Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Cinleri Yakmak Varmıdır Yokmudur ve Cinlerden Korunma Yöntemleri Nelerdir?

  Cinleri Yakmak Varmıdır Yokmudur ve Cinlerden Korunma Yöntemleri Nelerdir?
  Olayın gerçeğini farkettirebilmek için öncelikle “CİN” konusunu açıklamamız gerekmektedir.

  “CİN” adı geçtiği zaman genelde hepimizin içine düştüğü büyük bir yanılgı vardır!.. Hemen aklımıza kısa boylu ayakları ters kulakları uzunca gözbebekleri dikine seri hareket edebilen her kılıkta görünebilen varlıklar gelir… Ya da beyninde belirli bozuklukları olan kişilerin görmüş olduğu halüsünasyonlar.

  Bu konuda yapılan en büyük yanlış önyargılı yaklaşımla “CİN” kelimesi duyulduğunda ya hemen inkâr edilmesi ya da gerçekle ilgisi olmayan yorumlar yapılmasıdır!.. Oysa dün bilimsel değil diye inkâr edilen birçok şeyin ilim ve tekniğin ilerlemesiyle bugün bilimsel bir gerçek haline geldiğini hatırdan çıkarmamak gerekir.

  Peki işin hakikatı nedir?..

  Evrende var olan tüm varlıklar-canlılar kuantsal kökenli olup; bir kısmı da mikrodalga yapılı türe dönüşmüştür!.. Ve dahi bunların bir kısmı geçici bir süre için moleküler boyutta yani “madde alemi” denen “boyutumuzda” yaşamaktadırlar…

  Çağdaş verilerle değerlendirebildiğimiz bu katmanlar ve boyutlar İSLÂM’ın Kudsal Kitabı Kur’ân’da mûcize olarak 1400 küsur sene öncesinde şöyle açıklanmıştır:

  Kuantsal kökenli bilinçli varlıklar… Nurani olanlar… MELEKLER!.

  Mikrodalga kökenli bilinçli varlıklar… Ateş yapılar… CİNLER!.

  Moleküler kökenli bilinçli varlıklar… Biyolojik bedenliler… İNSANLAR!.

  Bunların her biri yaşadıkları boyutun kapsamı ve gücü itibariyle diğerini istediği gibi yönlendirebilecek güce sahiptir.

  Şöyle ki… Kuantsal köken melekler hem cinler ve hem de insanlar üzerinde etkileme mekanizmasına sahipken; cinler insanları bir dereceye kadar yönlendirmede yeteneklidirler.

  Konumuz dışında kalan “melekler” bahsini bir yana bırakırsak…

  “CİNLER” Kur’ân anlatımıyla “MA’RIC” ve “SEMUM ATEŞTEN” Yani “biyolojik bedene tesir edip radyasyon zehirlenmesi meydana getiren mikrodalga” bedene sahiptirler…

  Bizim âhiret âlemi dediğimiz ruhlar âlemi denilen berzah âlemi denilen âlemler hep aynı mikrodalga boyut olup; insan ruhları dahi gerçekte mikrodalga bedenlerdir.

  İnsan beyni mikrovolt cinsinden elektrik ihtiva eder; ve tüm beden aldığı gıdalardan oluşan biyoelektrik enerjiyle çalışarak beynin biyoelektrik ihtiyacını karşılar. Beyin de bu biyoelektrik enerjiyi değerlendirerek fonksiyonlarını yerine getirir; bu arada da geçmişte “ruh” adı verilmiş olan “mikrodalga bedenini” üreterek tüm verilerini “mikrodalga beyne” yükler!..

  İnsan beyni her an gerek beş duyu yoluyla ve gerekse de başka dalga boylarından ve uzaydan gelen sayısız dalgaları değerlendirme yoluyla yaşamını sürdürür; ve bu arada da hem dışa mikrodalga bilinç dalgaları yayar hem de mikrodalga bedenine yani ruhuna yükler!.

  İnsan bilincinde ya da bedeninde etkili olan tüm tesirler üçe ayrılır:

  1. MELEK kökenli astrolojik etkiler…

  2. CİN kökenli mikrodalga impalslar…

  3. İNSAN beyinlerinin yaydığı “yaygın” veya “yönlendirilmiş” dalgalar…

  Bunlardan birincisi gene konumuz dışında olduğu için onu bir yana bırakıp 2. ve 3. tür dalgaların etkileri üzerinde duralım…

  İnsanlar yeryüzünde boy göstermeden önce dünyanın oluşum evresinden başlayan bir biçimde dünyada mikrodalga bedenli cinler yaşamaktaydı ki dünya ısısı ve ateşi onlar için bir şey ifade etmemekteydi.

