BAEL Doğu'nun kralı kim onu isterse o o'na görünmezlik ve bilgelik verir. Erkeksi bir başı Ya da bir kedi ye benzeyen başı ama genelde erkek başı olarak gözükür. Genelde boğuk bir ses ile konuşur.

AGARES Doğu'nun dükü kim onu isterse o o'na yaşlı bir adam olarak gelir Başı timsah biçimde ve kolları ise atmaca gibidir. O halen gelmektedir buralara ve kaçak yaşamaya mecburdur.Bütün dilleri öğretir yüksek mevki ruhları ve normal ruhları yıkabilir ve depremlere sebep olabilir. O bir erdem sahibidir.

Cehennem'in sözcüsüdür Agares'in himayesindedir ve düşmanlarını uçarak etkisiz hale getirmektedir.

VASSAGO Kudretli Prens Agares'in doğasındadır. kim onu isterse o o'na geçmişibu zamanı ve geleceği verir ve kayıp olan birşeyi araştırması için yardımcı olur. O gerçekten doğaldır.
Beyaz büyülerde genelde görülecebilecek biridir.

GAMYGYN Büyük Marki ilk görünümü ufak bir at Ya da eşek gibidir ama sonraları insan formunda gözükebilir. O eski dilleriilim öğretebilir ve yeni ruhları ve günah içinde ölen ruhlardan haber verebilir. Wierus ile beraberdir Kim ki eğer bir şeytan çıkarma ayini düzenlerse o oradadır ve ve ruhu araf'ta alıkoyar. büyülü Cartagra'yı çağırı.

MARBAS Başkan kim onu isterse o o'na kudretli bir aslan ve sonrasında da insan formunda gözükür. Tüm gerçekleri ve gizli kalanları cevaplabilir amaçlıdır ve hastalık dağıtır. El sanatlarını öğretir ve insan formunu değiştirebilir.

VALEFOR Güçlü Dük birkaç aslan kafasından oluşur. Kim hırsızlık yaparsa onlar yönetir. Wierus demiştirki aynı bir hırsız beyni vardır. Arkadaşça yaklaşır ve tuzaklar kurar.

AMON Güçlü ve Kudretli Marki kim onu isterse o o'na kurt ve yılan olarak gözükür ve ateş kusabilir. Ne zaman çağrılsa insan görünümde gözükür ama dişleri bir köpeğe benzer. O geleceği ve geçmişi görebilir sevgiyi tehdit edebilir Ya da aralarını buldurur sevgililerin.

BARBATOS Büyük ve Saygın Dük kim onu isterse o o'na Güneş'in Sagittarius'u olduğu zaman dört soylu kıral ve üç kocaman sürüsü ile gözükür; Tüm ilimleri verebilir o'ndaki büyü hazinesini kullanabilir geleceği ve geçmişi bilebilir o'nun gücü ile sevgililerin arasını buldurabilirsiniz ve o Kudret'in habercisidir. Tüm kuşların şarkılarını anlayabilir ve köpeklerin dillerini konuşabilir (Wierus).

PAIMON Büyük Kral Lucifer'in itaatkarı. O taç giydirilen bir adamın bir hecin devesinin üzerinde yerleştirdiği gibi gözükür müzisyenlerin her türüne geçerek devam etti. O kükreyen bir sesle konuşur bütün sanatlar bilimler ve sırları öğretir verir ve saygınlıkları doğrular bağlı adamların Büyücü'den yapacak olduğunu yapar iyi samimi dostları sağlar.O kuzey-batıya doğru gözlenir ve hakimiyetlerin emrindendir. O operatörün bu ruhu anlamakta başarısız olabildiği Wierus'tan gözükür o (Mühür) ona ait oluyor olan ve açıkça konuşması için onu yöneten karakteri hangi olayda ileri germelidir. O buna rağmen hokkabazlık yapmak için zor olabilir — Choronzon

BUER Büyük Başkan kim onu isterse o o'na güneşin Sagittarius'da olduğu zaman gözükür ve felsefeyi öğretir mantık otların faziletleridir.

GUISON Görkem'li Dük kim onu isterse o o'na bir cynocephalus gibi gözükür ve geçmişi ayırt eder sunar ve gelecek cevaplar bütünüyle sorar düşmanları barıştırır ve şeref derecesi ve saygınlıkları verir.

