Yurdumuzda çim alanlarında görülen hastalıklar konusunda fazla bir çalışma yapılmamıştır.

Hastalıklar: Yaprak Leke Hastalıkları: İngiliz çiminde ve çayır salkım otunda çok yaygındır. Nemli ve serin dönemlerde görülür. Hastalığın görüldüğü yerlerde dengeli gübreleme .biçimin yüksekten yapılması önerilir.

Çökerten Hastalığı: Sıcaklığın 20 o C üzerinde olduğu geç ilkbahar ve yaz ekinlerinde önemli bir sorundur. Özellikle fide döneminde kök boğazında zararlar oluşturarak bitkiyi öldürür ekimden önce toprak fumigasyonu yapılması gerekir.

Pas Hastalığı: Pas görülen alanlarda biçimin derinden yapılması sulamaya ara verilmesi gerekmektedir.

Külleme Hastalığı: Yapraklarda beyaz-gri renkli lekeler oluşur. Hastalık görülen alanlarda biçimin derinden yapılması sulamaya ara verilmesi gerekmektedir.

Çim Hastalıklarını Önleme Yöntemleri:

Çim hastalıklarının yayılmasından sonra ilaçla mücadele zor .ekonomik değildir. Bu nedenle .değişik kültürel yöntemlerle hastalığın gelişmesini ve yayılmasını önlemek daha uygundur.
Ekim öncesinde temiz tohum toprak veya harçla sterilize edilmesi vejetatif parça alet ekipman kullanılması topraktan geçen hastalıklara karşı etkilidir. Çim ekiminin ilkbaharda gecikmemesi gerekir. Sulama zamanı hastalıkların yayılmasını etkileyen faktörlerden biridir. Bu nedenle sulamanın akşam geç saatlerde veya gece yapılmaması gerekir. Aşırı sulama ve kötü drenaj nedeni ile oluşan su göllenmeleri de çim bitkilerinde kök boğazı hastalıklarına neden olur. Biçim bitkilerin yaralanmasına neden olduğu için hastalıkların yayılmasını teşvik eder. Sık ve derin biçimler bitkileri zayıflatır. Toprak verimliliğigerek hastalıklara dayanımı gerekse hastalıktan sonra yenilenme ve iyileşme süresini etkiler. Bu nedenle dengeli gübreleme yapılması gerekir.


kynk: basaranpeyzaj