Tipik bir ciğer otunun yaşam döngüsüCiğer otları Hepaticae ya da Marchantiophyta; bitkiler alemininin bir şubesi ya da karayosunları şubesinin bir sınıfı.

İlkel çiçeksi ve tohumsuz bitkilerdir. Çoğunlukla nemli topraklarda kayalarda ve ağaç kütüklerinde yaşarlar. Gövdeleri yoktur yapraklarında orta damar bulundurmazlar. Dallanmış kurdale şeklindeki yapıları toprak üzerinde uzanır. İletim dokuları yoktur. "Rizoid" denilen kökümsü yapılar ile toprağa tutunurlar.

Bitkinin asıl görünen kısmı gametofit nesildir. Yapraklı karayosunlarında olduğu gibi sporofit nesil bir parazit olarak gametofit nesilin üzerinde gelişir. Bazı gametofitlerin üzerinde "gemma çanağı" denilen yapılar bulunur. Bunlar ana bitkiden ayrılıp eşeysiz üremeyi sağlayan yapılardır. Gametofit nesili oluştururlar. Yani döl değişimi görülür. Gametofit nesilin üzeri tek tabakalı epidermis ile kaplı olup gaz alışverişini sağlayan birçok pora sahiptir. Alt yüzeyinde bulunan epidermisde çok sayıda ince pullar bulunur. Bu pullardan uzun ve ince rizoidler gelişir.


Lunularia cruciata bir ciğer otu tallusu.


Arachniopsis diacanthaLepidoziaceae familyasından bir alg benzeri ciğer otu.


Ciğer otları nemli yerlerde yaşarlar.