SITRI Büyük Prens kim onu isterse o o'na bir leoparın başıyla gözükür ama Büyücü'nün emrinde bir insan formunu farz ettirir. O iki seksin arasında sevgiyi sağlar ve kendileri göstermesi için kadınlara çıplak sebep olur.

BELETH Korkunç ve kudretli bir kral soluk bir atta sürmek müzisyenlerin her türünden geçerek önce geldi. O ilk olarak çağırttığı zaman çok çok kızgındır ve bir üçgene yönetilmelidir veya Büyücü'nün ela değneğiyle çember çizdi güney-doğuya işaret etti. O nazikçe alıcı olmalıdır ve biat'ladır ama gümüş bir halka yüzü suçlanmalı olan sol elin orta parmağında giyilmelidir. O adam ve kadının arasında sevgiyi sağlar ve güçlerin emrindendir.

LARAJE Güçlü Marki yeşilde kaplı güçlü bir marki ve yay ve sadağa dönmek. O çürümesi için muharebeler ve neden ok yaralarına sebep olur.

ELIGOS Güçlü Dük Bir mızrak flama ve asayı taşırken iyi bir şövalye olarak gözükmek. O saklanan şeyleri keşfeder nedenler savaşır marshalls orduları sevgiyi yakar ve arzu eder.

ZEPAR Büyük Dük kim onu isterse o o'na kırmızı giyim kuşamda gözükür ve bir asker gibi silahlandırdı. Adamlar için sevgiyle kadınlarının olduğu ve diğer şekillere onları dönüştürebildiği o onlar onların aşıkları tarafından beğenilinceye kadar.

BOTIS Büyük Başkan ve Kont kim onu isterse o o'na kaba bir engerek gibi gözükür ama ne zaman yönetti bir insan şeklini farz eder büyük dişler ve boynuzlarla. O onun elinde keskin bir kılıca döner geçmiş mevcut ayırt eder ve gelecek ve arkadaşlar ve düşmanları barıştırır.

BATHIN Görkemli Dük kim onu isterse o o'nabir yılanın kuyruğuyla kuvvetli bir adam gibi gözükür soluk bir atta sürmek. O otlar ve değerli taşların faziletini bilir ve çabucak bir ülkeden başka bir taneye adamları taşıyabilir.

SALLOS Büyük Dük kim onu isterse o o'na cesur bir asker gibi gözükür taç giydirilen bir timsahta sürmek. O sekslerin arasında sevgiyi terfi ettirir.

PURSON Büyük Kral kim onu isterse o o'na onun elinde bir engereği taşıyor olan ve bir ayıda sürüyor olan aslan-başlı bir adam gibi gözükür birçok borazancı tarafından önce geldi. O gizler ve hazineleri keşfeder geçmiş mevcut ayırt eder ve gelecek doğru şey insanı ve ilahiyatçıyı ilgilendiriyor olan ve iyi samimi dostları sağlayan cevapları verir.

MARAX Büyük Başkan ve Kont kim onu isterse o o'na insan-başlı bir boğa gibi gözükür ve astronomi ve açık görüşlü bilimlerde beceriyi verir iyi samimi dostlarla. O bütün otlar ve değerli taşların faziletlerini bilir.

IPOS Bir aslanın başıyla bir melek olarak gözükürken kudretli bir kont ve prens bir kazın perdeli ayakları ve bir yabani tavşanın kuyruğu. O geçmiş ve geleceği bilir ve zeka ve cesareti katar. Bütün onun (WELL)'e varsayıldığı yapar mı ama hem de bana uç noktadaki talihsizliği sebep oldu — Choronzon

AINI Yakışıklı bir adam ve üç başın vücuduyla gözüken kuvvetli bir Dük bir yılan gibi ilk bir adam gibi saniye alında iki yıldızla ve bir kedi gibi üçüncü. O bir engerekte sürer ve kendisiyle onun yok olmayı yaydığı parlayarak yanan bir yanan odunu taşır. O çok kurnaz katar ve doğru özel meseleleri ilgilendiriyor olan cevapları verir.

NABERIUS öten bir horozun formunda gözüken ve çemberin hakkında çırpışan yiğit bir marki. O boğukça konuşur sanatlar ve bilimler özellikle retorikte beceriyi verir ve kayıp saygınlıklar ve şeref derecesini iade eder.

