Kuantum Gerçeği...:
Atomlardakialfabetagama..ışımalarından sonra 21. asrımızı vuran kuantum teorisi..İlahi alemin kapılarını bizlere aralamıştır...ayrıca...elektronların kovalentbağ sistemleri..canlıları ve cinleri oluşturan maddesel...ağırlıklı.onurlu. Elektron Bedenli alemlerin kapısını aralamıştır..

Karadelikler...(hünnes-künnes)...Maddeği ve zamanı...eğip başka evrenlere geçiren...Amartisör ve sipap görevi yapan...Allah'ın kuvvet ve kudretinin eseri olan...çok güçlü çekim alanlarıdır...kuvantları doğuran karadeliklerdir...maddenin madde ötesine geçtiği limit anıdır...hayal-rüya-güzellikler-sevgi-aşk-merhamet-sezgilertılsımlar...evrensel şifreler ve ilahi kitaplar...mürekkebe bürünmüş..kelimeler..kuvantsal alemin..dünyamıza yansıyan eğlemleridir.hücrelerdenatomlardanelektronlard an oluşan bedenimiz...

Hızlı Elektron Bedenli Varlıklarla Bedenlerimiz İç İçedir...Elektronlarımız Siyah ve Beyaz gibi Kovalent Bağlıdır...

Kader-savaş-barış-yaşam-ömür- özel iradeye bağlı...kuantsal alanlardır...
Enerji bedenleri...elektron bulutu konumunda algılarız...aletlerle görebiliriz...cinler gibi...
Uçak parvanesi hızlı dönünce görünmez...yavaşlayınca görürüz...Elektron bedenlilerde aynıdır..
Ancak...ruh- rüya-kader-dünyanın karşılaşacağı...sevinç ve acıları...görüntülemek mümkün değilidir...
Ayrıca...Karadelikler...evrenleri yutması..bir göz kırpma zamanı kadar olduğundan..kıyametin...algılanması..bilimsel. .Astronomiksel..elektron mikroskobu ve..radyo dalgaları ve radyasyon testiyle mümkün değilidir...Yüce Allah..ait..bir sır ve bilimdir...Kıyamet Saati Gizlidir...

Kuantlar..hem bu aleme ait hem...başka evrene ait varlıklardır...Atomlardaki...elektron-proton-nötron-pozitron...spig-mezon-foton-guluon..gizemli-tılsımlı..parçacıkların ötesinde...Kuantlar..İlahi emre tam itaatkar..adeta meleksi varlıklar gibi...imajiner ve soyutlar...bu konu için...ilgilenenleri..prof. Schöderin...kedi deneyini...ve yüksek matamatikteki..eksi sonsuzlar alemine inmelerini temenni ederim...

Melekler ve ruh..Allahın itaatli bilinçli varlıklar olup kuant alemindendir..Din kitaplarının haricinde...bu aleme uzanmak hiç bir bilme nasip olmamıştır...Ancak ...:bizler...hayvanlar...bitkiler...madenler...

Moleküler varlıklarız..Cinler ise...elektron bedenli ve ağırlığı olan...hızlı varlıklar olup hızdan dolayı..ömürleri..1000 yıl civarında olup geçmiş olayları daha iyi bilmekteler...ve İnsanlar gibi Aldatıcısı ve doğruları vardır...beynimize ve ruhumuza-rüyamıza..-hayalimize yansıyanlar...çevreselelektromanyetiksel
hormonsal-hücresel-organsal vede Kuantsal..İstasyonlardan belirli açılardan ve...alanlardan bize gelirler...
Beden ve ruhumuz...korumasız ve savunmasız ise...mikro organizmalar gibi kötü etkilere açığız demektir...
Amerika-Rusya ve bir çok ülke..Enerji bedenli varlıklar olan...Cinlerden yararlanmak için çok önemli bilim adamları toplayıp...Araştırma yaparken..Türkiye ortaçağ ..engizisyonlarını oynamaktadır...buda...Devlet'i ve Toplumu yönetenlerin...kalitesinden ve eğitimden kaynaklanmaktadır...

Kuantlar.21. asrını keşfettiği en gizemli varlıklar olup...400milyon kere büyüten elektron mikroskoplarından bile görünmesi mümkün değildir...yerin..1000 metre altındaki ağır su dediğimiz..deotrum
tanklarında. yakalanan..Nötrünolar...her salise..santimetre karemizden milyarları geçmekteolup atom ailesine hayat taşırlar...Dünyamızın bir ucundan girip öteki ucundan çıkan bu akıştan..bir iki tene yakalamak için bilim adamları
yerin altında çok pahalı tesislerde günlerce bekleyerek Dedantörlere yakalananları..kullanmaktalar...

İçviçre Cernde yapılacak...kara delik denemesi..hızlandırılan fotonların...sonucunda..önemli bulgular...sunulacaktır...ama kesinlikle...Kuantlar madde ötesi olduğundan


ALINTIDIR.