyordu. Onlar cinlere ibadet ediyorlardı.
  • Meşru olmayanı ve haksızlığı ancak şeytani cinlerden isteyebilirlerdi.
  • Her kötülük iblis’ten ve O’na uyan şeytani cinlerden çıktı.
  • Tanrının yönetmesine ve normal hayata müdahale ediyorlardı.
  • İnsanların yaşantılarını etkiliyor kötü işler yaptırıyordu.
  • İnsanların doğal yaşamlarını ve düzenlerini bozuyordu.
  • Cinciler ve şeytani cinler ne kötü bir iş yapıyorlardı.
  • Cinlerle irtibatlı insanlar menfaat dostluğu kurdular.
  • Onların dostlukları sağlam temellere dayanmıyordu.
  • Sırf çıkarları için insanlığa düşmanlıkta birbirlerinden faydalandılar.
  • Şeytani cinler tanrıya giden tüm yolları tıkadı.
  • Allah’a ve cinlere inancı yok sayarak gerçekleri gizlediler ve imanı engellediler.
  • Halbuki insanlar sürekli cinlerin kötü etkileri altında yaşıyorlardı.
  • Cinlerle irtibatlı kişilere giderek cinlerin etkilerine şahit oluyorlardı.
  • Büyü’yü cin seanslarını ve birtakım olayları görüyorlardı.
  • Cinlerin varlığını açıkça görüyor ve inanıyorlar da Allah’ın varlığından neden şüphedeler.
  • Cinlerin iradeleri kullandığını ve yaşamlara nasıl kötü yön verdiğine şahit oluyorlar da
  • İyi bir yol tutmanızda Tanrı’nın meleklerine neden inanmıyorlar.
  • İyi işlerin ardında meleklerin varlığını bilmiyorlar da kendimiz mi yapıyoruz diyorlar.
  • Tanrının cinleri engelleyemeyeceği güvensizliği nereden kaynaklı?
  • Cinlerin hallisülasyonuna inanıyorlar da
  • Bu alemin Tanrı’nın hallisülasyonu olduğuna neden inanmıyorlar.
  • Oysaki onun alemindeler ve İblis bu senaryonun kötü oyuncusu.
  • Tanrı her şeyin farkında ve zulmedenler acıklı azabı elbette tadacaklar.
  • İblis Adem’i kullanabileceğini anladı ve onunla uğraştı.
  • İnsana sesini duyurup kötü düşüncelerle yönlendiriyordu.
  • İnsanların iradelerini ele geçirip onları kullanıyor ve kötülüğe çağırıyordu.
  • İnsanları korkutmak hoşlarına gidiyordu. Bunu oyun ve eğlence edindiler.
  • Sürekli tekrar ederek alıştırarak ve yıldırarak amaçlarına ulaştılar.
  • İblise bağlı cinler insanlar arasında ayrılıklar kavga ve savaşlar çıkarttı.
  • İnsanlara bencilliği hoşgörüsüzlüğü ve sabırsızlığı öğretti.
  • İnsanların arasındaki sevgiyi kardeşliği ve bağlılığı yıkmaya çalıştı.
  • Anneye inat etmeyi babaya asi olmayı kardeşlere düşman olmayı emretti.
  • Ailenin sevgi bağlarını yıkmaya çalıştı. Eşleri birbirine düşürdü.
  • Kişisel çıkarları kullandı kavgalar çıkarttı ve suçlayıcı oldu.
  • Boşananlar bir zaman sonra yaşananlara üzülüp gerçekleri fark ettiler.
  • Her şeyi şeytani cinler yapıyordu boşananlar birbirlerini ve kendini suçluyordu.
  • Boşanmalar ile yuvaları yıkarak sevgi ve saygıyı kaldırmak istiyordu.
  • Erkek ile dişiyi birbirine düşürmek cinslerin bağını koparmak istiyordu.
  • İblis iğrenç davetlerde bulundu ve insanlıktaki utancı kaldırdı.
  • Kadınların bedenini açtırarak cinselliği hedef gösterdi
  • Kadınlara bakış açısını bozdu insanlar arzularını tatmin etmek için zalimane bir anlayışa sahip oldular.
  • İnsanları arzuları için koşuşturan bozuk bir psikolojiye soktu.
  • Erkekler kadınları cinsel bir obje olarak görmeye başladı ve İnsanlar arasındaki hukuku bozdu.
  • Örtünmemek yaygınlaşınca kadınlar aşağılandı bir mal olarak görüldü ve tacizlere uğradı.
  • Kadının asaletini kaldırdı ve değersizleştirdi; Hayayı ve manevi bağı ortadan kaldırdı.
  • İnsanın üremesine öfkelenen iblis Düşmanlığı yaydı ve sevgiyi yıprattı.
  • Şeytani cinler ailede toplumda ülkede ve yeryüzünde daima ayrılık çıkarttı.
  • Amacı insanlara düşmanlığı yayarak yok etmekti.
  • Şeytani cinler insanlara zarar verecek her yöntemi kullandılar.
  • Sevgiyi ve kardeşliği huzuru ve barışı yıkmaya çalıştılar.
  • Her insanın bir şeytanı vardır. Ve amacı batıla saplamaktır.
  • İyi hedeflerinizden dönderir başarısızlıkla aldatır ümitsizliğe düşürür
  • Başarısız olsa dahi mücadelesinde yılmayan onun ağına düşmez.
  • Hoşnutsuzluk verir yaşamdan soğutur hayattan zevk aldırmaz.
  • Bencilleştirir. Paylaşmaktan yardımlaşmaktan uzaklaştırır.
  • Şeytani cinlerle olanlar görünene aldanır ve batılı seçerdi.
  • Sesini yükseltir üstünlük çabasıyla çok konuşur ben bilirim havasında olurdu.
  • İnsanları hakir gösterir nefret ve kinle yaklaşmayı sağlar.
  • Bencilliği kullanarak insanlardan soğutur ve doğru yoldan alıkor.
  • İnsanın önemsediği alanlarda ve önemli dönemlerinde ona yaklaşır.
  • İnsanın zayıf anını yakalar. O’nu yanlış kararlara sevk eder.
  • İnsanı kullanmak aldatmak saptırmak ve zarar vermek ister.
  • Dünyevi çıkarlarına göre düşünür davranışının yönünü belirlerdi.
  • İnsanlar cinlerin söylediklerinin çoğunu yapıyor ama farkında değillerdir.
  • Her insanı cinsine devrine durumuna konumuna bilgisine göre aldatmaya çalışırdı.
  • Şeytani cinler zihinde sürekli konuşur. Bir batılı kabul ettirirdi.
  • Doğru yolda mücadele etmek ve Tanrı’ya yönelmek onları etkisizleştirir.
  • Tanrıyla konuşmayı (namazı) bırakana şeytani cinler musallat olur.
  • ‘Kalbin temiz olsun niyetin güzel olsun yeter.’ Dediler. Ve namazdan uzaklaştırdılar.
  • Halbuki Allah’tan sürekli istemek ve ona bağlılıkta devamlı olmak kurtarırdı.
  • Allah’tan istemek günahlardan uzak tuttuğu gibi hayırlara da kapı açmaktaydı.
  • İblis yaşama gelen her insana nefretle baktı.
  • İnsanlarla uğraştı ve onları sıkıntılara soktu zarar vermek için çabaladı.
  • Rabbi anmaktan alıkoydu. Kötülükleri çekici gösterdi.
  • Yaşama tutkunluk verdi. Uzun ve boş işlerle oyaladı.
  • İnsanları fakirlikle korkuttu batıl yollara sürükledi.
  • İblis dünya karşılığında imanları satın aldı.
  • İnsanlara dedi ki: ‘İyilik dünyada bir şey kazandırmaz. Kötülük et ve kazan.’dedi
  • ‘Yaşam güzel mal sahibi olacaksın ki sefasını süresin.’ dedi ve hırsla dünyaya yöneltti.
  • ‘Aç kalırsın muhtaç olursun. Kimse sana vermez. Mücadele et.’ Dedi.
  • Açgözlülükle dünyaya sarıldılar. Haksızlıkla kazandılar.
  • Ardından ‘Sadece bu hayat var kimse hesap sormaz.’ dedi.
  • Kadere ahiret gününe meleklere ve cinlere inancı yıktı.
  • Allah’tan şüpheye düşürdü ondan istemediler ve ona güvenmediler.
  • Kötülük üzerinden kazandılar ve haksızlığı yol edindiler.
  • İblis’e uyanlar kula kulluk etti ve Tanrı’nın düzenini bozdu.
  • Böylece yeryüzüne kötü bir düzen kuruldu
  • İnsanlar bozuk bir sistemin altında ezildiler.
  İNSAN ÖNCESİ
  • Allah kimin iyi işler yapacağını görmek için alemleri var etti.
  • Ne melekler ne de cinler Tanrı’yı gördüler
  • Ama o’nun varlığını ve her şeyi yarattığını kesinlikle bildiler.
  • Tanrı’dan aldıkları emirler ile her şeyi melekler yapıyordu.
  • Meleklerin özü ışıktı Bilinçli ve tam sadık varlıklardı. Doğrulukla adil olanı yaparlardı
  • Tanrı’nın emirleriyle ortaya çıkan şekil bulan iş yapan kudretiydi
  • Yaşam evren ve tüm gökler meleklerle oluştu. Yeryüzündeki her iş onlarla yürüdü.
  • Tanrı yarattıklarından kendi isteğiyle kendisine yönelecek dostlar edinmek istedi.
  • Tanrıya yönelmeleri ve ibadet etmeleri için cinler yaratıldı.
  • Allah yaratılmışların arasına kurallar koydu ve bir düzen olsun istedi..
  • Özgürlüğün eşitliğin ve yaşam hakkının korunmasını öğütledi.
  • Cinlerden bir gurup zamanla doğru yoldan ayrıldı.
  • Cinler arasında ayrılıklar çıktı ve birbirlerine saldırdılar.
  • Hırslıyı büyükleneni ve zulmedeni Tanrı sevmezdi.
  • Yaşama her gelende sahip olma mücadelesi vardı.
  • Yaşamın güzelliklerine kapılır büyüsüne aldanırdı.
  • Dünya için açgözlülük ettiler hırslandılar ve savaştılar.
  • Tanrının tüm uyarılarına rağmen yola gelmediler.
  • Tanrı cinlerin arasındaki anlaşmazlığı gidermesi için iblis’i seçti.
  • Çünkü o sadıktı ibadette önde giderdi.
  • Rab cinlerin arasında ki İblis’e bilgi kabiliyet ve güç verdi.
  • Cinlerin kralı iblis oldu yeryüzünde düzeni sağladı.
  • Tanrının emirlerini uygular işlerini yürütürdü. Allah onu yüceltmişti.
  • Tanrının yeryüzünde halifesiydi sevgi ve iyilik için çalışırdı.
  • Sonra İblis aldandı her şeyi kendi başarısı zannetti saltanatını kurdu ve büyüklendi.
  • Tanrı’nın adil düzeni için hiçbir şey yapmıyordu hatta düzenin önünde engeldi.
  • Şımarıklılık etti. Rahatsızlık veriyordu. Rab uzunca bir süre sabretti.
  • Özü ve yaradılışı gereğidir ki cinlerden tam sadakat gözlenemedi.
  • Rab ‘aşağılanan toprağın’ aynı görevleri yapabileceğini göstermek istedi.
  • Allah kibirlenen ve ayrımcılık çıkartan iblis’i bıraktı. Adem’i yarattı.
  • Allah düzeni yürütmesi için topraktan bir canlı yarattı ve o’nu halife seçti.
  • İblis Adem’in yaratılmasına bir de öfkelendi. Tanrının kararını reddetti.
  • Adem'e saygı duymalıydı; Adem’i Tanrı’ya sadık yaparak kendisini asil kılabilirdi.
  • İblis Adem’i kıskandı beğenmedi ve kalbinde sakladığı kibrini açığa vurdu.
  • Cinlerden iblis insana tahammül edemedi. Düşmanca tavırlarda bulundu.
  • ‘Yeryüzüne ben hükmedemezsem kimsenin hükmetmesine izin vermem.’ dedi
  • İnsanın ayağını kaydırırken kendini de yakmayı göze aldı.
  • Yönetme hükmetme ve sahip olma saplantısına düştü.
  • Oysaki insanlara ve düzene hizmet etmek için yönetici olunurdu.
  • Yönetmenin temelinde Tanrı hoşnutluğu için adil düzeni sağlamak vardı.
  • İblis insana düşmanlık etti ve onunla mücadeleye başladı.
  • Diğer cinleri insana karşı kışkırttı. Cinlerin çoğunu aldattı.
  • Allah’tan dilemek yerine insan üzerinden beslenmeyi seçtiler.
  • Batıl yola düştüler haksız ve kötü kazancı seçtiler.
  • Böylece Allah’a karşı isyan ettiler. Sonra da küfre düştüler.
  • Tanrının iyiliğin doğruluğun ve düzenin karşısında şeytaniyet doğdu.
  • Ve iblis şeytanlaştı ve cinlerden kendisine çok taraftar topladı.
  • İblis (Şeytan) kötülüğün öncüsü olarak Tanrı’ya karşı mücadele etti.
  • İnsanın yaradılışına aldanarak Tanrı’ya karşı dünya yaşamını ve güzelliklerini tercih etti.
  • Ahireti reddedip kötülüğü seçenler dünya yaşamında kazanırdı.
  • İlk hayata aldanmayan iyiliği seçecek ve sonraki yaşamı kazanacaktı.
  • Gücü ele geçiren zalim cinler mazlumları hor ve hakir görüyordu.
  • Onlar inanan cinlere baskı yaptılar. Hile ve zorbalıkla taşkınlık ettiler. Zulmettiler.
  • Batıl fazla yaşayamaz. Bu nedenle İblis’in egemenliği kısa sürer.
  • Yalan aldatma hile ve zulüm ile ne kadar krallığını sürdürebilirdi.
  • Batıl hakkı ne kadar yenebilir ve İblis Rabbini alt edeceğini mi sandı.
  • Adem’in daha adil olabileceğine ve Tanrı adına yöneteceğine neden inanmadı.
  • İblis’e ilmi ve şanı Allah vermedi mi. O’nu üstün tutmadı mı?
  • Allah değil midir her şeyi yapan ve her şeye hükmeden.
  • Daha önce iblis’e görev verildi ama O sapanlardan oldu.
  • Yöneticiliği kendi çıkarına kullandı ve hükmederken zulmetti.
  • Bütün cinler ve melekler onun doğru yoldan ayrıldığına şahit oldu.
  • Şımarıklığı çirkefliği ve zorbalığı seçmesi İblis’i makamından düşürdü.
  • İblis hak için mücadele etmiyordu. Kendi saltanatını sürüyordu.
  • Rabbi unuttu yasalarını çiğnedi yozlaştı ve sapanlardan oldu.
  • Temiz ve helal olanı reddetti. Kurmaca oyunlar ve kirli tasarılarla haksız kazanmayı yol edindi.
  • Zulüm üzerinden beslenmeyi seçerek doğru yoldan ayrıldı.
  • Kuru inadıyla akıldan ve mantıktan yoksun kaldı.
  • Sırf muhalif olduğundan her şeye karşı çıktı.
  • Batıl tarafta olunca doğruluğun karşısında hakkı örtmeye çalıştı.
  • Rabbe karşı olumsuz tavır sergilerken hak yolda olduğunu söylüyordu.
  • Yaşantısı ve söyledikleri birbirini tutmuyordu. Kör ve sağır idi.
  • İblis azdırılmadı bizzat kendisi kötü yoldaydı.
  • İnsan yaratılınca o benimsediği batılı ve kötülüğü temsil eder oldu.
  • Düzen karşıtı bozguncu iblis kaostan beslendi.
  • İnsana azap etti onu kullandı ve tanrılık iddiasında oldu.
  • İblis’e Allah’tan başka kim merhamet edebilir.
  • Tanrı ‘Adem’e boyun eğmedikçe iblis’e bağışlanma yok.’ dedi.
  • Bizim onu doğru yola çağırışımız onun azgınlığını artırdı.
  • Dönemleri ve çağları yaşadık. Son devire girdik. Güneş batıdan doğmak üzeredir.
  • Herkes yaptığının karşılığını bulacak ve hiçbir suç cezasız kalmayacak.
  • Tanrı dilediğini yapar ve o dileyenlerin en hayırlısıdır.
  • Ne ondan şereflisi ne de merhametlisi bulunur.
  • kusursuzdur mükemmeldir azizdir ve her şeyi kuşatandır.
  YAŞAMA ALDANIŞ
  • Allah amaçlı bir niyetle kendini temsil edecek insanı yarattı.
  • Yaratılmışlardaki karşı koyma kuvveti olan şeytaniyyetin anlamsız mücadelesini devirecekti.
  • Yaratılan her canlı zamanla doğru yoldan çıktı ve Tanrı’yı zikretmekten geri durdu.
  • Her canlıda olduğu gibi sonradan yaratılana öfke duyuldu ve ona düşman olundu.
  • Tanrı kararlarına saygı duymayanlar asi oldu ve küfre düştü.
  • Sonra’dan yaratılan bir önceki tarafından hiç sevilmedi.
  • Önceki bilgili ve güçlü tür sonradan yaratılan mazluma şiddet uyguladı.
  • Kedi sonradan yaratıldı bu nedenle köpek ona öfkelendi ve saldırdı.
  • Adem yaratılınca da İblis beğenmedi. Adem’e karşı düşmanca tavır aldı.
  • Adem’e kötülük etmeyi ve onun üzerinden beslenmeyi seçerek batıl yola düştü.
  • Rab ile mücadeleye kalkıştı. Rabbi inkar etti ve küfre düştü.
  • Allah’ın nurunu söndürmeye çalıştı. Doğruluğa adalete ve barışa karşı çıktı.
  • İblis gerçekten itaatkar olsaydı Adem’i sever ve O’nu korurdu.
  • Azdırıldığını düşünerek insanları yoldan saptırmaya karar verdi.
  • Rab İblis’i azdırmak için değil İblis’in azgınlığından dolayı Adem’i yarattı.
  • İblis zaten asi idi Tanrı’ya başkaldırırken Adem’i fırsat bildi.
  • İnsanı yaratmakla İblis’in kendisine saygısını ve Rabbe bağlılığını sınadı
  • Tanrılık iddiasıyla kendine güvenen iblis her şeyi başaracağını sanıyordu.
  • Böylece İblis’in fitnesi insan insanın fitnesi dünya hayatı oldu.
  • Kendisine yaşam verilen her varlık aldandı ve cazibesine kapıldı.
  • Yaşam güzel ve çekiciydi. İyi yaşamak ve her şeye sahip olmak istenirdi.
  • Dünya sevgisi dünyayı kazanma ve uzun yaşama arzusu vardı.
  • Kendisine yaşam verilen ‘Tanrı beni önemsedi.’ diye şımardı.
  • Tanrı kendisine ilim verip ikramlarda bulununca çabalarımla kazandım dedi.
  • Hangi türde hangi çağda nerede hangi ailede erkek mi dişi mi olacağına kendisi mi karar verdi.
  • Yaşayacağı ortam ve şartları kendisi mi oluşturdu.
  • Sonra da kalkmış:’Ben bilirim ben başarıyorum ben kazanıyorum farklıyım ve üstünüm.’dedi.
  • Her gelen kendini bir şey zannediyordu. Sabretmiyor ve şükretmiyordu.
  • Tanrının verdikleri karşısında övünüp kibirlenenler ne kadar nankördür.
  • Bir de açgözlülük ve hırsla dünya için mücadele etmeye kalktılar.
  • Sürekli istediler ve hiç yetinmediler. Ne paylaşmayı ne de kardeşliği bildiler.
  • İblis’in ardından giden cinler ve insanlar dünya hayatını tercih etti.
  • Doyasıya ve sınırsızca yemeyi içmeyi cinselliği ve eğlenmeyi istediler.
  • Dinin ve düzenin karşıtları Tanrı buyruklarına muhalefet etti.
  • Özgürlüğe eşitliğe temel haklara demokrasiye kardeşliğe ve canın korunmasına karşıydılar.
  • Ne hak ne hukuk bildiler ve ‘Sadece dünya hayatı var.’ Dediler.
  • İlk yaşama aldananlar dünyaya hırsla sarıldılar. Sahiplendiler. Baskı ile hüküm sürdüler.
  • Yaşamın güzelliklerine aldananlar saltanatları için kan dökmeye başladılar.
  • Dünya hayatını tercih edenler Tanrı’ya asi oldu.
  • Rahatlığı zevk ve eğlenceyi kolay kazanmayı isteyenler zulmü seçti.
  • Güçlülerin yasa tanımamazlığı zayıflara zulmü getirdi.
  • Tanrıdan şüphe edenler kadere ve hesap gününe inanmadılar.
  • Yeryüzünde yaşananların bir karşılığı yok sananlar büyük bir yanılgıya düştüler.
  • Yaratılmış her varlık hedeflerine ve niyetlerine göre tarafını belirledi.
  • İnananlar ahireti ve hakkı inançsızlar dünyayı ve batılı seçtiler.
  • İnananlar adalet barış ve esenlik için; inançsızlar savaş ve kaos için çalıştılar.
  • İnananlar kötü şartlara bile razı olur yaşamı nimet bilir zarar vermezdi.
  • İnançsızlar tükenmez arzuları için yaşama sarılır saltanatları için zarar verirlerdi.
  • Ve yeryüzünde Tanrı taraftarları ve karşıtları sürekli mücadele etti.
  • Özgürlüğü ve eşitliği isteyen inananlara fırsat vermediler.
  • İnançsız zalimler inananları yok etmek istediler.
  • Tanrı her dönemde olduğu gibi halkına sahip çıktı.
  • Ve yeryüzünde zalimlerin saltanatı kısa sürdü.
  • Ne dünya ne de ahiret onların yurdudur.
  ADEMİN YARATILIŞI
  • Allah topraktan kendisini temsil edecek son bir canlı yaratmaya karar verdi.
  • Yehova krallığını duyurmak için Adem’i yarattı.
  • Adem’i karışık yapışkan balçıktan şekillendirdi. Ve ruhundan üfledi.
  • Ve insanlara:‘Yeryüzünde yaşayıp öleceksiniz ve orada diriltileceksiniz.’ Dedi.
  • Melekler yaşamın cazibesine adlanılacağını biliyordu.
  • Yeryüzünde yine kan bozgunculuk ve mücadele yaşanacağını düşündüler.
  • Tanrı gizlilikleri bilirdi ve hak olanı yapmayı çok severdi.
  • Rab dilediğini yaparken her şeye doğru hükmederdi.
  • Melekler; ‘Tanrı yaratmada her şeyi iyi bilir dediler.’ ve hemen insana boyun eğdiler.
  • Allah Adem’i doğru yola iletecek kudretiyle merhamet edecek ve yüceltecekti.
  • Kendisine tam bağlı ve dilemesiyle yaratacağı bir hayat verdi.
  • Adem içi boş yönetilecek ve yönlendirilecek bir varlıktı.
  • Bilgisiz çaresiz korumasız ve muhtaçtı.
  • Rab canlıların en aşağısındaki insanı yüceltti
  • O’na sahip çıkılmasaydı tüm hayvanlar ona saldıracaktı.
  • Canlıların en çaresizi ve en çok zulme uğrayanı olacaktı.
  • Tanrı varlığıyla korkulardan emin kıldı. Meleklerle destekledi. İlminden ve nurundan verdi.
  • Adem’e akıl ve mantık verildi. O’nu destekledi ve hepsine boyun eğdirdi.
  • Tüm canlılara hükmetme yetkisi ve halifelik görevi verdi.
  • İblis Ademi görünce üzerine tükürdü ve Rabbine karşı:
  • ‘İnsanların sana yönelmesini ve itaatkar olmasını engelleyeceğim.’
  • ‘Her şeyi ile sana muhtaç olan insanı şükreder bulamayacaksın.’
  • ‘Sana gelen dosdoğru yolun önünde bekleyeceğim.’ Dedi.
  • İblis Rabbine asi olarak insanların çoğunu saptıracağına yemin etti.
  • Bilgeliğin gücün ve saltanatın beslediği kibir başkaldırmasını sağladı.
  • Sürekli insanların etrafında gezindi ve sürekli fırsat kolladı.
  • İblise tabi olan şeytani cinler her yönden insanlara yaklaştı.
  • İnsanları yok etmeye bir kısmını da saptırıp aralarına katmaya çalıştı.
  • Adem’in soyunun peşine düştü. Düzeni bozma çabasındaydı.
  • Allah’ın varlığından şüpheye düşürdü. Allah’tan dilemeyenin dostu oldu.
  • İblis kendini gizleyerek ‘ben’ dedi ve sinsice vesvese verdi.
  • İblis dünyanın nimetleri ile; mal kadın evlat ile aldattı.
  • Yaldızlı sözlerle dünyayı cazip gösterdi zevkin büyüsüne çağırdı.
  • Arzularını sınırlamayan nefsinin kölesi oldu.
  • Artan arzularını sürekli tatmin etme çabasında oldular.
  • Arzularına bir türlü dur diyemeyenler zulmü yol edindiler.
  • Allah yasalarıyla insanların korunması için sürekli uyarılarda bulundu.
  • Allah:‘İnsana; mideni doldurma cinselliğin zevkine kapılma!
  • Ey insan etini oluşturan lokmaların helalliğine dikkat et.
  • Kötü ve haksız kazançtan uzak dur.
  • Afiyetin dışında fazla kazanç telaşında olma!
  • Paylaş kardeşlerine de ver.’ Dedi.
  • ‘Şahsi menfaatlerin yerine insanlığın çıkarlarını düşün.’dedi
  • Uyarılarımızı elçilerimizi ve kitaplarımızı bir süre sonra bıraktılar.
  • Rabbin yasalarını tutmayınca alçaldılar. Hepsi zarar gördü.
  • Ey insanlar Allah’tan başkasına teslim olmayın.
  • İblis size düşmandır size eziyet eder ve sizi yolda bırakır.
  • İblis’in işi gücü yalan yöntemi batıl amacı fos sonu hüsrandır.
  • Sadece Allah’tan yardım dileyin ve sadece Ona ibadet edin.
  • ‘Rabbimiz bizi dosdoğru yola eriştir deyin.’ Diye ögütlendi.