GLASYALABOLAS Bir köpeğin formunda gelen kudretli bir başkan ama kanatlı bir grifonu beğenir. O aniden bütün sanatlar ve bilimleri öğretir kan dökmeye kışkırtır bütün katillerin lideridir geçmiş ayırt eder ve gelecek ve adamları görünmez yapar.
BUNE Bir üçünün ejderhayı yönettiği gibi gözüken kuvvetli bir Dük sırasıyla bir köpek grifon ve adamdan onlar oluyor olan başlar. Onun hoş bir sesi var; O gömütlerin etrafında doldurması için ölü neden kötü ruhları yerlerini değiştirir zenginliği verir adam tarzını yapar ve belagatli gerçekten cevap soruları.

RONOVE Büyük bir marki ve kont muazzam bir formda gözükür; O retorik ve sanatları öğretir iyi bir anlayış dillerin bilgisini verir ve arkadaşlar ve düşmanlardan onaylar.

BERITH Korkunç bir Dük kırmızı giyim kuşamda bir askerin altın bir taçla formunda gözükmek ve bestriddening kırmızı bir attır. Halka kullandı Berith onun anımsatması için gerektirildiği için. O doğru şey geçmişinin cevaplarını verir sunar ve gelmek altına bütün metallerin olduğu dönüşler verir ve saygınlıkları doğrular. O açık ve ikna edici bir seste konuşur ama büyük bir yalancıdır ve güvenilmemek.

ASTAROTH Büyük ve güçlü bir Dük cehennemi bir ejderhada sürerken güzel bir melek gibi gözükmek ve onun sağ elinde bir engereği taşımak. O onun pis kokan nefesinin hesabında yaklaşmak izin verilmemelidir ve Büyücü büyü halkasıyla onun yüzünü savunmalıdır. Astaroth geçmişi gerçekten ilgilendirmeyi cevaplar sunar ve gelecek bütün sırları keşfeder ve açık görüşlü bilimlerde büyük beceriyi verir. Hem de gönüllü bir şekilde ruhların düşüşünde konuşacak. Ama onun kendi onların yanılmasından muaf olduğu onu yapar gibi görün — (Wierus) şaşırmaz eğer Astaroth güzel bir dişi olmayı kapatırsa ve zararlı koku çemberden seni çekmeyi deneyen onun yerine en hoş kokuysa. Gümüş halkayla kendini korumayı hatırla — Choronzon

FORNEUS Büyük bir marki bir deniz-canavar olarak gözükür. O bütün sanatlar ve bilimleri öğretir iyi bir şöhret ve dillerin bilgisini verir ve onların düşmanları tarafından onların arkadaşları tarafından olduğu anda sevilmesi için neden adamları.

FORAS Kuvvetli bir adamın formunda gözüken ve bütün otlar ve değerli taşların mantık ve etiğe ek olarak faziletlerini öğreten büyük bir başkan; O adamları görünmez yapar zeka akıllılık ve belagati katar hazineleri keşfeder ve şeylerin kaybettiğini iade eder.

ASMODAY Kuvvetli ve güçlü bir kral üç başla gözükür bir boğa gibi ilk bir adam gibi saniye ve bir koç gibi üçüncü. O bir yılanın kuyruğu bir kazın perdeli ayakları ve kusuntuların ateşlediği ona sahiptir. O cehennemi bir ejderhayı sürer bir mızrak ve flamayı taşır ve Amaymon'un gücünün şefidir. O kafası açıkta dua edilmelidir ve (Wierus) duran bir konumdadır başka türlü için o yapacak. O faziletlerin halkasına verir aritmetik öğretir geomancy ve bütün el becerileri bütün soruları cevaplar adamları görünmez yapar gizlenen hazinelerin yerlerini gösterir ve onları korur eğer Amaymon hakimiyetinin içindeyse.

GAAP Büyük bir başkan ve prens güneşin güney işaretlerde olduğu zaman gözükür bir insan şeklinde gelmek ve dört güçlü kral tarafından önce geldi. O felsefe ve açık görüşlü bilimleri öğretir sevgi ve nefreti heyecanlandırır adamları baygın yapar kendisinde onun kralı olan Amaymon'un kehanetine ait olan şeylerin kutsamasında talimatı verir Büyücüler'in gözetiminden dışarı samimi dostları teslim eder geçmişe göre doğru cevapları verir sunar ve gelecek yerden yerleştirmesi için ulaşım adamları hızlıca duayla şeytan kovan kimseden yapacak. Wierus'a göre o üçgenin dışında konuşacak ama onun neyi dediği yanlış olacak.