  Daha sonra İnsan yeryüzünde varolunca bilinçli bir varlık olan insanın evrensel bazı gerçekleri farketmesini hazmedemediler. Bu olayda önderleri “Azazil” isimli “CİN” idi!.. Azazil isimli CİN ve ona uyan tüm cin nesilleri “ŞEYTAN” diye anıldılar ve insanlara düşman oldular!..

  İşte bu “şeytan” diye bilinen tüm cinler nesiller boyudur insanlara birşeyler kazandırma bahanesiyle onlara çeşitli yanlış fikirler ilka ederek saptırırlar!.. Akıl hastası haline getirirler!..

  “…EY CİN TOPLULUĞU İNSANLARIN EKSERİYETİNİ HÜKMÜNÜZ ALTINA ALDINIZ.” (6-128)

  Âyeti bu gerçeği vurgular… Cinlerle bilerek ilişkide olanların ölüm ötesi yaşamdaki halleri ise şu âyette açıklanmaktadır:

  “İNSANLARDAN ONLARI DOST EDİNENLER DE: -RABBİMİZ BİZ BİRBİRİMİZDEN FAYDALANDIK VE BİZİM İÇİN TAKDİR EDİLEN VAKTE ULAŞTIK” DERLER… ALLÂH: “YERİNİZ ATEŞTİR!.. ALLÂH’IN DİLEDİKLERİ DIŞINDAKİLER EBEDİ ORADA KALICIDIRLAR” (6/128)

  CİNLERİN temel amacı insanları Kur’ân öğretisinden saptırmak böylece imandan etmektir!..

  CİNLER ilişkide oldukları her insanı; ve onlar aracılığıyla tüm uyanları ele geçirip İSLÂM inanç sisteminden uzaklaştırmaya çalışırlar…

  İnsanları genelde küçük yaşlarda kandırıp ele geçiren CİNLER ya İSLÂM’ı kullanarak bu işi gerçekleştirirler; ya İslâm dışı yolları empoze ederek!..

  Kişiyi ele geçirmeleri genelde şu iki yoldan biriyledir: Eline kalem almış kişiye kendi iradesi dışında yazı yazdırarak… Veya geçmişte yaşamış din büyüklerinin kisvesine bürünmek suretiyle rüya veya yakaza halinde görünerek!..

  Önce bu kişiye büyük âlim veya veli olacağı bildirilir; sonra da artık o kişinin saflık derecesine göre zamanın kutbu gavsı en büyüğü insanlığın kurtarıcısı hatta MEHDİ veya RESÛL olduğu yutturulur!..

  Bu arada çevresine toplananların da rüyalarına girilmek ya da geçmiş veya geleceklerine ait bir şeyler bildirilerek topluluklar oluşturulmaya çalışılır… Böylece CİNLERİN kulu olmuş ve o kişi artık kendini devrin en büyüğü insanlığın kurtarıcısı “MEHDİ” sanmaktadır!.. Bugün Türkiye’de sayısız insan bilgisizlik yüzünden kendini “MEHDİ” ya da “GAVS” sanan oysa CİNLERİN elinde oyuncak olmuş kişilerin peşinde koşmaktadır…

  Bu CİNLERDEN bazıları da kendini “mevlânâ”nın ruhu diye tanıtarak insanları etki altına almaktadırlar!.. Onlara kitaplar yazdırmaktadırlar…

  “MEDYUM” aracı demektir; bilgisizlik yüzünden ruhlarla görüştüğünü sanan kişilere denir!.. CİNCİ ayrıdır medyum ayrıdır!..

  Bu durum dünyanın her yanında da böyledir!.. Bugün kendini mesih ya da resul veya mehdi gören sayısız insan farkında olmadan insanları cinlere kul-köle hale getirmişlerdir. Batı dünyasında bizim “CİN” dediğimiz varlıklar “şeytan” veya “ruh” ya da “hayalet” diye bilinirler!..

  Bugün Türkiye’de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere neredeyse hemen her şehir veya kasabada kendini “MEHDİ” veya “gavs” ya da “kurtarıcı” olarak sanan pekçok aldanmış insan mevcuttur!.. Ve düşünün ki sadece Türkiye’dekiler bu kadar çoktur!.. Buna bir de diğer ülkelerdekini ekleyin!..

