Cinler konusu Banda ciddi anlamda merak edilerek araştırmalara konu edilmekte. Bu amaçla zaman zaman medyum ve falcılardan yararlanıldığı da gözleniyor. Hatta CIA ve KGB gibi gizli servislerin medyumlardan medet umduklarını öğrenmek belki size şaşırtıcı gelecektir iddialara göre Amerika'da Scandorf Araştırma Enstitüsü'nde çalışan parapsikolog Pat Price ABD'nin nükleer denizatlarının Okyanus'un hangi bölgesinde bulunduklannı az bir yanılma payı ile tespit etti. Sıtkı Uluç'un "Gizli Servis Öyküleri* isimli kitabında 1950'den beri CIA'nın medyum ve falcılara rağbet gösterdiği CIA'nın Sovyetlere ait Semipalantinsk Araştırma Merkezinin yerini Pat Price sayesinde öğrendiği kaydediliyor. İtalya'da Kızıl Tugaylarca kaçırılan ABD'li James Dozier'in bulunması için ClA'nın medyumlardan yardım istediği belirtiliyor. Medyumlar generalin rehine tutulduğu evin kapısının de mir. yeşil parmaklıklı olduğunu ve kapı numarasını kaç olduğunu tespit ettiler. Kitapta ClA'nın İran'da rehine tutulan Amerikalıların ABD Elçiliğinin hangi bölümlerine kapatıldıklarını öğrenmek için yine medyumlara başvurduğu belirtiliyor. Hatta bu tür işleri için CIA yetkililerinin. "En geniş parapsikoloji servis KGB'de Ruslar bu işi çok ilerlettiler dedikleri de aktarılıyor.

Alıntıdır.