FURFUR Büyük bir kont ateşli bir kuyrukla bir erkek geyiğin formunda gözükür ve zorlanan içerde üçgene kadar konuşmayacak. O sonra bir meleğin formunu farz eder boğuk bir sesle konuşmak. O karı kocanın arasında sevgiye sebep olur artışlar gürler yıldırım ve büyük rüzgarlar doğru sır ve Tanrısal şeylerin hakkında cevapları verir.

MARCHOSIAS Kudretli bir marki bir grifon bir yılanın kuyruğunun kanatlarıyla bir kurtun formunda gözükür ve onun ağzından çıkarmayı ateşler. Operatörün emrinde o bir insan formunu farz eder. O muharebede kuvvetlidir doğru bütün sorulara cevapları verir ve duayla şeytan kovan kimseye aşırı derecede sadıktır. O egemenliklerin emrine ait olur.

PHOENIX Büyük bir marki o ismin kuşu gibi gözükür bir çocuk sesinde hoş tonlar söylemek. insan şeklinin Büyücüler'den yapacak olduğu onun harikulade bir şekilde bütün bilimlerden konuştuğu mükemmel bir şairi kanıtladığı ve övgüye değecek şekilde onun farz ettiği zamanda emirleri yapar. O 1200 yılda yedinci tahtlara dönmeyi umar.

HALPHAS Büyük bir kont bir stockdovenin formunda gözükür boğuk bir sesle konuşmak. 'Kılıçla aşağılık şehirlerininkinin ziyaretlerin olduğu ve savaşın veya diğer yerlere alanlarına adamlara yollayabildiği yanıklar. Veya Wierus'a göre onların olduğu ve silahlı adamlarla onları doldurduğu 'Onları inşa et ve silahlı adamlarla onları doldur'

MALPAS Güçlü bir başkan başta bir karga gibi gözükür ama sonra ne zaman öyle yönetti bir insan formunu farz eder boğuk bir sesle konuşmak. O çabucak dünyanın bütün parçalarından kalifiye insanlara getirir 'Arzula ve düşmanlardan düşüncelerin bir fedanın iyilikle olduğu iyi samimi dostlar ve recievese verir ama decieve ona teklif eden yapacak. Wierus'un okuması tercih edilirdir yani tapınağa yükselir ve yok eder.

RAYM Büyük bir kont bir karganın formunda gözükür ama dilenen olduğu zaman insan şeklini farz eder. O hazineyi çalar ve yönetilen olduğu onu taşır; O şehirler ve saygınlıkları yok eder; Dicerns geçmişinin şu anın ve geleceğin olduğu o; O arkadaşlar ve düşmanların arasında sevgiye sebep olur. O sonunda tahtların emrindendir.

FOCALOR Kuvvetli bir Dük bir grifonun kanatlarıyla bir adamın formunda gözükür. O adamları boğar savaş gemilerini batar ve rüzgarlar ve denizin üzerinde güce sahip ol ama o herhangi birisini yaralamayacak eğer duayla şeytan kovan kimse tarafından vazgeçmek için yönetilense. O 1050 yılda yedinci tahtlara dönmeyi umar.

SABANOCK Kudretli bir marki silahlı bir askerin formunda gözükür bir aslanın başına sahip olmak ve soluk-renkli bir atta sürmek. O kuleleri inşa eder kampta yaşar ve şehirler aynen güçlendirir solucanlarla topluca gidiyor olan çürük yaralarla adamlara eziyet eder; O iyi samimi dostlara verir.

VEPAR BüyükDük bir denizkızı olarak gözükür. O sular ve savaş gemilerine rehberlik eder ve öyle Büyücü tarafından yönettiği zaman fırtınalara denizde sebep olur. O hem de gemilerle dolu görünmesi için denize sebep olur ve putreyfying yaraları ve kurt yemiş yaralar yoluyla üç günde ölüme sebep olur.

