Cinler hamamlarda mezarlıklarda pis yerlerde ahırlarda çöplüklerde ıssız yerlerde duvar deliklerinde ve ağaç kovuklarında yaşarlar. Metruk evlerde yaşarlar. Bedenini temiz tutmayan cinler insan artıklarını yerler. Cinlerin yemekleri besmele çekilmeden yenen yemeklerdir. Ayrıca tezek ve kemikler de onların yiyecekleridir. Cinlerin insanlar gibi sosyal hayatları vardır. Onların da düğünleri şenlikleri toplantıları seminerleri konferansları vardır.

Üreyip çoğalırlar. Yerler içerler. Fakat onların yeyip içmeleri koku duyusuyladır. Nefsani olarak doyarlar.

Ayrıca cinlerin parası kuru soğan ve sarmısak kabuğudur. Bunlar kesinlikle yakılmayacaktır. Aksi halde cinlerin hışmına uğrarsınız yani zarar görürsünüz

ALINTIDIR.