Platycerium Bitkisi Yetiştirilmesi Sulanması Toprak - Saksı Değişimi Çoğaltılması Budanması Hakkında Bilgiler

Platycerium:

Yeşil yapraklı ve yaprakları uzun olan saksı çiçeğidir.
Platycerium bitkisinin yetiştirilmesi bakımı ve sulanması:
*Doğrudan güneş ışığı isteyen bu bitkiyi güneş ışığına maruz bırakmak yaprakları için çok yararlıdır.
*Güneş ışığını gören kısımlar ışığa doğru bir eğilimde bulunur. Bu eğilmeleri engellemek için çiçeğin gölgede kalan kısımlarını belirli aralıklarla değiştirmeliyiz.
*Çok fazla soğuk ve sıcak havada bırakma çiçeğin yapraklarına ve köklerine zararlıdır.

*Hava akımlarından kolay etkilenen platycerium bitkisini bu etkiden korunmalıdır.

*Her bitki gibi zamanla toraktaki vitamin ve mineralleri tüketen bitkiye yılda en az bir kere vitamin ve mineral desteği sağlanmalıdır.

*Saksı değişimi genellikle sıcak ayların başlangıcı olan nisanda yapılmalıdır.

*Platycerium bulunduğu yerde başka cisimlerle temasta bulunmalıdır.

Sulamada en önemli unsurlar;

-Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak çok az sulanmalıdır.

-Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacı artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması gerekmektedir.

-Su toprağın her tarafına ulaştırılmalıdır.

-Bitkiyi sularken kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde sulamalar aynı günde ve aynı miktarlarda su dökülmelidir.

- Platyceriumda çok büyük bir değişiklik görülmediği sürece sulanmada kullanılan kap ölçü ve su miktarı değiştirilmemelidir.

* Platycerium bitkisini yetiştirmede en önemli kural kış aylarında oda sıcaklığının 16 °C nin altında olmaması gerektiğidir.

*Bitkiye kış aylarında musluktan aldığımız soğuk çeşme suyunu vermemeliyiz. Verdiğimiz su oda sıcaklığında olmalıdır.
Platycerium Bitkisinin Çoğaltılması:
* Platycerium bitkisinin gelişimi pek hızlı olmaz. Boyu çok fazla uzamaz.
*Çoğaltılması sırasında köklerinden ayrılan platycerium derhal ayrılan köklerinden başka bir saksının içine dikilerek çoğaltılır.
*Bu yönteme kökten ayırma yöntemi denilmektedir. Kökten ayrılan 2.bitkimiz en kısa zamanda büyüyerek çiçek açar ve diğer bitkide tekrar kök vermeye başlar.
* Platyceriumun çoğaltılması en uygun zaman mayıs ayıdır.
* 1. ve 2. Platyceriumumuza da aynı sulama yetiştirme ve bakım işlemlerini uygulamalıyız.