SHAX Büyük bir marki bir dövücünün formunda gelir boğuk bir sesle konuşmak. O görüşü yok eder herhangi bir adam veya kadının duyma ve anlayışı duayla şeytan kovan kimseden yapacak kralın hazinesinden parayı çalacak ve 1200 yılda ona dönecek. O herhangi bir şeyi taşıyacak ama ilk üçgene yönetilmelidir; Başka türlü o decieve yapacak operatördür. O aşağılık ruhların himayesinde olmayan ve iyi samimi dostlara vermeyen bütün saklanan şeyleri keşfeder.

VINE Büyük bir kral ve kont muazzam bir formda gözükür ama yönetilen olduğu zaman insan şeklini farz eder. O saklanan şeyleri ayırt eder gösterme cadıları ve geçmişin olduğu bilinmiş yapar sunar ve gelecek. Duayla şeytan kovan kimsenin emrinde o kuleleri inşa edecek duvarları yıkacak ve suları fırtınalı yapacak.

BIFRONS Büyük bir kont muazzam bir formda gözükür ama yönetilen olduğu zaman insan şeklini farz eder. O astroloji geometride ustalık ve diğer matematiğe ait sanatları verir; O otlar değerli taşların fazileti ve ormanları öğretir; O ölü vücutları değiştirir diğer yerlerde onları koyar ve onların mezarlarında hayali mumları aydınlatır.

VUAL Büyük bir Dük ilk olarak muazzam bir hecin devesi olarak gelir ama sonra insan formunu farz eder ve Mısırlı dilde konuşur. O kadınlar sevgisini sağlar geçmiş mevcut ayırt eder ve gelecek ve düşmanların hatta arasında arkadaşlığı heyecanlandırır. O güçlerin emrindendi.

HAGENTI Büyük bir başkan bir grifonun kanatlarıyla dev gibi bir boğanın şeklinde gözükür ama beklendiği gibi insan formunda koyacak. O akıllılığı verir altına metalleri dönüştürür ve suya şarabı döner.

CROCEL Bir meleğin formunda gözük ve büyük kuvvetli bir Dük müdür. O gizemci şekilde saklanan şeylerden konuşur geometri ve açık görüşlü bilimleri öğretir ve operatörün emrinde suları koşmanın olan beğenmesi için büyük bir kargaşayı yapacak; O hem de sular ve hal banyolarını ısıtır. O onun düşüşünden önce güçlerin emrindendi.

FURCAS Büyük bir Dük zalim bir yaşlı adamın uzun bir sakal ve kır saçla formunda gözükür. O soluk bir atta yerleştirilir ve onun elinde keskin bir mızrağı var. O felsefe retorik astronomi mantık el falcılığı ve ateş falını öğretir kusursuzca onların bütün parçalarında.

BALAM Korkunç ve güçlü bir kral üç başla gözükür bir boğanın olan gibi ilk bir adamın olan gibi saniye ve bir koçunki gibi üçüncü. Ateş alevleniyor olan bir serpant ve gözlerin kuyruğuyla o çok kızgın bir ayının üzerinde sürer onun bileğinde bir goshawğı taşımak ve boğuk bir sesle konuşmak. O geçmişe göre doğru cevapları verir sunar ve gelecek görünmez gitmesi için adamları yapar ve zekayı katar.

ALLOCEN Kuvvetli bir Dük bir askerin formunda gözükür büyük bir atta bindi boğuk ve yüksek sesli bir aslan fazlasıyla kırmızı onun konuşmasının olan gibi onun yüzü. O astronomi ve açık görüşlü bilimleri öğretir ve bir iyi aşina verir.

CAIM Büyük bir başkan bir pamukçuğun formunda gözükür ama sonra keskin bir kılıca dönerken bir adamın olanda ve külleri yakmakta cevaplamak görünmek. O keskin bir tartışmacıdır; O adamları kuş şarkılarının anlayışı büyükbaş hayvanın böğürmesi köpeklerin havlaması ve suların sesine katar. O doğru gelmesi için şeyleri ilgilendiriyor olan cevapları verir ve bir defa meleklerin emrindendi.

MURMUR Büyük bir Dük ve kont bir grifonda sürüyor olan bir askerin formunda gözükür ve onun başında bir Dük'ün tacına sahip olmak. O borular görünüyor olan iki bakan tarafından önce gelmiş olur. O kusursuzca felsefeyi öğretir ve ruhlar ölü gözükmek ve cevaplamanın soruları zorlar. O kısmen tahtların emrindendi ve kısmen meleklerden.

