10 soruda Organik TarımSon yıllarda organik kavramı herkesin dilinde. Organik ürünlere de her gün bir yenisi ekleniyor. Peki bu ürünleri tanıyor muyuz? ‘Organik’ kavramını yeterince biliyor muyuz? Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin National Geographic Türkiye işbirliğiyle hayata geçirdiği 101 Soruda Organik Ürün Rehberi’nden sizin için 10 tanesini seçtik. İşte karşınızda mini bir organik rehber...

Organik tarım nedir?

Organik tarım tüm canlılara ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren; yetiştiricilikte insana ve çevreye zararlı sentetik kimyasal ilaç hormon ve gübrenin kullanılmadığı bir tarım yöntemi. Ancak organik tarımın sadece tarımsal girdi yöntemiyle sınırlandırılması doğru olmaz. Organik tarım aynı zamanda çiftçiliğin yönetiminden ürünlerin pazarlanmasına kadar kendi özel prensip ve uygulamaları olan sürdürülebilir ve izlenebilir bir tarım yöntemi. Organik yetiştiricilikte üretimle ilgili tüm faktörler bir bütün olarak ele alınıyor ve tarım işletmelerinin kendine yeterliliği öncelikli. Bunun için toprak bitki hayvan ve insan arasındaki doğal döngünün işlerliği gözetilerek kullanılan doğal kökenli hammaddelerin mümkün olduğunca işletmenin içinden veya yakın çevresinden sağlanması amaçlanıyor. Organik üretim çiftlikte kullanılan girdilerin (tohum gübre ilaç vb.) doğal çevreyi tehdit eden etkilerinden kaçınmayı taahhüt ediyor. Organik tarımda tohumdan tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalar (yetiştiricilik işleme paketleme etiketleme depolama vb.) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca (KSK) denetleniyor.

Organik ürün nedir?


Tohumdan hasata hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar olan bütün aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı kimyasallar girdi katkı maddesi ve işlem/yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünler “organik ürün” olarak adlandırılıyor. Organik ürünler kanun ve yönetmeliklerce tanımlı şartlar dahilinde tüm süreçte izlenebilirliğin sağlandığı her bir verinin kayıt altına alındığı bir tarım yöntemiyle üretiliyor.

Türkiye’dekı tarım alanlarının ne kadarında organık tarım yapılıyor?

1970’li yıllarda başlayan organik tarımdaki gelişmelere uygun olarak Avrupa ülkeleri Türkiye’den ekolojik ürün talep etmeye başladı. 2011 yılı verilerine göre Türkiye’de 42 bin 460 çiftçi 442 bin 581 hektarda organik tarım yapıyor. Bu da Türkiye’deki tarım alanlarının yaklaşık yüzde 1.81’ini oluşturuyor.