Prof. Dr. Esma Şimşek
Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı

Lohusa hanımların korkulu rüyası olan alkarısı Çin Seddinden Akdeniz kıyılarına; Buz denizinden Hind'e kadar yayılmış bir inanıştır (1). Bütün Türk Boylarında bilinen alkarısı; al bastı al albıs albis almış almiş gibi isimlerle anılır. Bu inanış sisteminin geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Türklerin İslamiyetten önceki dinleri olan Şamanizm'de alkarısı ve al basması olarak nitelendirilen "kötü ruhla" ilgili birçok inanışlar vardır. Yakutlarda Kırgızlarda Kazaklarda Özbeklerde Kazanlarda vs. lohusa hanımı "al karısından korumak için değişik çarelere baş vurulur. (2)

Al karısı Kırgız - Kazak Türklerinin inanışına göre iki kısımdır: (32)

Kara Albastı:Ciddi ve ağırbaşlı bir ruhtur.(33)

Sarı Albasıtı: Doğum yapan kadının ve çocuğun ciğerini söküp suya atar.

Hoca veya Baksı (Şaman)ların okumasıyla giderler. Sarışın bir kadın suretindedir. Bazen keçi veya tilki suretlerine de girer. Baksı veya Ocaklı adamlar "Albastı "yi yakaladıkları zaman :"Ey al bastı zalim Koy ciğerini yerine Zavallının canın iade et. Sözümü tutmazsan Bana hürmet etmezsen Gözlerini çıkarırım" (3) şeklindeki efsunu söylerler.Genel olarak al karısı lohusa hanımlara ve atlara musallat olan korkunç bir yaratıktır. Uzun boylu uzun parmaklı ve uzun tırnaklıdır. Çok çirkin ve iğrenç bir suratı vardır. Bedeni yağlı uzun ve siyah saçlıdır. Saçları aynı zamanda darma-dağınıktır ve kocaman bir başa sahiptir. Dişlere at dişi gibi iri ve seyrek ayakları ise terstir. Bunlar lohusa kadınların ve yeni doğan çocukların ciğerlerini yiyerek beslenirler. Daha çok kırmızı elbise giyerler; su başında ve ağaçlık yerlerde yaşarlar.(4)

Gagauzlarda ise insanlara kötülük yapan fene ruhlar olarak "Rusaliler" "Çarşamba karısı / Babası" "Cuma karısı/Babası" ve "Devler" vardır. Devlerin fiziki yapıları anlatılırkenbunların tepelerinde bir tek gözlerinin olduğu söylenir. (5). Dede Korkut Hikayelerinde de Oğuz Boyunun başına bela olan bir "Tepegöz" vardır. Bu vücuduna hiç bir silahın tesir etmediği olağanüstü özelliklere sahip bir yaratıktır ve insanla perinin evliliğinden dünyaya gelmiştir. Tepegöz her gün çok sayıda hayvan ve iki insan yer (6) . Biz biliyoruz ki al karısı da periler taifesindendir. O halde Tepegözün annesinin bir peri kızı olmasını ve Gagauzlar'da kötü ruhların temsilcisi olan devlerin tek gözlerinin olması sebebiyle aralarında rahatlıkla bir bağ kurabiliriz. Bazı araştırıcılara göre albastı Türklere Cermenlerden geçmiştir. Eski Cermenlerin Alp Ruhu ile albastı aynı kaynaktan gelmektedir. Yani "al bastı" aslında "Alp+bastı"dır. Zamanla değişikliğe uğranarak bu hale gelmiştir. (7).Cahit Öztelli ise "al karısı" ile ateş arasında bir bağ kurar(8).

