30-35 metre boylarında piramidal tepeli 1. sınıf orman ağacıdır. Kozalak simetrik sapsız 5-8 cm. boyunda apofizlerin pervazı biraz çıkıntılıdır. Bu alttür çok hızlı büyür. Kök yapısı çok derine inmeyen daha çok kalkerli topraklarda yetişmektedir. Bu nedenle kurak ve karstik alanların ağaçlandırılmalarında çok elverişlidir. Yaşlılarda tepe şemsiye gibi dağılır. Avusturya'dan orta İtalya'ya değin Yunanistan ve Yugoslavya da yayılır. Odunu Sarıçamdan daha çok reçinelidir. Avusturya'da reçine üretiminde başta gelen bir taksondur.