Toprak yapısına bağlı olarak değişiklik gösterirkıraç arazilerde derine gider elverişli topraklarda yüzlek kalır. Gövde 1-2 m kadar uzayabilir. Başlangıçta otsuyuvarlak kesitli sonradan selülozik bir yapı kazanıp köşeli görünüm alır.

Kavun yaprakları gibi yuvarlakkalp şeklinde veya beş köşeli olabilir. Acurun uzun ve oluklu tüylü yaprak sapları vardır. Kavun çiçeğine ve kabakgillerin çiçeğine benzer. Meyveler 45-90 cm uzunlukta 2.5-7.5 cm gibi farklı çap uzunluk ve renklerdedir. Eğri yuvarlak veya orak şeklinde olabilir. Renkleri gri-beyazdan koyu yeşile kadar değişir. Acur yetiştiriciliğinde meyveler sertleşmeden hasat edilir ve değerlendirilir.

Acur yetiştiriciliğinin İklim İstekleri
Optimum çimlenme sıcaklığı 25-30 derecedir (min 15).
Yüksek sıcaklıkların çimlenme ve gelişim üzerine olumsuz etkileri vardır. Optimum gelişme

sıcaklıkları 20-30 dereceler arasıdır.

Acur yetiştiriciliği Toprak İsteği
Geçirgen su tutanı organik ve besin maddelerince zengin tınlı topraklarda iyi yetişir. Ağır topraklarda kök hastalıkları artarkenkumlu topraklarda sulama sorunu vardır.

EKİM
Acur doğrudan tohumla üretilir. Toprak hazırlığı ve ekim kavun karpuzda olduğu gibidir. Sıra arası ve üzeri değerleri:120-150x50-100 dür.Tohumlar ıslatılır ve bir kaçı birlikte dikilir.

Acur yetiştiriciliği çapalama
Her ocakta çepinle kaymak kırılır ve en iyi gelişen birkaç bitki bırakılır. 10-15 boya geldiklerindeyse boğazları doldurulur. Sıra araları dallarla dolana kadar makine ile işlenir ve yabancı ot temizliği yapılır.