Hiç şüphesiz alkarısınm varlığına inanılan her yerde aynı zamanda bundan korunmak için de değişik çarelere başvurulmuştur. Bunlardan bir kaçı şu şekildedir: Kars'ta; özellikle geceleri lohusa hanımı yalnız bırakmazlar geceleri ışığı sürekli yakarlar hasta yalnız kaldığı zamanlarda ise ağzına sakız vererek onun uyumasına engel olurlar (9).Elazığ'da; Lohusanın başucuna su süpürge ve Kur'an-ı Kerim koyulur yakasına iğne türü bir şey takılır ve yanında sürekli bir erkek (eşi veya yakın akrabalarından bir erkek) bekler (10). Elazığ'ın diğer bölgelerinde ise kadının başına soğan demir çubuk ve Kur'an-ı Kerim konur(11).

Andolu'nun bir çok bölgesinde; lohusanın başına beyaz yaşmak ve kırmızı tül bağlarlar. Kırmızı altın takarlar ve hastaya kırmızı şeker hediye ederler (12). Çünkü al karısı kırmızı rengi hiç savmez. Manisa/Karacaoğlanlı köyünde ise kapının ağzına kazma kürek konur. Bir şişin üzerine elma portakal üzerlik çörek otu ve mavi boncuk kırmızı bir kordelayla bağlanıp lohusanın başına bırakılır. (13).

Çukurova bölgesinde de buna benzer tedbirler alınır. Çocuğun veya lohusanın yastığının altına soğan ayna tarakekmek bıçak hamayli koyarlar yüzünü kırmızı bir örtü ile kapatıp yatağına da bir iğne takarlar. Ayrıcı lohusanın bulunduğu yerdeki bütün suların ağzını kapatırlar. Çünkü al karısıbazen de kuş şeklinde gelip suya boncuk atar ve o esnada çocuk ölür (14). Bu tedbirler alınmadığı taktirde alkarısı lohusanın yanına gelerek onu rahatsız eder. Bu durum bölgelere göre hıbilik kekoz pispatik karakura kuşboğması vs. gibi isimlerle anılır.

Alkarısı lohusanın yanına değişik suretlerle gelir. Bazen yakın bir akrabanın sıfatında bazen çirkin bir kadın bazen de kedi köpek keçi kelle vs. gibi şekillerde görünür Alkarısı daha kapıdan içeriye girer girmez lohusanın üzerine bir ağırlık çöker. Hasta o anda aniden kalkıp dua okursa alkarısı kaçar. Ama hiç bir şey yapamaz bağırmak istediği halde bağıramaz al karısına yenik düşerse de ya ölür ya da büyük bir hastalığa maruz kalır.

Buraya kadar hep lohusa hanımlara musallat olan al karılarından bahsettik. Ancak bunların dışında erkeklere genç kızlara ve atlara gelen alkarıları da vardır. Çukurova insanın inanışına göre kim şalvarını veya siyah renkteki bir kıyafetini yastığının altına koyup yatarsa onu al basar (15). Elazığ'da bu yaratığa Kekoz (16) Malatya'da ise Hıbilik (17) adları verilir. Ama bunlar alkarısı şeklinde değildir daha değişik varlıklardır. Çünkü alkarısı erkeklerden korkar. Ancak Erzurum'da bir kaynak şahıstan aldığımız bilgiye göre kendisini al basmıştır ve o al karısını görmüştür. Al karısı çirkin koca kafalı ve dağınık saçlı bir yaratıktır (18).Genç kızlara musallat olan alkarısı ise "albıs" adı verilir. Bu evlenmeyen bir kızdan türemiştir. Genç kızların yanına giderek onların hastalanmasına sebep olur (19). Al karısı aynı zamanda kısraklarında yanına gider. Ahıra giden al karısı atı iyice yorduktan sonra yelelerini de örerek kaybolur.