  Bunun dışında bir de İslâm Dışı yollarla insanları kendilerine tabi hale getiren CİN toplulukları vardır… Bunlar da kendilerinin “UZAYLI” olduklarını iddia ederek insanları kandırmaktadırlar!..

  “UZAYLILAR” diye kendilerini kandıran CİNLERE tabi olanlar da İSLÂM dininin hükmünün bittiğine; Hazreti MUHAMMED’İN CİN OLDUĞUNA; ALLÂH’IN BEDENLENMİŞ olarak bir gezegende yaşamakta olduğuna inanmaktadırlar!..

  CİNLER günümüzde yoğun bir şekilde İSLÂM DIŞI BİR İNANIŞ OLAN REENKARNASYON YANİ YENİDEN BİR BEDENE BÜRÜNEREK DÜNYAYA GERİ GELME fikrini aşılamaya çalışmaktadırlar…

  Oysa Kur’ân’da Mü’minun sûresi 99-100. Âyetleri bu olayda kesinlikle reddetmektedir:

  “Nihayet onların her birine ölüm geldiğinde:

  Rabbim beni (dünyaya) geri gönder!.. Ta ki boşa geçirdiğim yaşamımı orada bıraktıklarımla yararlı fiillerle değerlendireyim… der… ASLA!.. BU DİYENİN GEÇERSİZ GÖRÜŞÜDÜR!.. ONLARIN ARDINDA BA’S GÜNÜNE (mahşere) KADAR SÜRECEK KABİR ÂLEMİ VARDIR!.. SUR’a üflendiğinde aralarında ne soysopluk vardır ne de bir soranlar!..”

  Hangi yoldan olursa olsun cinlerle ilişkisi olanların çoğunda görülen ortak özellik tebliğlerin veya âyetlerin (!!!) mutlaka elle yazılarak çoğaltılmasıdır!.. Ki bu yazım yazanın beyninde o cinin frekansına uygun bir açılım oluşturmaktadır.

  Cinlerin insan beynini mikrodalga impalslar yollayarak etkileme yolları dışında bir nesneyi hareket ettirme veya yakma gibi özellikleri de vardır.

  CİNLERLE ne tür ilişkide olunursa olunsun insanlar sonunda kesinlikle bundan büyük zarar görürler!.. Çünkü öğrettikleri arasında mutlaka Hz. MUHAMMED kökenli İSLÂM öğretisine ters düşen saptırıcı bilgiler yerleşmiştir!..

  CİNLERLE ilişkide olanlarda mantıksal bütünlük yoktur!.. Yaptıkları konuşmalarda başta söylediklerine sonra ters düşerler!.. Çelişkili konuşurlar!.. Genelde çok asabidirler!.. İtiraz gördüklerinde şiddetle parlarlar!.. Yalanları çoktur!.. Kendilerini daima büyük görüp olabildiğince güçlü göstermeye çalışırlar!..

  BÜYÜ konusuna gelince…

  “BÜYܔ genelde cinler aracılığıyla yapılmaktadır…

  Çok özel olarak güçlü beyinlerin direkt yönlendirilmiş dalgalarıyla da gerçekleştirilebilmektedir!..

  “BÜYܔ kişinin bilinci ve iradesi dışında herhangi bir konuda istemediği işi yapmaya elinde olmayarak zorlanmasıdır!.. Ve İSLÂM DİNİ mensuplarına kesinlikle BÜYÜ YAPMAK HARAMDIR!..

  Eğer yukarıdaki anlamı iyi anladıysak; görürüz ki karı-koca veya başkaları arasında sevgi oluşturmak için yapılan tüm çalışmalar veya muska yapmalar dahi “BÜYܔDÜR; değil ki ara açmak için yapılanlar!..

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İSLÂM’da “DU” SERBESTTİR; “BÜYܔ HARAMDIR!..

  “DU” kişinin talebidir; “BÜYܔ muhataba isteği ve iradesi dışı istemediğini yaptırmaktır!..

  CİNCİLERİN cinlerden haber alma dışındaki tüm faaliyetleri “BÜYܔ yapmadır!.. Yaptıkları İSLÂM anlayışına göre HARAMDIR!.. “BÜYܔ yapan da yaptıran da altında asla kalkamayacağı bir vebalin altına girmektedir; cinler o işi onlara hoş gösterse de!..

