Kış Şebboyları’nın hepsi Haziran’da tohumdan yetiştirilir. Tohumları (6)sayılı toprak harcını taşıyan kasalara ekmelidir. Fideleri aynı toprağa birer ay ara ile şaşırtma etmelidir. İkinci şaşırtmada her bir saksıya yalnız bir tane fide dikilir.

Tarla halinde yetiştirilecek ya da bölmelere dikilecek ise fidanları 30-40 cm. aralıkla dikmelidir. Saksılara dikilmiş olanları Karanten cinsi gibi kışın korumaya almak gerekir. Güneye karşı yerlerde fidanların yalnız üzerlerini hasırla örtmek suretiyle kışın yağmur ve kırağılarından korunmaları mümkündür. Bu çeşitin çeliği de yapılır. Çelik mevsimi Mart’tadır.

Şebboyların katmersizleri tohum verirler. Katmerli çeşitler çoğunlukla tohum vermezler. Bunun için katmerli fidanlar ile beraber kesinlikle katmersizler de birlikte dikilmelidir ki bu katmersizlerin verecekleri tohum ile kısmen katmerli fidan yetiştirmek olanaklı olsun. Katmersiz fidandan alman tohumların yüzde 25-30 arasında bir miktarı katmerli olarak çıkar. Bazı katmerli çeşitlerin çiçek tomurcuklarının hepsi kesilerek bunları tohuma yatırmak olanaklıdır. Fakat herhalde katmerli fidanın yanında bir iki katmersiz bulunması koşuldur.

Şebboyları’nın hepsi ömürlü ölüp kalınlaşan kökleri iyi korunursa fidanları kuvvetli ve seri bir şekilde büyüyerek bol çiçek açarlar.

Karanten cinsi:
Bu çeşitin tohumu Ağustos’ta (6) sayılı toprak harcını taşıyan kasalara ekilir. Üzerine bir cam levha kapatılır. Onbeş günde tohumlar çimlenir. Fideler 2-3 yapraklı olunca bunları aynı cins toprağı taşıyan saksıların köşelerine yakın bir şekilde her saksıya 34 fide dikmelidir. Dikilen fideleri suladıktan sonra bunları yanyana lodosa ve kuzey rüzgârlarından korunmuş siperli bir yere sıralamalıdır. Ekim’-in sonuna doğru bu saksıları camlı çerçevelerle yapılacak bir sayvan ile üzerini ve etrafını kapamalıdır. Bu şekilde ..kıştan korunan Şebboylar Şubat’tan başlayarak çiçek açarlar.