Buraya kadar olan kısımda "alkarısını" folklorik açıdan inceleyerek onu bir inanış sistemi içerisinde ele aldık. Ancak al karısının efsaneler içerisinde de ayrı bir yeri vardır. Konuları bakımından değişik şekillerde tasnif edilen efsanelerin bir bölümü de "olağanüstü varlıklar"la ilgilidir. İşte bu olağanüstü varlıklar arasında alkarısı ile ilgili olarak da çok sayıda efsane anlatılır.Halkın inanışına göre lohusanın veya bebeğin ciğerini yemeye gelen alkarısı bir takım hilelerle yakalanıp göğsüne bir iğne saplanırsa tekrar eski yerine dönemez o aileye hizmet edermiş. Konuyla ilgili olarak Kars'ta (20) Erzurum'da(21) Erzincan'da (22) Gümüşhane'de (23) Diyarbakır'da(24) Bingöl'de (25) Elazığ'da (26) ve Malatya'da(27) birbirine yakın efsaneler anlatılmaktadır. Bu efsanelerin bir benzeri ise Çukurova bölgesinde şu şekildedir.

Hanımı yeni doğum olan bir adam odaya giren al karısını görür. Al karısı lohusanın ciğerini çıkartmak için uğraşırken bir iğne bulup bunun göğsüne saplar. İnsan şekline dönüşen al karısı göğsündeki iğneyi çıkartması için adama yalvarır. Çünkü kendisi iğneyi çıkaramaz ve çıkaramadığı için de kendi taifesine dönemez. Al karısı o ailenin işini yapmaya başlar. Bu çok güzel hızlı bir iş yapar. Evin bereketi gün geçtikçe artar. Birgün ev sahipleri ile ekmek yapmaya başlayan al karısı su getirmek için kuyu başına gider. Orada oynayançocuklardan birine göğsündeki iğneyi çıkarması için yalvarır. Çocuk iğneyi çıkarınca kadın yedi yıl hizmet ettiği eve doğru; "Evinizde hiç su bulunmasın; paranızın sayısını hiç bilmeyesiniz ve yaz-kış evinizden odun ekmeksiz olmasın" der sonra da çocuklara; suya atlayacağını eğer suyun üzeri kan olursa yakınlarının kendisini öldürmüş olabileceğini söyler. Al karısı suya atlayınca suyun üzeri kanla dolar. O günden sonra da bu ailenin evine hiç su bulunmaz paralarının sayısını bir türlü öğrenemezler ve yaz-kış odunları hiç eksik olmaz (28)

Bu efsanenin benzeri al karısı inancının hakim olduğu hemen hemen her bölgede anlatılmaktadır. Malatya'da Elazığ'da Erzincan'da Kars 'ta Diyarbakır'da Bingöl'de vs.hep aynı efsaneler biraz değiştirilerek hikaye edilmektedir.Mesela Elazığ'da anlatılan bir efsanede: (34) İsmail Ağa adında bir kişi uzaktan gördüğü ateşe doğru ilerler.(35) Oraya vardığında bir al karısını ciğer pişirerek çocuklarına yedirdiğini görür. Çocuklar doymadıklarını belirtince al karısı; "Yarın da İsmail Ağa'nın gelini doğum yapacak oraya gidip o üçüncü lokmasını alırken kıl şeklinde ağzına girip ciğerini alarak size getiririm" der. Gerçekten de ertesi gün İsmail Ağa'nın gelini doğum yapar. İsmail Ağa bunun yanında bekleyip yemek yerken üçüncü lokmayı gelinin ağzına vermeyip yanında getirdiği ayran tuluğunun içerisine atar. Tuluk şişmeye başlar. Sonra tuluğun içerisindeki kıl alkarısı şeklini alıncabunun göğsüne iğne saplayıp evlerinde çalıştırmaya başlarlar.(36) Al karısı 1-2 yıl bu aileye hizmek eder ancak hep söylenenlerin tersini yapar.(37) Sonra onların sülalesine dokunmayacağına söz vererek kendi taifesine dönmek için bir suya atlar. Fakat periler taifesi bunu kabul etmeyerek öldürürler. Köylüler daha sonra bu al karısının kanlı cesedini gölde bulurlar (29).

