KÖK
Toprak yapısına bağlı olarak değişiklik gösterirkıraç arazilerde derine gider elverişli topraklarda yüzlek kalır.

GÖVDE
1-2 m kadar uzayabilir. Başlangıçta otsuyuvarlak kesitli sonradan selülozik bir yapı kazanıp köşeli görünüm alır.

YAPRAK
Kavun yaprakları gibi yuvarlakkalp şeklinde veya beş köşeli olabilir. Uzun ve oluklutüylü yaprak sapları vardır.

ÇİÇEK
Kavun çiçeğine ve kabakgillerin çiçeğine benzer.

MEYVE
Meyveler 45-90 cm uzunlukte 2.5-7.5 cm gibi farklı çap uzunluk ve renklerdedir. Eğri yuvarlak veya orak şeklinde olabilir. Renkleri gri-beyazdan koyu yeşile kadar değişir. Meyveler sertleşmeden hasat edilir ve değerlendirilir.

İklim İstekleri
Optimum çimlenme sıcaklığı 25-30 derecedir (min 15).
Yüksek sıcaklıkların çimlenme ve gelişim üzerine olumsuz etkileri vardır. Optimum gelişme sıcaklıkları 20-30 dereceler arasıdır.


Toprak İsteği
Geçirgen su tutani organik ve besin maddelerince zengin tınlı topraklarda iyi yetişir. Ağır topraklarda kök hastalıkları artarkenkumlu topraklarda sulama sorunu vardır.


Yetiştirme Şekli

EKİM
Doğrudan tohumla üretilir. Toprak hazırlığı ve ekim kavun karpuzda olduğu gibidir. Sıra arası ve üzeri değerleri:120-150x50-100 dür.Tohumlar ıslatılılır ve bir kaçı birlikte dikilir.

ÇAPALAMA
Her ocakta çepinle kaymak kırılır ve en iyi gelişen birkaç bitki bırakılır. 10-15 boya geldiklerindeyse boğazları doldurulur. Sıra araları dallarla dolana kadar makine ile işlenir ve yabancı ot temizliği yapılır.

GÜBRELEME
Organik maddece zengin toprakları sever çiftlik gübresi veya suni gübre verilir. Miktarı hafif bünyeli ve kıraç arazilerde artırılmalıdır dekara 2-4 ton çiftlik gübresi 3-6 kg azot 4-6 kg fosfor ve 5-6 kg potasyum verilir.

OLGUNLUKHASAT ve DEPOLAMA
Hasat meyveler sertleşmedenbelirli bir renk ve büyüklüğe gelinince yapılır. Hasat gecikirse çekirdek evi boşalırtüyler azalırçekirdek rengi değişir ve sertleşir. Hasat ya sabah erken **** akşam gün batımında meyve sapından kesilerek yapılır. Genellikle depolanmadan tüketilir ama buzdolabında 1 hafta tutulabilir.

VERİM
Dekardan 1.5-2 ton ürün alınır. Ürün miktarı yetiştirme şartlarına toprağa iklime bitki sıklığına ve çeşide bağlıdır.

TOHUM ÜRETİMİ
Tohumdan tohuma metoduyla tohum elde edilir. Tohum hasadı zamanına gelmiş meyveler oldukça büyük olurlar. Hasat edilen meyveler boylamasına kesilip tohumlar alınır ve yıkanır. Dekardan 10-15 kg tohum elde edilir.