Kanser Yapıcı Organik Bileşikler

Dezenfeksiyon Yan Ürünleri
Yerel veya bölgesel su aritma tesislerindeki dezenfeksiyon süreçleri sirasinda bir dezenfektan (tipik olarak klor veya kloramin) dogal olarak olusan organik maddeyle etkilesim kurdugunda düsük seviyede yan ürün olusabilir. Bu bilesiklere dezenfeksiyon yan ürünleri adi verilmektedir.

Bu bilesiklerden bazilarinin kanserojen oldugundan süphe edilmektedir ve denetleme kurumlari için artan bir kaygi teskil etmektedirler. Farkli dezenfektan yan ürünler aktif karbonla çesitli basari düzeylerinde azaltilabilir
Kursun suda nadiren dogal olarak bulunmaktadir ancak içme suyuna kursun borulardan veya kursun içeren kaynaklardan girebilir. Düsük seviyelerde bile kursun zehirlenmesi - özellikle çocuklarda - zihinsel geriliklere okuma ve ögrenme bozukluklarina duyma zorlugu düsük dikkat araligi hiperaktivite ve diger davranis problemlerine neden olmaktadir. Kursun pH'ye bagli olarak suda farkli sekillerde bulunabilir. Civa dogal birikmelerin erozyonundan rafineriler ve fabrikalardan tahliyeden ve yer dolgulari ile çiftliklerden çesitli kaçaklardan çikarak suya karismaktadir. Böbrek hasarina neden olabilir
Asbest suya dogal yiginlardan veya cam ya da elektronik fabrikalarinin atiklarindan çikan sizintilardan karisabilir. Kronik maruz kalma ciltte hasar dolasim sistemi problemleri ve artan kanser riski olusturmaktadir
Böcek Ilaçlari ve Böcek Ilaci Yan Ürünleri
Yer alti sulari ve yüzey sularinin böcek ilaçlariyla kirlenmesi özellikle tarimsal bölgelerde artan bir kaygidir. Içme suyunun böcek ilaçlariyla kirlenmesi yaygin gözükmese de arastirmalar bu tür kirlenmenin de meydana geldigini göstermektedir. Içme suyunun kirlenme seviyesi ve düsük seviyelerde böcek ilaci tüketilmesinin sagliga etkileri henüz bilinmemektedir.
Radyonüklidler
Radyonüklidler sagliga zararli radyoaktif kirletici maddelerdir. Radon tatsiz kokusuz veya renksiz dogal olarak meydana gelen radyoaktif bir gazdir.
Radon uranyumun dogal bölünmesiyle olusur ve uranyum granit killi sist fosfat ve zift içeren topraklar ve kayalarda bulunur
Pek çok radon toprak ve kayadan çikmaktadir ve atmosfere zararsiz bir sekilde yayilmaktadir. Ancak radon kuyular gibi yer alti kaynaklarinda çözünebilir ve birikebilir Radonla kirlenmis içme suyu mide kanseri riskini arttirabilir

Uçucu Organik Bilesikler (UOB'ler)
UOB'ler yer alti suyuna karisan ve kimyasal plastik veya petrol tesislerinden yer dolgularindan kuru temizlemecilerden veya benzin muhafaza depolarindan atik su olarak göl ve irmaklara tahliye edilen bir grup organik kimyasaldir. Karaciger problemlerine anemiye böbrek ve dalak hasarina veya kanser riskinin artmasina neden olabilirler.
Benzen Karbon Tetraklorid p-Diklorobenzen 12-Dikloroetan 11-Dikloroetilen Tetrakloroetilen 111- Trikloroetan Trikloroetilen Vinil klorid ve ksilenler
Vinil klorid içme suyu borularinin yapiminda siklikla kullanilan bir malzeme olan polivinil klorid (PVC) yapiminda kullanilan bir gazdir. 1970'lerin ortalarinda vinil kloridin kansere neden olabilecegi belirlenmistir. Bunun öncesinde PVC borular içme suyunu kirletebilecek kadar yüksek seviyede vinil klorid kalintilari bulunduruyordu
PVC boru imalat yöntemleri plastikteki vinil kloridi önemli ölçüde azaltacak sekilde degistirilmis olmasina karsin eski borulardan hala kullanimda olanlar vardir ve içme suyunun vinil klorid kirlenmesi hala görülebilmektedir.
Partiküller
Partiküller suda asili küçük parçaciklardir görülebilir veya görülmeyen toz pas veya diger malzemeler olabilir. Bunlar suyunuzun tat koku veya berrakligini etkileyebilir.
Mikroorganizmalar
Mikroorganizmalar koli ve rotovirüs gibi insan sagligina risk teskil eden binlerce bakteri protozoan ve virüsleri tanimlayan genel bir terimdir.