Al karısı bazen de lohusanın yanına bir kuş şekline girerek gelir. Buna "Kuş boğması" adı verilir. Halkın inanışına göre al; kocaman bir kuştur buna "al kuşu" denir. Al kuşu lohusanın yanındaki bebeğe basarak onu öldürür. Bu eve girerken ağzı açık bir su kabı arar bunun içerisine bir boncuk atar ve sırada etrafa bir ışık saçılır. Kuş bu ışıktan faydalanarak bebeği öldürür. Suya atılan boncuğu birisi görüp de eline alırsa kuş kaçamaz ve oradakiler tarafından yakalanır (30) Bununla ilgili olarak Çukurova bölgesinde şöyle bir efsane anlatılmaktadır: (38)

Lohusanın bulunduğu odaya al kuşu gelip de oradaki bir su kalıbına boncuk atınca bunu orada bulunan bir adam hemen alır.(39) Boncuk alınınca al kuşu bir kadın şeklinde göze görünür ve buna yalvarmaya başlar.(40) Adam bir daha ailesine ve sülalesine dokunmamak şartıyla boncuğu geri verir (31).

Bu efsanenin benzerine diğer bölgelerde rastlayamadık ancak bazı bölgelerde sebebi belirtilmeksizin lohusanın yanında ağzı açık su kabının bulundurulmasının iyi olmayacağını belirtmişlerdir.

Al basması erkeklerde daha farklıdır. Bunlar daha çok gece uyurken bir sesle uyanırlar. Gaipten gelen ses bunları çok uzaklara tehlikeli yerlere kadar götürerek orada bırakır. Bazen de kedi köpek sırtlan merkeb gibi hayvan şekillerine girerler. Elazığ'da bu yaratığa "Kapos" Bingöl'de "Harparik" Malatya'da "Kıbilik veya Hıbilik" Diyarbakır'da ise "Kepoz" adları verilir. Çukurova bölgesinde ise bu durum "Kırk Basması" adı ile bilinmektedir ve umumiyetle erkekler yastıklarının altına şalvar koydukları vakit olur. Şu anda hayatta olan bir şahsımız başından geçen "Kırkbasmasını" şuşekilde anlatmaktadır:

"Gece üzerimde büyük bir ağırlık hissettim gözlerimi açtığımda yanımda kısa kısa boyları olan kırk adamla karşılaştım. Bunlar beni götürmek için uğraşıyorlardı.Kimi kolumdan çekiliyor kimi bacağımdan kimisi üzerime çıkıp beni boğmaya çalışıyordu. O sırada bazı akrabalarımı da gördüm ancak hiç birisi bana yardım etmedi. Bir ara dua okuyarak biraz kendime geldim o sırada baktım ki gerçekten yatağın dışına çıkmışım sanki beni birisi tutup çekmiş.Gözlerimi kapadığımda yine aynı kişilerle karşılaştım yatağımı değiştirip başka bir odaya gittim ama kırk adam da arkadan geldi. Neticede bu durum sabaha kadar devam etti. Olanları anneme anlattığımda annem ; "Şalvarını yastığının altına koyduğun için seni kırk basmış" dedi. Ancak bu adamlar beni çekerken ayağımı da ters tarafa doğru büktükleri için bir hafta aksalarak yürüdüm ve ağrıyı hissettim" (32)