  • İblis( lusifer) sevgiyi ve kardeşliği yıktı. Kötülüğü ve düşmanlığı yaydı.
  • Ayrılıklar çıkarttı ve insanları birbirlerine kışkırttı.
  • Yeryüzünde güçlü olma yarışı kaos zulüm ve katliam gözlendi.
  • Tanrıya bağlılığı ve yasalarını bırakanların ne hale geldiğini gördünüz.
  • Yeryüzünde düzen bozuldu ve insanlar birlikte yaşayamaz oldular.
  • Ey insanlar ve cinler!! Ben Cann’nın ve Adem’in Allah’ıyım.
  • Nuh’un ve İbrahim’in; Musa’nın İsa’nın ve Muhammed’in Rabbiyim.
  • Yarattıklarıma ve Adem’in soyuna şefkatliyim.
  • Münadi insanlara müjdele! ‘İblisin egemenliğini yıkacağım.’
  • Ey gizlenen iblis seni ortaya çıkartacağım. Yaptıklarını herkes bilecek.
  • İnsanlar seni fark edecek ve onlardan destek bulamayacaksın.
  • İblis’i en az bin yıl bağlayacağım sonra varlık alemini sona erdireceğim.
  • gün geldiğinde iblis kendisini kurtaramayacak ve kendisine tabi olanları reddedecek.
  • Ben sadece sizi kötülüklere davet ettim. Siz icabet ettiniz diyecek.
  • İblis ve yandaşları itilip kakılarak aşağılanmış olarak cehenneme sevk edilecekler
  • Bana sadık kalan ve doğruluktan şaşmayan kullarıma iyi bir yaradılışla girin cennete diyeceğim.
  ŞEYTANİ CİNLER VE ALDATIŞI
  • Allah’ın ve emirlerinin karşısında olan insanlar ve cinler
  • Kötülüğe düşmanlığa ve çirkin şeylere çağırdı.
  • Saygısızlığı hayasızlığı ve bilgisizliği yol edindi.
  • Doğruluktan kardeşlikten ve sevgiden nefret etti.
  • Adaletsiz baskıcı ve suçlayıcı oldu.
  • Kötülüğün üzerinden bozuk bir düzen kurmaya çalıştı.
  • Cinlerin ve insanların yok oluşuna zemin hazırladı ve bunun için her yöntemi kullandı.
  • Cinlerden iblis saltanatının oluşturduğu kibre yenik düştü.
  • Kuru inatla Adem’e düşman Tanrı’ya muhalif oldu.
  • Allah ile mücadele etti isyancı oldu. Ve tarafını ayırdı.
  • Allah’a karşı saçma şeyler söyledi. Ve dirilişi reddetti.
  • Her şeyi yapabileceğini ve varlık alemine yön verebileceğini düşündü.
  • Tahtını korumaya çalıştı hükmedeceğini sandı ve yeryüzünü sahiplendi.
  • Adem’i reddederken menfaatlerini gözetti bu nedenle kalbi mühürlendi.
  • Olaylara tersinden baktı gerçekleri göremez oldu.
  • Doğruluktan çıktı ve Allah’ın nurunu kaybetti. Akıl ve mantıktan yoksun kaldı.
  • Kendi haline bırakıldı ve kontrolsüzce bocalayıp durdu.
  • İnsanı gözledi dinledi yaklaştı ve ona musallat oldu.
  • Maddeye nüfuz edebiliyordu ve görünmezliğini kullandı.
  • Bedene girip ruhu etkiliyordu ve insanı yönlendirebiliyordu.
  • İnsanı yönetmek hoşuna gitti. O’nu kullanmayı dilediğini yaptırmayı çok sevdi.
  • Sırf kendi arzu ve ihtirasları için insanı hoyratça kullandı.
  • İnsanı oyun ve eğlence edindi. Onunla sürekli uğraştı.
  • Serseriler gibi zulmetmek ve eğlenmek için rahatsız ettiler.
  • Sinsice hiç fark ettirmeden ben diyerek insan adına konuştu.
  • Önemli dönemlerde zor zamanlarda insana yaklaştı ve fırsat kolladı.
  • Zayıf anlarda çıkış bulamadığında zaafları kullanarak yoldan çıkarmak istedi.
  • Amacı imanı çalmak ve insanı kendisine tabi etmekti. Kötü sonuçlara sürükleyecekti.
  • İnsanları en sevdiği ve önemsediği şeyler üzerinden aldattı.
  • İnsanın zihninde konuşan şeytani cinler kişiyi sürekli tekrarla batıla alıştırdı.
  • İnananın tercihi İblis’i çaresiz bırakırken; İblis her kişiyi aklı ve bilgisi oranında aldattı.
  • Şeytani cinler sürekli ayırıcı ve bozguncu oldu.
  • İnsanların arasına düşmanlığı yerleştirerek azap etti.
  • Erkek ile dişi arasıdaki bağı yıkmak için zinayı
  • Karı ile kocayı ayırmak için beklentileri ve hoşgörüsüzlüğü
  • Öz kardeşleri ayırmak; arkadaşlıkları komşulukları bozmak için menfaatleri kullandı.
  • Sonra beldeleri ulusları doğuyu ve batıyı ayırmak için;
  • Kökenleri dinleri mezhepleri ayırmak için çalıştı çabaladı.
  • İnsanların birbirlerini katletmesi için elinden geleni yaptı.
  • İblisin karanlık planları insanlığın her kademesinde devredeydi.
  • Şeytani cinler insanı en yakınlarına karşı kışkırttı.
  • Ailenize çevrenizdekilere karşı olumsuz fikir beyan ettiler.
  • İnsanların durumlarına ve dönemlerine göre davrandılar.
  • İblis genç babaya : ‘Çocuğun söz dinlemiyor sonra seni hiç dinlemez.’ Diyerek kışkırtır.
  • Anaya: ‘Böyle hayat olmaz olsun.’diyerek bıtkınlık verir.
  • Evli kadına: ‘ Kocana itaat etme. Ona mecbur değilsin’ der.
  • Evlada der ki: ‘Babam her şeyi bilmiyor. Sözünü dinleme ve inatçı ol.’
  • Genç kıza: ‘Gencim güzelim’ der. ‘Tadını çıkar ve doyasıya yaşa’ diye telkin eder.
  • ‘Şu erkek geniş omuzlu iri cüsseli yakışıklı.’ Der. Ve görünenle aldatır.
  • Genç erkeğe; ‘Kimse sana kafa tutamaz.’ Der ve gençliğin cahilliğine düşürür.
  • ‘Şu kız ne kadar çekici seksi şunun kalçasına bak.’der. Cinselliği hedef yapar.
  • Güzel kadına: ‘Açık giyin. Vücudunu sergile. Dikkatleri çek.’der.
  • Böylece azdırır ve yoldan çıkartır. Toplumsal yıkıma neden olur.
  • Kaynanaya der ki: ‘Oğlun karısını senden çok seviyor. Hep onunla.’
  • Geline de: ‘Şu kaynana bir olmasaydı mutluluğumu engelliyor.’der.
  • İblis daima düşman edici oldu. Suçlayıcıydı. Görünene ve o ana aldanırdı.
  • İblis’in halkına uyanlar sevgi dolu yaşayamadılar ve paylaşamadılar.
  • Sonra İblis fakirlikle korkuttu. Zengine dedi ki: ‘Daha çok kazanmalıyım.’;
  • Fakire de: ‘Kazanmak için şu kötü yolları seç.’der.
  • İblis dünyanın ardından koşan işçiye: ‘İşini kaybetme’ der.
  • İşçi de gıybet yalakalık ikiyüzlülük ve dalkavukluk eder.
  • Daha nice pozisyondaki insanlara nice şeyler söyledi.
  • Amacı insanı doğru yoldan çıkarmak ve Tanrı’nın hoşuna gitmeyecek işler yaptırmaktı.
  • Daima kendisinden yükseği gösterdi teşekkür yerine nankörlük ettirdi.
  • ‘Şu adamdaki zenginliğe bak bolluk içinde senin de olsun sen de rahat et.’dedi.
  • Ardından kötülüklere kapı açtı ve kötü yolları tavsiye etti.
  • Ruhunu şeytana satan kazanmak ve sahip olmak için insanlığa zarar verdi.
  • İblis arzuları süsler ve çekici kılar. Zevkin büyüsüne çağırırdı.
  • Ardından ‘Günahın çok. Sen zaten kötüsün’diyerek insanı kendine bağlı kılardı.
  • ‘Allah senin duanı kabul etmez. Sen ona yakın değilsin.’ Diyerek Allah’a yönelmekten alıkoyardı.
  • ‘Allah seni affeder mi sanıyorsun’ diyerek ümitsizliğe düşürür.
  • O Küçük günahlarla Rabbe yönelmeyi engeller.
  • Sadece Allahın rahmetinden ümidini kesenler mahvolmuştur.
  • Şeytani cinlerin amacı insana ve insanlığa zarar vermektir.
  • İblis etrafındaki cinlere: ‘İnsanlara iyilik etmeyeceksin Onları dizginleyemezsin.’
  • ‘Kötülük edeceksin ki dünyada kazanasın hükmedesin her şeyi elinde tutabilesin.’dedi.
  • ‘İnsanların araları bozuk olsun birbirlerine düşsün ki kazanalım.’ Dedi.
  • Kötülüğü telkin etti. Kötülük üzerinden geçimini sağladı ve insandan beslendi.
  • İnsanı kötülüğe suça ve günaha iterken aslında kendi saltanatının hesabındaydı.
  • İnsanları kullanarak birbirlerine düşürüyordu; dini düzeni yıkmak istiyordu.
  • İyiliği sevgiyi barışı ve kardeşliği yıpratarak kendi düzenini kurdu.
  • Haksızlığa hırsızlığa zinaya yönlendirerek insanlığın temel bağlarını koparmak istiyordu.
  • İçki kumar uyuşturucu oyun ve eğlence ile İnsanı oyalıyor Allah’a yönelmesini engelliyordu.
  • Şeytani cinler insanların düşüncesini yönlendirir ve onları kötü işlere davet ederdi.
  • İnsanları aldatarak dilediği gibi yönetmek istediler bu nedenle iyiliği öğütleyenden nefret ettiler.
  • Tanrıdan istemeyenler şeytanların kirli planlarıyla iş yaptılar.
  • Günah ve suçlar hep İblis’in başının altından çıkıyordu.
  • Bölüyor ayırıyor sahipleniyor aralarını bozuyor birbirlerini öldürmelerini sağlıyordu.
  • Haksızca birbirlerinin mallarına göz diktirdi ve hukuku hiçe saydı
  • İnsanları zorbalık ve şiddetle yok etmek istiyordu.
  • İblis yoldan çıkarmak için hem cinleri hem de insanları aldattı.
  • İnsanlardan dünya menfaatleri için cinlere başvuranlar ne kötü bir yol tuttular.
  • İnsanlardan bazıları İblis’ten yararlanmak için ona boyun eğdi. Büyücülüğü ve cinciliği seçtiler.
  • İnsanların dileklerini yaparak kendine kul etmek istiyordu.
  • Oysaki Allah insanları ve cinleri kendisine ibadet etmesi için yaratmıştı.
  • Gelecekten haber verdiğini ve mucizeler yaptığını söylüyordu.
  • Eskiden göğü gizlice dinler haber çalar bir doğruya on yalan katardı.
  • Bununla da Tanrılık hesabındaydı. İnsanı aldatır ve kullanırdı.
  • Büyücüler ve cinciler ve onlarla irtibatlı herkesin yolu cehennem yoludur.
  • Allah yerine insanın ve Allah’ın düşmanından yardım isteyenler sadece kötü amaç peşinde oldu.
  • Cinlerle irtibatlı olan insanlar Tanrı’nın öfkesinden kurtulamayacak.
  • Cinlerden yardım dileyenler sadece cinlerin azgınlığını arttırdı.
  • Halbuki onlar da Allah’a muhtaç ve doğru yolu arıyorlardı.
  • İnsanlığa zarar vermek için insanların isteklerini yerine getirdiler
  • Bedenleri gasp ediyor ruhu yönlendiriyordu ve suçlara zorluyordu
  • İnsanları kullanıyordu. Çirkinliğe ve hayasızlığa çağırıyordu
  • Günah batağına itiyordu ve çıkmaza sokuyordu.
  • Şeytani cinler insanları izliyordu etrafında dolaşıyordu ve nasıl zarar versem diye fırsat kolluyordu.
  • Vesvese verir olumsuz konuşur huzursuzluk yaratırdı.
  • İnsanlar cinleri göremiyordu esrarengiz ve mucizevi sanıyordu.
  • İnsanlar onların maddeyi etkileyebildiklerini görüyorlardı.
  • Uydurulmuş fikirlerle tanrısal güçlere sahip zarar verici olarak gördüler.
  • İnsanları korkutuyordu bilmez ki insan? Sürekli cinlerle birlikte yaşardı.
  • İblis’e tabi olan cinlerin yöntemi kötü ve batıldı.
  • Korkusunca saldırganlık ettiler ve isteğini dayattılar.
  • İnsanlara vesvese haricinde zarar veren cinler azgınlıkta ileri gitti.
  • İnsanlardan korkuyla iblise itaat eden cahiller batağa saplandı
  • Allah’tan başka kimden korkulur Şeytani cinler Allahtan korksunlar.
  • İnsanları ölüme ittiren zalim cinlerden Tanrı habersiz mi sanıyorlar.
  • İnsanlara direkt zarar verenler taşkınlık ettiler onlara Tanrı’nın azabı hak oldu.
  • Şiddet kullanmaktan hiç çekinmeyen ve her şeyi yapabileceğini sanan zalim cinler
  • Siz varlığınıza yaradılışınıza ve ne kadar sınırlı hükmedebildiğinizi görmüyor musunuz?
  • Sizi Tanrınıza asi eden kudret denizde damla bile değilken nereden bu cüret.
  • Sürekli isteyeceksin hep hükmedeceksin ve zulmedeceksin öyle mi?
  • Ey doğruluktan sapan ve muhalif anlayışla yalanda boğulan iblis
  • İnsana zulmederek Tanrı’ya bağlılıktan ayrıldın aklını ve Tanrı’nın nurunu kaybettin.
  • Saltanatının hep süreceğini ve hesap sorulmayacağını mı sandın.
  • Gün gelecek varlığın senin yalanların yaptıkların suçlu oluşun ortaya çıkacaktı.
  • Ve senin hükmün elbette bir karara bağlanacaktı.
  • Ey iblis ateşinin sönmesi için insana düşmanlıktan vazgeçmen için Rabbin seni bekledi.
  • Ama bizim yumuşak tavrımız senin azgınlığını arttırdı.
  • Biz adaletle karar veririz ve bizim azgına karşı azabımız pek şiddetlidir.
  • Senin soyuna insanlardan ve cinlerden yandaşlarına azabımız hak oldu.
  • Allahtan başka ilah yoktur ve O her şeye en doğru ve en adil hükmedendir.
  İBLİSİN ÖZELLİKLERİ
  • Cinler Ateşin özü gereği farklı bir yaradılıştaydı.
  • Cinler maddeye nüfuz ediyor etkiliyor ve yönlendirebiliyordu.
  • İnsanın bedenine girip damarlarında dolaşır ve sesini duyururdu.
  • Düşüncelerin kaynağıydı. Zihinde konuşur ve duygular üretirdi.
  • İblis insanı boş bilgisiz aldatılabilir ve kullanılabilir olarak gördü.
  • İnsanların peşlerine düştü. Varlığını gizleyerek sinsice ben dedi ve düşünceleri yönlendirdi.
  • İblis Adem’i reddedince doğru yoldan çıktı. Batıla düştü..
  • Allah’ın ışığını kaybetti. Doğruluktan barıştan ve adaletten ayrıldı.
  • Gerçekleri göremez oldu; gözleri kulakları ve kalbi mühürlendi.
  • İblis’in saltanatından beslenen cinler onun ardına düştü.
  • Tanrıya sırtını dönenden akıl alınır ve gerçeklerden uzaklaştırılır.
  • Şeytani cinler akla ve bilgiye başvurmazlar zanlarla yaşar. Mantıksal bütünlük yoktur.
  • Kendilerini kontrol edemezler ve sürekli tekrarları vardır.
  • Doğrulukla savaşır. Sözleri çelişir yalan üstüne yalan söylerler.
  • İtaatsizliği ve saygısızlığı yol edinir büyüklenir ve alay ederler.
  • Dik kafalı inatçı ve sabırsızdırlar; hemen her şey olsun isterler.
  • Sık fikir değiştirir kararsızdırlar çabuk usanırlar .
  • Var olanla yetinmezler sürekli şikayet ederler ve nankördürler.
  • Acelecilik öfkelenmek panikatak ve her aşırılık cinlerdendir.
  • Kibirlidirler. Büyüklüğünü inandırmaya kabul ettirmeye çalışırlar.
  • İkiyüzlüdür gıybetçidir ve kovucudurlar.
  • Tutarsızdır kaypaktır haindir güvenilmez
  • Kabadır maneviyatsızdır ve Ahlaksızdırlar.
  • Seytani cinlerde sevgi sağduyu ve yardımseverlik yoktur.
  • İblis’in yönteminde hiyerarşi baskı zorbalık ve şiddet vardır.
  • Ayırıcı düşman edici ve zarar vericidir. Savaştan beslenir.
  • Şeytaniyyet; doğruluğa ve iyiliğe kuru inatla karşı çıkan olumsuz güçtür.
  • Tanrı’dan ayrılan şeytaniyyete düşer. Yaşama aldanır ve menfaatleri için yaşar.
  • İblis önceden iyi bir kimseydi. Tanrıyı bıraktı düştü ve şeytaniyyetin temsilcisi oldu
  • Cinlerin halifesiydi O’na nam ve saltanat verildi. İnsanı tehdit gördü ve egemenliği için mücadele etti.
  • İblis ahireti reddetti dünya hayatı için kötülüğü seçti. Saltanatı için mücadeleye kalktı.
  • Tanrı ona madde üzerine hakimiyet ve yönlendirme gücü vermişti.
  • şükretmeyerek nankörlük etti; Paylaşmayarak zalim oldu.
  • Verilen ilme ve saltanata aldandı ve ‘Ben başarıyorum.’ Dedi
  • Ben deyince Tanrının egemenliğini ve kuşatmışlığını kaybetti.
  • Sınırsız özgürlüğü ve sorgusuz yaşamayı isterken arzularına yenik düştü.
  • Yaşamın cazibesine aldanan sadık kalamazdı.
  • Tanrının dini olan evrensel değerlere muhalif olunca Tanrı onu bıraktı.
  • İblis seçiminden dolayı kovuldu makamından ve gözden düştü.
  • İblisin şeytanlığı Adem’in yaradılışı ile ortaya çıkartıldı. Ve gerçek yüzü gösterildi.
  • Tanrıya başkaldıran alçalır. Kendi başına bir yol tutar.
  • Tanrının tasarrufundan çıkan kötülüğü yol edinmek zorundadır.
  • Varlığını sürdürmeyi ve dilediklerine ulaşmayı ancak kötülük üzerinden sağlayabilir.
  • İblis Tanrı’dan dileyenlerin doğru yolda yükseleceğini biliyordu.
  • Dosdoğru yolun üzerinde nöbet tuttu. Ve Tanrı’ya yönelenlere düşman oldu.
  • İblis’e uyarak yanlış yola düşen cinler kirli planları devreye soktular.
  • İnsanların onları görememesi onlara bir fırsat sağladı ve zalimce davrandılar.
  • Şeytani cinler insanlarla uğraşmayı yol edindiler.
  • İnsanları korkutmaktan hoşlandılar ve insanları eğlence edindiler.
  • İnsanlardan kendilerine kullar ve köleler edinmek istediler.
  • Lusifer’in(İblis’in) halkı insanları doğru yoldan saptırmak için çalıştı.
  • Sürekli insanın zayıf anını gözledi. Pusuda bekledi. Fırsat kolladı.
  • İnsanı hataya d üşürdü günahlara itti yanlış yollara sevketti.
  • Benliği ortaya koyarak kendini savundu. Ve suçlayıcı oldu.
  • Olumsuz düşüncelerle bölücü oldu ve ötekileştirdi.
  • Asılsız zanlarla kavgalara düşmanlıklara sebep oldu.
  • İnsan türüne düşman olan İblis kardeşliği ve sevgiyi yıkmak istiyordu.
  • İnsanın yükselişini istemediği için Allah’a yönelmesini engelliyordu.
  • Rab hakkında kötü zanlar fısıldadı. Ve Rabbe itaatten çıkardı.
  • Kötülüğü çirkini ve Allah hakkında doğru olmayan şeyleri söyledi.
  • İblisin taraftarları insana düşmanlık etti ve şeytani bir politika yürüttü.
  • İblis öyle söylemlerle ve yöntemlerle meşru bir zemine oturdu ki şaşarsınız.
  • İblis kötü emellerine iyilikler kattı ki hak yolda sanılsın.
  • Büyük yalana küçük doğrular serpiştirdi ki inandırıcı olsun.
  • Çıkarları için yaptığı zulümlerine makul nedenler uydurdu.
  • Bazen hak bazen batıl ile yaldızlı ve çekici sözlerle aldattı.
  • Doğruluğun ve insanlığın temsilcisiymiş gibi davrandı.
  • İnanan ve kendini iyilerden sandırarak hareket etti.
  • Gizli niyeti İnsanlığı yok etmekti planlarında adım adım ilerledi.
  • Bozuk sistemleri ve kaos yasalarını devreye soktu.
  • Kavgaların cinayetlerin ve savaşların sahibiydi.
  • İblis saltanatı için haksızlık ve zulüm etti.
  • batıl mücadelesinde haklı olduğunu iddia edemeyecek.
  • Allah inanan cinleri ayırmak için ; insanı cinlerin fitnesi yaptı.
  • İnançsız cinler insana karşı düşmanca bakış açısına sahip oldu.
  • İblis(şeytan) kötü sonuçlara düşürmek için sadece telkin ediyor.
  • O’na muhalefet edin kötü zanları kovun ve iyilikler yapın.
  • Sabredin onlara uymadıkça ve kışkırtmalarına tepkisiz kaldıkça onların saldırıları etkisizleşecektir.
  • Temiz olun doğruluktan ayrılmayın. Allah size bir kurtuluş yolu verecektir.
  • Samimi olduğunuz sürece şeytani cinler inananları doğru yoldan alıkoyamaz.
  • Şeytaniyyetin egemenliğini yıkmak için hakkı sabrı ve iyiliği tavsiye etmelisiniz.
  • Cinler istediklerini kısmen yaptırabilir ve küçük günahlara düşmeyen hiçbir insan yoktur.
  • Doğruluktan vazgeçmediğiniz ve hedeflerinizde aldatılmadığınız sürece iblis başarılı olamaz.
  • İblis iyilikleri ve faydalı işleri boşa çıkarmak ve yanlış yola düşürmek istiyor.
  • Onun amacı Allah’tan alıkoymak ve Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmektir.
  • Allah inananlara dedi ki. ‘Cinlerin ve insanların kötülüklerinden Allah’a sığının.’
  • Allah’a yönelen Allah’a sığınan O’na güvenen O’nun tasarrufundadır. Mutlaka korunmuştur.
  • Allah insanları sever onlara sefkatlidir ve O en güzel dosttur.
  • tüm alemi senaryo ediyor ve geleceği dileklerinizle şekillendiriyor.
  • Ondan dilemeyen ve ona teslim olmayan ancak batıl yolda çabalar.
  • Yaşama aldanan doğru yoldan ayrıldı ve imanını kaybetti.
  • Allah’a yönelmedi dostluğunu bıraktı ve O’na güvenmedi.
  • Allah’a ibadeti bırakanlar iblis’in etkisinde kaldı.
  • İblis’i önder seçen cinler onu dost edindi; kötülüğü haksızlığı ve zulmü seçti.
  • İblis’in ardına düşen cinler insanı reddetti ve insanlığa savaş açtı.
  • İnsanlar bizim için tehdit; özgürlüklerimizi ve yaşantımızı kısıtlarlar.
  • Sonra‘Beslenemeyiz baskı kurarlar ve bize zulmederler.’ dediler.
  • Ve bunları inançsız cinler arasında yaydılar.
  • Tanrının yasalarını çiğneyip sınırsız özgürlük istiyorlardı.
  • İnançsızlar yaşamı doyasıya tatmak sınırsızca yaşamak için düzeni bozar ve zulmederler.
  • Yaşama aldananın aşırı serbestliği büyük çoğunluğun yaşam hakkını gasbediyordu.
  • Kötülüğün kaynağı yaygaracı iblis kendisi için kaosu ve zorbalığı seçti.
  • İnsanların liderlerine gitti. Menfaatler doğrultusunda yol gösterdi.
  • Kişisel ve ulusal çıkarlar gözetildi insanlığın çıkarları gözetilmedi.
  • Güç sahibi zenginlere açgözlülüğü yerleştirdi.
  • Azınlığın saltanatı için çoğunluğun yaşam hakları gasbedildi.
  • İblis inandığını ve doğru yolda olduğunu söyleyerek insanlığı yanılttı.
  • Egemenliğini kurmak için sözlerini insanlara yaydı.
  • Arzuları ve günahları süsledi. Dünyayı sevdirdi.
  • Vaatlerde bulundu ve doğru yoldan çıkardı.
  • Düzen karşıtı İblis insanın yıkılışını ve yok oluşunu istedi.
  • Şeytani cinler insanlar arasında gezindiler ve sürekli kötülüğü telkin ettiler.
  • ‘Kötülük yapacaksın ki kazanasın iyilik dünyada bir şey kazandırmıyor.’ dedi.
  • ‘İnsanlar iyilikten anlamazlar onlara fırsat vermeyeceksin. ’ dedi.
  • ‘ Sahip olduklarını kaybetme şunlar senin için tehdit’ dedi.
  • Asılsız zanlarla korkuttu Tanrı’dan uzaklaştırdı ve suça sürükledi.
  • Açgözlülük bencilliği bencillikte haksızlığı ve zulmü getirdi.
  • Arzulara tutkunluk kanunsuzluğa ve günahlara yöneltti.
  • Sınırsız özgürlük Tanrı’nın anayasasına bir başkaldırı insanlığa tehditti.
  • İnsanların devamı ve esenliği için Tanrı’nın yasaları şarttı.
