7 Haziran 1915 gecesi Arıburnu Merkez Cephesinde şehit düşen (Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa) tarafından kaleme alınmış olup kimlik kontrolü esnasında merhumun üzerinde bulunan destandır.

Çanakkale Destanı

Üçyüz otuz sözüm Hakkın kelamı
Padişahın geldi büyük selamı
Enver Bey’in düşmanı kırmak meramı.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Euzu Besmele çektim çıkarken
Köye baktım şöyşe yüksek bir yerden
Karagâha koştum üç günde erken.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Kumandan emrini verdi bir gece
Anadolulardan layıktır nice
Yiğitler şahadet şerbeti içe.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Rumeli toprağı yoğrulmuş kanla
Ün alınır ancak verilen canla
Herkesin yüreği çarpıyor şanla.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Kurşunlar atıldı düşmana karşı
Şehitler buldular göklerde arşı
Gaziler döktüler sevinç gözyaşı.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Düşmanın gür sesli büyük topları
Delik deşik etti toprağı yarı
Korkak Frenklerin yokmuş hiç arı.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
İngilizler Frenge dostmuş diyorlar
Bir kötü kötüye elbette uyar
Onlara bu meydan gelecek pek dar.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Çanakkale’yi siz sandınız boştur
Davulun sesi de uzaktan hoştur
Saptığınız bu yol bir dik yokuştur.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Arıburnu! hani topların nerde
Gazilik arzusu var hangi serde
Şehitlik göktedir gazilik yerde.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Ben yorgun değilim içim bir tufan
Müslümandan var mı savaştan kaçan?
Türktür Dünya’ya al bayrak açan.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Arıburnu haydi toplar gürlesin
Ey düşman kaçma tavşan mı nesin?
Bir hücumda hemen kesildi sesin.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Zırhlıların gitti deniz dibine
İlk hücumdan sonra ya bu kaçış ne?
Kaç durma girerse fırsat eline.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Çanakkale’yi hiç verir mi Türkler?
İstanbulumuzu alacak bir er
Var mıdır Dünya’da nerde o asker?
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.
Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa
Yazdı bu destanı girerken safa
Muradı gitmektir arşı tavafa.
Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit ordu gazi olacak.

Bir kitapta tesadüfen bulduğum gururla yıllardır her yerde okuduğum bu güzel şiiri araştırırken İnternette rastladım. Hem de Rahmetli Bekir Başoğlu Hoca’nın hatırası ile.

Çanakkale Zaferinin sene-i devriyesinde herkesin bildiği bu konuyu bir de bendeniz hatırlatmak istedim.

Efendim: Benim büyük dedem yani Babamın Dedesi ve babama adını veren Abdullah Hafız Efendi Çanakkale Şehidi. Babamın büyük dayısı yani Benimde Ebemin Ağabeyi Hafız İsa Efendi de Çanakkale şehidi. Rahmetli Ebem ağabeyinin adını bana vererek benim de Hafız olmamı istemiş amma kısmet. Ola ola Ormancı olmuşum.

Allah bütün şühedaya rahmet eylesin onların da şefaatlerinden bizi mahrum bırakmasın.

Bu muhteşem şiirin şairi kimdi Boyabat’lı idi bu kesin de hangi köydendi. O zamanlarda bu kadar güzel şiir yazdığına göre tahsili neydi? Saz da çalar mıydı?.

Bu sorulara cevap ararken: Bahsettiğim internet sitesinde Bekir Başoğlu Hocanın: 25 Mayıs 1981 günü Boyabat’taki bütün liselerin öğrenci ve öğretmenlerinin de hazır bulunduğu bir konuşmasında:

Uzun yıllar araştırdıktan sonra nihayet Şehid- Şairin izine nasıl rastladığını anlatıyor ve neticeten:

Boyabat’ın Cuma köyünden olup Şeyhli ( Şıhlı ) Köyüne iç güveyi olarak giden saz çalmayı bilen sazı ile de kimi zaman kendine has türtüler söyleyen sonra Çanakkale’ye savaşa gidip orada şehit olan :

1879 ( 1295 Rumi ) Doğumlu Şeyhoğullarından Nefsi Cuma köyünden Ömer Oğlu Mustafa olduğu 41. Alay 1. Tabur 3. bölük eratından olup bazı tarihlere göre 24-25 Mayıs gecesi bazı tarihlere göre de 7 Haziran günü Anafartalar Merkez Cephesinde Şehit düştüğü yazılıdır.

Şehit düştüğünde kimlik tesbiti yapılmak üzere cepleri boşaltılırken göğüs cebinde bulunan bu şiir elden ele bize kadar intikal etmiştir.

Bir önemli nokta: Şiir Şehit olmadan çok kısa bir zaman önce kaleme alınmıştır. Çünkü: “ BOYABATLI ÖMER OĞLU MUSTAFA….. YAZDI BU DESTANI GİRERKEN SAFA ….. MURADI GİTMEKTİR ARŞI TAVAFA diyerek Son hücumdan az önce kaleme aldığı kesindir. Allah rahmet eylesin.


Alıntıdır.

[DAILY]xd4572[/DAILY]