Bazen lohusa ve erkeklerin dışında genç kızları da al bastığını daha önce zikretmiştik. Bugün bu inanış unutularak çoğu bölgelerde anlatılmaz olmuştur. Ancak Adana'nın Osmaniye ilçesinde ikamet etmekte olan bir kaynak şahsımız kendisini sık sık al bastığını belirtmiştir. İstemediği halde bir gençle nişanlanan kaynak şahsıg ece rüyasında al basar. Yanına gelen kişi ise sevmediği nişanlısıdır. Adam bunun yanına yaklaşınca buna bir ağırlıkçöker bağırma istediği halde hiç sesi çıkmaz ellerini tutmak ister yine tutamaz. Adam olduğundan daha iridir öyle ki upuzun kolları vardır her bir tırnağı 25 - 30 cm. boyundadır. Adam kızı parçalayarak öldürmek ister. Neticede bu kız nişanlısından ayrılır fakat al basmasından bir türlü kurtulamaz. Bunu sık sık al basar ve :"Bizimle geleceksin" diye kızı zorla götürmek ister. Kız uyandığında kendisini çok yorgun ve halsiz hisseder (33) Halkın inanışına göre periler de bazen insanlara aşık olurmuş. İşte o zaman aşık oldukları kızın başkasıyla evlenmesine razı olmayıp bunu yanlarına almak isterlermiş. O kıza da bir peri aşık olmuştur ve kendiyle gelmesi için her gece zorlamaktadır. Bu durum ünlü masal araştırıcısı Stith Thomsun'ın /Motif Indeks'inde de "F300. Perilerle irtibat kurma veya onlarla evlenme" şeklinde görülmektedir. (34)

Netice olarak diyebiliriz ki :

a) Alkarısı ve albasması insanlığın var oluşundan beri devam eden inanış sistemidir. Ayrıca bu sadece bir halk inanışı olmayıp aynı zamanda efsane tipidir. Değişik konuları ihtiva eden efsanelerin "Olağanüstü Varlıklarla İlgili Olan Efsaneler" kısmında yer almaktadır.

b) Bu efsaneler yurdumuzun hemen hemen her yöresinde birbirlerine benzer şekillerde anlatılmaktadır.

c) Al basması sadece lohusa hanımlarda değil erkeklerde genç kızlarda ve kısraklarda görülür.

ç) Efsanelerin dini ve inandırıcı bir özelliği vardır aynı şeyler al karısı içinde söylenebilir.(41) Bugüne kadar birçok araştırıcı al karısını veya al bastıyı bir inanış sistemi olarak değerlendirmiştir. Fakat biz bu inanışların zamanla nesilden nesile aktarılırken inandırıcılık kısa ve nesir şeklinde olma özellikleri ile efsaneleştiğini görüyoruz. Bunu da normal karışılamamız gerekir. Çünkü hemen hemen her efsanelerin bir gerçeklik payıvardır.(42)

Bu güne kadar Çukurova ve çevresindeki al karısı ile ilgili derlemeler daha çok folklorik bir değer taşımakta olup bu durumdan kurtulma çareleri üzerinde durulmuştur. Bizim birkaç yıllık yeni derlemelerimizde erkekleri ve gençkızları da al basabileceğinin tespit edilmesi derlemenin önemini göstermektedir.(43) 4-5 satırlık bir al karısı efsanesi veya inanışı Anadolu ve bütün Türk boylarında bilinmektedir. Bu da bize Türk Kültür birliğinin bir ispatıdır.

NOTLAR

(5) Türker Acaroğlu (Bulgarcadan Çeviren) Gagauzlar(Hristiyan Türkler) Ankara 1939 57 72 - 73.

(10) Hülya Türkmen. Ağın(Elazığı) Folkloru ve Halk Edebiyatı. Elazığ 1990 58 (F.Ü. Fen-Ed. Fak. Lisans Tezi)

(11) İsmail Görkem. Elazığ Efsaneleri ÜzerineAraştırmalar (Metinler veİncelemeler) Elazığ 1987 221.

(14)1990 Yılının Ağustos ayında tarafımızdan; Adana'nın Kadirli ilçesinde ikamet etmekte olan Zekiye Yücetürk'ten derlenmiştir. Yücetürk. ev hanımı olup. 45 yaşında ve okuma - yazması yoktur

(15) 1990 yılının Ağustos ayında Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı Köseli köyünde ikamet etmekte olan Ayşe Şimşek'ten derlenmiştir.Kaynak şahıs 65 yaşında ev hanımı ve okuma - yazması yoktur.

(22) Saim Sakaoğlu 101 Anadolu Efsanesi Ankara1989 67 - 68.