  CİNCİLER “BÜYܔ yaparken ya da “BÜYܔnün tesirini oluşturacak MUSKAYI YAZARKEN çeşitli duâlar okurlar ve böylece bazı cinleri o konuda görev yapmaya davet ederler!.. Ki bu başkasının iradesini zorlamadır; HARAMDIR!..

  CİNLERDEN ve “BÜYܔDEN KORUNMA yollarına gelince…

  Bizim tesbitlerimize göre Kur’ân’da iki tür korunma sağlayan âyetler vardır… Birincisi pasif korunma âyetleridir ki bunlar “Ayetelkürsi” “kuleuzüler” ve Hasbiyallahu veni’mel vekil ve huve rabbularşıl azim” duasıdır… Bunların 41 veya 100’er defa okunmasıyla kişinin çevresinde cinlerden ve kem nazarlardan (negatif beyin dalgalarından) gelecek olan etkilere karşı bir koruyucu kalkan oluşur…

  Ancak bir de CİNLERE karşı aktif savunma sağlayan duâ da vardır ki o da şudur:

  KORUNMA DUÂSI:

  RABBİ İNNİ MESSENİYEŞŞEYTANU BİNUSBİN VE AZAB; RABBİ EUZU BİKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ VE EUZU BİKE RABBİ EN YAHDURUN. VE HİFZAN MİN KÜLLİ ŞEYTANİN MARİD. (Sad: 41 / Mü’minuna: 97-98 Saffat: 7)

  Bu duâ kişinin beyninde cinleri son derece sıkan ve hatta yakan dalgalar yayınlanmasına vesile olur… Böylece de o kişiye musallat olan CİNLER o kişiden uzaklaşmak zorunda kalırlar…

  İçlerinde sebepsiz sıkıntı duyanlar; “BÜYܔ yapıldığından şüphelenenler cinni yoldan başkalarının kendisini etkilediğini düşünenler bu duâya olayın şiddetine göre sabahları ve geceleri 41 ile 150’şer defa arasında bir sayıyla okumaya devam ederlerse büyük fayda görürler… Çünkü bilebildiğimiz kadarıyla CİNLERE KARŞI TEK SİLAH bu duânın yaymış olduğu beyin dalgalarıdır…

  Şayet CİNLİ olduğundan şüphelendiğiniz bir kişi yanında veya birkaç arkadaşınızla bu duâyı içinizdn bir süre okursanız sonuçlarını görürsünüz…

  Bu konuda sıkıntıda olan kişinin yanında birkaç kişi toplanıp da her biri 300’er defa bu duâyı okursa ve arka arkaya üç gün devam edilirse büyük fayda elde edilir…

  "Ruh İnsan Cin" - Ahmed Hulûsi

  "OKUMA"NIN CİNLER ÜZERİNDEKİ TESİRİ


  Herhangi bir sebeple CİNlerden birinin veya birkaçının etkisi altına girmiş kişiler genellikle Türkiye ve diğer İslâm Milletler Ülkelerinde "Okunma" yoluyla tedaviye veya bu dertlerinden kurtulmaya çalışırlar...

  Bazı yelerde "CİNCİ Hoca" nâmıyla adı yayılmış kişiler bazı yerlerde de çeşitli tarikat şeyhleri bu gibi kişileri okuyarak iyileştirirler yâni "CİNlerin etkilerinden" kurtarırlar...

  Bunların bir kısmı gerçekten bu tip olaylarda zor duruma düşen kişileri "okumak" sûretiyle iyi edebilmekte; ve bu yaptıklarına karşılık olarak da ne para ve ne de bir hediye almamaktadırlar...

  Buna karşın bu işi parayla yapan ve aslında hiç bir özellikleri olmayan nice istismarcı kişiler dahi mevcuttur...

  Burada şunu belirtelim ki gerçekten yetkili olan kimseler bu yaptıkları iyilik sonunda kesinlikle karşılık ne hediye ne de para almazlar; alanlar ise genelde hep bu işin istismarcılarıdır.

  Peki acaba "okuma" ile ne gibi bir durum ortaya çıkmaktadır ki CİNler etki altına aldıkları kişileri serbest bırakmakta ve ellerini çekmektedirler?..

  Şimdi elimizden geldiği kadar bunu açıklamaya çalışalım.

  CİNlerin yapısının birtakım ışınlardan meydana geldiğini daha önceki bölümlerde açıklamıştık...

