Bitkiler ilkbahar-yaz dönemi sona erdiğinde sonbahar ve kış aylarını içine alan dönemde büyüme faaliyetlerini durdurarak dinlenme dönemine girerler. Bitkilerde ertesi yıl iyi bir gelişme ve bol çiçeklenme olabilmesi için bu dönemin önemi büyüktür.

Bu dönemde sıcaklık isteği bazı bitkilerde düşük bazı bitkilerde ise daha yüksektir. Ancak yüksek sıcaklıklar bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler tomurcuk oluşumunu geciktirir. Bir çok bitki gelecek sezona bitki oluşturmak için serin bir ortama ihtiyaç duymaktadır.

Düşük sıcaklıklarda terleme az olduğu için su ihtiyacı da az olur. Bu nedenle toprak dinlenme döneminde nemli tutulmalı fazla sulanmamalıdır.

Yine bu dönemde bitkilerin gübre ihtiyacı oldukça azdır. Bazı bitkiler ise dinlenme dönemlerini bahçede geçirebilirler.