Kimi insanlar “ ben eskiden şöyle iyiydim böyle güçlüydüm şimdi içine kapanık pısırık iş güç yapamaz oldum” diye dert yanarlar. Psikolojik rahatsızlıkların dışında böyle hallerde bazen cini vak’alar ile karşılaşıyoruz. Ahenkli bir enerji düzenine sahip olan insan vücudunun dışarıdan alacağı bir akım ile bu düzeni bozulabilir. İnsan sinir sistemindeki elektrik enerjisi ile ayakta durmaktadır. Sinirlerinde bir elektrik boşalması onu felç yapmakta bir daha o vücut organı çalışmamaktadır. İnsana büyü muska veya başka yoldan musallat olan cin onun sinir merkezi olan beynine tesir etmeye başlar. Beyindeki hareket merkezine gönderilen cini akım insanı hantal yavaş hareket eden pısırık bir kişi yapabilir. Yine zevk ve lezzet merkezindeki sinirlere cinlerin gönderdiği manyetik akım insandaki bu duyguları geçici olarak devre dışı bırakabilir. Hafıza bu akımdan yara alabilir. Böyle birçok vak’ayı incelediğim zaman tıbbi hastalık ile cini rahatsızlıkların birbirine karıştırıldığını gördüm. Yani beyninde maddi bir rahatsızlığı olan şizofreni hastası ile cinlerin bir menfez bularak musallat olduğu kişinin birbirine karıştırılması çoğu kez yapılan hatadır. Yıllarca gözüne çeşitli varlıkların ve görüntülerin gözüktüğünü söyleyen bir kişiye ilaç tedavisi uygulamışlar fakat görüntü ve sesler bir türlü izole edilememişti. Rahatsızlık o safhaya varmıştı ki duyduğu seslerden gördüğü görüntülerden kurtulmak için kendini pencere ve balkondan atmaya teşebbüs ediyordu. Hâlbuki bu cini bir vak’a idi. Kişideki menfez kapatılıp musallat olan cinler izole edilince rahatsızlık da ortadan kalkmış oldu.

Alıntıdır.