(26) Mithat Yılmaz "Elazığ'da Al Karısı..." İsmailGörkem 221 - 222.

(30) Cahit Öztelli "Albastı Al Karış......" Zekiye Yücetürk

(31) Zekiye Yücetürk ......

(34) Stith Thompson Motif İndeks of Folk - LiteratüreIndiana Üniversity USA 1955 - 1958.

(44) Abdulkadir İnan Tarihte ve Bugün Şamanizm Ankara 1986. 169.

(45) Abdulkadir İnan 168 - 169.

(46) Abdulkadir İnan 169.

(47) Daha geniş bilgi için bakınız :Cahit Öztelli "Al bastı Al karısı Korunma ve Tedavisi"Türk Folklor Araştırmaları 10

(48) Muharrem Ergin Dede Korkut Kitabı Ankara1971168 - 184.

(49) Abdulkadir İnan "Albastı - Al Karısı Üzerine Bir Etüt "Türk Folklor Araştırmaları 7

(51) Müsel Köse "Al - Al Karısı Hakkında.."

(52) Abdulkadir İnan 171

(53) Asker Kartları Halk bilim araştırmaları Geleneklerİnançlar Cilt1 Mersin 1988 43 -44.

(54) İsmail Görkem 221 - 222.

(55) Ali Berat Alptekin Fırat Havzası Efsaneleri (Eser yayınlanmak üzere hazırlanmıştır.)

(56) 28 Eylül 1990 tarihinde Öznur Yılmaz'dan aldığımız bilgiye göre ; Erzurum'da ikamet etmekte olan Fikri Olgunsu'yu al basmıştır. Kaynak şahıs 45 yaşında serbest meslek sahibi ve ilkokul mezunudur.

(57) Abdulkadir İnan 171.

(58) Mürsel Köse "Al - Al Karısı Hakkında...."

(59) Bilge Seyidoğlu Erzurum Efsaneleri (Erzurum'daBelli Yerlere Bağlı Olarak Derlenmiş EfsanelerÜzerinde Birİnceleme) Ankara 198591 - 103

(60) Saim Sakaoğlu 69.

(61) Muhsine Yavuz Diyarbakır Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma (Derleme - İnceleme) Diyarbakır 198878 - 89.

(62) Ali Duymaz Bingöl Efsaneleri (İnceleme - Metinler)Elazığ 1989 379(63) Ali Berat Alptekin Fırat Havzası.......

(64) 1989 yılının Ekim ayında Ayşe Şimşek'ten derlenmiştir.

(65) Mithat Yılmaz "Elazığ'da Al Karısı..."

(66) 1990 yılının Ağustos ayında Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı Köseli köyünde ikamet etmekte olan Mehmet Şimşek'ten derlenmiştir. Şimşek 39 yaşında oluplise mezunu ve D.S.I. de memur olarak çalışmaktadır.

(67) 1990 yılının Temmuz ayında Nazife Gül Sekni tarafından Fatma Güler Erdim'den derlenmiştir. Kaynak şahıs 30 yaşında olup lise mezunudur ve memur olarak çalışmaktadır.

(153) Eylül1990 13 - 22; (2) 13(154) Ekim 1990 15-20.

(158) Eylül 1962 2926.(50) Cahit Öztelli. "Albastı Al Karısı......."

(185) Aralık 1963 3605 - 3606.Ahmet Turan."Türk Folklorunda Al Basması" Erciyes 13

(209) Aralık 1966 4261-4264.Mürsel Köse "Al - Al Karısı Hakkında" Türk Folklor Araştımaları 9

İlgili Makaleler: Al Bastı ve Al Karısı Nedir? / Al Karısı Hakkında Anlatılan Hikayeler / Çarşamba Karısı / Eski Türklerde Albastı / Uygulama ve İnanışlar / Al Karısı ile İlgili Kitaplar
Kaynak: turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/simsek.pdf

ALINTIDIR.