  Keza "insan"ların da yapısının dalgalardan meydana geldiğini ve insan bedeninin her an bir takım ışınlar yaymakta olduğundan söz etmiştik...

  BÜYÜ konulu bölümde de bahsettiğimiz gibi; insanın her an yaydığı bu ışınlar belirli kelime veya kelime gruplarının tekrarıyla bir noktaya yoğunlaştırılabilmekte; ve devamlı olarak o yapya yönelik ışınlar yayma durumu ortaya çıkmaktadır...

  Bu ışınlar için mesafe kaydı olmadığı gibi istenilen bir noktaya da eriştirilebilmektedir... Çünkü ışınların hızı ve yapısı hakkında daha önce de bilgi verdiğimiz gibi onlar yer ve zaman tanımamaktadırlar...

  İşte bu sebeple CİNlerin kaydı altına girmiş bir kişi "okur" kimselerden birine götürüldüğünde; önce onu kaydı altına alan CİNİN kimliği ve durumu tesbit edilir...

  Sonra ona o kimseyi serbest bırakması için emir verilir... Ancak o CİNİN bu emri kabul edip etmeyeceği şüphelidir...

  Ondan sonra kişi "okumaya" başlar... Yani belirli kelime veya kelime gruplarına devam ederek o CİNİN yapısına etki edecek onu yaralayacak ölçüde ışınlar yaymaya başlar... âdeta beynini laser tabancası gibi kullanarak o CİNE ateşe başlar!.

  Bu durumda o CİN için iki yol vardır; ya o okumaya devam eden kişiyi de etkisi altına almak kendine bağımlı hâle getirmek; ya da emirlerine boyun eğmek...

  Bunun dışında üçüncü bir yol daha vardır ki o da ölmesidir!... Buna da bu kişler arasında "yakmak" tâbir edilir!... Yâni CİN elini kişiden çekmediği takdirde yanmakla yâni ölmekle yüzyüze kalır...

  Ve genellikle olay CİNİN ölümüyle veya kullanılan tâbiriyle "yanmasıyla" son bulur ve böylece o kişi kurtulmuş olur!...

  Bazan da bu defa CİNİN ailesinden diğer bir CİN işe el atar ki böylece iki - üç CİNİN yanmasına kadar iş uzar...

  Bugün iç sıkıntıları boğulurcasına haller çeşitli şeyler görme veya işitme olayları özellikle kadınlarda görülen sık yıkanma halleri ve bunlara benzer çeşitli durumlar çok büyük bir yüzde ile CİNlerden ileri gelmektedir... Ancak bu durum henüz tıb olarak tesbit edilemediği için geçici tesirleri uyuşturucu ilaçlarla tedaviye çalışılmaktadır ki çoğu zaman da bu tedaviler bir netice vermemektedirler...

  Bu tip olaylardan sonuç alması için Tıbbın yapacağı tek bir şey vardır o da CİNLERİN varlığını kabul edip bilimsel olarak onlarla mücadele yollarını öğrenmektir...

  Aksi takdirde elektro - şok veya uyuşturucu bir takım ilaçlarla sonuca varmak imkânsız olarak kalacak; ve bu yüzden de halk özellikle bu çeşit olaylarda sonuca gidilememesinden dolayı Tıb`dan soğuyacak uzaklaşacak ve bir takım istismarcı hocalar peşinde koşacaktır...

  ALINTIDIR.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Büyüdür tılsımdır bunlara bulaşan var mı gerçekten.

  Allah yolundan saptırmasın bizleri.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ben inaniyorum. Cunku o anı yasadim. Ilk defa oldugun da icimde oyle buyuk bir korku vardi ki. Ya da onunla goz goze gelmek nasil bir duygudur bilebilir misiniz? Disarisi simsicak olsa da iciniz buz gibi olur o an. Bir an aklinizi yitirdiginizi zannedersiniz ama bir sure sonra artik sanki ruyadaymissiniz gibi gelir. Hatay o tur seylerin en cok oldugu sehirdir. Buna adim kadar eminim. Ve o kadar alistim ki artik gormuyorum uzun zamandir. korktugunu hissettigi insanlara her zaman daha yakindir.

  HTC Desire 820 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  Eğer rakibin ben isem; bilmeni isterim ki ben vazgeçmeden sen asla kazanamazsın!

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bazıları böyle şeylerle fazla uğraşıyor. Aslında isimlerini bile anmamak lazım.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş