Define Musallatı ve Definedeki Tılsımı Çözmek

Bilindiği gibi insanların var oluşundan beri inançlar olmuş ve olmaya da devam edecektir. Definede her zaman duyuyoruz cin musallatı tılsım diye musallat olma üç şekilde olur:

1. Cinlerin kendiliğinden sahiplenmesi

2. Cinlerin bekçi olarak bırakılması

3.
Meleklerin bekçi olarak beklemesi

Cinlerin kendiliğinden sahiplenmesi

Bildiğimiz gibi her maddenin bir enerjisi alanı var. Gömülerin de toprak altında yaydığı enerji alanı var. Cinler bu enerjiden vitamin gibi yararlanırlar. Yâni aile olarak ne kadar enerjiye sahipse o kadar hızlı hareket eder o kadar zengin olurlar. İnsanların zenginliği gibi cinlerin kendiliğinden sahiplendiği hazinelerde genel düşünce böyledir. "Bu sahiplenilen hazineyi yine başka bir cin ailesi sahiplenemez mi?" diye aklımıza gelebilir.İster insan ister cin soyundan bunlar alınmak istendiğinde savaşta galip gelen kazanır. Cin ailesi az ise sayıca daha fazla fert ile saldırıp alınabilir. Fakat bu savaş çok tehlikelidir ; tıpkı insanlarda olduğu gibi kin duygusu cinlerde insanlardan daha fazla gelişmiştir. Siz on kişi; bir kişinin elinden zorbalıkla aldığınız malı .malı alınan sizi teker teker yakalayıp hesap sorma eyleminde bulunuyorsa cinler için de aynı şey geçerlidir. Zorbalıkla alınan hiçbir para hayır getirmez.

Cinlerin Bekçi Olarak Bırakılması

inanışlardan biri de Hz. İsa'nın çarmıha gerilip öldürüldüğü yerden bir ağaç çıkar. Bu ağacın salgıladığı zamk ağacın ağladığını simgeler. Bu tütsü olarak yakıldığında cinler çıkarılan kokuyu çok seviyorlar. Nerede yanıyorsa bölge olarak hepsi oraya toplanırlar. Bunlar hazır olunca defineyi gömerken cinleri musallat edecek kişi devreye girer. Gömülen bu hazinenin korunmasını ister. Cinler ne zamana kadar sorusuna devreye giren kişi saat tarih zaman belirtmez. Şifreyi söyler; yani örneğin "Felçli biri gelecek ya da 7 kişi gelecek şunları yapacak ya da şunlar oluncaya kadar." der. Daha sonra oradan ayrılır. O denilen gerçekleşmediği müddetçe o para oradan alınamaz. Hiç mi alınamaz tekrar aynı ayin gerçekleştirilir. İşin ehli tütsüyü yakar şifreyi öğrenir ve yapar.

Meleklerin Koruduğu Mallar:

Para bir Müslüman tarafından gömülmüşse; bunları melekler korur. Kutsal emanetleri de öyle. Eğer gömüde haram varsa bunları da Müslüman cinler korur. Bu parayı gömen insanın soyundan birisi bu tılsımı bozmaktadır; fakat o soydan bir insan ayakta ve sağ ise bir başkası bunu alamaz

Tılsım yapılarak gömülenler var bilgileri nelerdir?

Tılsımları yalnız o tılsımı bekleyen cin Müslüman ise sizin okuduğunuz Kuran-ı Kerim'e saygı duyar. Hıristiyan ise okunan İncil'e saygı duyar size izin verir. Eğer bunlar zıt ise; siz Müslüman o Hıristiyan ise hiç bir şekilde o defineyi alamazsınız. Peki gizli ilimler ve havas kitaplarının faydası olmaz mı? Buradaki bilgiler sadece Müslüman cinler içindir. Gayri Müslim bir cine okunduğunda etki etmez. Eğer etseydi bütün cinler Müslüman olurdu. Bunlarla anlaşıp irtibat kuran insanların pazarlıkla anlaşabilme yöntemleridir ya da onların dinini öğrenip zoraki alınmasıdır. Defineyi bekleyen cinler Müslümansa önce abdest almak 7 ayrı kağıda Ayet-el Kürsi'yi yazıp bu kağıtları tespit edilen noktaya yerleştirmek için işin ehli kimseler gerekir. Bu işlemler yapıldıktan sonra işin ehli 7 tur definenin olduğu bölgeye daire çizerek bir kapı bırakır. Çalışma esnasında kimsenin konuşmaması gerektiğini telkin eder. 21 Nas 7 Ayet-el Kürsi 3 İhlas ve 1 Fatiha okunur

Hıristiyan cinlerin sahip olduğu tespit edilirse İncil'den ayetler ve papazların ayin esnasında yaktığı tütsü yakılarak çıkartılabilir. Papaz ve İncil yok ise kazan kişiler ..??( ..sırra vakıf olmak gerek.. ) yıkanır. Para büyü ile koyulduysa cimentu buhur tütsüsü yakılır. Eğer para dinsizler tarafından konmuş ise tek yöntem savaşmaktır. Oradaki cinlerin sayısını öğrenip üç-dört kat cine sahip hoca ile çalışılmalıdır. Yahudi ve diğer dinlere tâbi olan cinler için Hıristiyanlık'ta yapılan işlemin aynısı uygulanır

Cin padişahları ve ya askerleri tarafından korunan hazineler ise hiçbir zaman çıkartılamaz. O paraların Mehdi resûlün yeryüzüne ininceye kadar korunacağına söz verilmiştir. O bölgede kazı yapanların hayatı tehlikededir ..

Kazıda duyulan sesler ve görüntüler


Kazıda kazan kişiler neyden korkuyorsa gördüğü cisim ona göre değişir. Örneğin; insan yılandan korkuyorsa yılan akrepten korkuyorsa akrep. İki kişinin de korkuları farklı ise; aynı cisim korktukları şekle bürünür. Burasının büyülü olduğunu işaret eder. Görünen cismi orada kesmek gerek

Neden görüntü ya da ses yollarlar?


Cinler orada beklemekten sıkılmıştır. Size şifre veriyordur. Altı-yedi metrede kurbağa yılan vs çıkabilir. Bu çıkan hayvanı altına dönüştürürseniz büyük parayı çıkartabilirsiniz. Çıkan cisimler en fazla 40 gün içinde altına dönüştürülmelidir. Dönüştürülemez ise ilk çıktığı yere geri döner. Eğer hızla kaçan varlıklara dönüşmüşse (sinek arı vs) bu varlıkları hemen öldürürseniz hemen altına dönüşür. Kaçanlar ise o parayı gömen insanın soyundan olan eve gider. Eğer 7 gün içinde buhur ve ayin yapılmazsa bir daha alınamaz.

Eğer o parayı gömen kişinin soyunun evi yedi günden daha fazla ulaşabileceği bir yerdeyse tütsü ve diğer işlemleri yapmakla onları geri getiremezsiniz. 24 saatte içinde yapmak daha iyidir. Unutulmamalıdır ki cinler insan zekasının ancak %10'una sahiptirler. İnsanlar düşündükleri zaman beyinlerindeki enerji dışarıya renkli ışıklar olarak yansır. Bunu bazı hayvanlar ve cinler görür. İnsanları yönlendirmesi ise bu zamanda olur. Bu âna da gaflet ânı denir. Örneğin sabah evden markete ekmek almaya gittiniz. Daha sonra marketi geçtiğinizi fark ediyorsunuz ve ekmek alacağınız aklınıza geliyor. İşte bu an gaflet ânıdır. Bu ânda insanları yönlendirirler. İnsandan üstün oldukları güç sadece budur.

Cinleri uzaklaştırmak ve bölgedeki büyüyü bozma için tertipler

1.
Kazılacak yere 6 köşeli yıldız çizmek ve ortasını kazılınca büyüğünün ve cinleri kayboldukları biliniyor

2.
7 adet yeşil sedir iki taş arasında dövülür. 2 litre suya konup üzerine 7 Ayet-el Kürsi Kâfirûn İhlas Felak ve Nas sûreleri okunur ve bölgeye serpilir.

3.
Yunus Sûresi 81-82 Ta'ha Sûresi 69 Araf 118-122 ayetleri bir tabak suya okunur ve bölgeye serpilirse büyü bozulur

4.
21 Yasin Sûresi'ni bölgede okumak

5. Başka bir çözüm: Fatiha Ayet-el Kürsi İhlas Felak ve Nas sürelerini 70 kere o bölgede okumak.

6. Başka bir çözüm: Defne yaprağı'nın tütsü olarak yakılması ve 7 İhlas okunması

7.
Başka bir çözüm: Beyyine Sûresi'nin bir tabağa okunup bölgeye serpilmesi

8.
Başka bir çözüm: 33 defa Fatiha Sûresi okunur.

9.
En zor olan tılsımlar büyü ve cinleri temizlemek için 789 kere Besmele 70 Fatiha 41 Yasin 2200 kere Felak ve Nas 41 kere Cin Sûresi 1 kere Fetih Sûresi 1 kere Ta'ha

ALINTIDIR.