Gül Bakımı - Katmer Gül Bakımı Yetiştirilmesi - Katmer Gül Resimleri
Güllerinizi güneşli ve havadar yerlere ekin. Gül fazla seçici olmamakla beraber en iyi bağ toprağı da denilen demiri bol hafif kırmızımsıkumlu killi toprakta yetişir. Bakir toprakları sever. Fazla asitlikireçli ve besin açısından zayıf topraklar gül yetiştirmek açısından uygun değildir. Bol gübre veya kompost kullanılarak böyle topraklarda da gül yetiştirmek mümkündür.
Ağaç veya yüksek çalı bitkilerinin altlarına gül dikilmemelidir. Gölge olması bir yana ağaç kökleri fidanların gelişmesine izin vermez.

Daha önce gül yetişmiş topraklara veya eski gül fidanlarının yakınına yeni gül dikilmesi uygun değildir. Sebebi tam bilinmemekle beraber yeni güller böyle yerlerde iyi gelişemez hatta ölebilir. Bu durum "gül hastalığı" diye adlandırılmıştır.

Mecbur kalınırsa dikim çukuru biraz geniş ve derin açılır ve buradan çıkan toprak kullanılmaz. Bahçenin başka bir yerinden toprak getirilir. Eski toprak başka yerde rahatlıkla kullanılabilir.
Ayrıca toprağın drenajlı olması gerekir. Su tutan yerlere gül dikilmez.

TOPRAK HAZIRLIĞI
Bu güllerin büyütülmesi kolaydır. Toprak hazırlığını 2 veya 3 hafta önceden yapmak bitki için fayda sağlar. Topraktaki yabani ot taş ve benzeri molozları uzaklaştırın. Gübreyi toprağın yüzeyine yaydıktan sonra toprağı belleyerek gübreyi derinler yedirin.
GÜBRE SEÇİMİ

Mineral gübreler: Gübreleri karışım halinde kullanmalısınız. Bunlar 3 elementten oluşur ve güller için hayati önem taşır. 3 element; azot fosfor ve potaryumdur( N P K ). Gübrelerken güllerin yanmaması için paket üzerinde tavsiye edilen dozlara riayet edilmesi gerekir.

Organik gübreler : kurutulmuş veya granül halinde hayvani gübre kompost yosun torf..... Bunların hiçbiri NPK MİNERALLERİNİ dengeli bir şekilde içermez. Bu yüzden bu gübreleri tek başına kullanmamak gerekir. Bunları mineral gübreler ile birlikte tamamlayıcı olarak kullanmak gerekir.

Zamanımızda firmalar hem mineral maddeleri hem de organik gübreleri içeren karışımlar geliştirmişlerdir. Bunları kullanmak kolaylık sağlayacaktır.

Hiçbir zaman organik gübreleri kökle direkt temas edecek şekilde kullanmayın. Bu güllerin kökünün yanmasına sebep olabilir. Sonbaharda fosfor ve potasyum ağırlıklı gübreler kullanın. İlkbaharda ise zengin azot içeren gübreler kullanın.

TOPRAK TÜRÜNÜ İYİLEŞTİRME

Bazı durumlarda toprağı iyileştirmek için bellendiğinde toprağa homojen şekilde karışabilen düzenleyiciler kullanmak gerekir.

TOPRAĞIN BELLENMESİ
Ekmeden önce toprağı 40 50 cm derinliğinde belleyin. Bellemeyi yaparken yüzeye atılmış gübrelerin toprakla iyice karımasını sağlayın.