  • Düzen karşıtı İblis bozuk anayasalarla kendi kaos sistemini kurdu.
  • İnsanlığın koruma kalkanı olan Tanrı’nın yasalarını yıktı.
  • İnsanın Rabbine itaat etmesini engellemek istedi.
  • İblis insanı Rabbe yönelmekten alıkoymak için boş işlere çağırdı.
  • İçki kumar uyuşturucu; oyun ve eğlence ile oyaladı.
  • Sürekli kötülüğü ve hevesine uymayı telkin etti.
  • Dünyayı hedef yapınca kardeşliği ve sevgiyi öldürdü.
  • Şeytani cinler: ‘Çok kazanacaksın hükmedeceksin saltanatını süreceksin’ dedi.
  • ‘Helal kazanarak mal sahibi olamazsın. Alnının teriyle kim mülk sahibi olmuş’. Dedi.
  • ‘Yalan söyleyeceksin çalacaksın aldatacaksın.’ Dedi.
  • Dünyaya aldananlar bozuk ve çıkmaz bir yola girdi.
  • Kime mal verildiyse kendinden bildi daha fazlasını istedi ve Rabbe asi oldu.
  • Şeytani cinler insanlar arasında gezdi. Her şey para dedi.
  • ‘Paran varsa her şeye sahip olursun saygı görürsün.’
  • ‘Mal da huzur da yaşam da parayla oluyor.’ dedi
  • ‘Yaşam güzel eğlenmene bak tadını çıkar.’ dedi.
  • Dilden dile dolaştı. İnsanlara yaydı ve zamanla kabul gördü.
  • Allah’ın yolunu bırakanlar menfaatçilik rüzgarına kapıldılar.
  • Dünya için yarıştılar ve kötülük her yere yayıldı.
  • Hedef dünya ve yaşamın güzellikleri olunca her şey kötüye doğru gitti.
  • Kimse ahireti isteyin iyilik yapın sevgiyi tercih edin diyemedi.
  • İnananlar hor görüldü ve iyiliği tavsiye eden kınandı.
  • Yeryüzü karanlık bir çağa ilerledi.
  • Şeytani cinler gücünün yettiği bilgisizleri davetiyle şaşırttı.
  • Ahrete ve hesap gününe inanmayanlar dünyaya sahip olmak istedi.
  • Helali reddeden tahammülsüzler. Hemen kazanmak için bilerek haksızlığı yol edindiler.
  • Rızkının Allah’tan geldiğine inanmadılar ve Allah’a ortak koştular.
  • Yalan benimsendi; yalakalık ikiyüzlülük ve gıybet ettiler.
  • Doğruluğu ve adaleti savunduğunu sanan çıkarcılar
  • Gücü ele geçirince saltanatları için komplo kurdular.
  • Çıkarları için haksızlık ettiler ve kötü yöntemleri kullandılar.
  • Baskı ve şiddetle yönetti ve insanlığın huzurunu bozdular.
  • Dünyayı yönettiklerini ve her şeyi yapabildiklerini fark edenler
  • Kendilerini Tanrı gibi gördüler ve bozgunculukta ileri gittiler.
  • Savaşlar çıkartan liderlere kötü yol gösteren zalim Lusifer
  • Tanrı’nın yasalarına dik kafalılık ettirerek insanları öldürtüyordu.
  • O’na uyanlar ne Allah’tan dilediler. Ne de hakka uygun işler yaptılar.
  • Dünya için hukuksuzluğu yol edinenler İblis’e tabi oldu.
  • İblis dünyaya sırtını dönmüş akıllıya güç yetiremedi.
  • İblise tabi cinler:’Kaderin kendi elinde!’ diyerek inancı yıkmaya çalıştı.
  • ‘Kalbin temiz olsun niyetin güzel olsun yeter.’ diyerek ibadetten alıkoydu.
  • Halbuki namazın devamlılığı doğru yolda tutardı.
  • Allah’a bağlılığını sürdürmeyen samimi değildir ve sadık kalamaz.
  • Allah’ı seven (namazla) Allah’ ile sürekli görüşsün.
  • İnananlar iblis ile daima içsel bir kavga halinde oldu.
  • Bu mücadele hayat boyu süreklilik taşısa da salihler mutlaka kazanır.
  • İblis en çok insanın dur diyemeyeceği bedensel arzuları kullandı.
  • Arzulara düşkünlük vererek insanların ayağını kaydırmaya çalıştı.
  • Nefsin heveslerini sorgulamadan hemen tatmine çalışandan daha aşağılık kim olabilir.
  • Arzularına dur demenin stresi azdır geçicidir ve insan alışır.
  • Arzularına uyanlar sürekli artan stresten kurtulamaz. Ve hırçınlaşır.
  • Bedensel isteklerini kontrollü ve ölçülü veren kazanır.
  • Arzularına uyan sürekli artarak daha sapıkçasına ilerler.
  • Midesini dolduranlar ve cinselliğini tatmine koşanlar kendisine zarar verir.
  • Heveslere uymak kalbi katılaştırır ve maneviyatı öldürür.
  • Arzularına dur demeyenler İblis’in etkisinde kaldı ve zarar verdi.
  • İblis nefsine uyanın sahibi oldu. Egemenliğini aldı ve yönetti.
  • İblis’in etkisindeki insan çevresindekileri kınadı ve ötekileştirdi.
  • Olumsuz düşünerek sürekli ters söylemlerde bulundu.
  • İnsanı kışkırttı; hırçınlaştırdı; kavgaya ve şiddete sürükledi.
  • İnsan aklını ve kontrolünü kaybederek zarar vermek için saldırganlaştı.
  • Gözü görmedi hiçbir şey duymadı cinayetler işlediler
  • Nefsine uyanı melekler terk etti şeytani cinlerin kontrolüne girdi ve kullanıldı.
  • Ey iblis insana zarar vermekle neyi başarmış oldun.
  • Rabbine başkaldırırken sadece zalim oldun.
  • Bu zulmün daha ne kadar sürecek sanıyorsun.
  • Ey iblis Rabbim dileseydi seni en baştan yok ederdi.
  • İnanan insanları ve cinleri ayırmak için sana izin verdi.
  • Haksızlığa uğrayanlar ve öldürülenler elbette karşılığını alacaklar.
  • Yeryüzünde egemenliğini kurdun ve en parlak dönemini yaşadın.
  • Hakimiyetin kısa sürdü. Çünkü yalan batıl ve zorbalık uzun yaşayamazdı.
  • Ey iblis insana destek olsaydın yeryüzüne bereket yağardı.
  • İnsana iyilik etseydin bu senin şanını arttırırdı.
  • Bu dostluktan nasibini büyük alır Tanrı gözünde değer bulurdun.
  • Ancak sen kıskandın ve takıntı yaptın. Mantıksız davrandın
  • Kim haktan ayrılırsa akıl ondan alınır. Kontrolsüzce bocalayıp dururdu.
  • İnsanı aldatmakla ve yoldan çıkarmakla sadece oyalandın.
  • İnsanlara yapılan kötü davranışlar sadece günahlarını arttırdı.
  • Bununla ne Tanrı’ya ne de insana zarar verebildin.
  • Zaten insan topraktan içi boş çaresiz bir varlıktı.
  • İnsana yaptığın kötülüklerden dolayı en büyük zararı kendine verdin.
  • Ey iblis zamanı hızlı akan ve ölüme bağlı bir hayata aldanılır mı?
  • Gerçekten Allah’ı sevmiş ve ondan çekinmiş olsaydın düşmezdin.
  • Tanrının hoşnutluğu yerine menfaatlerini ön plana çıkarman kaybettirdi.
  • ‘Tanrım beni doğru yolundan ayırma’ diye korksaydın korunmuş olurdun.
  • Ama sen tüm uyarılara rağmen bile bile insana düşmanlık ettin.
  • Bak kuru inadın seni yıkılış gününe getirdi. Artık egemenliğin bitecek.
  • Rabbinin her şeye nasıl hükmettiğini göreceksin.
  İNSANLARDA KÖTÜLÜK SEÇİMİ
  • İnsan boştur bedene bürünmüş sadece bir ruhtur.
  • Gücü ve bilgeliği yoktur. Kalbine niyetine göre yön bulur.
  • İnsanın düşüncesinin temeli tercihlerinde gizlidir.
  • İnananlar iyiliği ve ahreti isterler ve melekler tarafından yönetilirler.
  • İnanmayanlar kötülüğü ve dünya yaşamını isterler şeytani cinler tarafından yönetilirler.
  • Yaşama aldanır dünya ve içindekileri ister ve arzularına kapılırsa kaybeder.
  • İnsan doğruluğu seçmedikçe Allah’tan istemedikçe yaşam sınavını kazanamaz.
  • İnsan sınanır ve insanın kaderini tercihleri şekillendirir.
  • Cahile dünyaya tapmışa kibirliye cimrilik edene akıllarınca istekleri verilir.
  • Onlara verilenler güzel gösterilir. Az bir şey karşılığında aldanırlar. Ve yeryüzünde oyalanıp dururlar.
  • Her şeye sahip olmak ve her zevki tatma arzusu insanları yoldan çıkardı.
  • Sürekli daha fazlasını istediler hiç doymadılar
  • Sorgusuzca ve sınırsızca yaşamak istediler.
  • Yasa tanımamazlık toplumsal ve küresel düzeni bozdu.
  • İnsani hakları çiğnediler. Mallara ve canlara kast ettiler.
  • Silah ve para üstünlüğüyle küresel egemenliği yönetenler
  • Bozgunculuk yaptı. Savaşlar çıkardı ve insanları katletti.
  • Savaşların önderi İblis insanları yok etmek istiyordu.
  • Gizliden komplolarla düzeni ve huzuru bozacak işler yaptı.
  • İblis’in egemenliğindeki inançsız yönetimler devlet terörü uyguladı.
  • Saltanatları için zulmü yol edindiler.
  • Yeryüzünde ‘İblis’in anlayışı’ kabul edildiğinde bir güç yarışı başladı.
  • Silah ve zenginliğin egemenliği kötülüğün taraftarlarındaydı.
  • Dünyayı isteyenler iyilerin üzerinden kazanmayı yol edindiler.
  • Kötülüğün taraftarları zarar vermekten korkmadılar.
  • Kötüler iyileri bastırır. Kaba kuvvetle egemenlik kurardı.
  • İnanan iyiler kötülerin egemenliği altında ezildiler.
  • İyiler çekindi. Tanrıya asi olmaktan ve şiddetten kaçındı.
  • Sakınanlar zarar gördü. Sevilmedi ve horlandı.
  • Zararsız olmayı tercih eden iyiler daima mazlum oldu.
  • Kötülerin döneminde kanunsuzluk ve kaos hakim oldu.
  • Tanrının yasaları bir kenara atıldı ve hesap sorulamadı.
  • Daimi esenlik; doğruluk adalet ve barış ile mümkündür.
  • İblis kısa egemenliğinde taraftarlarını sadece ateşe götürüyor.
  • Her kavme beldeye ve köye doğrucu adil bir kul gönderildi.
  • Tanrı her dönemde insanlara sahip çıktı.
  • Yeryüzü tarihi bunun örnekleriyle doludur.
  • Allah yaşama müdahale etmiş ve katleden şeytanı durdurmuştur.
  • Israr eden ve inananları yok etmek isteyen zalimlerin başlarına geleni gördünüz.
  • Güçlerine güvenen ve planlar yaparak düzenleri bozanlar azabı hak ettiler.
  • Rabbe giden doğru yolları tıkadılar. İnsanlığa faydalı işleri engellediler.
  • Haksızlığı adaletsizliği baskıcılığı ve öldürmeyi düzen saydılar.
  • Yiyeceksin içeceksin ve eğleneceksin dediler. Ve zulmü teşvik ettiler.
  • Bir de kendilerinin doğru yolda olduklarını iddia ederler.
  • Dua etmeyenler nasıl doğru yolda olduklarını sanırlar.
  • Zaten onlar dünya batıl ve haksızlık yolunda Tanrı’ya yönelemezler.
  • Bunu istediklerinde bir melek karşılarına dikiliverir.
  • Ve ‘Sen şunlar için mi Tanrı’dan istiyorsun?’ der.
  • Ve insanın ne için mücadele ettiğini gösterir.
  • Rab’den şüphe edenler ‘Sadece dünya hayatı var.’ dediler.
  • Bir daha dirilmeyeceğine inananlar dünyayı doyasıya yaşamayı istedi.
  • Sonra da tercihinin oluşturduğu körlük ve cahiliyet nedeniyle ölümün belirsizliğinden korktu.
  • Aslında korktukları şey Allah’a karşı oluşları ve kendi günahlarıdır
  • İmanda şüphede kalan her kişi Tanrı’ya varışta kusurludur.
  • Oysaki varlık varlığın sistemi ve işleyişi Allah’ın varlığını anlatır.
  • İnanan öğrenerek daima inancını perçinlemeli ve Tanrı’nın yasalarına bağlı kalmalıdır.
  • Dünya hayatı inananlar için sefa yeri değildir.
  • Ve Tanrı türlü yöntemlerle yaratılmışları denemektedir.
  • Allah yaratılmış her inanana cin insan ve hayvan şeytanlarını düşman kıldı.
  • Çünkü onlar yaşama aldandıkları için inananlara zulmederler.
  • Bu nedenle tanrı ölümü yaratma kararını aldı. Ve sonucu hesap gününe bağladı.
  • Herkes yaptıklarının karşılığını alacak.İyilerle kötüler ayrılacak. İyiler ödüllendirilecek.
  • Ve kuşkusuz ki Tanrı senaryo edenlerin en mükemmeli merhametlilerin en hayırlısıdır.
  ANLATIM YORUMU
  • Adem ve eşi türlü nimetler varken yasaklanmış meyveden yedi.
  • Ebedi yaşamı ve her şeyi özü ile bilmeyi istedi
  • Her şeye sahip olmayı yönetmeyi; tüm bunlarla Tanrısal gücü istedi.
  • Adem ile Havva İblis’in aldatmasıyla Allah’ın yolundan çıkmıştı.
  • Hatalarını anladılar ve pişmanlık içinde özür dilediler.
  • Hiçbir varlık Tanrı’ya itaatkar olmadan başarılı olamazdı.
  • Rab hemen karar vermedi Adem’in nesline bir fırsat verdi.
  • Kötüleri elemek için yaşamı sürdürdü ve insanları ölümlü kıldı.
  • İnsanları kurtarmaya karar verdi ve insanların sonunu belirledi.
  • "Yeryüzünde yaşayacaksınız orada öleceksiniz ve orada diriltileceksiniz.’ Dedi
  • Öncesini ve sonrasını yazdı. İlk ve sonu senaryo etti.
  • Yeryüzünde kimin ne yapacağını sınamaya tabi tuttu.
  • Kalkış gününe kadar süre verdi. Allah karar yerinde adil hüküm verecek.
  • Yaşamı hesap günündeki kararına şahit tuttu.
  • İyilerle kötülerin soğuk savaşı ilk andan itibaren başladı.
  • Tanrıya kafa tutan gizlice düşmanlık eden kötülüğün gücünü İblis sahiplendi.
  • Adem yaratılınca İblis’in Tanrıyla mücadelesi başladı.
  • Adem’in üzerinde iyilik ve kötülüğün çekişmesi yaşandı.
  • İnsanlar inanan ve inanmayan olarak iki farklı bakış açısıyla hayatı yorumladı.
  • Adem’i yaratılma gerekçesi çok fazlaydı.
  • Yaratılanlar yaşama aldanıp Tanrı’ya asi oluyordu
  • Yaratılmışların suçları ve hataları cahil ve çaresiz bir varlığın yaratılmasını mecbur kılmıştı.
  • Allah şefkatini ve kudretini elbette zalimlere gösterecekti.
  • Ve her şeyin sahibi ve yöneticisi olduğunu yaratılmışlar bilmeliydi.
  • Dilediğinin yükseltir şerefli kılar; dilediğini alçaltır değersiz kılardı.
  • Tanrı dilediğini yaratır ve yaratılmışlar bunu sorgulayamazdı.
  • Ama o en adil en doğru ve en isabetli karar verendi.
  • Ne ondan daha merhametlisi ne de daha adili bulunurdu.
  • Adem’in yaratılmasına tepki gösterenler Tanrı’nın kararına öfkelendiler.
  • Allah İblis’e kibrini yenmesi için sürekli fırsat verdi.
  • İblis Adem’e düşmanlığını sürdürdü ve sürekli azgınlığını artırdı.
  • İblis’in zulümleri karşısında insanoğlu mazlumdu.
  • Göklerde gezebilen iblis Rabbine inadını arttırdıkça dönem dönem sınırlandı.
  • Bir zamanlar yıldızlarla dolu evrende gezer ve göğü dinlerdi.
  • Sonra dünya semasının dışına çıkmalarına dahi izin verilmedi.
  • Göğü dinlemeye teşebbüs eden cinlere meleklerce meteor taşları atılır.
  • Artık geleceği etkileyecek bilgilere ulaşamadan kaçışmak zorunda kaldılar.
  • İblis gözdeydi şan ve makam sahibiyken düştü ve kovuldu.
  • İblis’in gizli şeytanlığı Adem ile ortaya çıktı.
  • İblis kıyamet tarihine kadar mühleti olduğunu anladı.
  • Kötülüklerin kaynağı olan iblis bencillik etti.
  • İlk aleme ve yaşadığı ana aldanan iblis kördü.
  • Şartlarına razı olmuyor ve Tanrı’nın kararlarını eleştiriyordu.
  • Olayları kendi çıkarına göre yorumluyordu.
  • Allah yaratılmışların tümünün çıkarlarının korunmasını istemişti.
  • İblis ve Adem yeryüzünde düşman olarak yaşamaya başladılar.
  • İnsan içi boş yönetilecek bir araç gibiydi.
  • İnsan Tanrıya sığındığında bir melek tarafından sahiplenilen
  • Tanrıyı unuttuğunda şeytan tarafından hor kullanılan oldu.
  • İnanıp sığınanı Tanrı yönetti ve O’nu koruma altına aldı.
  • İnsanları seven ve iyiliğini isteyenler tanrının tarafında oldu.
  • İnsanları sevmeyen ve kötülüğünü isteyenler iblis’in tarafını seçti.
  • Kardeşliği ve barışı isteyenler Tanrı’nın tarafında;
  • Düşmanlığı ve savaşı isteyenler İblis’in tarafında oldu.
  • Kötü düzenin temelinde Şeytanın varlığı açıkça anlaşılacak.
  • Saklı gerçekler ortaya çıkacak artık İblis’in egemenliği yıkılacak.
  • İblis’in tahtına bağlı şeytani yönetimler dağılacak.
  • İyiliklerin kralı olan Allah kötülüklerin sahibi şeytana fırsat vermeyecek.
  • İyilikle kötülüğün savaşında Allah da şeytan da taraftarlarını toplayacak.
  • Ve o gün kıyamet gelecek ve herkes yaptığının karşılığını alacak.
  • Tüm yaratılmışlar yok olacak sadece Rab kalacak. Ve tekrar yaratacak.
  • Sonra yeni alemler mükemmel bir düzen kuracak.
  • Orada esenlik cenneti sürekli var olacak.
  • İnananlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  • İnsanlara gizli olan varlıklara cinler denir. Bu görünmeyen ve kendilerini gizleyen güçler; gören işiten düşünen bilinçli varlıklardır.
  • Şeytan (iblis) lanetlenmeden önce cinlerin ileri gelenlerinden biriydi.
  • İnsanları korkutmak cinlerin en büyük eğlenceleridir.
  • Cin insana ‘Ben ’ diyerek kendini gizler. Zihinde sürekli konuşur. İnsana sürekli aynı şeyleri söyleyerek o’nu bir psikolojiye sokar. Zamanla tekrarlarına ikna eder. Alıştırır ve yıldırır.
  • Cinlerde mantıksal bütünlük akılcılık nezaket ve kontrol yoktur. Düşünce davranış dikkat ve konuşmalarda kontrolsüzlük şeytani cinlerle beraber olunduğunuzun bir kanıtıdır.
  • Cinler havada rüzgar gibi bir şekilde su gibi akarak gider. Ateşin hareketlerine sahiptirler. Bunu yavaş hallerinde kısa mesafelerde yaparlar. Dünyanın öbür ucunda bir yere gitmek istediklerinde bir anda orda olurlar. Gideceği yeri bilmesi ve istemesi yeterlidir. Tanrı onlara ışınlanmak diye tabir ettiğimiz birtakım özellikler vermiştir. Yaradılışları ve yapıları gereği bunu yapabilmektedirler. İnsanlar da ölünce bu ruhul özelliklere kavuşmaktadır. Cep telefonundan bir sinyalin dünyanın öbür ucundaki bir telefona anında ulaşması gibi de düşünülebilir.
  • Cinler güneş ve yağmurdan korunma amaçlı ağaç altlarını Kaya ve taş altlarını dinlenme yerleri olarak kullanırlar. Karanlık yerlerde gezerken orada olduğunuzu bildirecek sesler çıkartın (mantıklı şeyler söyleyin. -Çekilin izin istiyorum ben geliyorum. Allah büyüktür gibi) yere tükürmemeye ve de elinizdeki cisimleri yerlere atmamanızda fayda vardır. Onlar haşere ve böcek halinde de bulunmaktadırlar.
  • Telepati telekinezi tamamen cinlerden faydalanmadır. Uzaktaki biriyle düşünsel konuşma olayı cinlerin aracılığıyla gerçekleşmektedir. Çok hızlı hareket etmeleri bir saniye içinde dünyayı birkaç tur atmaları nedeniyle bunları yapması mümkündür. Yaradılışları itibariyle bunlar insana olağan üstü gelebilir ancak bunlar gayet doğal ve basit şeylerdir.
  • Gerilmek cinlerdendir. Bedende şekil alma halidir. Uygun şekilde yerleşme halidir. Sık gerilme şeytani cinlerin sürekli bedende yer değiştirdiği veya bedenden gidip gidip geldiği anlamını taşımaktadır. Başka işleri için de bedenden çıkıp tekrar tekrar gelebilir. Bu gelme ve yerleşme hallerinde gerilmeler kasılmalar gerçekleşir.
  • Cinler insanın beş çıkıntısından girer. Eller ayaklar ve baştan giriş yaparlar. Bu uzuvlar bedene giriş yollarıdır. Genelde ellerde parmak uçlarındaki tırnaklardan ayaklarda topuklardaki yarıklardan başta enseden kulak çevresinden saç diplerinden giriş yaparlar. Bu durum bazen kaşıntılarla kendini gösterir. Cinler genelde insana giriş için sol tarafını tercih ederler. Cinler çeşitli yöntemlerle bedene girerler. İncelerek yani iğneden bin kat daha incelerek deri gözeneklerinden içeri girerler. Bazen bu girişlerde sivrisinek sokmasından daha hafif ve kısa kaşıntılar yaşanabilmektedir. Saçta topukta kolda kaşıntılar bunlardan kaynaklıdır. Cinsel ilişki sonrası ya da hafif soğuk bir ortamda insanın sırtına atlayarak yıldız yağmuru gibi bütüncül bir giriş yapabilir. Bir titreme çırpınma silkelenme gibi hareketle girişleri hissedilir. Çok insanda bu üşüme olarak algılanır. Gerçekte öyle değildir.
  • Soğan sarımsak kokusu cinlerin en çok hoşlandıkları kokulardır. Bu kokudan beslenirler. Kokulu bir insanın yanına üşüşürler. Soğan kokulu insan normalden biraz fazla sinirli ve tepkili olur.
  • ESNEMEnin uykuyla hiçbir ilişkisi yoktur. Esnemek tamamen cinlerdendir. Esnemenin nedeni uyku değildir. Belki sonucunda bedene giren cinler ağırlık ve uyku oluşturabilir. Esnemenin temelinde şeytani cinin sizi etkileme veya bir eyleme sevk etme çabası vardır. Size yönelik bir düşüncenin başlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Herhangi birisi ister iyi ister kötü niyetle olsun; sadece size baktığı anda bile size doğru yola çıkan bir şeytani cin vardır. Bunlara beyaz cüce beyaz yılan da denilmektedir. Bu şeytani cin insanın giriş kapısı olan ağızdan esnemeyle içeri girer. Bunların görevleri vardır. Küçük vesveselerle küçük günahlara yöneltmektir. Bunlar genellikle hapşırılarak dışarı atılırlar. Güçlü değildirler. Verdikleri düşünceleri birkaç defa reddettiğinizde vücudu kendiliğinden de terk ederler. Vesveseleri güçsüz basit sıradan da olsa süreklilik taşır. Ve insan psikolojisi gereği sürekli uyarılma o kötü şeye alıştırır. Bir insan bir kalabalıkta size bakınarak araması anında içinden geçirdiği bu eylem sonucunda kendisinden beyaz bir şeytan aranan insana doğru gider. Giriş için ağız giriş kapısını kullanır. İnsanın ağzı açılır ve içeri doğru hava gibi akar. İnsanın ciğerine yerleşir. Kalbin oraya burnunu dayar. Zamanla insana birtakım vesveseler verir. Küçük günahlar işlemesini sağlar. Bu günahlar süreklileşir ve süreklileşen günahlar çok sayı teşkil ederse büyük günahlara kapı açar. Küçük ve iyi niyetten doğan şeytan zamanla insanı sapkın hale getirebilir.
  • NAZAR: Şeytani cinler insanı kullanarak madde üzerine etki etmektedir. Nazar bunlardan biridir. Nazarın kaynağı maddeci ve şekilci cinlerdir. Nazar kendisinin olmayan güzel bir şeyi aşırı beğeni ve istek sonucunda oluşan yıkıcı şeytan gücüdür. Herhangi bir şeyi çok beğenmek ve beğenilme içerikli düşünce geçirmek ve gözle o şeye bakmakla ortaya çıkan yıkıcı enerji gücüdür. İnsan bu düşünceyi o anda onaylarsa baktığı şey insan dahi olsa zarar görür. Bu zarar düşüncenin ve niyetin gücüne göre değişim gösterir. Ama insan o anda o düşünceyi desteklemez Allah’ım sen onun güzelliğini arttır. Gibi düşünce taşırsa veya o düşünceyi yıpratacak olumlu bir düşünce uygularsa ‘yıkıcı nazar’ etkisini gösteremez. Mesela insan boş bir anında şeytanın etkisiyle geçirdiği ‘of ne güzel araba’ düşüncesini geçirdiği anda arabaya da bakmışsa artık araba tehdit altındadır. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Düşünce insandan çıkmamıştır. Düşüncenin kaynağı şeytani cinlerdir. İnsan o anda bu düşünceyi onaylarsa Araba artık tehdit altındadır. Yıkıcı bir güç görevlenmiş olur. Birkaç şeytan hemen görevlenir. Ve hiç ummadığınız bir şekilde bir kaza meydana geliverir. Olayın şartları çabuk oluşturulursa siz olaya şahit olursunuz. Ama kaza bir saat sonra bile siz görmeden de meydana gelebilir. İnsan bu ilk düşünce zihinden ‘of ne güzel araba’ geçtiği anda -ne var herkes de böyle güzel araba var’ deseydi ya da farklı olumsuz bir düşünceyle aşırı beğeniyi yıpratsaydı yıkıcı güç(maddeyi ve olayları etkileyen şeytani cinler) araba için görevlenmemiş olacaktı.Bazı insanların nazarı daha çabuk değmektedir. Bunlara şeytanın etkin olduğu bedenler diyebiliriz. Veya maddeci şekilci ve çıkarcı insanlar da diyebiliriz. Ama insanların çoğu geçici olarak bu durumu yaşarlar.

  BU ÖZET BİLGİLERİ YAZININ TAMAMINI OKUMANIZ İÇİN VERDİM MAAMAFİH AŞAGIDA ÇOK ÇARPICI DAHA ÖZEL BİLGİLER BULUNMAKTADIR.
  HERŞEY ŞÖYLE BAŞLADI

  Evren yoktan varedildi. Tek bir noktadan büyük bir ışık çıktı. Bir ateş yağmuru gibi etrafa saçıldılar. Sonraki aşamalarda ortaya çıkan Yeryüzü güneş gibi fokurdayan ateş topuydu. Bir çeşit evrende bulunan ateş damlasıydı. Evrende yıldızlar ve gezegenler sanki suda yüzen birtakım tortulardı. Girdaplar dağılmalar ve birtakım esintiler vardı. Evrende değişimler gerçekleşti. Isı değişimleri gibi farklı prosesler yaşandı. Ve yeryüzü sularla kaplandı. Sular çekilirken. Cinlerin ilk babası Cann yaratıldı. Ancak bu tek bir türle kalmadı.
  Adem’in özü toprak olsa da toprak olarak kalmadı değişime uğramış bir ten ve beden haline gelmişse Cinler’de Ateş olarak kalmadı. Özü Ateş olsa da değişime uğrayıp farklı bir yapıda var oldu. Adem’in çok gelişmiş bir versiyonu. Ham maddesi ateş düşünen nefsi olan seçim yapan ve Allah’a inanıp ibadet etmesi gerekendi. Evet ateşin toprağa üstünlüğü vardı ama gerçek üstünlük tanrıya bağlılıkta ve tam sadakatteydi.
  Cann ve türdaşları bölündüler ve eşleri yaratıldı. Sonra aileleri çocukları ve torunları oldu. Hızla ürediler. Kendi aralarında dünyayı isteyenler ve ahreti tercih edenler oldu. Tanrının kurallarının dışına çıktılar. Anlaşmazlıklar şiddet ve savaşlar yaşadılar. Tanrı durumlarını düzeltmek için Cann’ın oğullarından kendisine en sadık İblis’e bilgi kabiliyet ve üstünlük verdi. Tanrı gökten ateş yağdırdı. Ve insanların değimiyle dinazorlar çağı bitti. Zalim cinler yeryüzünden temizlendi. Tanrı iblis’i başarılı kıldı. Onların üzerine geçirdi ve o’nu üstün tuttu. Allah’ın izniyle ve ona öğretilenlerle her şeyi başarabiliyordu. İblis yeryüzünde barışı ve adil düzeni sağladı tanrının halifeliğini yürüttü. Zamanla iblis tüm bu başarılarını kendinden zannetti. Kibirleniyor ve taşkınlık ediyordu. Cinlere ve meleklere rahatsızlık veriyordu. Tanrı bu durumdan hoşnut kalmadı.
  60 bin yıl geçti. Bitkilerden sonra hayvanların yaratılma çağı yaşandı. Yeryüzünde yeni yaşamların olması için uygun şartlar Tanrı tarafından oluşturuldu. Ve o gün geldi çattı. Topraktan ve sudan karışık yapışkan çamurdan Adem yaratıldı. İçi boş vurulduğunda ses gelen basit bir toprak parçasıydı. Yönlendirilmesi gereken kumanda edilecek bir canlıydı.
  Tanrı akan sularla rüzgarlarla Adem’i tesviye etti ve ona son şeklini verdi. Kuru bir çamura döndü değişik evreler geçirdi. Son halindeki etten ve kemikten Adem bir süre uyutuldu. O’na ruhundan üfledi. Ademin göz kapakları kıpırdadı ve parmakları hareket etmeye başladı. Adem yaratılırken ondan bölünen bir parça uzadı ve ondan eşi Havva yaratıldı. İblis Adem ile Havva’yı gördü şekillerinin güzelliğinden ve tanrı gözünde değerli olacağından onları beğenmedi üzerine tükürdü ve O’nu reddetti. Tanrı Adem’e yeryüzünde nimetlerle dolu ırmakların geçtiği bahçelerin olduğu bir belde verdi. Orada oturun yeyin için ama şu meyveden yemeyin dedi. İblis O’nu saptırmak için sürekli etrafında dolandı.
  Adem uzun süre iblis’e direndi ancak nereye kadar. Bir gün o’na uyacaktı. Her insanın yapacağı gibi aldatılarak meyveden yedi. Pişmanlık içinde Tanrı’dan özür diledi. Tanrı o’nu hemen cezalandırmadı. İyilerle kötüleri ayırt etmek için bir karar gününe kadar neslinin devam etmesini sağladı. O günden beri Adem’in nesli farklı dönemler yaşamış ve bugüne kadar artarak gelmiştir. İblis’te bu güne kadar onunla uğraşa gelmiştir.
  İblis üstünlüğün özde (ham malzemenin özelliklerinde) değil tanrının dilemesiyle olduğunu unutmuştu. İblis işte bundan kaybetti. Tanrı dilemesiyle yaratacağı ve dileğini vereceği Adem’i yeryüzüne halife yapmak yani emirlerini uygulaması için hizmetkarlığına görevlendirecekti. İblis tanrıya sadıklığı ve ibadeti gereği Adem’e iyilik etmek ve onun iyiliği için çalışmalıydı. Ancak o Adem’e düşman oldu. O’na boyun eğmedi. Böylece tanrıya asi oldu. İyilik için çalışan şerefli bir melek iken makamından düştü. Düşmüş bu melek iyilik safından ayrılmıştı. İblis artık kötülüğün temsilcisi ve önderi şeytan oldu.
  O günden beri insana düşman olan İblis Adem’in soyunu yok etmek için öldürmeyi haksızlıklar yaşatmak için çalmayı neslini bozmak için zinayı emreder. İşi gücü insanlarla uğraşmaktır. Bu nedenle on emir vardır. Tanrının kitapları ve yasaları vardır. Bu yasalar insanlığı korur ve bir kurtuluş reçetesidir.
  Tanrı yarattığı tüm kuvvetleri özgür bıraktı. Yaratılışları gereği melekler tam sadık bağlı kuvvetler idi. Ama cinler ve insanlar özgür iradeli seçim yapabilen ve dileyen varlıklardı. İblis’in fitnesi Adem Adem’in fitnesi yaşamın güzellikleriydi. Dünyacı İblis Adem’e aldanarak Tanrıyla mücadele etmeye kalktı. Batıllaşan azgınlaşan ve tanrılık iddiasında olan iblisin durumunu şöyle anlatırız; haksız suçlu ve zavallı. O tanrıyı reddetmiş ve asi olmuştur. İblis tanrının iyi niyetini bozmaya çalıştı. Ve varlık içinde olumsuz bir güç olarak ortaya çıktı.
  Cinler ikiye ayrılırlar. İnananlar ve inanmayanlar olarak. Şeytani cinler ve rahmani cinler de denilebilir. Şeytani cinlerin öncülüğünü iblis yapmaktadır. İnanan cinler insanlardan uzak yaşamayı ve temiz kazancı seçmişlerdir. İnsanlara bulaşmazlar ve onlarla uğraşmazlar. Onlar Allah’tan korkarlar ve kötülükten çekinirler. Şeytani cinler ise insanları kullanırlar. Korkuturlar Tanrılık iddiasında bulunurlar. İnsanları kullanarak ve kendilerine yönelterek taşkınlıklarını arttırırlar. Kötülükten kazanırlar. İnsan üzerinden geçimlerini sağlarlar. Tanrıya inanmadıkları ve tanrıdan dilemedikleri için onların fitnesi insan olmuştur. İnsana aldanarak tanrının rahmetinden kovulmuştur.
  Allah'ın şerefli bir kölesiyken; büyüklenerek kovulmuş olan İblis cinlerdendi ve cin toplumlarının önderlerinden bazılarının da ayaklarını kaydırarak insanlarla uğraşmaya başlamıştır. İblis kendisiyle birlikte diğer cinleri de şeytanlaştırdı. Şeytani kadroyu kuran iblis onlara öncülük etti. Adem’in yaradılışıyla İnanan ve inanmayan olarak ayrışan cin toplumu iki millete (topluma) ayrılmış oldular. İnsanlara bulaşmak istemeyen inananları dağlara ve ıssız yerlere insanlar üzerinden geçinen onları kullanan ve kötülük edenleri inançsızdı. İnançsız cinler insanlarla iç içe beraber yaşarlar. İnsanların hayatlarına yaşamlarına ailelerine müdahale ederler. İnsanın bedeni üzerinden geçimlerini sağlarlar. Bu haksız yol yani batıl kazanç kötülükler üzerinden yürümekteydi. Bu nedenle iblis’in tayfası insanlığa düşman ve tanrı karşıtlığındaydı.
  İblis(Lusifer) Adem’i reddedip tanrıyı karşısına aldıktan sonra kendi aralarında hiçbir ahlaki sınır tanımayan ilişkilerle çoğaldılar. Diğer taraftan İblis cinlerden birçoklarını saptırıp kendisine köle edindiği kimselerle "şeytan milleti"ni çoğalttı ve insanların peşlerine düştü. İblis cinlere büyük sıkıntı çektirdi. İblis Adem’i reddederek batıl bir yola saptı cinlerden kimilerini aldatarak kimilerini zorbalıkla kimilerini kölelikle kendi düzenine bağladı. Tarih boyunca da insanlardan İblis'e köleler devşirdiler. Bu yolla devşirdikleri "insan şeytanları"yla yeryüzünde giderek güçlendiler.
  İblise cinlerden gönüllü 19 kişi yardımcı oldu. 19 kişi İblis'in kendi kadrosundandı. İblis’in tahtından beslenen bu kişiler Adem’e secde etmeyen İblis’i tercih ettiler ve Allah'ı reddettiler. Bu sapkınlar kendilerine eş seçtikleri insan kızlarıyla birleştiler. Tanrının amacını bozup İnsanlardan kendilerini çoğaltmak istiyorlardı. Onların yanına gitmeye başladılar ve onlarla birlikteliklerinde asıl kendilerini kirlettiler. İmanlarını kaybettiler küfre düştüler ve tanrılık iddiasında oldular. Onlara büyücülük ve sihirbazlık öğrettiler. Çağırdıklarında hemen yanında oldular. Onlar ve onlardan sonraki tüm büyücüler de insanlığa düşmanlıkta birbirlerinden faydalandılar.
  CİNLER VE İBLİS
  Şeytan anlamı itibariyle olumsuz düşünce yıkıcı etki suçlayıcı zarar veren ve kötülüğün kaynağı düzen karşıtı bir kuvvettir. İblis Adem’i reddedince şeytanlaşmış ve sürekli kendisine taraftar toplamıştır.
  Şeytan kelime kökünde incelendiğinde tek bir kişiyi iblisi nitelemekten çok kötülüğü nitelemektedir. Şeytanlığın lideri ve önderi iblis’tir. Kuranda ‘insan ve cin şeytanları’ ibaresinden insanlardan ve cinlerden kötülüğü seçmiş olanlar olarak bahsedilmektedir.
  Her cin şeytan değildir. Ama her şeytan cindir. Cin kelime kökü itibariyle insana gizli olan bilinçli varlıklardır. Şeytani cinlere halk dilinde ve Müslümanlar ‘şeytan’ demektedirler. Cinler haricinde ayrı bir şeytan varlığı yoktur. Cinlerden Allah’ı terk etmiş olanlar ve onunla mücadele edenler şeytandır. Bunlar insanları saptırmakla meşguldürler. Kovulduklarından ve tanrının kararını reddettiklerinden dolayı tanrıdan istememektedirler. İnsanlar üzerinden geçimlerini sağlamaktadırlar. İnsanlara yaklaşan ve insanlarla ilişkili tüm cinler şeytani cinlerdir.
  İblisin halkı inanan cinlerin 9 katı insanların 90 katıdır. Her bin varlıktan biri insan 900’ü melektir. İblis yeryüzünde müthiş kalabalıktır ve her yerdedirler. Uçan yürüyen yüzen türleri vardır. Haşere böcek sürüngen örümcek kısacası hayvanlardan her türlü kılığa girerler.
  Cinlerin şekil sorunu yoktur. Şekilsizdir ama her şekle girer. Topraktan yaratılmış maddi her canlı onların suret kalıplarıdır. İblis özünde olumsuz enerji bir çeşit yıkıcı kuvvettir. Suçlayıcı saldırgan ve ses yükseltendir. Gözleri kulakları ve kalbi olan bilinçli varlıktırlar.
  Öldüklerinde yok olurlar. Yani ortadan kaybolurlar. Hiç kimse tarafından görülmeyince yakınlarınca öldüğü anlaşılır. Toprağa gömüldüğünde kaybolurlar.
  Cinler rüyalar oluşturabilir. Rüyaları yönlendirebilir. Ruhunuzu kullanabilir. Uyumadığınız gerçek hayatta bile sizi rüya alemine(farklı bir aleme- halüsülasyona) sokabilir. Şeytani cinler genelde beyinde olur ve insana farklı bir alem penceresi açabilir. Kimsenin göremediklerini görebilirsiniz. Bu görme işi gerçekte dışarıda değil kişinin beyninde gerçekleşir. Bedeninizin dışında da kendini size gösterebilir. Cinler varlığa ve gerçekliğe müdahale edebilen maddeyi etkileyen bir enerji varlıktır. Ruh insanın bedenini kaldırma kuvvetine sahiptir ancak şeytan yönetme kuvvetine sahiptir. Beyinde görüntü verdirir. Bazı hastaların bir noktaya dik dik baktığını görürsünüz. Gözlerini fal taşı gibi ayırdığını oturarak geri geri çekildiğini görürsünüz. Tüm bunlar cinlerin görünmesi veya görüntü vermesi hadisesidir. İnsan bu durumu gerçeklik olarak algılamaktadır. Bu tepkiler gayet doğaldır. Biz insanlar da tanrının hayalinde bir rüyadayız. Dokunmayı gerçeklik olarak algılarız. Halbuki rüyalar da da dokunulabilmektedir. Rüyada da çimdik atılır ve acı çekebilirsiniz. Sonuç olarak dünya hayatı tamamen Tanrı’nın alemidir. İnsan ölünce rüyada olduğunun farkına varacaktır.
  Şeytani cinler Engellilere çocuklara yalnız yaşayan yaşlı kadınlara kritik dönemlerden geçenlere bunalımda olanlara insanların sınanma dönemlerinde ağır hastalıklarda ve ölüm anında insana yaklaşırlar. İnsanın imanını çalmaya yoldan saptırmaya ve kötü sonuçlara yöneltirler.
  Cinler gözlerinin gördüğü en son noktaya gitmek istedikleri anda orada olurlar. Cinler dünyanın her hangi bir yerine gitmek istedikleri anda oraya saniyeler içinde gidebilirler. Yalnız atmosferin dışına çıkmaları son peygamber Muhammet zamanında yasaklanmıştır. Dünya dışına yükselmeye kalktıkları anda onları meteor taşları kovalar. Yani melekler şeytanların birinci göğe girmelerini engellemek için taşlarlar. Cinler daha önceleri birinci gök olan maddesel evren yani yıldızlarla gezegenlerle dolu evrene çıkabilmekte ve gelecekte olacakları kulak hırsızlığı yaparak meleklerden kapmaktaydılar. Yüksek göklerde bulunan ve tanrının nuruyla gören kestirim melekleri gelecek habercisi melekleridir. Yaratılış ve var oluşları gereği tanrıdan emir alan ve bunu aşağıda ki meleklere bildiren melekler vardır. Gelecek hakkındaki bilgiler o bölgede oluşur. Yeryüzü meleklerinin zaman döngüsü içinde harekete geçmeleri için bu bilgiler sağlanır. Bu haberleri kapmaya çalışan şeytani cinler bilgileri alsa da gelecekte olacakları engelleyemez. Şeytani cinler her ne kadar kendi olumsuzlukları için önlemler alıp insanlara yalan yanlış bilgiler verseler de geçmişte belirlenen kader emirlerini engelleyemezler. Cinler İnsanlardan dostlarına gelecekle ilgili yalan yanlış bire beş katarak uydurma bilgiler vermektedirler. Birinci göğün taşlanmasıyla şeytanların göğe oturmaları ve gelecekten gizlice haber almaları Tanrı tarafından engellenmiştir. Cinler özellikle iblis çok daha serbest ve bilgiliydi. Birinci göğünde üstlerine çıkar kader içinde etkili bir oyuncuydu. Adem’e asi olduktan sonra ve belirli peygamberler döneminde sürekli hakimiyeti kısıtlanmıştır. En son peygamberle dünya semasının dışına çıkamama cezasıyla karşılaşmıştır.
  Her varlıkta ve canlıda olduğu gibi cinlerde de hiyerarşi vardır. Yönetici sınıfı işçi sınıfı gibi onlar da görev alanlarına ve yaratılışlarına göre sınıflanırlar. Kimileri çok kabiliyetli alanında mastır yapmış ifritleri de görürsünüz. Ancak onların üstünlükleri türsel ve genetikseldir.. Mesela bunlarla baş edebilmek için bilgili alim olmak gereklidir. Zaten de basit sıradan insanlarla vakit kaybetmezler. Çünkü işçi sınıfı sıradan insanları saptırmakta yeterlidir.
  Şeytanın her alanda sorumluları ve görevlileri vardır. Kıtalardan denizlerden bölgelerden sorumluları vardır. Doğu cephesiyle ilgileneni batı cephesinden sorumlu olanı vardır. Kadınlardan erkeklerden ve çocuklardan sorumlu bakanları vardır. Şehirlerden bölgelerden sorumlu olanları vardır. Kötülükte ve aldatmakta ileri gitmiş olanlar zalim ve zorbalık edenleri daha şerli olanları genelde lider ve önder olurlar.
  İnsanlarla iç içe yaşayanları uzak ıssız yerlerde yaşayanları mağaralarda dağ kovuklarında yaşayanları denizlerde ağaçlarda mezarlıklarda çöplüklerde duvar kenarı ve ağaç diplerinde aslında aklınıza gelecek her yerde yaşarlar.
  İyileri uzak yerlerde dağlarda ve ıssız yerlerde yaşarlar. İnsanlardan uzak olmayı tercih ederler. Bunlar cinlerin iyileri ve imanlı olanlarıdır. Kazançlarını temiz yoldan tercih ettiklerinden insanlara pek bulaşmazlar. Ancak cahil gençleri insanların yanına uğrar yaramazlık yaparlar.
  Kötüleri insanlarla beraber yaşarlar. İç içe olurlar. Evlerimizde çevremizde olurlar. İnsanları kullanırlar ve üzerinden beslenirler. İblisin krallığı ve merkezi deniz üzerindedir. Deniz kenarlarında kıyı kentlerinde mezarlıklarda insanlarla bağ kuran (cinci hocalar büyücüler vs) irtibatlı olanlar genelde kafir cinler yani şeytanlardır. İnançsız cinler insan karşıtıdır. İnsanlarla uğraşan her cin kafir cindir ve şeytanın avenesidir. Yani iblisin tayfasındandır.
  Yükseklik korkusu Asansör korkusu bunalma kapalı yerde kalamama kaybolma korkusu kendini kaybetme ve benzer tüm korkular şeytani cinlerdendir. Hepsi düşünsel ve bilinçsel tedavi edilmektedir. Yanlış inanışları söküp atarak doğru olanları yerleştirmekle tüm ruhi hastalıklar tedavi edilmektedir.
  Şeytani cinler insana amacı veya ana hedefiyle ilgili gelir. Eğer hedefinizde Dünya makam mal evlat zenginlik gibi dünyalık şeyler varsa mutlaka size bir şeyler vaad ederek kandırır. Az bir şey karşılığında ahreti ve imanınızı satarsınız. O vaat ettiği şeyler sizin gözünüzde büyük gözükür ve az bir şey karşılığında ömrünüz boyunca bocalar durursunuz. Şeytanın aldatmasına kapılmış bir kişi hedeflerine ulaşmak için haksızlığı birilerinin sırtına binmeyi veya ayağını kaydırmayı gıybeti ve iftirayı yol edinecektir. Şeytanın yönlendirmesiyle meşru olmayan her türlü yolla hedefine ulaşmaya çalışacaktır.
  Şeytani cinler insanların arasını bozmakta müthiş çaba içindedirler. Hassas olduğunuz birinci derecede yakınlarınıza takıntı yaptırır. Aşağılar kınar onların olumsuz tavırlarına tepki gösterirsiniz. İnsanda etkin olduğu dönemlerde bu yakınlarınıza karşı sizi kışkırtır. Bu eşiniz çocuğunuz anneniz babanız kaynananız gelininiz kardeşiniz veya kardeşinizin eşi olabilir. Şeytani cinler birinci dereceden yakınlarınızdan işyeri çevrenizden de bir düşman belirler. Belirli zamanlarda sizi ona karşı kışkırtır. Bazı beklentilerinizin karşılanmadığı özgürlüklerinizin kısıtlandığı tehdit olarak gördüğü gibi fikirlerin insana bulaştırarak gerçekleştirmektedir. Daha fazla arzular bazı dönemlerde sevdiklerinizin olumsuz tavırlarını çekememe hassas bir dönemden geçmeniz tepkilerinizin açıkça ortaya çıkmasına neden olacaktır. Gülün dikeni olduğu gibi sevdiğiniz insanların hoşunuza gitmeyen yönleri de mutlaka vardır. Şeytan bu durumu zaaflı ve zayıf olduğunuz anlarda kışkırtma amaçlı kullanır. Sevdiklerinizin olumsuz ve kötü yönlerini görmemeniz affetmeniz şefkatli olmanız hoşgörülü olmanız imani ve rahmani bir durumdur. Bu durumun dışına çıkmak şeytana uymak demektir. Şeytan zaman zaman sizi sevdiklerinize karşı kışkırtacaktır.
  İblis insana ben diyerek kendisini gizler. Zaten fark edilmesi onu etkisiz kılar. Benlik şeytanın ta kendisidir. Ve tüm kişisel çıkar mücadelesinde şeytan vardır. Şeytan varlığını gizler. Ve insanı davet ve vesveseleriyle insanı yönetir. İnsan kendisi düşündüğünü sanır ve her aklından geçeni yapar. Halbuki kontrollü olsa zihninden geçen düşünceleri değerlendirip uygulasa kötülüklerin çoğundan sıyrılabilir. İnsan şeytanın vesveselerine yani zihinden geçirilen düşüncelere meyledip hemen eyleme geçirmektedir. İnsan önce analiz etmeli insanlara karşı kar zarar süzgecinden geçirmelidir. İnsanlara faydalı olan eylemleri yapmalı zararlı olan eylemlerden uzak durmalıdır. Bu düşüncelerin temelini melekten mi şeytandan mı olduğu anlaşılabilir.
  Cinler düşmanlığı yaymak ve sevgiyi yıpratmak için erkek ile kadının arasını ayırır. En çok sevindiği iş budur. Allah boşanmaya bugz eder. Her ne sebeple olursa olsun boşanmak tanrı huzurunda suçtur ve anlaşamamanın temelinde iblisi cinler vardır.
  Düşünsel faliyetleriniz cinlerdendir geri plandaki düşünsel faaliyetlerinizi kontrol etmelisiniz. Kötü düşüncelerinizi farketmelisiniz yapacaklarınızı elekten geçirmelisiniz. Düşünceleriniz kabul edildiginde onaylandiginda bilinçaltınıza yerleşmektedir. Hareketlerimiz ve yaşantılarımız bilinçaltımızdaki kabullerimizle yönetilmektedir.
  Bazı açılardan insanlara benzerler; iradeleri mevcuttur iyi veyna kötü eylemlerde bulunabilirler insanlar gibi yiyip içer evlenip çoğalabilirler. Erkeklik ve dişiliklerinin çocukları gençleri yaşlıları vardır. Doğar büyür ve ölürler. Fakat ömürlerinin insanlarınkine oranla daha uzundur. İslam dininde cinler de insanlar gibi inanan ve inanmayan şeklinde ayrılır. İnanmayan cinlerin sayısı diğerlerine oranla daha fazladır. İnsanlar gibi ibadet ile yükümlüdürler. İnanan cinlerin inanan insanlarla beraber cennete inanmayan cinlerin ise inanmayan insanlarla birlikte cehenneme gidecektir..