Kirletici Maddeler – Alfabetik Liste
Sagliga Zararli Kirletici Maddeler
Asenaften
Asenaftilen
Alaklor
Aldicarb (Temik)
Aldrin
Anthracene
Asbest
Atrazin
Benzidin
Benzo(a)anthracene
Benzo(a)piren
Benzo(b)floranten+-
Benzo(ghi)perylene
Benzo(k)fluoroanthene
alpha-BHC
beta-BHC
delta-BHC
gamma-BHC (Lindan)
Bis(2-chloroethoxy)methane
Bis(2-kloroetil)eter
Bis(2-chloroisopropyl)ether
Bis(2-ethylhexyl)phthalate
Bromokloroasetonitril
4-Bromofenil fenil eter
Butyl benzyl phthalate
Carbaril
Carbofüran
Kloral Hidrat
Klordan
Klorobenzen
2-Chloroethyl vinyl ether
4-Chloro-3-methyl phenol
2-Chloronaphthalene
2-Chlorophenol
4-Chlorophenyl phenyl ether
Chloropicrin
Klorpirifos
Krisen
Kriptosporidyum
24-D
44-DDD
Dibenzo(ah)anthracene
Dibromoacetonitrile
44-Dibromo-11-bifenil
Dibromokloropropan (DBCP)
Dichloroacetonitrile
o-Diklorobenzen
13-Diklorobenzen
33-Diklorobenzidin
cis-12-Dikloroetilen
trans-12-Dikloroetiyen
24-Dichlorophenol
12-Dikloropropan
cis-13-Dikloropropen
trans-13-Dikloropropen
11-Dikloropropanon
cis-13-Dikloropropilen
Dieldrin
Diethyl phthalate
Dimethyl phthalate
24-Dimethylphenol
Di-n-bütil fthalat
46-Dinitro-2-methyl phenol
24-Dinitrophenol
24-Dinitrotolüen
26-Dinitrotolüen
Di-n-oktil fthalat
Dinoseb
12-Difenilhidrazin
alpha-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endosülfan Sülfat
Endrin
Endrin Aldehid
Etil benzen
Etilen dibromid (EDB)
Fluoranthene
Floren
Giardia lamblia
Gutyon
Heptachlor
Heptachlor epoxide
Heksaklorobenzen
Heksaklorobütadien
Hexachlorocyclopentadiene
Heksakloroetan
Hidrokarbonlar (Benzin Kerosen Dizel Yakit)
Isophorone
Kursun
Malatyon
Civa
Metoksiklor
Mikrosistin LR
MTBE
Mutajen X (MX veya 3-kloro-4-diklorometil-5-hidroksi-2[5H]-furanon)
Naphthalene
Nitrobenzene
2-Nitrophenol
4-Nitrophenol
N-Nitrosodi-n-propilamin
N-Nitrosodifenilamin
Paratyon
PCB-1016
PCB-1221
PCB-1232
PCB-1242
PCB-1248
PCB-1254
PCB-1260
Pentachlorophenol
Fenantren
Fenol
Piren
Simazin
Striçnin
Stiren
TCDD (2378-Tetraklorodibenzo-para-dioksin)
TCDF (2378-Tetraklorodibenzofüran)

Toplam Trihalometanlar (TTHM'ler)
Bromodiklorometan
Bromoform
Klorodibromometan
Kloroform
1122-Tetrakloroetan
Tolüen
Toksafen
245-TP(Silveks)
Tribromoasetik Asit
Trikloroasetonitril
124-Triklorobenzen
112-Trikloroetan
246-Triklorofenol
123-Trikloropropan
111-Trikloropropanon
Bulaniklik

Uçucu Organik Bilesikler (UOB'ler)
Benzen
Karbon Tetraklorid
p-Diklorobenzen
12-Dikloroetan
11-Dikloroetilen
Tetrakloroetilen
111-Trikloroetan
Trikloroetilen
Vinil klorid
m-ksilen
o-ksilen
p-ksilen