Cinler dinlerler ve derler ki “bizler de varız bizler de çalışıyoruz. Ve bizler de hak ettik. Ama bizlerin çalışmalarımız sizleri yoğunlaştırmak içindir.” Herkesin ayrı çalışmaları yoktur. Birleşiktir çalışmalar. Ne var ki Cinlerin Tabii Kotları; dünyaya iyi kapılardan ve kötü kapılardan geçerler. İyi kapılar Din Tabiatı’na uygun kapılardır. Kötü Kapılar Işık Kotları’nda Hak Tabiat’a ışık olan Yüceler’in yarattıkları nesiller boyu hak olan kotlardır ki kötülükleri; her Yüce’yi diri yüreklerinde Hak Tabiat’tan çalıştırmalarıdır. Yani o Yüceler çalıştıklarında hak ettiklerini yaşarlar. Hak ettikleri her zaman iyi değildir. Kötülük de olur.

Kötülüğü iyiliğe çevirebilmek için toplum olmak ve sonsuzlaşmak istenir. İyi ki hak ettik de bu bilgileri bildik. İyilik kötülüğün kürsüsündedir. Kötü insana kendi yüreğini açıklar ve sorar; “sen ne düşünürsün?” diye. İyi “ben iyiliği kötülüğe tercih ederim” derse; “iyi ki hak etti de başardı” deriz. İşi başarmak hak etmektir. Amin... Kırkın birini alın ve bakın “hani nerde o?” diye sorun. Biri ışıksa her biri ışıktır. Ama biri kırıksa herbiri kırıktır. Şu anda dünyada ışık olan Kutsal Kayıtlar vardır ve onlar kusurlu olmadıklarında ışıkları yoğunlaşır. Ama kusurlu olduklarında ışıkları solar. Büyük kötülükler büyük iyilikleri yaratır.

Kuru huzursuz kırık ve hırslı olan cinler... Onlara baktık; hak etmemişler. Birleşmişler ama hırslanmışlar. Ocakları kotlanmamış. Hırsları çok. Hulasa “ayrılık” deriz. Amin... Cinlerin insanlardan güçlü olduklarını iddia ettiler. Biz baktık ki hakim olamamışlar. Dedik ki “hani güçlüydünüz. Hakim olun ve birleşin.” Amin... Ne var ki hak etmeden birlik olmaz. Sol ululukla sağa güç katar. Sağ yoğunlukla solu güçlendirir. Herbiri Yaratan’a görevlidir. Nesiller boyu Allah için uğraşmışlar. Nesiller boyu Işık İlmi’ni anlamaya çabalamışlar. Ne var ki hak etmemişler. Amin...

Kendilerini kendi yüreklerinde Işık İlmi diye bilenler Hak Tabiat’a kaynak olamadılar. Onlar kul olamadılar zarar gördüler. Kadir Kapıları kapattılar; cennetten kovuldular.

Cennet topluma ışık yakan birleşendir. Orada ayrılık yoktur. Orada yoğunluk vardır ve orada canlar ışık halindedirler. Amin... Kadim Hakim olduğunda ışık kotlanır ve zaman kontrol altında olur. Kadim Huzur oluduğunda Amon Toplumu Hak Tabiat’a kaynak olur ve zamana güç olur. Herkese saygılar. Amin... Şimdi bu....

Tamamı için Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Doğa Tebliği 09/26

ALINTIDIR.