  Bütün işlerini geceleri yaparlar onların gündüze geçmeleri anlıktır. Dünyanın yarısı karanlık iken diğer yarısı gündüzdür. İkamet ettiği yerler vardır. Gün aydınlanma çizgisinden kaçarlar. sabah ezanıyla dağılırlar.Gündüz onlara zarar verir gözleri görmez ve kaybolurlar. Onlar karanlığın ardından giderken aydınlıkla melekler gelir. Toplandıkları yerler han hamam değirmen izbelik mezarlık ağaçlık tekin olmayan yerlerdir. Çöplüklere sert bir şey ateş atılmaz cinler böcekler gibi göründüklerinden ve yaşadıklarından ağaç ve duvar dibine işenmez. Mesela ; karanlıkta yada yağmurlu bir havada destursuz yere basmamak(cinlerin bu tür yerlerde olmaları nedeniyle) gece tırnak kesmemek(pis tırnak içinde çocuklarının olması veya bedene ait tırnağın yemeleri veya kötü amaçlı kullanılması) ıslık çalmamak( kim kime ne amaçlı neden ses çıkardı düşüncesiyle cinler ıslığa sese icabet eder. Durumu kontrol ederler. Önemsiz de olsa onların olduğu yerde mutlaka küçük de olsa musallatlar gerçekleşir). Eskiden gelen bu söylentilerin mutlaka nedenleri olduğu parantez içinde verilmiştir. Metruk yerlerde destur çekilir. Muzip oldukları işleri yapıp bozdukları söylenir. Kızdıranlara sıkıntı verirler. İnsanların arasını bozdukları karı kocayı ayırdıkları inme indirdikleri kadın veya erkeğe tutulup evlenmelerine mani olduklarına dair inanışlar vardır. Bunların meydana getirdiği hastalıklar için "cinci hocalar" cin çıkarma ritüelleri yaparlar. En kolay cin musallatı bunlarla gerçekleşir. Gerçekte cin çıkartılmaz. Cin çıkınca tekrar gelir. Bir bedene girmek cinler için çok basittir. Yeter ki insan komple yıkanmamış ve Allah’a sığınmamış olsun. Su olumlu bir enerji üretir. Su olumsuz enerjiyi süpürür. Yıkanmış bedende kullanılmış su bozuktur. Suyu bozan şeyler ve bozmayan şeyler vardır. Cinler olumsuz enerji ürettiklerinden yıkanarak olumlu bir dış deriden içeri giremezler. Bu nedenle bir insan için öncelikli zırh tüm bedenin suyla yıkanmasıdır.
  Halk dilinde Cin erkek Peri de kadın olarak düşünülür. Gerçekte de durum farklı değildir. Genelde insanları bilinç altına girerek etkilerler. Cinlerin mantıkları yoktur. Değerlendirme yapamazlar. Sadece o an ne görüyorlarsa onunla ilgili kötü iş üretirler. Akıllarını kullanamazlar ancak zekice davranırlar. En etkili özelliği maddeyi etkilemesi ve‘mananın(düşüncenin) olumsuz gücü’ olarak kendilerini göstermesidir.. En kabiliyetli özellikleri çok hızlı hareket etmeleri ve istedikleri insan ve nesnenin şekline girebilmeleridir. Tıptaki halüsülasyon ile cin görmek aynı şeydir.
  Onlar da dünyadadırlar. Farklı gezegende farklı yerlerde ve farklı boyutlarda değillerdir. Bizimle beraber iç içe birlikte dünyada yaşarız. Bizim bu dünyayı kullandığımız gibi onlar da bu dünyayı kullanırlar. İnsanların şehirleri köyleri onlarında şehirleri ve köyleridir. Kuytu ıssız ve uzak dağ aralarında yaşayanlar insanlardan uzak yaşamaları sebebiyle Allahtan sakınan ve inançlı kesimdir. Kısacası yaşantıları insanlarla benzerlik arz eder. Şeytani cinler genelde insanların çevresinde etrafında bedeninde yaşarlar. Cinlerin de düşünce yapıları ve inanışlarına göre yaşamları vardır. Gruplar halinde yaşarlar kabileleri vardır. Onlarla bilmeden iç içe yaşarız. Tarihten bu yana onlarla ilgili çok atasözü deyim tabir hikaye söylenti rivayet ve bilgiler vardır. Her toplumda her dinde her beldede hatta her köyde onlar ile ilgili mutlaka bir şeyler duymuşsunuzdur.
  Onlarında değişik yapıda olanları vardır. Kimileri evlerin banyolarında samanlıklarda helalarda pisliğin içinde yaşayanlarla odalarda salonda temiz yerlerde yaşayanlar da vardır. Ama temiz ve düzenli odalar şeytani cinlerin rahatsız oldukları ve pek duramadıkları mekanlardır. Her türlü kokulu mekanlardan hoşlanırlar. Havalandırılmış odalardan temiz havadan nefret ederler. Nemli rutubetli küf kokulu mekanlardan büyük zevk alırlar.
  Cinler sürekli bir şeyler yemek istiyor. İnsanın yedikleriyle besleniyor.Onun etkisindekiler sürekli yemek istiyor. Sürekli su ve sıvı gıdalar almak istiyor. Şekerli ve tatlı yiyeceklerden çok beslenirler. Böyle bir bedende rahat olurlar. Obezite bile onlardan kaynaklıdır.
  Cinler yapıları itibariyle ateş olsa da vücutlarında su daha yoğunluktadır. Nemli ortamları rutubetli yerleri severler.
  İyileri korkutmamak için insanlara pek fazla görünmezler. Cinler için insanların etrafında olmak onlara bulaşmanın temel nedenidir. Bu nedenle inanan cinler insanlara yaklaşmaz onlardan uzak yaşarlar. Bu erkek bir insanın çıplak bir kadını reddedememesi gibi bir şeydir. İnsan cinler için bir fitnedir. İnsan kullanılır onun üzerinden beslenirler yönetilecek yönlendirilecek robot gibi insanı kullanmak onlar için büyük bir zevk ve eğlencedir. İnsanla uğraşırlar her türlü kötülüğe ve çirkin şeylere iterler. İnsanı kumanda etmenin eğlencesiyle her şeyi yaparlar. Bu nedenle insan cinlerin nefislerinin reddedemeyeceği bir fitnedir. İnsanın fitnesi de kadın ve maldır. Bu nedenle inanan cinlerin kuralı ‘Allah’a inanıyorsan insanlardan uzak yaşarsın’ dır. Cincilerin cinleri asla müslüman cinler değildir. Onlar bu söylemlerle cincileri ve halkı aldatırlar. Hatta onları da yönetirler. Cinci hocaların işbirliği yaptığı cinler kafir cinlerin en şerlileridir. İnsanlarla en çok uğraşan ve kötülükleri yol edinmiş pisliklerdir. Öncelikle cinci hocaların bakıcıların ve büyücülerin bu kötü yoldan uzaklaştırılmaları veya vazgeçirilmeleri gereklidir.
  Bir cinci kendisi istemedikçe zorbalıkla asla cinlerden bağı koparılamaz. Diğer yandan bu yoldan vazgeçmiş bir cinci cinlerden kolay kurtulamayacaktır. Bir süre var güçleriyle cinciyi rahatsız ederler. Onlardan kopmak zordur. Cincinin şeytani cinleri bırakıp Allah’a yönelmesi cinler için büyük kayıptır. Sanki bir saray kaybettiler sanki büyük geçim kapısı iflasa düştü Allah’a yönelen her insan cinlere en büyük darbeyi vurmaktadır. Cinler mana olduklarından ve düşünceleri yönlendirdiklerinden kurtulmak zor olmaktadır. Sürekli olumsuz düşünsel faaliyetler başlar. Hırcın ve saldırganlık baş gösterir. Herhangi mantık aramadan sürekli onlardan gelen düşünceleri reddetmelisiniz. Onlara yönelmeyi de reddederek onlardan kopmak başarı olacaktır. Cinler kendilerini bırakmış cinciyi bırakmazlar. Çünkü insanların sosyal düzenini bozacak altın bir kapıyı kaybetmektedirler. Cinci onlar için bir istihdam geçim kapısıdır. Tövbe etmiş cinci hoca onların uğraşmalarına ve verdiği sıkıntılara sabretmelidir. Bir süre sonra(en az 6 ay-en fazla 5 yıl ara ara uğramalar yoklamalar olacaktır. Davanızdan vazgeçmeyiniz ve Allah’tan yardım dileyiniz.) onların etkinliği azalarak kaybolacaktır.
  Cinler inançlı ve dirençli insanlardan çabuk yılarlar. Cinler genelde inançlı insanlara çabalarında başarısız olurlar. Büyü ile görevlendirilmiş dahi olsa inanan ve onları fark eden bir insan cinlerin yenemeyeceği tiplerdir. İnanan insan olmak çok basittir. İsteyerek ‘Allah’ım sana inanıyorum ve sana güveniyorum.’ Demektir.
  Cinlerin Kötüleri yani şeytani cinler bir büyü sonucu yada zarar görmeleri sonucunda korkutmak için size gözükebilirler. Bir yerlerden ses gelmesi gece yatarken kapı çalması ışıkların yanıp sönmesi çeşmeden su akma değişik seslerin gelmesi gibi buna benzer tepkiler gösterebilirler. Bunlar insanların rahatsız olmada ileri derecedeki belirtilerdir. Önemli bir olay veya cinlerin zarar görmeleri sonucunda görülen bir olaydır. Bu belirtilerdeki hedef çok kötü ve ölümcül değildir. Amaçları rahatsız etmek ve korkutmaktır. Genelde sizi ikamet ettiğiniz evinizden uzaklaştırmak içindir. Amaç mekansa her gelen kiracıya aynı olayları uygularlar. Bunların temel amacı cinler ya evi mekan olarak sahiplenmişlerdir ya da büyü(Cinlere başvurmuş bir insanın isteği) veya ailesinden birinin zarar görmesi sonucu kira gelirine zarar verme kazancını engelleme niyeti vardır. Cinlerden korkmayınız. Onlar direkt size zarar veremezler. Sadece düşünsel olarak size bir şeyleri kabul ettirip yaptırarak zarar verirler. Sonuç olarak insanları öldürmek gibi bir hareket içinde olamazlar. Asla insanlara direkt zarar veremezler. Çünkü insanların iki koruyucusu vardır. Tanrı tarafından her doğan insana bir koruyucu bir de gözetleyici melek verilir. İnsana direkt zarar vermek isteyen tanrıdan direkt zarar geleceğini bilir. Hiçbir şeytani cin bunu yapamaz. Yapmaya kalkarsa insana dokunmadan yok olacağını bilir. Allah onlara bu izni vermemiştir. Onlar sadece direkt rahatsız eder yada korkuturlar. Bu bile onlar için çok tehlikelidir. Ve kendilerini insanlara belli etmek onlar arasında suçtur. Daha fazla bir şey yapamazlar. Bundan öteye geçemezler. Yani onlardan pek korkulacak bir şey yoktur. İnsanlar asıl Allah’tan korksunlar. Genelde insanı kötü yola direkt değil her bedendeki şeytani cin gibi kötü yola sevketmek ile görevli şeytani cinler gibi yapar.
  Kınamak bazı davranışları alaya almak aşağılamak küçümseyici bakmak insanı süzmek insan için iyi faydalı bir şeyi beğenmemek şeytani cinlerdendir.
  Cinlerin çok çeşitlileri vardır. Pazar yeri sokak çarşı Pazar cinleri vardır. Mezarlık bölge kırsal şehir cinleri vardır. Bar sahil düğün işyeri kurum ve mekan cinleri vardır. Bunların amacı dünya hırsı vermek dünya yaşamının güzelliklerine meylettirmek insanı oyalamak kötü işlere yönlendirmek oyun ve eğlenceye daldırmak kötü alışkanlıklarda bocalatmak gibi amaçları vardır. Tüm bu amaçlarının temeli insanı Allah’a yönelmekten alıkoyan tüm yöntemleri kullanmaktadır.
  Birtakım teorileri ortaya atan bazı öğretilerle insanların kafasını karıştırmak isteyen iblis’tir. İnsanı Allah’ın varlığından şüpheye düşürmek isteyen ve bunun için her yolu deneyen şeytani cinlerin önderi olmuştur.. Dünya tarihini cilalı ve yontma taş devri gibi gösterip uydurma bir dünya tarihi yazdıran iblistir. İnsanların gerçeklerden habersiz olmasını istemiştir. Allah’ın varlığını ne kadar gizlerse o kadar kötü emellerine ulaşacaktı. Bilindik kıtalara giderek coğrafi keşifler söylemini kullanan yine iblistir. Fransız ihtilali ile kardeşliğe sava açan yine şeytandır(iblistir). Yakın tarihi değiştiren ve Allah’ın yasalarına karşı uydurma ve menfi anayasalar yaptıran yine şeytandır. Savaşlardan kaostan ve düşmanlıktan beslenen şeytandır. Ahireti bırakıp ta dünyaya sahip olmak isteyenlere giden şeytan onları yönetmekte ve yönlendirmekte tam hakimiyyet kurmuştur. Küresel egemenlerin öğretmeni şeytandır.(Lusiferdir.)
  Belirli tarihsel döngülerde dünyanın düzelme dönemlerinde peygamberler dönemlerinde harekete geçen güçlü zaman şeytanları vardır. O çağ ve dönem geldiğinde harekete geçerler. Bazı önemli insanların mesela insanlığa faydalı önemli kişilerin zamanında ortaya çıkan ve o insanla mücadele etmek için bekleyen şeytani cinlerdir. Emrindeki büyük kalabalıktan oluşan cinler verilen görevleri yapamazsa veya başarılı olamazsa onlara öncülük eden ve iblise yakın olan bu ifritler bizzat kendileri harekete geçmektedirler.
  Şeytani cinler kendisine verilen üstünlükleri mevcut dünya hayatı ortamında şımarıklık ederek kıyamete kadar kullanacaktır.
  Afet ve savaş anlarında insanları açlık ve çaresizlikle korkutan ve bunun için yağmacılığı harekete geçiren şeytani cinlerdir..
  CİNLER AYRIMCI VE BOZGUNCUDUR
  Cinler evli çiftin arasını bozmak için sürekli uğraşır. Şüphe atar. Kıskançlıkla yaklaşır. Eşinizin başkasından hoşlanması için başkasına olumlu düşünceler üretir. Eşiniz başkasına beğenili bakışlar ve tavırlar sergilediğinde sizi eşinize karşı kışkırtır. Öfkelendirir. Kavgalar çıkartır. Tartışma ve kavgalar her zaman yıkım getirir. Hiçbir zaman zafer ve haklılık getirmez. Tartışmış insanlar mutlaka benliklerini savunurlar. Bu nedenle tartışmanın sonu hüzünlü olur. Bu sefer cinler sen kötü birisin. Yaptıklarını ve söylediğin yıkıcı kelimeleri gördün mü der. İnsanı iyice karamsarlığa ve yalnızlığa iter. Doğru çizgiden saptırmaya çalışır ve ümitsizliğe düşürür.
  Cinler iki insanın arasını ayırmak için uğraşırlar. Sevgiyi bağlılığı yıkmak için çalışırlar. Sevgilileri ayırırlar ve evlilikleri dağıtırlar. Cinler insanların isteğini aracı dostları (cinci yada büyücülerle) ile yapmaktadırlar. Cinler ayırmak için çalışırlar ama asla birleştirmek için çalışmazlar. Birleştirme büyülerinde cincilerin cinleri ilk birkaç hafta olumlu ve sıcak hava estirirler sonra durumu yine o kişilerin arasını bozmaya çalışan kendi şeytani cinleriyle baş başa bırakırlar. Bırakırlarken de devam edin derler. Burada amaç büyücüyü ve kendilerine gelen insanları ilk görünüşte aldatmaktır. Sonra aile kendi şeytani cinlerle yine şiddetli geçimsizlikler yaşar. Onların kötülüklerinden sürekli Allah!a sığınıp onları fark etmek en doğrusudur. Cinlerin oyununu en kesin bozan fikir Esenlik Meleğinin düşünce tarzıdır. Bu düşünceyi şimdi size öğretiyorum. ‘Tüm olumsuz fikirler şeytani cinlerdendir.’ Tüm yanlış algılatmalar şeytani cinlerdendir.’ Bu olumsuz fikir ve yanlış algılatmaların temelinde farklı amaçlar vardır. Şeytani cinler bu amaçlarla insanı aldatmıştır.
  Her olumsuz düşünce yıkıcı hareketlere her olumsuz hareket te yıkıcı sonuçlara götürmektedir. İlk başta başlayan küçük olumsuz düşünceleri devam ettirmek kötü sona gidiş demektir. Aslı olmayan temeli olamayan anlayış göstermediğimiz küçük şeyleri bahane ederek bizi eşimize veya dostumuza kışkırtan cinler olayları abartmaktadır. Amacı bellidir. Boşama ayırma ve düşmanlık oluşturmaktır. İnsan sürekli takip ettiği olumsuz düşüncelere uymakla aslında kendi sonunu kendisi hazırlamaktadır. Küçük olumsuz düşünceler süreklileşerek büyük olumsuzluklara ve tamiri olmayan yıkımlara neden olmaktadır. Sürekli olumsuz düşünce yıkım getirirken sürekli olumlu düşünce esenlik getirmektedir. Düşüncelerinizi kontrol edin. Düşüncelerinizi elekten geçirin her düşünceyi kabul edip uygulamayın.. Her fikri eyleme dökmeyin. Kendiniz ve insanlar için iyi olanlarını seçin ve eyleme geçirin.
  ‘Sırf cinlere inat olumsuz düşünceleri reddediyorum.’ Fikri esenlik meleğinin felsefesidir. Olumsuz fikirlerle mücadele etmek şeytani cinlerle mücadele etmektir. Sadece ayetel kürsü ve dualar değil birtakım mücadele de vermeniz şarttır. Tedbirsiz dua olmayacağı gibi çalışmadan bereket duası olmaz. Bu anlamda cinlerle mücadele etmelisiniz. Cinlerin olumsuz düşüncelerini reddetmeniz veya onların olumsuz fikirlerini boşa çıkaracak olumlu fikir üretmeniz onların etkinliğini tamamen yıkacaktır. Hiçbir cinciye ve büyücüye gitmenize gerek yok. Zaten onlar çok daha tehlikelidir. Sizler cinlerle mücadelede esenlik meleğini ‘sürekli olumlu düşünce’ tekniğini kullanarak cinlerin etkinliğini azaltacaksınızdır. Zamanla bu konuda sizi terk ettiğini göreceksinizdir. Cinlerle mücadele Allah’tan yardım dileyip bu şekilde kötü ve olumsuz fikirlerle çarpışmakla olmaktadır. Bu mücadeleye başladığınızda ilk aylarda zaman zaman ona yenileceksiniz. Siz yılmayın ve üzülmeyin. Ama bu duruma cinler felaket afallamaktadırlar. Olumsuz düşüncelere birkaç tepki verip yine onu yapsanız da bu tepki vermeleriniz onların tadını bozmaktadır. Zamanla olumlu düşünceleri seçmeniz ve uygulamanız gerçekleşecektir. Bu durumda şeytani cinler çaresiz kalmakta ve yenik düşmektedir. İşte cinlerden korkmanın ne kadar gereksiz ve cahilane olduğunu anlayacaksınız. Küçük olumsuzlukları büyütmeyeceksiniz çünkü cinler olayları gerçeklerin dışında olumsuz anlamda farklı algılattırırlar. Tamamen gerçek dışı bu algılamalar cin kaynaklıdır. Öncelikle cinlerin etkisinde olduğunuzu ve bunlardan kurtulmak için doğru olan şeyleri bulma ve inanma eğiliminde olmanız kurtuluşun asıl reçetesidir. Olumsuz fikirlerle mücadelede ilk başta cinler ‘-hadi oradan -benim dediğim doğru -öyle olur mu- erkekliğin ve hakimiyetin ne olacak -başı boş bırakma -her şeyi kontrol et-ya şöyle olursa’ gibi sizin olumlu ürettiğiniz düşüncelerle var gücüyle çarpışacaktır. İşte tam burada seçiminizi yapacaksınız. Ya kötülüğü ya da iyiliği seçeceksiniz. Şeytana uyarak kötü düşüncelerin ardından giderseniz sonunuz bellidir ve bu karanlığa kendiniz sebep olmuşsunuzdur. Ama olumlu düşünceleri seçerek günah ve vebal sizden gitmiştir. Zaten ilişkilerinizin seyrinin olağanüstü iyi yönde rüya gibi değiştiğini göreceksiniz. Burada size ihtiyaç olan anne merhameti küçük hataları bağışlama erdemliği olacaktır. Hoşgörülü olan Allah’ın tarafındadır. Bunu unutmayınız.
  MEDYUM-CİNCİ-HOCA-BÜYÜCÜ
  Büyücüler cinlerle ilişkili olanlar (cinci hocalar) ve onlara gidenler günahın içine düşmüştür. Büyücülere gitmek çok tehlikelidir. Sizden her hangi materyal veya bir şey isteyen ve para talep eden her kişi kötü bir kazanç yolu seçmiştir. Onlar Cin şeytanlarıyla işbirliği yapmaktadırlar. Bu tür cincileri cin şeytanları biz Müslüman cinleriz diye aldatmaktadır. Cinlerle uğraşan herkesin seçtikleri kazanç yolu yol değildir. Bu sapkınlıklarını bırakmalıdırlar. Cinlerin hoca ve büyücülerle bir anlaşması vardır. Karşılıklı menfaate dayalı bu birliktelik kendilerine doğru düzgün bir şey kazandırmazken insanlığa da zarar vermektedir. Cinci hocalar büyücüler ve medyumlar farklı adlarda aynı işi yapmaktadırlar. Cinlerle irtibatlı her kişi yanlış yoldadır. Cinlerinde onlarla irtibatlı kişilerinde bundan menfaatleri vardır. Bu anlaşma illa bir kağıt üzerinde değildir. Karşılıklı menfaate dayalı bir alış veriştir. Çoğu zaman bunun farkında olmayan cinci hocalar da vardır. Herhangi bir nedenle cinlere ve onların elçileri irtibatlı insanlara gidilmesi en başta uygun değildir. Karı ile kocayı birbirinden ayırmak için hocaya müracat eden veya çocuğunun olmasını isteyen bir insan Allah’ın haricindeki varlıklardan medet umduğundan öncelikle böyle bir talebi sorunludur. Zaten hoca bunun için tanrıyı seçmemiştir. Cinlerle irtibat kurar. Öncelikle küfre düşer. Şeytanların asıl amacı da budur. Küfre düşürüp insanlar üzerinden beslenmektir. Şeytanlar baktı ki kendileriyle işbirliği yapanlar zaten sapmıştır bizden medet umuyor. Bu yolla kazanmayı yol edinmiş. Birtakım arzu ve şartları büyücü veya hocaya yazdırırlar. Hocalar sizden birtakım metaryaller kokular ve tütsüler isterler. Zaten kendi isteğiyle gelmiş insanlar cinler için tam bir yemdir. O insanlarla eğlenmek ve kötü durumlara düşürmek için güzel fırsatlar yakalamışlardır. Hem onlardan beslenirler hem birbirlerine düşürürler hem de kullanırlar.
  Büyücü ve cinci hocaya veya medyumla işbirliği yapan cinlerin sayıları genelde birden fazla olurlar. İçlerinde birisi daha zekidir ve diğerlerine önderlik eder. Dişilerle de irtibatlıdırlar. Kendi türünden çevresinden çağırdıkları her cin onlara icabet eder ve insanlara bulaşırlar. Çünkü bu onların yaşam tarzı hayat amacı ve varlık nedenidir. Başlarındaki sorumlu gelen kadına erkek cini musallat edebilir erkeğe de kadın cini musallat eder. Önce istenilen talep doğrultusunda işlerini yaparlar sonrada onları daha zor durumda bırakırlar. Çünkü her durumda insana düşmanlık ederler.
  Cinlerle irtibatlı kişilere giden kadınlar genelde cinsel tacize uğrarlar. Cinler yabancı kadın ve erkeğe birlikte olmayı şiddetle istettirirler. Cinlerle irtibatlı olan ve ona gelen çaresiz insan cinlerin kontrolü altına girer. Gelen kadının iradesi hemen elinden alınır. Büyücü onunla ilişkiye girmek istese bunu seve seve kabul eder. Cinler şiddetli bir şekilde cinsel arzuları arttırırlar. Cinlerle irtibatlı kişiler bir kadınla asla yalnız kalmamalıdır. Bu nedenle asla tasvip etmediğimiz bu duruma düşen birileri olursa en az 3 hatta 4 ve üzeri kişi bulunmalıdır. Cinler insan sayısının çokluğundan rahatsız olurlar. Bu nedenle başka bedenlere bulaşmasın diye büyücüyle hastanın yanında az sayıda kimse olmalıdır diye saçmalıklar kurmuşlardır. Öncelikle cinlerle irtibatlı kişilere gidilmesini hiç tavsiye etmiyoruz. Sonra bu durumlara düşen insanlar olursa ki mutlaka böyle cahiliyete düşülüyor bu tavsiyelere dikkat ediniz.
  Cinlerden yardım dileyen büyücüler cinciler ve insanlar Allah’a bir takım ortaklar yaptılar. Onlara başvuranlar inançsızdı ve dünyalık istekleri için çabalarlardı. İblis gücünün yetiği kadar sınırlarınca yardım ederse de Allah dilemeden hiçbir şey gerçekleşmezdi. Cinler de genelde insanların hedeflerini boşa çıkartır. Cinler irtibatlı olduğu kişilere birtakım küçük işler yaparak güvenini kazanır ve onlarla insanı aldatır ve kendine bağlı kılardı. Genelde insanı yüz üstü bırakır. Çünkü iblis Adem’e düşman olduğu için düştü ve kovuldu. Şimdi kalkıp Adem’e neden yardımcı olsun. O’nun işi gücü Adem’e secde etmediğini ispat etmek için insanları kullanmaktır. Adem’e yardım ediyormuş gibi görünüyorsa da Adem’i batağa çekmektedir. Allah’tan istenilmeyen her bir iş boştur hedefi kötüdür.
  Ey insanlar bilin ki büyücüler ve cinlerle irtibatlı herkes ne kötü işler yapıyorlar. Onlar ailelerin toplumun insanların huzurunu bozdular. Neyin iyi olacağına kendileri karar verdiler. Ve özgür yaşama müdahale edip insanların gelecekleriyle oynadılar. İnsanların iradelerini istedikleri şekilde yönlendirdiler. Cinler bunları yapabiliyordu. Büyücüler-cinciler insanların düzenini bozmada aracı oldular.
  Ey insanlar cinlerden medet ummak işinizi zorlaştırdı hem de onların azgınlığını arttırdı. Büyücüler dünyalık yaşamları için cinlerle anlaşma yapıyorlardı. Şeytani cinler düşünceleri kullanarak İnsanların iradelerini yönlendiriyordu. Bunun için insanların kaderiyle oynuyor insanlığa zarar veriyorlardı. Halbuki tanrıdan isteselerdi doğru bir yol tutarlardı.
  Bir insana cin musallat oldu mu bilin ki o insan aldatılamamıştır. Temiz bir insandır. İnançsız cin (şeytan) direkt olarak kendini gizlemeden aldatmadan ve sinsice vesvese ile yönlendirmeden alenen insana yaklaşmakta ve saldırmakta ise bunun çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle bunu bir insan istemelidir. Şeytanla anlaşma yapan ilişkili kişilerin olması gerekir. (Cinci hocalar büyücüler ve medyumlar vs.) Bunun için de bazı yöntemler kullanılır. Büyü allah karşıtı söylemler Küfür şeytana ibadet ve övgüler gibi şeylerle istenilen işe yönelik hemen bir şeytan eleman görevlendirilir.
  CİNLER
  Her insanın en az bir cini vardır. Bu şeytani cin sürekli insanla uğraşır. Dışardan da pek çok şeytani cinler bedene uğrarlar. Bazen insanı etkilenmesi bir kaç dakikayı geçmez. Kişinin imanı oranında dış güçlerin saldırısı gerçekleşir. Bazen uğraşmaları ayları yılları alır. Vücudun bir kisminı etkileyebildikleri gibi bütününü de etkilerler. Vücutta yıllarca yasar. Bir insanı saptırmak onun temel görevidir. Cinler ve şeytanlar alemi her yönüyle garipler ve acaibler alemidir.
  Cahiliyet şeytani cinlere zafer kazandırır. Ancak bilgi ve akılcı olma şeytanı yenik düşürür. Şeytan bilgili ve sığınmış insanı aldatamaz. Cahili çok kolay aldatır ve her türlü günaha yöneltir.
  Şeytan ‘kaderin kendi elinde diyerek nefsi bencilliğe ben bilirimciliğe itti. Her şeyi kendisinin yaptığını ve her şeyi başarabileceğine inandırdı. İnsan Tanrıdan dilemedi işleri ona havale etmedi Allah’a bırakmadı yani tevekkül etmedi. Bu durumda şeytani cinler onu sahiplendi ben diyerek insanı yönetti. Bir insan şeytanın yönetiminde küçük birkaç başarı yaşar ama bütünde hüsranla karşılaşır. Çünkü iblis Ademoğullarına düşmandır. Bu nedenle insanlarla uğraşır ve aldatır. Şeytani cinlerin etkisindeki insanlar hiçbir zaman esenliğe ve afiyete ulaşamazlar. Hayatları huzursuz ve sıkıntılı geçer.
  İblis insan üzerinden beslenir. Sığınılmamış her yemekten nasibini alır. Çala kaşık saldırarak arkasını kesmeden hızlı hızlı yiyenlerle beraberdir. İnsanın bedeniyle beslenir. Geçimini insanlardan sağlar. Bazı türleri de insan artıklarından beslenir. Bu nedenle Tuvalette banyoda ve yatak odalarında olurlar.
  Herhangi bir şeye aşırı istek şeytandandır. Aşırı açlık şiddetli cinsel ilişki gibi. Her şeyin bir usulü vardır. O usulün dışında kalmak şeytan tarafından kullanılmak demektir. Yemeğe başlamadan önce az yemeğe karar vermek. Küçük lokmalarla yavaş yavaş yemek itidalli olmak şeytandan korunarak yeme şeklidir. İnsan besmele çektikten sonra yemeği böyle yemelidir. Aksi taktirde biraz önceki dediğimiz gibi hızlıca çala kaşık ardını kesmeden büyük lokmalarla yemek şeytani kuvvetin beslenme şeklidir. Şeytan iyi beslenince bedende daha güçlü olur. Sizi gaflette ve şehvette bırakır. Her türlü kötülüğe davette etkili olur. Bu nedenle az yemek ve itidalli olmak çok önemlidir. Oruç tutarken insan bedenen birtakım sıkıntılar yaşamaktadır. Şeytan oruçlu bedende zayıf düşeceğinden insanın bedenini tırmalamaktadır.
  Cinler insan bedeni üzerinden arzularına ulaşırlar. İnsanın yeme içme cinsel ve tüm bedeni arzuları kullanarak güçlerine güç katarlar. Benedi istekleri sınırlamak ve sürekli tatmin etmemek cinlerin güçlerini ve etkinliğini kırmaktadır. El titremesi şeker koması şeker hastalığı belirtileri iblistendir. Çünkü acıkmış bir şeyler yemek istemiş ve buna hemen ulaşamamıştır. Bu nedenle içte oluşan titremeler ya da sanki damar boşalması gibi hisler yaşanır. Bedeni isteklerinizi hemen ve her seferinde vermek zorunda olmadığınızı kendinize inandırmanız gerekmektedir. Sonra ve az yemeniz gerektiğinizi kendinize inandırmalı ve bunu kabul etmelisiniz.
  Cinler eşinizle ilişkiye girerken başka bir karşı cinsi düşündürerek cinsel hayatınızı bozar. Bu kişi genelde yakınlarından veya çevresinde beğendiği bir kişi olur. Sadece eşinizi istekle arzulamaz iseniz keyifli bir cinsel ilişki gerçekleşmez. Erken boşalma geç boşalma erkekte sertleşmeme kadında acı çekme cinsel birliktelikten hoşlanmama tamamen cinlerden kaynaklıdır. Bu durumların geri planında cinlerin yanlış düşünceleri kabul ettirmesi vardır. Eşinden nefret ettirme beğendirmeme kokusunu veya nefes kokusunu kötü algılatma cinsel ilişki sırasındaki tavırları küçümseme vs düşünce ve vesveseler tamamen cinlerden kaynaklıdır. Tam tersi cinler aşırı cinsel istek de uyandırır. Kadını zevkin doruğuna ulaştırabilirken erkeği de çok azgınlaştırır. Bir takım damarlara ve geçiş yollarına müdahale ederek istekleri çok arttırabilirler. Gebelikleri engelledikleri bir gerçektir ama asla doğuma yardımcı olmazlar. Çünkü onlar insanları sevmezler bir insanın dahi dünyaya gelmesine tahammül edemezler.
  Cinler insan beyninde hangi nöronun ne iş yaptığını bilir. Beyinin hangi bölgesinin ne gibi görevleri olduğunu bilir. Bazı kritik merkezlere müdahale ederek üzüntü korku iç sıkıntısı aşırı cinsel arzu şiddetli açlık uyku gibi durumlara sokabilir. İnsan beynindeki tüm hücrelerin ve beyin yapısındaki tüm görevleri bilir. Adet düzensizliği aşırı hassasiyet bazı damarlara ve sinir merkezlerine müdahale ederek birtakım bedeni sıkıntılar yaşatabilir. Sürekli devam eden çözülemeyen hastalıkların temelinde çoğunlukla cinler vardır. Sayısız hastalıklara sebep olurlar. İnsanın beyninde bir merkeze dokunarak istem dışı bir el hareketi yapıverirsiniz. Siz bu duruma bir anlam veremezsiniz. Birtakım tikler konrolsüz refleksler kasılmalar ve kramplar cin kaynaklıdır. İnsan vücudunu anatomik yapısını tüm hücreleri ve görevlerini dnasını en ince yapısına kadar bilirler. İnsan bedeni ruha tam bağlı yaratıldığından insanlara ne yapabileceklerini iyi bilirler. Genellikle insan beyninde olurlar. Kumanda merkezi orası olduğundan müdahaleler buradan gerçekleşir. % 70 beyinde %20 göğüs kafesinde ciğerlerde ve kalp yakınında %10 diğer uzuvlarda olurlar.
  Cinlerin rütbelilerine hüddam ifrit gibi isimler kullanılır. Bir bina yüksekliğinde daha büyüğü kanatlısı yüzgeçlisi çift başlısı yılan kafalısı gibi değişik şekillerde görmek mümkündür.
  Cinler insan bineğine şoförlük eder. O’nu hor kullanır ve zarar verir.
  Cinlerin insanlara etkin bir şekilde geldiği anlar: Aşırı korku Aşırı sevinç Cin ve Ruh daveti yapmak Başkalarının size büyü yapması gibi nedenlerle etkili olanları insana gelir.
  Şeytani cinler insanları korkutur kötülüğe ve çirkinliğe çağırır. Utanmayı ve iffeti kaldırır arsızlığa çağırır.
  Sürekli konuşur oyalar ve insanı yıpratır. Anlamsız kuruntularla her şeyi tehdit gösterir. Siz Allah ile konuşursanız dua ederseniz hayır söylerseniz o susar. Siz susarsanız cinler içinizde sürekli konuşur. O’nun konuşması cahil için yeterlidir. Hemen ona uyar. Ama akıllı ve inançlı onu reddeder doğru olanı seçer. Allah’a sığınmayan şeytani cinlerden kurtulamaz. Cinler cahilleri çok güzel kandırırlar. Parmaklarında oynatırlar. Her isteğini yaptırırlar. Bilmek öğrenmek cinlerin gücünü kırar. Bu nedenle bilgi kutsaldır. Girdiler çıktıların ana kaynağıdır. Yapılan tüm hareketler belli bir birikimin etkisiyle ortaya çıkar. Şeytan insanda sürekli konuşur ancak insan bilgilenirse aldatmaları zorlaşır.
  Hastalıkların çoğu psikolojiktir. Psikolojik hastalıkların ardında cinler vardır. İnsanın zihninden sürekli geçen düşünceler cinlerin söyledikleridir. Psikolojik tedavi yöntemleri cinlerle mücadeledir. Kişi kendi kendine yanlış düşünceyi ortadan kaldırır ve yerine doğru düşünceyi koyarsa cinlerle mücadele ediyor demektir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  • İnsanlara gizli olan varlıklara cinler denir. Bu görünmeyen ve kendilerini gizleyen güçler; gören işiten düşünen bilinçli varlıklardır.
  • Şeytan (iblis) lanetlenmeden önce cinlerin ileri gelenlerinden biriydi.
  • İnsanları korkutmak cinlerin en büyük eğlenceleridir.
  • Cin insana ‘Ben ’ diyerek kendini gizler. Zihinde sürekli konuşur. İnsana sürekli aynı şeyleri söyleyerek o’nu bir psikolojiye sokar. Zamanla tekrarlarına ikna eder. Alıştırır ve yıldırır.
  • Cinlerde mantıksal bütünlük akılcılık nezaket ve kontrol yoktur. Düşünce davranış dikkat ve konuşmalarda kontrolsüzlük şeytani cinlerle beraber olunduğunuzun bir kanıtıdır.
  • Cinler havada rüzgar gibi bir şekilde su gibi akarak gider. Ateşin hareketlerine sahiptirler. Bunu yavaş hallerinde kısa mesafelerde yaparlar. Dünyanın öbür ucunda bir yere gitmek istediklerinde bir anda orda olurlar. Gideceği yeri bilmesi ve istemesi yeterlidir. Tanrı onlara ışınlanmak diye tabir ettiğimiz birtakım özellikler vermiştir. Yaradılışları ve yapıları gereği bunu yapabilmektedirler. İnsanlar da ölünce bu ruhul özelliklere kavuşmaktadır. Cep telefonundan bir sinyalin dünyanın öbür ucundaki bir telefona anında ulaşması gibi de düşünülebilir.
  • Cinler güneş ve yağmurdan korunma amaçlı ağaç altlarını Kaya ve taş altlarını dinlenme yerleri olarak kullanırlar. Karanlık yerlerde gezerken orada olduğunuzu bildirecek sesler çıkartın (mantıklı şeyler söyleyin. -Çekilin izin istiyorum ben geliyorum. Allah büyüktür gibi) yere tükürmemeye ve de elinizdeki cisimleri yerlere atmamanızda fayda vardır. Onlar haşere ve böcek halinde de bulunmaktadırlar.
  • Telepati telekinezi tamamen cinlerden faydalanmadır. Uzaktaki biriyle düşünsel konuşma olayı cinlerin aracılığıyla gerçekleşmektedir. Çok hızlı hareket etmeleri bir saniye içinde dünyayı birkaç tur atmaları nedeniyle bunları yapması mümkündür. Yaradılışları itibariyle bunlar insana olağan üstü gelebilir ancak bunlar gayet doğal ve basit şeylerdir.
  • Gerilmek cinlerdendir. Bedende şekil alma halidir. Uygun şekilde yerleşme halidir. Sık gerilme şeytani cinlerin sürekli bedende yer değiştirdiği veya bedenden gidip gidip geldiği anlamını taşımaktadır. Başka işleri için de bedenden çıkıp tekrar tekrar gelebilir. Bu gelme ve yerleşme hallerinde gerilmeler kasılmalar gerçekleşir.
  • Cinler insanın beş çıkıntısından girer. Eller ayaklar ve baştan giriş yaparlar. Bu uzuvlar bedene giriş yollarıdır. Genelde ellerde parmak uçlarındaki tırnaklardan ayaklarda topuklardaki yarıklardan başta enseden kulak çevresinden saç diplerinden giriş yaparlar. Bu durum bazen kaşıntılarla kendini gösterir. Cinler genelde insana giriş için sol tarafını tercih ederler. Cinler çeşitli yöntemlerle bedene girerler. İncelerek yani iğneden bin kat daha incelerek deri gözeneklerinden içeri girerler. Bazen bu girişlerde sivrisinek sokmasından daha hafif ve kısa kaşıntılar yaşanabilmektedir. Saçta topukta kolda kaşıntılar bunlardan kaynaklıdır. Cinsel ilişki sonrası ya da hafif soğuk bir ortamda insanın sırtına atlayarak yıldız yağmuru gibi bütüncül bir giriş yapabilir. Bir titreme çırpınma silkelenme gibi hareketle girişleri hissedilir. Çok insanda bu üşüme olarak algılanır. Gerçekte öyle değildir.
  • Soğan sarımsak kokusu cinlerin en çok hoşlandıkları kokulardır. Bu kokudan beslenirler. Kokulu bir insanın yanına üşüşürler. Soğan kokulu insan normalden biraz fazla sinirli ve tepkili olur.
  • ESNEMEnin uykuyla hiçbir ilişkisi yoktur. Esnemek tamamen cinlerdendir. Esnemenin nedeni uyku değildir. Belki sonucunda bedene giren cinler ağırlık ve uyku oluşturabilir. Esnemenin temelinde şeytani cinin sizi etkileme veya bir eyleme sevk etme çabası vardır. Size yönelik bir düşüncenin başlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Herhangi birisi ister iyi ister kötü niyetle olsun; sadece size baktığı anda bile size doğru yola çıkan bir şeytani cin vardır. Bunlara beyaz cüce beyaz yılan da denilmektedir. Bu şeytani cin insanın giriş kapısı olan ağızdan esnemeyle içeri girer. Bunların görevleri vardır. Küçük vesveselerle küçük günahlara yöneltmektir. Bunlar genellikle hapşırılarak dışarı atılırlar. Güçlü değildirler. Verdikleri düşünceleri birkaç defa reddettiğinizde vücudu kendiliğinden de terk ederler. Vesveseleri güçsüz basit sıradan da olsa süreklilik taşır. Ve insan psikolojisi gereği sürekli uyarılma o kötü şeye alıştırır. Bir insan bir kalabalıkta size bakınarak araması anında içinden geçirdiği bu eylem sonucunda kendisinden beyaz bir şeytan aranan insana doğru gider. Giriş için ağız giriş kapısını kullanır. İnsanın ağzı açılır ve içeri doğru hava gibi akar. İnsanın ciğerine yerleşir. Kalbin oraya burnunu dayar. Zamanla insana birtakım vesveseler verir. Küçük günahlar işlemesini sağlar. Bu günahlar süreklileşir ve süreklileşen günahlar çok sayı teşkil ederse büyük günahlara kapı açar. Küçük ve iyi niyetten doğan şeytan zamanla insanı sapkın hale getirebilir.
  • NAZAR: Şeytani cinler insanı kullanarak madde üzerine etki etmektedir. Nazar bunlardan biridir. Nazarın kaynağı maddeci ve şekilci cinlerdir. Nazar kendisinin olmayan güzel bir şeyi aşırı beğeni ve istek sonucunda oluşan yıkıcı şeytan gücüdür. Herhangi bir şeyi çok beğenmek ve beğenilme içerikli düşünce geçirmek ve gözle o şeye bakmakla ortaya çıkan yıkıcı enerji gücüdür. İnsan bu düşünceyi o anda onaylarsa baktığı şey insan dahi olsa zarar görür. Bu zarar düşüncenin ve niyetin gücüne göre değişim gösterir. Ama insan o anda o düşünceyi desteklemez Allah’ım sen onun güzelliğini arttır. Gibi düşünce taşırsa veya o düşünceyi yıpratacak olumlu bir düşünce uygularsa ‘yıkıcı nazar’ etkisini gösteremez. Mesela insan boş bir anında şeytanın etkisiyle geçirdiği ‘of ne güzel araba’ düşüncesini geçirdiği anda arabaya da bakmışsa artık araba tehdit altındadır. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Düşünce insandan çıkmamıştır. Düşüncenin kaynağı şeytani cinlerdir. İnsan o anda bu düşünceyi onaylarsa Araba artık tehdit altındadır. Yıkıcı bir güç görevlenmiş olur. Birkaç şeytan hemen görevlenir. Ve hiç ummadığınız bir şekilde bir kaza meydana geliverir. Olayın şartları çabuk oluşturulursa siz olaya şahit olursunuz. Ama kaza bir saat sonra bile siz görmeden de meydana gelebilir. İnsan bu ilk düşünce zihinden ‘of ne güzel araba’ geçtiği anda -ne var herkes de böyle güzel araba var’ deseydi ya da farklı olumsuz bir düşünceyle aşırı beğeniyi yıpratsaydı yıkıcı güç(maddeyi ve olayları etkileyen şeytani cinler) araba için görevlenmemiş olacaktı.Bazı insanların nazarı daha çabuk değmektedir. Bunlara şeytanın etkin olduğu bedenler diyebiliriz. Veya maddeci şekilci ve çıkarcı insanlar da diyebiliriz. Ama insanların çoğu geçici olarak bu durumu yaşarlar.

  BU ÖZET BİLGİLERİ YAZININ TAMAMINI OKUMANIZ İÇİN VERDİM MAAMAFİH AŞAGIDA ÇOK ÇARPICI DAHA ÖZEL BİLGİLER BULUNMAKTADIR.
  HERŞEY ŞÖYLE BAŞLADI

  Evren yoktan varedildi. Tek bir noktadan büyük bir ışık çıktı. Bir ateş yağmuru gibi etrafa saçıldılar. Sonraki aşamalarda ortaya çıkan Yeryüzü güneş gibi fokurdayan ateş topuydu. Bir çeşit evrende bulunan ateş damlasıydı. Evrende yıldızlar ve gezegenler sanki suda yüzen birtakım tortulardı. Girdaplar dağılmalar ve birtakım esintiler vardı. Evrende değişimler gerçekleşti. Isı değişimleri gibi farklı prosesler yaşandı. Ve yeryüzü sularla kaplandı. Sular çekilirken. Cinlerin ilk babası Cann yaratıldı. Ancak bu tek bir türle kalmadı.
  Adem’in özü toprak olsa da toprak olarak kalmadı değişime uğramış bir ten ve beden haline gelmişse Cinler’de Ateş olarak kalmadı. Özü Ateş olsa da değişime uğrayıp farklı bir yapıda var oldu. Adem’in çok gelişmiş bir versiyonu. Ham maddesi ateş düşünen nefsi olan seçim yapan ve Allah’a inanıp ibadet etmesi gerekendi. Evet ateşin toprağa üstünlüğü vardı ama gerçek üstünlük tanrıya bağlılıkta ve tam sadakatteydi.
  Cann ve türdaşları bölündüler ve eşleri yaratıldı. Sonra aileleri çocukları ve torunları oldu. Hızla ürediler. Kendi aralarında dünyayı isteyenler ve ahreti tercih edenler oldu. Tanrının kurallarının dışına çıktılar. Anlaşmazlıklar şiddet ve savaşlar yaşadılar. Tanrı durumlarını düzeltmek için Cann’ın oğullarından kendisine en sadık İblis’e bilgi kabiliyet ve üstünlük verdi. Tanrı gökten ateş yağdırdı. Ve insanların değimiyle dinazorlar çağı bitti. Zalim cinler yeryüzünden temizlendi. Tanrı iblis’i başarılı kıldı. Onların üzerine geçirdi ve o’nu üstün tuttu. Allah’ın izniyle ve ona öğretilenlerle her şeyi başarabiliyordu. İblis yeryüzünde barışı ve adil düzeni sağladı tanrının halifeliğini yürüttü. Zamanla iblis tüm bu başarılarını kendinden zannetti. Kibirleniyor ve taşkınlık ediyordu. Cinlere ve meleklere rahatsızlık veriyordu. Tanrı bu durumdan hoşnut kalmadı.
  60 bin yıl geçti. Bitkilerden sonra hayvanların yaratılma çağı yaşandı. Yeryüzünde yeni yaşamların olması için uygun şartlar Tanrı tarafından oluşturuldu. Ve o gün geldi çattı. Topraktan ve sudan karışık yapışkan çamurdan Adem yaratıldı. İçi boş vurulduğunda ses gelen basit bir toprak parçasıydı. Yönlendirilmesi gereken kumanda edilecek bir canlıydı.
  Tanrı akan sularla rüzgarlarla Adem’i tesviye etti ve ona son şeklini verdi. Kuru bir çamura döndü değişik evreler geçirdi. Son halindeki etten ve kemikten Adem bir süre uyutuldu. O’na ruhundan üfledi. Ademin göz kapakları kıpırdadı ve parmakları hareket etmeye başladı. Adem yaratılırken ondan bölünen bir parça uzadı ve ondan eşi Havva yaratıldı. İblis Adem ile Havva’yı gördü şekillerinin güzelliğinden ve tanrı gözünde değerli olacağından onları beğenmedi üzerine tükürdü ve O’nu reddetti. Tanrı Adem’e yeryüzünde nimetlerle dolu ırmakların geçtiği bahçelerin olduğu bir belde verdi. Orada oturun yeyin için ama şu meyveden yemeyin dedi. İblis O’nu saptırmak için sürekli etrafında dolandı.
  Adem uzun süre iblis’e direndi ancak nereye kadar. Bir gün o’na uyacaktı. Her insanın yapacağı gibi aldatılarak meyveden yedi. Pişmanlık içinde Tanrı’dan özür diledi. Tanrı o’nu hemen cezalandırmadı. İyilerle kötüleri ayırt etmek için bir karar gününe kadar neslinin devam etmesini sağladı. O günden beri Adem’in nesli farklı dönemler yaşamış ve bugüne kadar artarak gelmiştir. İblis’te bu güne kadar onunla uğraşa gelmiştir.
  İblis üstünlüğün özde (ham malzemenin özelliklerinde) değil tanrının dilemesiyle olduğunu unutmuştu. İblis işte bundan kaybetti. Tanrı dilemesiyle yaratacağı ve dileğini vereceği Adem’i yeryüzüne halife yapmak yani emirlerini uygulaması için hizmetkarlığına görevlendirecekti. İblis tanrıya sadıklığı ve ibadeti gereği Adem’e iyilik etmek ve onun iyiliği için çalışmalıydı. Ancak o Adem’e düşman oldu. O’na boyun eğmedi. Böylece tanrıya asi oldu. İyilik için çalışan şerefli bir melek iken makamından düştü. Düşmüş bu melek iyilik safından ayrılmıştı. İblis artık kötülüğün temsilcisi ve önderi şeytan oldu.
  O günden beri insana düşman olan İblis Adem’in soyunu yok etmek için öldürmeyi haksızlıklar yaşatmak için çalmayı neslini bozmak için zinayı emreder. İşi gücü insanlarla uğraşmaktır. Bu nedenle on emir vardır. Tanrının kitapları ve yasaları vardır. Bu yasalar insanlığı korur ve bir kurtuluş reçetesidir.
  Tanrı yarattığı tüm kuvvetleri özgür bıraktı. Yaratılışları gereği melekler tam sadık bağlı kuvvetler idi. Ama cinler ve insanlar özgür iradeli seçim yapabilen ve dileyen varlıklardı. İblis’in fitnesi Adem Adem’in fitnesi yaşamın güzellikleriydi. Dünyacı İblis Adem’e aldanarak Tanrıyla mücadele etmeye kalktı. Batıllaşan azgınlaşan ve tanrılık iddiasında olan iblisin durumunu şöyle anlatırız; haksız suçlu ve zavallı. O tanrıyı reddetmiş ve asi olmuştur. İblis tanrının iyi niyetini bozmaya çalıştı. Ve varlık içinde olumsuz bir güç olarak ortaya çıktı.
  Cinler ikiye ayrılırlar. İnananlar ve inanmayanlar olarak. Şeytani cinler ve rahmani cinler de denilebilir. Şeytani cinlerin öncülüğünü iblis yapmaktadır. İnanan cinler insanlardan uzak yaşamayı ve temiz kazancı seçmişlerdir. İnsanlara bulaşmazlar ve onlarla uğraşmazlar. Onlar Allah’tan korkarlar ve kötülükten çekinirler. Şeytani cinler ise insanları kullanırlar. Korkuturlar Tanrılık iddiasında bulunurlar. İnsanları kullanarak ve kendilerine yönelterek taşkınlıklarını arttırırlar. Kötülükten kazanırlar. İnsan üzerinden geçimlerini sağlarlar. Tanrıya inanmadıkları ve tanrıdan dilemedikleri için onların fitnesi insan olmuştur. İnsana aldanarak tanrının rahmetinden kovulmuştur.
  Allah'ın şerefli bir kölesiyken; büyüklenerek kovulmuş olan İblis cinlerdendi ve cin toplumlarının önderlerinden bazılarının da ayaklarını kaydırarak insanlarla uğraşmaya başlamıştır. İblis kendisiyle birlikte diğer cinleri de şeytanlaştırdı. Şeytani kadroyu kuran iblis onlara öncülük etti. Adem’in yaradılışıyla İnanan ve inanmayan olarak ayrışan cin toplumu iki millete (topluma) ayrılmış oldular. İnsanlara bulaşmak istemeyen inananları dağlara ve ıssız yerlere insanlar üzerinden geçinen onları kullanan ve kötülük edenleri inançsızdı. İnançsız cinler insanlarla iç içe beraber yaşarlar. İnsanların hayatlarına yaşamlarına ailelerine müdahale ederler. İnsanın bedeni üzerinden geçimlerini sağlarlar. Bu haksız yol yani batıl kazanç kötülükler üzerinden yürümekteydi. Bu nedenle iblis’in tayfası insanlığa düşman ve tanrı karşıtlığındaydı.