OROBAS Büyük bir prens ilk olarak bir at gibi gözükür ama ne zaman yönetti insan formunda. O geçmiş mevcut keşfeder ve gelecek; O iyi saygınlıklar ve ilerlemeleri verir arkadaşlar ve düşmanların iyiliğiyle; O dünya ve ilahın yaratmasıyla ilgili olarak cevaplayacak; O duayla şeytan kovan kimseye çok sadıktır ve herhangi bir ruh tarafından ayartmadan onu savunur.

GREMORY Güçlü bir Dük güzel bir kadın gibi gözükür Dükle ilgili bir tacı giymek. O geçmiş mevcut keşfeder ve gelecek öyle hem de saklanan hazinelerin bulunduğu yeri; O kadınlar sevgisini sağlar ve özellikle kızlardan.

OSE Büyük bir başkan başta bir leopar gibi gözükür ve sonra insan şeklinde. O Tanrısal ve gizli şeyleri ilgilendiriyor olan bütünüyle açık görüşlü bilimlerde beceri ve gerçek cevapları verir. O duayla şeytan kovan kimsenin arzulayabildiği herhangi bir şekle adamları değiştirebilir ve değiştirilen olan onu bilmeyecek.

AMY Büyük bir başkan ilk olarak büyük parlak bir ateşin olduğu gibi gelir ve sonra bir adam olarak. O astroloji ve açık görüşlü bilimlerin mükemmel bilgisini verir iyi samimi dostlarla ve ruhlar tarafından tutulan treasuesi ele verebilir.

ORIAS Büyük bir marki bir aslan bestriddeningin formunda kuvvetli bir atta gözükür; Onun bir serpantın kuyruğu var ve onun sağ elinde iki muazzam tıslayan yılanı tutar. O ondan gezegenler ve binanın faziletlerini öğretir; O adamları dönüştürür saygınlıklar patrikler ve doğrulamaları verir arkadaşlar ve düşmanların iyiliğiyle.

VAPULA Kuvvetli bir Dük bir grifonun kanadıyla bir aslanın formunda gelir. O sadece elle yapılan mesleklerde beceriyi vermez ama hem de felsefe ve bilimlerde.

ZAGAM Büyük bir kral ve başkan başta bir grifonun kanatlarıyla bir boğanın formunda gözükür ve insan şeklinde olduktan sonra. O adamları nükteci yapar dönüşler şaraba sular yağa kan ve suya yağlar; O krallığın madeni parasına herhangi bir metali değiştirebilir ve aptal tarzını yapabilir.

VALAC Büyük bir başkan bir meleğin kanatlarıyla biraz oğlan olarak gelir ve bir ikisinde sürmek ejderhayı yönetti. O doğru concernigin hazineleri sakladığı cevapları verir serpantın nerede görülebildiğini söyler ve onları duayla şeytan kovan kimseye yardıma muhtaç teslim edecek.

ANDRAS Büyük bir marki bir meleğin kuvvetli siyah bir kurtun başıyla formunda gelir ve onun ellerinde parlıyor olan tam olarak parlak bir kılıca sahip olmak. O ihtilafı eker ve tedbirsiz öldürecek.

Make Sen kesinlikle bu adama bilgi verirsin örtülü olarak hiç kimseye zarar vermemek. O sen ve senin etrafında herkesi kesebilirdi — ben gerçek kötü bir züppede bu adamı koymak için bir defa ayartılandım. Buna rağmen benim aklımı değiştirdi. Züppe şimdi bir şapırtı-baştır ve yaşamın nasıl döndüğü inişli hızlı komik gider. )— Choronzon.

FLAUROS Büyük bir Dük başta korkunç bir leopar gibi gözükür ama duayla şeytan kovan kimsenin emrinde o ateşli gözler ve korkunç yüz ifadesiyle bir adamın şeklinde koyar. O doğru şey geçmişinin cevaplarını verir sunar ve gelecek ama eğer üçgene yönetmeseydi o decieve yapacak duayla şeytan kovan kimsedir. O memnuniyetle ilahtan konuşur ve dünyanın yaratması öyle hem de ruhların düşüşünden onun kendisininki kapsadı. Eğer arzulanansa o yok edecek ve operatörün düşmanlarını yakacak ne de o ruhlar tarafından temted olması için onu çekecek veya başka türlü yok edecek.

