Biliyoruz ki Cinlerin varlığı Biz insanları zaman zaman düşündürmüş Ve bu yüzden Cinler konusunda bir çok kitablar yazılmış bilimsel ve dini yönlerden açıklanmalar tanıtmalar yapılmışdır.

Cinler konusunda esas hassasiyete ise Dinler ve İnanclar sahib oldukları için Biz de Cinler konusuna açıklama getire bilmek için bu konuya Din ve İnanc yönünden bakacağız.İşte bakalım görelim kiDinlerin en sonuncusu ve en kamili olan islamın Kutsal Kitabı Kurani Kerimde Cinlerle bağlı ne açıklamalar vardır.

1-ci Sual Cinler varmıdır...? =======Ben insanlarla Cinleri bana ibadet etsinler diye yaratdım

Ben Cinlerin babası Cannı Tüstüsüz ateşden Ademi ise Toprakdan yaratdım.

2-ci Sual Cinler nerede....? ========Biz yer yüzünde kalsak ya başkı mekana kaçsakda Onun azabından kaçamayız (yani ki Cinler hem yer yüzünde hemde başka bir planetarda yaşaya bilirler o yüzden de ister yer yüzünde ister başka mekana diye keçiyor bu aye Cinn suresindedir)

3-cü Sual Cinler Göklere uça bilirmi? =====Biz önceler Semalara kalkar ve Yüce göklerde konuşulan sözleri dinlemek için mekanlar seçer oturardık zira şimdilerde artık yanan taşlar bize bu imkanı vermiyor.

4-cü Sual Cinler de insanlar gibilermi.....? Bizler de yarı-qayrı yolların yolçularıyız içimizden iman getirenler ve küfr edenler vardır.Firqelere ayrılmışız.

5-ci Sual Cinler Fiziksel varlıklarmı.....?=======Ey iki maddi varlık olan Cin ve İnsanlar yerin ve Göklerin çevresinden çıka bilirsinizse çıkın. VEya başka aye
Ben Cehennemi zalim olan insanlar ve cinlerle dolduracağım.

Bu Yukarıdaki Suallar bir başa Kuranda olduğu gibi ayelerle cevaplanmışdır.

Şu sırada Cinler Fiziksellermi ?sualına dahada aydınlık getirelim.

İster Türkiyede ister Azerbaycanda olsun Tüm Hacılar Hocalar Şimdiye kadar Cinlerin animal varlıklar olduğunu söylemişler lakin Cinler Kuranda Heç de animal varlıklar gibi tanıtılmıyor.

Cinlerin Fiziki bir bedene sahib oldukları hakda Kurani Kerim ap-açık anlatıyor.

1-ci Açıklama.

Ar Rahman suresi 31 ci ayet Eyyuhel saqelen dir ki saqelen ağır kütle ve ya madde manasındadır.Yani Ey maddiler. ve başka 33-cü ayet. Ey ağır maxluq olan insan ve Cinler.Burada da Ya maşerel sözcüyü maddi anlamına gelirki bu da Fiziksel varlıklar olan İnsan ve Cinler kelmesini oluşdurmuşdur.

2-ci Açıklama

Cinlerin Fizikselliyi konusunda Yukarıda Cinn Suresinde olan Bir aye daha çok aydınlık getiriyor ki Şu ayede söyleniyor: Bizler Göklerde mekanlar seçer oturardık zira şimdi oturamayız çünki Yanan ateş taşları bizi takib eder.Bu ayete dikkat etmemiz gerektir çünki Cinnler bazılarımızın düşündüyü gibi Maddi deyillerse O zaman maddeden sayılan yanan taşın bir Cini takib etmesi imkansızdır.Üstelik de Yerler seçib oturardık sözü de yene onların Fizikselliklerinden haber vermekdedir. Rezaletimize bakınız ki Kurani Kerimde Semalara Kualak verib dinleme gücünde olan Cinler gibi ireli seviyyeli Fiziksellikleri ile yanaşı özel vasıtalar kullanarak Semaları dolaşan varlıkları bizim Hacı Hocalar Hamamlarda ve Pislik Yırtıklarda tasavvür etmişler.

Oysa Kurani Kerim Onların Hamam banyuların Pislik yırtıklarında deyil Semaları dolaşan Gezegenlerde oturan ve Melekleri dinleme gücünde olan bir varlıklar olarak anlatmakdadır.

3-cü Açıklama

Ben küfr eden şirk koşan insanları ve cinleri cehenneme dolduracağım ayeti yene Cinlerin de İnsanlar gibi Fiziki olduklarını açıklar çünki Cehennemle ilgili başka ayetde şöyle buyuruluyor Cehennemdekilerin Derileri yanıb kovruldukca Ben onların derilerini tazelerim ki Onlar od acısını daha da derinden duysun ve hiss etsinler.Şu ayetde Cehennem Et deri Beden den ibaret bir Fiziki azabdırsa Demek Cinlerde Fiziki bir Bedene sahibdirler Ve bu azabdan onlardan da Kafir olanlara pay düşecekdir.

4-cü Açıklama

Kurani Kerimde Süleyman Peyğamberle ilgili ayetlere bakırız .....Biz Tiken Yaratan Kurucu Cinleri Benna ve Qavvaslarını Süleymana tabe Etdik .
Bu açıklamalardan Sonra Benim Net açıklama vardır.

Cinler Böyledirler.

Cinler Fiziki bedene sahib olan insana benzeyen lakin kifir ve suratsız varlıklardır Zira Cinler Elm ve Teknolojide İnsanlardan daha önce ireli getmiş ve inkişaf yolu keçmiş varlıklar sayılırlar.

Cinler Özel Kozmik araclara sahib olan bununlada Semaları dolaşan ve yüksek Memarlık ve Kuruculuk işlerini bilen Byüzdende İster bizim Gezegende Yer yüzünde İsterse de başka Yer mühitine az çok benzeyen gezegenlerde benzer Tikililer ve Binalar inşa eden çok becerikli insanabenzer varlıklardır.
Onlarda İnsanlar Gibi yaşama ve ölme kanunlarına tabe olan ve aralarında firqelere ve ayrılıklara bölünen Dinirk ve dilce ayrılan varlıklardır.
Yer yüzünde Tikilmesi mümkünsüz görünen Eski mabedlerin İnşaçılardırlar ki Yer yüzünde Tikdikleri bu mabedlerden başka Gezegenlerde de yapmışlardır.

Cinler Bizim Elm adamlarının anlamadıöı Nemalum Uçan Obyektlerin sahibleridirler.

Kesinlikle inanıyorum ki zamanımızın gizli varlıkları UFO-lar Cinlerdir.

Çünki Kuranda Allah Şöyle Buyuruyordur BEN KURANDA SİZ İNSANLARI İLGİLENDİREN BÜTÜN KONULARDA BİLGİ VERDİM

Şerhlerinizi Beklerim
Bir araya Gelelim Bu Konuyu tartışalım
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Azerbaycanın ilk Gizli bilimler sitesi S_Bagirov

ALINTIDIR.