  İblis(Lusifer) Adem’i reddedip tanrıyı karşısına aldıktan sonra kendi aralarında hiçbir ahlaki sınır tanımayan ilişkilerle çoğaldılar. Diğer taraftan İblis cinlerden birçoklarını saptırıp kendisine köle edindiği kimselerle "şeytan milleti"ni çoğalttı ve insanların peşlerine düştü. İblis cinlere büyük sıkıntı çektirdi. İblis Adem’i reddederek batıl bir yola saptı cinlerden kimilerini aldatarak kimilerini zorbalıkla kimilerini kölelikle kendi düzenine bağladı. Tarih boyunca da insanlardan İblis'e köleler devşirdiler. Bu yolla devşirdikleri "insan şeytanları"yla yeryüzünde giderek güçlendiler.
  İblise cinlerden gönüllü 19 kişi yardımcı oldu. 19 kişi İblis'in kendi kadrosundandı. İblis’in tahtından beslenen bu kişiler Adem’e secde etmeyen İblis’i tercih ettiler ve Allah'ı reddettiler. Bu sapkınlar kendilerine eş seçtikleri insan kızlarıyla birleştiler. Tanrının amacını bozup İnsanlardan kendilerini çoğaltmak istiyorlardı. Onların yanına gitmeye başladılar ve onlarla birlikteliklerinde asıl kendilerini kirlettiler. İmanlarını kaybettiler küfre düştüler ve tanrılık iddiasında oldular. Onlara büyücülük ve sihirbazlık öğrettiler. Çağırdıklarında hemen yanında oldular. Onlar ve onlardan sonraki tüm büyücüler de insanlığa düşmanlıkta birbirlerinden faydalandılar.
  CİNLER VE İBLİS
  Şeytan anlamı itibariyle olumsuz düşünce yıkıcı etki suçlayıcı zarar veren ve kötülüğün kaynağı düzen karşıtı bir kuvvettir. İblis Adem’i reddedince şeytanlaşmış ve sürekli kendisine taraftar toplamıştır.
  Şeytan kelime kökünde incelendiğinde tek bir kişiyi iblisi nitelemekten çok kötülüğü nitelemektedir. Şeytanlığın lideri ve önderi iblis’tir. Kuranda ‘insan ve cin şeytanları’ ibaresinden insanlardan ve cinlerden kötülüğü seçmiş olanlar olarak bahsedilmektedir.
  Her cin şeytan değildir. Ama her şeytan cindir. Cin kelime kökü itibariyle insana gizli olan bilinçli varlıklardır. Şeytani cinlere halk dilinde ve Müslümanlar ‘şeytan’ demektedirler. Cinler haricinde ayrı bir şeytan varlığı yoktur. Cinlerden Allah’ı terk etmiş olanlar ve onunla mücadele edenler şeytandır. Bunlar insanları saptırmakla meşguldürler. Kovulduklarından ve tanrının kararını reddettiklerinden dolayı tanrıdan istememektedirler. İnsanlar üzerinden geçimlerini sağlamaktadırlar. İnsanlara yaklaşan ve insanlarla ilişkili tüm cinler şeytani cinlerdir.
  İblisin halkı inanan cinlerin 9 katı insanların 90 katıdır. Her bin varlıktan biri insan 900’ü melektir. İblis yeryüzünde müthiş kalabalıktır ve her yerdedirler. Uçan yürüyen yüzen türleri vardır. Haşere böcek sürüngen örümcek kısacası hayvanlardan her türlü kılığa girerler.
  Cinlerin şekil sorunu yoktur. Şekilsizdir ama her şekle girer. Topraktan yaratılmış maddi her canlı onların suret kalıplarıdır. İblis özünde olumsuz enerji bir çeşit yıkıcı kuvvettir. Suçlayıcı saldırgan ve ses yükseltendir. Gözleri kulakları ve kalbi olan bilinçli varlıktırlar.
  Öldüklerinde yok olurlar. Yani ortadan kaybolurlar. Hiç kimse tarafından görülmeyince yakınlarınca öldüğü anlaşılır. Toprağa gömüldüğünde kaybolurlar.
  Cinler rüyalar oluşturabilir. Rüyaları yönlendirebilir. Ruhunuzu kullanabilir. Uyumadığınız gerçek hayatta bile sizi rüya alemine(farklı bir aleme- halüsülasyona) sokabilir. Şeytani cinler genelde beyinde olur ve insana farklı bir alem penceresi açabilir. Kimsenin göremediklerini görebilirsiniz. Bu görme işi gerçekte dışarıda değil kişinin beyninde gerçekleşir. Bedeninizin dışında da kendini size gösterebilir. Cinler varlığa ve gerçekliğe müdahale edebilen maddeyi etkileyen bir enerji varlıktır. Ruh insanın bedenini kaldırma kuvvetine sahiptir ancak şeytan yönetme kuvvetine sahiptir. Beyinde görüntü verdirir. Bazı hastaların bir noktaya dik dik baktığını görürsünüz. Gözlerini fal taşı gibi ayırdığını oturarak geri geri çekildiğini görürsünüz. Tüm bunlar cinlerin görünmesi veya görüntü vermesi hadisesidir. İnsan bu durumu gerçeklik olarak algılamaktadır. Bu tepkiler gayet doğaldır. Biz insanlar da tanrının hayalinde bir rüyadayız. Dokunmayı gerçeklik olarak algılarız. Halbuki rüyalar da da dokunulabilmektedir. Rüyada da çimdik atılır ve acı çekebilirsiniz. Sonuç olarak dünya hayatı tamamen Tanrı’nın alemidir. İnsan ölünce rüyada olduğunun farkına varacaktır.
  Şeytani cinler Engellilere çocuklara yalnız yaşayan yaşlı kadınlara kritik dönemlerden geçenlere bunalımda olanlara insanların sınanma dönemlerinde ağır hastalıklarda ve ölüm anında insana yaklaşırlar. İnsanın imanını çalmaya yoldan saptırmaya ve kötü sonuçlara yöneltirler.
  Cinler gözlerinin gördüğü en son noktaya gitmek istedikleri anda orada olurlar. Cinler dünyanın her hangi bir yerine gitmek istedikleri anda oraya saniyeler içinde gidebilirler. Yalnız atmosferin dışına çıkmaları son peygamber Muhammet zamanında yasaklanmıştır. Dünya dışına yükselmeye kalktıkları anda onları meteor taşları kovalar. Yani melekler şeytanların birinci göğe girmelerini engellemek için taşlarlar. Cinler daha önceleri birinci gök olan maddesel evren yani yıldızlarla gezegenlerle dolu evrene çıkabilmekte ve gelecekte olacakları kulak hırsızlığı yaparak meleklerden kapmaktaydılar. Yüksek göklerde bulunan ve tanrının nuruyla gören kestirim melekleri gelecek habercisi melekleridir. Yaratılış ve var oluşları gereği tanrıdan emir alan ve bunu aşağıda ki meleklere bildiren melekler vardır. Gelecek hakkındaki bilgiler o bölgede oluşur. Yeryüzü meleklerinin zaman döngüsü içinde harekete geçmeleri için bu bilgiler sağlanır. Bu haberleri kapmaya çalışan şeytani cinler bilgileri alsa da gelecekte olacakları engelleyemez. Şeytani cinler her ne kadar kendi olumsuzlukları için önlemler alıp insanlara yalan yanlış bilgiler verseler de geçmişte belirlenen kader emirlerini engelleyemezler. Cinler İnsanlardan dostlarına gelecekle ilgili yalan yanlış bire beş katarak uydurma bilgiler vermektedirler. Birinci göğün taşlanmasıyla şeytanların göğe oturmaları ve gelecekten gizlice haber almaları Tanrı tarafından engellenmiştir. Cinler özellikle iblis çok daha serbest ve bilgiliydi. Birinci göğünde üstlerine çıkar kader içinde etkili bir oyuncuydu. Adem’e asi olduktan sonra ve belirli peygamberler döneminde sürekli hakimiyeti kısıtlanmıştır. En son peygamberle dünya semasının dışına çıkamama cezasıyla karşılaşmıştır.
  Her varlıkta ve canlıda olduğu gibi cinlerde de hiyerarşi vardır. Yönetici sınıfı işçi sınıfı gibi onlar da görev alanlarına ve yaratılışlarına göre sınıflanırlar. Kimileri çok kabiliyetli alanında mastır yapmış ifritleri de görürsünüz. Ancak onların üstünlükleri türsel ve genetikseldir.. Mesela bunlarla baş edebilmek için bilgili alim olmak gereklidir. Zaten de basit sıradan insanlarla vakit kaybetmezler. Çünkü işçi sınıfı sıradan insanları saptırmakta yeterlidir.
  Şeytanın her alanda sorumluları ve görevlileri vardır. Kıtalardan denizlerden bölgelerden sorumluları vardır. Doğu cephesiyle ilgileneni batı cephesinden sorumlu olanı vardır. Kadınlardan erkeklerden ve çocuklardan sorumlu bakanları vardır. Şehirlerden bölgelerden sorumlu olanları vardır. Kötülükte ve aldatmakta ileri gitmiş olanlar zalim ve zorbalık edenleri daha şerli olanları genelde lider ve önder olurlar.
  İnsanlarla iç içe yaşayanları uzak ıssız yerlerde yaşayanları mağaralarda dağ kovuklarında yaşayanları denizlerde ağaçlarda mezarlıklarda çöplüklerde duvar kenarı ve ağaç diplerinde aslında aklınıza gelecek her yerde yaşarlar.
  İyileri uzak yerlerde dağlarda ve ıssız yerlerde yaşarlar. İnsanlardan uzak olmayı tercih ederler. Bunlar cinlerin iyileri ve imanlı olanlarıdır. Kazançlarını temiz yoldan tercih ettiklerinden insanlara pek bulaşmazlar. Ancak cahil gençleri insanların yanına uğrar yaramazlık yaparlar.
  Kötüleri insanlarla beraber yaşarlar. İç içe olurlar. Evlerimizde çevremizde olurlar. İnsanları kullanırlar ve üzerinden beslenirler. İblisin krallığı ve merkezi deniz üzerindedir. Deniz kenarlarında kıyı kentlerinde mezarlıklarda insanlarla bağ kuran (cinci hocalar büyücüler vs) irtibatlı olanlar genelde kafir cinler yani şeytanlardır. İnançsız cinler insan karşıtıdır. İnsanlarla uğraşan her cin kafir cindir ve şeytanın avenesidir. Yani iblisin tayfasındandır.
  Yükseklik korkusu Asansör korkusu bunalma kapalı yerde kalamama kaybolma korkusu kendini kaybetme ve benzer tüm korkular şeytani cinlerdendir. Hepsi düşünsel ve bilinçsel tedavi edilmektedir. Yanlış inanışları söküp atarak doğru olanları yerleştirmekle tüm ruhi hastalıklar tedavi edilmektedir.
  Şeytani cinler insana amacı veya ana hedefiyle ilgili gelir. Eğer hedefinizde Dünya makam mal evlat zenginlik gibi dünyalık şeyler varsa mutlaka size bir şeyler vaad ederek kandırır. Az bir şey karşılığında ahreti ve imanınızı satarsınız. O vaat ettiği şeyler sizin gözünüzde büyük gözükür ve az bir şey karşılığında ömrünüz boyunca bocalar durursunuz. Şeytanın aldatmasına kapılmış bir kişi hedeflerine ulaşmak için haksızlığı birilerinin sırtına binmeyi veya ayağını kaydırmayı gıybeti ve iftirayı yol edinecektir. Şeytanın yönlendirmesiyle meşru olmayan her türlü yolla hedefine ulaşmaya çalışacaktır.
  Şeytani cinler insanların arasını bozmakta müthiş çaba içindedirler. Hassas olduğunuz birinci derecede yakınlarınıza takıntı yaptırır. Aşağılar kınar onların olumsuz tavırlarına tepki gösterirsiniz. İnsanda etkin olduğu dönemlerde bu yakınlarınıza karşı sizi kışkırtır. Bu eşiniz çocuğunuz anneniz babanız kaynananız gelininiz kardeşiniz veya kardeşinizin eşi olabilir. Şeytani cinler birinci dereceden yakınlarınızdan işyeri çevrenizden de bir düşman belirler. Belirli zamanlarda sizi ona karşı kışkırtır. Bazı beklentilerinizin karşılanmadığı özgürlüklerinizin kısıtlandığı tehdit olarak gördüğü gibi fikirlerin insana bulaştırarak gerçekleştirmektedir. Daha fazla arzular bazı dönemlerde sevdiklerinizin olumsuz tavırlarını çekememe hassas bir dönemden geçmeniz tepkilerinizin açıkça ortaya çıkmasına neden olacaktır. Gülün dikeni olduğu gibi sevdiğiniz insanların hoşunuza gitmeyen yönleri de mutlaka vardır. Şeytan bu durumu zaaflı ve zayıf olduğunuz anlarda kışkırtma amaçlı kullanır. Sevdiklerinizin olumsuz ve kötü yönlerini görmemeniz affetmeniz şefkatli olmanız hoşgörülü olmanız imani ve rahmani bir durumdur. Bu durumun dışına çıkmak şeytana uymak demektir. Şeytan zaman zaman sizi sevdiklerinize karşı kışkırtacaktır.
  İblis insana ben diyerek kendisini gizler. Zaten fark edilmesi onu etkisiz kılar. Benlik şeytanın ta kendisidir. Ve tüm kişisel çıkar mücadelesinde şeytan vardır. Şeytan varlığını gizler. Ve insanı davet ve vesveseleriyle insanı yönetir. İnsan kendisi düşündüğünü sanır ve her aklından geçeni yapar. Halbuki kontrollü olsa zihninden geçen düşünceleri değerlendirip uygulasa kötülüklerin çoğundan sıyrılabilir. İnsan şeytanın vesveselerine yani zihinden geçirilen düşüncelere meyledip hemen eyleme geçirmektedir. İnsan önce analiz etmeli insanlara karşı kar zarar süzgecinden geçirmelidir. İnsanlara faydalı olan eylemleri yapmalı zararlı olan eylemlerden uzak durmalıdır. Bu düşüncelerin temelini melekten mi şeytandan mı olduğu anlaşılabilir.
  Cinler düşmanlığı yaymak ve sevgiyi yıpratmak için erkek ile kadının arasını ayırır. En çok sevindiği iş budur. Allah boşanmaya bugz eder. Her ne sebeple olursa olsun boşanmak tanrı huzurunda suçtur ve anlaşamamanın temelinde iblisi cinler vardır.
  Düşünsel faliyetleriniz cinlerdendir geri plandaki düşünsel faaliyetlerinizi kontrol etmelisiniz. Kötü düşüncelerinizi farketmelisiniz yapacaklarınızı elekten geçirmelisiniz. Düşünceleriniz kabul edildiginde onaylandiginda bilinçaltınıza yerleşmektedir. Hareketlerimiz ve yaşantılarımız bilinçaltımızdaki kabullerimizle yönetilmektedir.
  Bazı açılardan insanlara benzerler; iradeleri mevcuttur iyi veyna kötü eylemlerde bulunabilirler insanlar gibi yiyip içer evlenip çoğalabilirler. Erkeklik ve dişiliklerinin çocukları gençleri yaşlıları vardır. Doğar büyür ve ölürler. Fakat ömürlerinin insanlarınkine oranla daha uzundur. İslam dininde cinler de insanlar gibi inanan ve inanmayan şeklinde ayrılır. İnanmayan cinlerin sayısı diğerlerine oranla daha fazladır. İnsanlar gibi ibadet ile yükümlüdürler. İnanan cinlerin inanan insanlarla beraber cennete inanmayan cinlerin ise inanmayan insanlarla birlikte cehenneme gidecektir..
  Bütün işlerini geceleri yaparlar onların gündüze geçmeleri anlıktır. Dünyanın yarısı karanlık iken diğer yarısı gündüzdür. İkamet ettiği yerler vardır. Gün aydınlanma çizgisinden kaçarlar. sabah ezanıyla dağılırlar.Gündüz onlara zarar verir gözleri görmez ve kaybolurlar. Onlar karanlığın ardından giderken aydınlıkla melekler gelir. Toplandıkları yerler han hamam değirmen izbelik mezarlık ağaçlık tekin olmayan yerlerdir. Çöplüklere sert bir şey ateş atılmaz cinler böcekler gibi göründüklerinden ve yaşadıklarından ağaç ve duvar dibine işenmez. Mesela ; karanlıkta yada yağmurlu bir havada destursuz yere basmamak(cinlerin bu tür yerlerde olmaları nedeniyle) gece tırnak kesmemek(pis tırnak içinde çocuklarının olması veya bedene ait tırnağın yemeleri veya kötü amaçlı kullanılması) ıslık çalmamak( kim kime ne amaçlı neden ses çıkardı düşüncesiyle cinler ıslığa sese icabet eder. Durumu kontrol ederler. Önemsiz de olsa onların olduğu yerde mutlaka küçük de olsa musallatlar gerçekleşir). Eskiden gelen bu söylentilerin mutlaka nedenleri olduğu parantez içinde verilmiştir. Metruk yerlerde destur çekilir. Muzip oldukları işleri yapıp bozdukları söylenir. Kızdıranlara sıkıntı verirler. İnsanların arasını bozdukları karı kocayı ayırdıkları inme indirdikleri kadın veya erkeğe tutulup evlenmelerine mani olduklarına dair inanışlar vardır. Bunların meydana getirdiği hastalıklar için "cinci hocalar" cin çıkarma ritüelleri yaparlar. En kolay cin musallatı bunlarla gerçekleşir. Gerçekte cin çıkartılmaz. Cin çıkınca tekrar gelir. Bir bedene girmek cinler için çok basittir. Yeter ki insan komple yıkanmamış ve Allah’a sığınmamış olsun. Su olumlu bir enerji üretir. Su olumsuz enerjiyi süpürür. Yıkanmış bedende kullanılmış su bozuktur. Suyu bozan şeyler ve bozmayan şeyler vardır. Cinler olumsuz enerji ürettiklerinden yıkanarak olumlu bir dış deriden içeri giremezler. Bu nedenle bir insan için öncelikli zırh tüm bedenin suyla yıkanmasıdır.
  Halk dilinde Cin erkek Peri de kadın olarak düşünülür. Gerçekte de durum farklı değildir. Genelde insanları bilinç altına girerek etkilerler. Cinlerin mantıkları yoktur. Değerlendirme yapamazlar. Sadece o an ne görüyorlarsa onunla ilgili kötü iş üretirler. Akıllarını kullanamazlar ancak zekice davranırlar. En etkili özelliği maddeyi etkilemesi ve‘mananın(düşüncenin) olumsuz gücü’ olarak kendilerini göstermesidir.. En kabiliyetli özellikleri çok hızlı hareket etmeleri ve istedikleri insan ve nesnenin şekline girebilmeleridir. Tıptaki halüsülasyon ile cin görmek aynı şeydir.
  Onlar da dünyadadırlar. Farklı gezegende farklı yerlerde ve farklı boyutlarda değillerdir. Bizimle beraber iç içe birlikte dünyada yaşarız. Bizim bu dünyayı kullandığımız gibi onlar da bu dünyayı kullanırlar. İnsanların şehirleri köyleri onlarında şehirleri ve köyleridir. Kuytu ıssız ve uzak dağ aralarında yaşayanlar insanlardan uzak yaşamaları sebebiyle Allahtan sakınan ve inançlı kesimdir. Kısacası yaşantıları insanlarla benzerlik arz eder. Şeytani cinler genelde insanların çevresinde etrafında bedeninde yaşarlar. Cinlerin de düşünce yapıları ve inanışlarına göre yaşamları vardır. Gruplar halinde yaşarlar kabileleri vardır. Onlarla bilmeden iç içe yaşarız. Tarihten bu yana onlarla ilgili çok atasözü deyim tabir hikaye söylenti rivayet ve bilgiler vardır. Her toplumda her dinde her beldede hatta her köyde onlar ile ilgili mutlaka bir şeyler duymuşsunuzdur.
  Onlarında değişik yapıda olanları vardır. Kimileri evlerin banyolarında samanlıklarda helalarda pisliğin içinde yaşayanlarla odalarda salonda temiz yerlerde yaşayanlar da vardır. Ama temiz ve düzenli odalar şeytani cinlerin rahatsız oldukları ve pek duramadıkları mekanlardır. Her türlü kokulu mekanlardan hoşlanırlar. Havalandırılmış odalardan temiz havadan nefret ederler. Nemli rutubetli küf kokulu mekanlardan büyük zevk alırlar.
  Cinler sürekli bir şeyler yemek istiyor. İnsanın yedikleriyle besleniyor.Onun etkisindekiler sürekli yemek istiyor. Sürekli su ve sıvı gıdalar almak istiyor. Şekerli ve tatlı yiyeceklerden çok beslenirler. Böyle bir bedende rahat olurlar. Obezite bile onlardan kaynaklıdır.
  Cinler yapıları itibariyle ateş olsa da vücutlarında su daha yoğunluktadır. Nemli ortamları rutubetli yerleri severler.
  İyileri korkutmamak için insanlara pek fazla görünmezler. Cinler için insanların etrafında olmak onlara bulaşmanın temel nedenidir. Bu nedenle inanan cinler insanlara yaklaşmaz onlardan uzak yaşarlar. Bu erkek bir insanın çıplak bir kadını reddedememesi gibi bir şeydir. İnsan cinler için bir fitnedir. İnsan kullanılır onun üzerinden beslenirler yönetilecek yönlendirilecek robot gibi insanı kullanmak onlar için büyük bir zevk ve eğlencedir. İnsanla uğraşırlar her türlü kötülüğe ve çirkin şeylere iterler. İnsanı kumanda etmenin eğlencesiyle her şeyi yaparlar. Bu nedenle insan cinlerin nefislerinin reddedemeyeceği bir fitnedir. İnsanın fitnesi de kadın ve maldır. Bu nedenle inanan cinlerin kuralı ‘Allah’a inanıyorsan insanlardan uzak yaşarsın’ dır. Cincilerin cinleri asla müslüman cinler değildir. Onlar bu söylemlerle cincileri ve halkı aldatırlar. Hatta onları da yönetirler. Cinci hocaların işbirliği yaptığı cinler kafir cinlerin en şerlileridir. İnsanlarla en çok uğraşan ve kötülükleri yol edinmiş pisliklerdir. Öncelikle cinci hocaların bakıcıların ve büyücülerin bu kötü yoldan uzaklaştırılmaları veya vazgeçirilmeleri gereklidir.
  Bir cinci kendisi istemedikçe zorbalıkla asla cinlerden bağı koparılamaz. Diğer yandan bu yoldan vazgeçmiş bir cinci cinlerden kolay kurtulamayacaktır. Bir süre var güçleriyle cinciyi rahatsız ederler. Onlardan kopmak zordur. Cincinin şeytani cinleri bırakıp Allah’a yönelmesi cinler için büyük kayıptır. Sanki bir saray kaybettiler sanki büyük geçim kapısı iflasa düştü Allah’a yönelen her insan cinlere en büyük darbeyi vurmaktadır. Cinler mana olduklarından ve düşünceleri yönlendirdiklerinden kurtulmak zor olmaktadır. Sürekli olumsuz düşünsel faaliyetler başlar. Hırcın ve saldırganlık baş gösterir. Herhangi mantık aramadan sürekli onlardan gelen düşünceleri reddetmelisiniz. Onlara yönelmeyi de reddederek onlardan kopmak başarı olacaktır. Cinler kendilerini bırakmış cinciyi bırakmazlar. Çünkü insanların sosyal düzenini bozacak altın bir kapıyı kaybetmektedirler. Cinci onlar için bir istihdam geçim kapısıdır. Tövbe etmiş cinci hoca onların uğraşmalarına ve verdiği sıkıntılara sabretmelidir. Bir süre sonra(en az 6 ay-en fazla 5 yıl ara ara uğramalar yoklamalar olacaktır. Davanızdan vazgeçmeyiniz ve Allah’tan yardım dileyiniz.) onların etkinliği azalarak kaybolacaktır.
  Cinler inançlı ve dirençli insanlardan çabuk yılarlar. Cinler genelde inançlı insanlara çabalarında başarısız olurlar. Büyü ile görevlendirilmiş dahi olsa inanan ve onları fark eden bir insan cinlerin yenemeyeceği tiplerdir. İnanan insan olmak çok basittir. İsteyerek ‘Allah’ım sana inanıyorum ve sana güveniyorum.’ Demektir.
  Cinlerin Kötüleri yani şeytani cinler bir büyü sonucu yada zarar görmeleri sonucunda korkutmak için size gözükebilirler. Bir yerlerden ses gelmesi gece yatarken kapı çalması ışıkların yanıp sönmesi çeşmeden su akma değişik seslerin gelmesi gibi buna benzer tepkiler gösterebilirler. Bunlar insanların rahatsız olmada ileri derecedeki belirtilerdir. Önemli bir olay veya cinlerin zarar görmeleri sonucunda görülen bir olaydır. Bu belirtilerdeki hedef çok kötü ve ölümcül değildir. Amaçları rahatsız etmek ve korkutmaktır. Genelde sizi ikamet ettiğiniz evinizden uzaklaştırmak içindir. Amaç mekansa her gelen kiracıya aynı olayları uygularlar. Bunların temel amacı cinler ya evi mekan olarak sahiplenmişlerdir ya da büyü(Cinlere başvurmuş bir insanın isteği) veya ailesinden birinin zarar görmesi sonucu kira gelirine zarar verme kazancını engelleme niyeti vardır. Cinlerden korkmayınız. Onlar direkt size zarar veremezler. Sadece düşünsel olarak size bir şeyleri kabul ettirip yaptırarak zarar verirler. Sonuç olarak insanları öldürmek gibi bir hareket içinde olamazlar. Asla insanlara direkt zarar veremezler. Çünkü insanların iki koruyucusu vardır. Tanrı tarafından her doğan insana bir koruyucu bir de gözetleyici melek verilir. İnsana direkt zarar vermek isteyen tanrıdan direkt zarar geleceğini bilir. Hiçbir şeytani cin bunu yapamaz. Yapmaya kalkarsa insana dokunmadan yok olacağını bilir. Allah onlara bu izni vermemiştir. Onlar sadece direkt rahatsız eder yada korkuturlar. Bu bile onlar için çok tehlikelidir. Ve kendilerini insanlara belli etmek onlar arasında suçtur. Daha fazla bir şey yapamazlar. Bundan öteye geçemezler. Yani onlardan pek korkulacak bir şey yoktur. İnsanlar asıl Allah’tan korksunlar. Genelde insanı kötü yola direkt değil her bedendeki şeytani cin gibi kötü yola sevketmek ile görevli şeytani cinler gibi yapar.