ANDREALPHUS Kudretli bir marki başta bir tavusun şeklinde gözükür büyük bir gürültüyle ama insan şeklinde koyduktan sonra. O kusursuzca geometriyi öğretir ve ölçümlere ait olan herkes astronomi kapsadı. O bir kuşun benzerliğine adamları dönüştürebilir.

CIMERIES Güçlü bir marki o siyah bir atta yiğit bir asker gibi gözükür. O Afrika'nın parçalarında ruhları yönetir; O dilbilgisi mantık ve retoriği öğretir saklanan hazineleri keşfeder ve şeyler kaybetti ve sakladı; O onun kendi türünün bir askeri gibi gözükmesi için bir adamı yapabilir.

AMDUSCIAS Büyük bir Dük ilk olarak bir boynuzlu at gibi gelir ama insan şeklinde istekte kalkacak duyulmak için müzik aletlerinin her türüne sebep olmak ama görmedi. O ağaç düşüşünün operatörden yapacak olduğu ve excellant samimi dostlarına verecek olduğunu yapar.

BELIAL Kudretli bir kral Lucifer'den sonra yaratıldı gözükür güzel bir meleğin formunda ateşin bir at arabasında yerleştirdi ve hoş bir sesle konuşmak. O Michael ve diğer göğe ait meleklerden önce giden üst meleklerin ilk olarak arasında düştü. O senatorshipsin tercihleri arkadaşlar ve düşmanların neden iyiliklerini dağıtır ve mükemmel samimi dostlara verir. O ona teklifler ve fedaları yapılmış yapmalıdır.

DECARABIA Bir marki bir pentaclede bir yıldızın formunda gelir ama emirde adamın şeklinde koyar. Dicoversin olduğu o otlar ve değerli taşların faziletleri duayla şeytan kovan kimseden önce uçmak görünmesi için kuşları yapar ve samimi dostlar olarak onla kalır şarkı ve yeme diğer kuşları beğenir.

SEERE Amaymon'un altında kudretli bir prens doğunun kralı kuvvetli kanatlı bir atta güzel bir adamın formunda gözükmek. O aniden geçmesi için bütün şeyleri getirir bir gözün anında herhangi bir yere taşır ve bütün hırsızlıkları keşfeder. O ilgisizce iyi veya kötüdür ve yapacak operatörden yapacak.

DANTALION Kudretli bir Dük erkek ve kadınların birçok yüzüyle bir adamın formunda gözükür ve onun sağ elinde bir kitabı var. O bütün sanatlar ve bilimleri öğretir bütün gizli tavsiyeleri bildirir bütün insan düşünceleri için ve onunkinde onların yapacak olduğunu değiştirebilir. O sevgiyi yakar ve bir görüşte herhangi bir kişinin benzerliğini gösterir onlar her nerede olabilirse.

ANDROMALIUS Büyük bir Dük ve kont onun elinde bir serpantı tutuyor olan bir adamın formunda gözükür. O çalınan mal ve hırsıza döner bütün kötülük ve el altından yapılan muameleyi keşfeder hem de saklanan hazineler olarak.

MARDUK
MARUKKA
MARUTUKKU
BARASHAKUSHU
LUGGALDIMMERANKIA
NARILUGGALDIMMERANKIA
ASARULUDU
NAMTILLAKU
NAMRU
ASARU
ASARUALIM
ASARUALIMMUNNA
TUTU
ZIUKKINNA
ZIKU
AGAKU
TUKU
SHAZU
ZISI
SUHRIM
SUHGURIM
ZAHRIM
ZAHGURIM
ENBILULU
EPADUN
ENBILULUGUGAL
HEGAL
SIRSIR
MALAH
GIL
GILMA
AGILMA
ZULUM
MUMMU
ZULUMMAR
LUGALABDUBUR
PAGALGUENNA
LUGALDURMAH
ARANUNNA
DUMUDUKU
LUGALANNA
LUGALUGGA
IRKINGU
KINMA
ESIZKUR
GIBIL
ADDU
ASHARRU
NEBIRU
NINNUAM

ABADDON

Gerçekte olan olmayan tüm isimleri burada vermeye çalıştım. ABADDON ise kategoriye koyamadım onuda ekstradan en sona yazdım.

ALINTIDIR.