  Kınamak bazı davranışları alaya almak aşağılamak küçümseyici bakmak insanı süzmek insan için iyi faydalı bir şeyi beğenmemek şeytani cinlerdendir.
  Cinlerin çok çeşitlileri vardır. Pazar yeri sokak çarşı Pazar cinleri vardır. Mezarlık bölge kırsal şehir cinleri vardır. Bar sahil düğün işyeri kurum ve mekan cinleri vardır. Bunların amacı dünya hırsı vermek dünya yaşamının güzelliklerine meylettirmek insanı oyalamak kötü işlere yönlendirmek oyun ve eğlenceye daldırmak kötü alışkanlıklarda bocalatmak gibi amaçları vardır. Tüm bu amaçlarının temeli insanı Allah’a yönelmekten alıkoyan tüm yöntemleri kullanmaktadır.
  Birtakım teorileri ortaya atan bazı öğretilerle insanların kafasını karıştırmak isteyen iblis’tir. İnsanı Allah’ın varlığından şüpheye düşürmek isteyen ve bunun için her yolu deneyen şeytani cinlerin önderi olmuştur.. Dünya tarihini cilalı ve yontma taş devri gibi gösterip uydurma bir dünya tarihi yazdıran iblistir. İnsanların gerçeklerden habersiz olmasını istemiştir. Allah’ın varlığını ne kadar gizlerse o kadar kötü emellerine ulaşacaktı. Bilindik kıtalara giderek coğrafi keşifler söylemini kullanan yine iblistir. Fransız ihtilali ile kardeşliğe sava açan yine şeytandır(iblistir). Yakın tarihi değiştiren ve Allah’ın yasalarına karşı uydurma ve menfi anayasalar yaptıran yine şeytandır. Savaşlardan kaostan ve düşmanlıktan beslenen şeytandır. Ahireti bırakıp ta dünyaya sahip olmak isteyenlere giden şeytan onları yönetmekte ve yönlendirmekte tam hakimiyyet kurmuştur. Küresel egemenlerin öğretmeni şeytandır.(Lusiferdir.)
  Belirli tarihsel döngülerde dünyanın düzelme dönemlerinde peygamberler dönemlerinde harekete geçen güçlü zaman şeytanları vardır. O çağ ve dönem geldiğinde harekete geçerler. Bazı önemli insanların mesela insanlığa faydalı önemli kişilerin zamanında ortaya çıkan ve o insanla mücadele etmek için bekleyen şeytani cinlerdir. Emrindeki büyük kalabalıktan oluşan cinler verilen görevleri yapamazsa veya başarılı olamazsa onlara öncülük eden ve iblise yakın olan bu ifritler bizzat kendileri harekete geçmektedirler.
  Şeytani cinler kendisine verilen üstünlükleri mevcut dünya hayatı ortamında şımarıklık ederek kıyamete kadar kullanacaktır.
  Afet ve savaş anlarında insanları açlık ve çaresizlikle korkutan ve bunun için yağmacılığı harekete geçiren şeytani cinlerdir..
  CİNLER AYRIMCI VE BOZGUNCUDUR
  Cinler evli çiftin arasını bozmak için sürekli uğraşır. Şüphe atar. Kıskançlıkla yaklaşır. Eşinizin başkasından hoşlanması için başkasına olumlu düşünceler üretir. Eşiniz başkasına beğenili bakışlar ve tavırlar sergilediğinde sizi eşinize karşı kışkırtır. Öfkelendirir. Kavgalar çıkartır. Tartışma ve kavgalar her zaman yıkım getirir. Hiçbir zaman zafer ve haklılık getirmez. Tartışmış insanlar mutlaka benliklerini savunurlar. Bu nedenle tartışmanın sonu hüzünlü olur. Bu sefer cinler sen kötü birisin. Yaptıklarını ve söylediğin yıkıcı kelimeleri gördün mü der. İnsanı iyice karamsarlığa ve yalnızlığa iter. Doğru çizgiden saptırmaya çalışır ve ümitsizliğe düşürür.
  Cinler iki insanın arasını ayırmak için uğraşırlar. Sevgiyi bağlılığı yıkmak için çalışırlar. Sevgilileri ayırırlar ve evlilikleri dağıtırlar. Cinler insanların isteğini aracı dostları (cinci yada büyücülerle) ile yapmaktadırlar. Cinler ayırmak için çalışırlar ama asla birleştirmek için çalışmazlar. Birleştirme büyülerinde cincilerin cinleri ilk birkaç hafta olumlu ve sıcak hava estirirler sonra durumu yine o kişilerin arasını bozmaya çalışan kendi şeytani cinleriyle baş başa bırakırlar. Bırakırlarken de devam edin derler. Burada amaç büyücüyü ve kendilerine gelen insanları ilk görünüşte aldatmaktır. Sonra aile kendi şeytani cinlerle yine şiddetli geçimsizlikler yaşar. Onların kötülüklerinden sürekli Allah!a sığınıp onları fark etmek en doğrusudur. Cinlerin oyununu en kesin bozan fikir Esenlik Meleğinin düşünce tarzıdır. Bu düşünceyi şimdi size öğretiyorum. ‘Tüm olumsuz fikirler şeytani cinlerdendir.’ Tüm yanlış algılatmalar şeytani cinlerdendir.’ Bu olumsuz fikir ve yanlış algılatmaların temelinde farklı amaçlar vardır. Şeytani cinler bu amaçlarla insanı aldatmıştır.
  Her olumsuz düşünce yıkıcı hareketlere her olumsuz hareket te yıkıcı sonuçlara götürmektedir. İlk başta başlayan küçük olumsuz düşünceleri devam ettirmek kötü sona gidiş demektir. Aslı olmayan temeli olamayan anlayış göstermediğimiz küçük şeyleri bahane ederek bizi eşimize veya dostumuza kışkırtan cinler olayları abartmaktadır. Amacı bellidir. Boşama ayırma ve düşmanlık oluşturmaktır. İnsan sürekli takip ettiği olumsuz düşüncelere uymakla aslında kendi sonunu kendisi hazırlamaktadır. Küçük olumsuz düşünceler süreklileşerek büyük olumsuzluklara ve tamiri olmayan yıkımlara neden olmaktadır. Sürekli olumsuz düşünce yıkım getirirken sürekli olumlu düşünce esenlik getirmektedir. Düşüncelerinizi kontrol edin. Düşüncelerinizi elekten geçirin her düşünceyi kabul edip uygulamayın.. Her fikri eyleme dökmeyin. Kendiniz ve insanlar için iyi olanlarını seçin ve eyleme geçirin.
  ‘Sırf cinlere inat olumsuz düşünceleri reddediyorum.’ Fikri esenlik meleğinin felsefesidir. Olumsuz fikirlerle mücadele etmek şeytani cinlerle mücadele etmektir. Sadece ayetel kürsü ve dualar değil birtakım mücadele de vermeniz şarttır. Tedbirsiz dua olmayacağı gibi çalışmadan bereket duası olmaz. Bu anlamda cinlerle mücadele etmelisiniz. Cinlerin olumsuz düşüncelerini reddetmeniz veya onların olumsuz fikirlerini boşa çıkaracak olumlu fikir üretmeniz onların etkinliğini tamamen yıkacaktır. Hiçbir cinciye ve büyücüye gitmenize gerek yok. Zaten onlar çok daha tehlikelidir. Sizler cinlerle mücadelede esenlik meleğini ‘sürekli olumlu düşünce’ tekniğini kullanarak cinlerin etkinliğini azaltacaksınızdır. Zamanla bu konuda sizi terk ettiğini göreceksinizdir. Cinlerle mücadele Allah’tan yardım dileyip bu şekilde kötü ve olumsuz fikirlerle çarpışmakla olmaktadır. Bu mücadeleye başladığınızda ilk aylarda zaman zaman ona yenileceksiniz. Siz yılmayın ve üzülmeyin. Ama bu duruma cinler felaket afallamaktadırlar. Olumsuz düşüncelere birkaç tepki verip yine onu yapsanız da bu tepki vermeleriniz onların tadını bozmaktadır. Zamanla olumlu düşünceleri seçmeniz ve uygulamanız gerçekleşecektir. Bu durumda şeytani cinler çaresiz kalmakta ve yenik düşmektedir. İşte cinlerden korkmanın ne kadar gereksiz ve cahilane olduğunu anlayacaksınız. Küçük olumsuzlukları büyütmeyeceksiniz çünkü cinler olayları gerçeklerin dışında olumsuz anlamda farklı algılattırırlar. Tamamen gerçek dışı bu algılamalar cin kaynaklıdır. Öncelikle cinlerin etkisinde olduğunuzu ve bunlardan kurtulmak için doğru olan şeyleri bulma ve inanma eğiliminde olmanız kurtuluşun asıl reçetesidir. Olumsuz fikirlerle mücadelede ilk başta cinler ‘-hadi oradan -benim dediğim doğru -öyle olur mu- erkekliğin ve hakimiyetin ne olacak -başı boş bırakma -her şeyi kontrol et-ya şöyle olursa’ gibi sizin olumlu ürettiğiniz düşüncelerle var gücüyle çarpışacaktır. İşte tam burada seçiminizi yapacaksınız. Ya kötülüğü ya da iyiliği seçeceksiniz. Şeytana uyarak kötü düşüncelerin ardından giderseniz sonunuz bellidir ve bu karanlığa kendiniz sebep olmuşsunuzdur. Ama olumlu düşünceleri seçerek günah ve vebal sizden gitmiştir. Zaten ilişkilerinizin seyrinin olağanüstü iyi yönde rüya gibi değiştiğini göreceksiniz. Burada size ihtiyaç olan anne merhameti küçük hataları bağışlama erdemliği olacaktır. Hoşgörülü olan Allah’ın tarafındadır. Bunu unutmayınız.
  MEDYUM-CİNCİ-HOCA-BÜYÜCÜ
  Büyücüler cinlerle ilişkili olanlar (cinci hocalar) ve onlara gidenler günahın içine düşmüştür. Büyücülere gitmek çok tehlikelidir. Sizden her hangi materyal veya bir şey isteyen ve para talep eden her kişi kötü bir kazanç yolu seçmiştir. Onlar Cin şeytanlarıyla işbirliği yapmaktadırlar. Bu tür cincileri cin şeytanları biz Müslüman cinleriz diye aldatmaktadır. Cinlerle uğraşan herkesin seçtikleri kazanç yolu yol değildir. Bu sapkınlıklarını bırakmalıdırlar. Cinlerin hoca ve büyücülerle bir anlaşması vardır. Karşılıklı menfaate dayalı bu birliktelik kendilerine doğru düzgün bir şey kazandırmazken insanlığa da zarar vermektedir. Cinci hocalar büyücüler ve medyumlar farklı adlarda aynı işi yapmaktadırlar. Cinlerle irtibatlı her kişi yanlış yoldadır. Cinlerinde onlarla irtibatlı kişilerinde bundan menfaatleri vardır. Bu anlaşma illa bir kağıt üzerinde değildir. Karşılıklı menfaate dayalı bir alış veriştir. Çoğu zaman bunun farkında olmayan cinci hocalar da vardır. Herhangi bir nedenle cinlere ve onların elçileri irtibatlı insanlara gidilmesi en başta uygun değildir. Karı ile kocayı birbirinden ayırmak için hocaya müracat eden veya çocuğunun olmasını isteyen bir insan Allah’ın haricindeki varlıklardan medet umduğundan öncelikle böyle bir talebi sorunludur. Zaten hoca bunun için tanrıyı seçmemiştir. Cinlerle irtibat kurar. Öncelikle küfre düşer. Şeytanların asıl amacı da budur. Küfre düşürüp insanlar üzerinden beslenmektir. Şeytanlar baktı ki kendileriyle işbirliği yapanlar zaten sapmıştır bizden medet umuyor. Bu yolla kazanmayı yol edinmiş. Birtakım arzu ve şartları büyücü veya hocaya yazdırırlar. Hocalar sizden birtakım metaryaller kokular ve tütsüler isterler. Zaten kendi isteğiyle gelmiş insanlar cinler için tam bir yemdir. O insanlarla eğlenmek ve kötü durumlara düşürmek için güzel fırsatlar yakalamışlardır. Hem onlardan beslenirler hem birbirlerine düşürürler hem de kullanırlar.
  Büyücü ve cinci hocaya veya medyumla işbirliği yapan cinlerin sayıları genelde birden fazla olurlar. İçlerinde birisi daha zekidir ve diğerlerine önderlik eder. Dişilerle de irtibatlıdırlar. Kendi türünden çevresinden çağırdıkları her cin onlara icabet eder ve insanlara bulaşırlar. Çünkü bu onların yaşam tarzı hayat amacı ve varlık nedenidir. Başlarındaki sorumlu gelen kadına erkek cini musallat edebilir erkeğe de kadın cini musallat eder. Önce istenilen talep doğrultusunda işlerini yaparlar sonrada onları daha zor durumda bırakırlar. Çünkü her durumda insana düşmanlık ederler.
  Cinlerle irtibatlı kişilere giden kadınlar genelde cinsel tacize uğrarlar. Cinler yabancı kadın ve erkeğe birlikte olmayı şiddetle istettirirler. Cinlerle irtibatlı olan ve ona gelen çaresiz insan cinlerin kontrolü altına girer. Gelen kadının iradesi hemen elinden alınır. Büyücü onunla ilişkiye girmek istese bunu seve seve kabul eder. Cinler şiddetli bir şekilde cinsel arzuları arttırırlar. Cinlerle irtibatlı kişiler bir kadınla asla yalnız kalmamalıdır. Bu nedenle asla tasvip etmediğimiz bu duruma düşen birileri olursa en az 3 hatta 4 ve üzeri kişi bulunmalıdır. Cinler insan sayısının çokluğundan rahatsız olurlar. Bu nedenle başka bedenlere bulaşmasın diye büyücüyle hastanın yanında az sayıda kimse olmalıdır diye saçmalıklar kurmuşlardır. Öncelikle cinlerle irtibatlı kişilere gidilmesini hiç tavsiye etmiyoruz. Sonra bu durumlara düşen insanlar olursa ki mutlaka böyle cahiliyete düşülüyor bu tavsiyelere dikkat ediniz.
  Cinlerden yardım dileyen büyücüler cinciler ve insanlar Allah’a bir takım ortaklar yaptılar. Onlara başvuranlar inançsızdı ve dünyalık istekleri için çabalarlardı. İblis gücünün yetiği kadar sınırlarınca yardım ederse de Allah dilemeden hiçbir şey gerçekleşmezdi. Cinler de genelde insanların hedeflerini boşa çıkartır. Cinler irtibatlı olduğu kişilere birtakım küçük işler yaparak güvenini kazanır ve onlarla insanı aldatır ve kendine bağlı kılardı. Genelde insanı yüz üstü bırakır. Çünkü iblis Adem’e düşman olduğu için düştü ve kovuldu. Şimdi kalkıp Adem’e neden yardımcı olsun. O’nun işi gücü Adem’e secde etmediğini ispat etmek için insanları kullanmaktır. Adem’e yardım ediyormuş gibi görünüyorsa da Adem’i batağa çekmektedir. Allah’tan istenilmeyen her bir iş boştur hedefi kötüdür.
  Ey insanlar bilin ki büyücüler ve cinlerle irtibatlı herkes ne kötü işler yapıyorlar. Onlar ailelerin toplumun insanların huzurunu bozdular. Neyin iyi olacağına kendileri karar verdiler. Ve özgür yaşama müdahale edip insanların gelecekleriyle oynadılar. İnsanların iradelerini istedikleri şekilde yönlendirdiler. Cinler bunları yapabiliyordu. Büyücüler-cinciler insanların düzenini bozmada aracı oldular.
  Ey insanlar cinlerden medet ummak işinizi zorlaştırdı hem de onların azgınlığını arttırdı. Büyücüler dünyalık yaşamları için cinlerle anlaşma yapıyorlardı. Şeytani cinler düşünceleri kullanarak İnsanların iradelerini yönlendiriyordu. Bunun için insanların kaderiyle oynuyor insanlığa zarar veriyorlardı. Halbuki tanrıdan isteselerdi doğru bir yol tutarlardı.
  Bir insana cin musallat oldu mu bilin ki o insan aldatılamamıştır. Temiz bir insandır. İnançsız cin (şeytan) direkt olarak kendini gizlemeden aldatmadan ve sinsice vesvese ile yönlendirmeden alenen insana yaklaşmakta ve saldırmakta ise bunun çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle bunu bir insan istemelidir. Şeytanla anlaşma yapan ilişkili kişilerin olması gerekir. (Cinci hocalar büyücüler ve medyumlar vs.) Bunun için de bazı yöntemler kullanılır. Büyü allah karşıtı söylemler Küfür şeytana ibadet ve övgüler gibi şeylerle istenilen işe yönelik hemen bir şeytan eleman görevlendirilir.
  CİNLER
  Her insanın en az bir cini vardır. Bu şeytani cin sürekli insanla uğraşır. Dışardan da pek çok şeytani cinler bedene uğrarlar. Bazen insanı etkilenmesi bir kaç dakikayı geçmez. Kişinin imanı oranında dış güçlerin saldırısı gerçekleşir. Bazen uğraşmaları ayları yılları alır. Vücudun bir kisminı etkileyebildikleri gibi bütününü de etkilerler. Vücutta yıllarca yasar. Bir insanı saptırmak onun temel görevidir. Cinler ve şeytanlar alemi her yönüyle garipler ve acaibler alemidir.
  Cahiliyet şeytani cinlere zafer kazandırır. Ancak bilgi ve akılcı olma şeytanı yenik düşürür. Şeytan bilgili ve sığınmış insanı aldatamaz. Cahili çok kolay aldatır ve her türlü günaha yöneltir.
  Şeytan ‘kaderin kendi elinde diyerek nefsi bencilliğe ben bilirimciliğe itti. Her şeyi kendisinin yaptığını ve her şeyi başarabileceğine inandırdı. İnsan Tanrıdan dilemedi işleri ona havale etmedi Allah’a bırakmadı yani tevekkül etmedi. Bu durumda şeytani cinler onu sahiplendi ben diyerek insanı yönetti. Bir insan şeytanın yönetiminde küçük birkaç başarı yaşar ama bütünde hüsranla karşılaşır. Çünkü iblis Ademoğullarına düşmandır. Bu nedenle insanlarla uğraşır ve aldatır. Şeytani cinlerin etkisindeki insanlar hiçbir zaman esenliğe ve afiyete ulaşamazlar. Hayatları huzursuz ve sıkıntılı geçer.
  İblis insan üzerinden beslenir. Sığınılmamış her yemekten nasibini alır. Çala kaşık saldırarak arkasını kesmeden hızlı hızlı yiyenlerle beraberdir. İnsanın bedeniyle beslenir. Geçimini insanlardan sağlar. Bazı türleri de insan artıklarından beslenir. Bu nedenle Tuvalette banyoda ve yatak odalarında olurlar.
  Herhangi bir şeye aşırı istek şeytandandır. Aşırı açlık şiddetli cinsel ilişki gibi. Her şeyin bir usulü vardır. O usulün dışında kalmak şeytan tarafından kullanılmak demektir. Yemeğe başlamadan önce az yemeğe karar vermek. Küçük lokmalarla yavaş yavaş yemek itidalli olmak şeytandan korunarak yeme şeklidir. İnsan besmele çektikten sonra yemeği böyle yemelidir. Aksi taktirde biraz önceki dediğimiz gibi hızlıca çala kaşık ardını kesmeden büyük lokmalarla yemek şeytani kuvvetin beslenme şeklidir. Şeytan iyi beslenince bedende daha güçlü olur. Sizi gaflette ve şehvette bırakır. Her türlü kötülüğe davette etkili olur. Bu nedenle az yemek ve itidalli olmak çok önemlidir. Oruç tutarken insan bedenen birtakım sıkıntılar yaşamaktadır. Şeytan oruçlu bedende zayıf düşeceğinden insanın bedenini tırmalamaktadır.
  Cinler insan bedeni üzerinden arzularına ulaşırlar. İnsanın yeme içme cinsel ve tüm bedeni arzuları kullanarak güçlerine güç katarlar. Benedi istekleri sınırlamak ve sürekli tatmin etmemek cinlerin güçlerini ve etkinliğini kırmaktadır. El titremesi şeker koması şeker hastalığı belirtileri iblistendir. Çünkü acıkmış bir şeyler yemek istemiş ve buna hemen ulaşamamıştır. Bu nedenle içte oluşan titremeler ya da sanki damar boşalması gibi hisler yaşanır. Bedeni isteklerinizi hemen ve her seferinde vermek zorunda olmadığınızı kendinize inandırmanız gerekmektedir. Sonra ve az yemeniz gerektiğinizi kendinize inandırmalı ve bunu kabul etmelisiniz.
  Cinler eşinizle ilişkiye girerken başka bir karşı cinsi düşündürerek cinsel hayatınızı bozar. Bu kişi genelde yakınlarından veya çevresinde beğendiği bir kişi olur. Sadece eşinizi istekle arzulamaz iseniz keyifli bir cinsel ilişki gerçekleşmez. Erken boşalma geç boşalma erkekte sertleşmeme kadında acı çekme cinsel birliktelikten hoşlanmama tamamen cinlerden kaynaklıdır. Bu durumların geri planında cinlerin yanlış düşünceleri kabul ettirmesi vardır. Eşinden nefret ettirme beğendirmeme kokusunu veya nefes kokusunu kötü algılatma cinsel ilişki sırasındaki tavırları küçümseme vs düşünce ve vesveseler tamamen cinlerden kaynaklıdır. Tam tersi cinler aşırı cinsel istek de uyandırır. Kadını zevkin doruğuna ulaştırabilirken erkeği de çok azgınlaştırır. Bir takım damarlara ve geçiş yollarına müdahale ederek istekleri çok arttırabilirler. Gebelikleri engelledikleri bir gerçektir ama asla doğuma yardımcı olmazlar. Çünkü onlar insanları sevmezler bir insanın dahi dünyaya gelmesine tahammül edemezler.
  Cinler insan beyninde hangi nöronun ne iş yaptığını bilir. Beyinin hangi bölgesinin ne gibi görevleri olduğunu bilir. Bazı kritik merkezlere müdahale ederek üzüntü korku iç sıkıntısı aşırı cinsel arzu şiddetli açlık uyku gibi durumlara sokabilir. İnsan beynindeki tüm hücrelerin ve beyin yapısındaki tüm görevleri bilir. Adet düzensizliği aşırı hassasiyet bazı damarlara ve sinir merkezlerine müdahale ederek birtakım bedeni sıkıntılar yaşatabilir. Sürekli devam eden çözülemeyen hastalıkların temelinde çoğunlukla cinler vardır. Sayısız hastalıklara sebep olurlar. İnsanın beyninde bir merkeze dokunarak istem dışı bir el hareketi yapıverirsiniz. Siz bu duruma bir anlam veremezsiniz. Birtakım tikler konrolsüz refleksler kasılmalar ve kramplar cin kaynaklıdır. İnsan vücudunu anatomik yapısını tüm hücreleri ve görevlerini dnasını en ince yapısına kadar bilirler. İnsan bedeni ruha tam bağlı yaratıldığından insanlara ne yapabileceklerini iyi bilirler. Genellikle insan beyninde olurlar. Kumanda merkezi orası olduğundan müdahaleler buradan gerçekleşir. % 70 beyinde %20 göğüs kafesinde ciğerlerde ve kalp yakınında %10 diğer uzuvlarda olurlar.
  Cinlerin rütbelilerine hüddam ifrit gibi isimler kullanılır. Bir bina yüksekliğinde daha büyüğü kanatlısı yüzgeçlisi çift başlısı yılan kafalısı gibi değişik şekillerde görmek mümkündür.
  Cinler insan bineğine şoförlük eder. O’nu hor kullanır ve zarar verir.
  Cinlerin insanlara etkin bir şekilde geldiği anlar: Aşırı korku Aşırı sevinç Cin ve Ruh daveti yapmak Başkalarının size büyü yapması gibi nedenlerle etkili olanları insana gelir.
  Şeytani cinler insanları korkutur kötülüğe ve çirkinliğe çağırır. Utanmayı ve iffeti kaldırır arsızlığa çağırır.
  Sürekli konuşur oyalar ve insanı yıpratır. Anlamsız kuruntularla her şeyi tehdit gösterir. Siz Allah ile konuşursanız dua ederseniz hayır söylerseniz o susar. Siz susarsanız cinler içinizde sürekli konuşur. O’nun konuşması cahil için yeterlidir. Hemen ona uyar. Ama akıllı ve inançlı onu reddeder doğru olanı seçer. Allah’a sığınmayan şeytani cinlerden kurtulamaz. Cinler cahilleri çok güzel kandırırlar. Parmaklarında oynatırlar. Her isteğini yaptırırlar. Bilmek öğrenmek cinlerin gücünü kırar. Bu nedenle bilgi kutsaldır. Girdiler çıktıların ana kaynağıdır. Yapılan tüm hareketler belli bir birikimin etkisiyle ortaya çıkar. Şeytan insanda sürekli konuşur ancak insan bilgilenirse aldatmaları zorlaşır.
  Hastalıkların çoğu psikolojiktir. Psikolojik hastalıkların ardında cinler vardır. İnsanın zihninden sürekli geçen düşünceler cinlerin söyledikleridir. Psikolojik tedavi yöntemleri cinlerle mücadeledir. Kişi kendi kendine yanlış düşünceyi ortadan kaldırır ve yerine doğru düşünceyi koyarsa cinlerle mücadele ediyor demektir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Saat 12'yi geçseydi hayatta konuyu okuyamazdım.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş