Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Genelkurmay Arşivinden Çanakkale Savaşı

  Genelkurmay Arşivinden Çanakkale Savaşı


  Birinci Dünya Savaşı'nda; Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmeye ve İstanbul'u işgal etmeye yönelik İngiliz-Fransız ortak harekâtına karşı yürüttüğü Çanakkale Muharebeleri dünya tarihinde ender rastlanan deniz ve kara savaşlarından biri... Genelkurmay Başkanlığı da Atatürk için açtığı sitesinde bu savaşlara şöyle yer veriyor:  İtilaf donanmasının amacı Çanakkale (Çimenlik) ve Kilitbahir tabyalarıyla mayın bölgesini savunan sabit ve seyyar bataryaları susturmak mayınları tarayarak 800 metre genişliğinde serbest bir geçit açtıktan sonra Marmara'ya girmekti. Bu amaç doğrultusunda 3 Kasım 1914'te başlattığı bombardımanı 18 Mart 1915'e kadar birkaç kez tekrarladı. Bu bombardımanlarda methal (giriş) bataryaları tamamen susturmakla birlikte istenilen başarı elde edilemedi.


  İtilaf donanmasının 18 Mart 1915'te başlattığı bombardıman hem İtilaf devletleri hem de Türk ordusu için dönüm noktası oldu. 18 Mart günkü bombardımanda merkez grubundaki bütün tabyalar yoğun ateş altına alındı. Buna rağmen bu tabyalardan açılan ateşler İtilaf donanması üzerinde etkili oldu.

  Kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'de yarım milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti veya sakat kaldı.


  İtilaf Devletleri'nin Deniz Harekatı 19 Şubat 1915'te başlamıştır. 13 Mart 1915'e kadar düşman gemileri tabyaları top ateşine tutmuş mayın tarama gemileri olabildiğince yol açmıştır. Boğazları zorlayarak geçebileceklerine inanan düşman kuvvetlerinin kararlı ve dirençli bir karşılık almaları bu harekatın kolay olmadığını göstermiştir. Bir ay boyunca yapılan binlerce mermi atışının ardından çok da büyük bir gelişme elde edilememiştir. Havalar düzelince yeni saldırılar düzenlenmiş yine sonuç alınamayınca düşman gemilerine komuta eden Amiral Carden görevden alınmıştır. Yerine 17 Mart 1915 günü Robeck atanmıştır. Yeni komutan 18 Mart 1915 günü donanmayla Boğaz'a saldıracağını yakında İstanbul'da olacağını Londra'ya bildirmiştir.

  Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Cevat (Çobanlı) Bey 17/18 Mart gecesi Boğaz'a mayın hattı döşenmesi emrini vermiştir. Aldığı emir gereği Binbaşı Nazmi Bey Nusret Mayın gemisi ile o gece yirmi altı mayını Boğaz'a on birinci hat olarak döşenmiştir. Boğaz'daki mayın sayısı on bir hat olarak 400'ü aşmıştır.

  İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan o dönemin en büyük deniz gücü üç filo olarak sabah Çanakkale Boğazı'na girmiştir. Bu donanmanın ilk grubunu oluşturan filoda İngilizlerin Queen Elizabeth zırhlısı ile İnflexible Lord Nelson ve Agamemnon savaş gemileri bulunuyordu.

  Türk savunma Hattı


  İkinci grupta İngiliz Kalyon Kaptanı komutasında Ocean İrresistible Wengeance Majestic gibi savaş gemileri yer almıştır. Üçüncü filo ise Prince Bouvet Suffren gibi Fransız savaş gemilerinden oluşuyordu.


  İngilizler ve Fransızlar zayıf Türk savunmasını kolayca susturarak Boğaz'ı kolayca geçebileceklerini ummuşlardır. Bu umut ve güvenle 18 Mart 1915 günü düşman savaş gemileri şiddetli bir ateşe başlamıştır. Rumeli Mecidiyesiyle merkez bataryaları şiddetli bir ateşe tutulmuştur. Boğaz'daki düşman gemileri Hamidiye istihkamlarına yüklenmiş; bunu gören Dardanos bataryaları ateşi üzerlerine çekmeye çalışmıştır. Kısa süre sonra tüm gemiler Dardanos'a saldırıya geçmiştir. Dardanos tabyası saldırılara şiddetle karşı koymuştur. Bu arada Mesudiye tabyası da ateşe başlamıştır. Mesudiye üzerine ateş açılınca Hamidiye ona destek vermiştir. Bu arada kıyı bataryaları düşman üstüne ateş yağdırmaya başladılar. Bunalan düşman kaçmak isterken topçu atışlarıyla karşılanmıştır. Karşılıklı bu bombardıman bir saat kadar sürmüştür.

  Bombardıman sırasında Türk tabya ve bataryaları büyük zarar görmüştür. Amiral Robeck Fransız gemilerini geri çekerek İngiliz savaş gemilerini ileri sürmüştür. Bouvet ve Suffren savaş gemileri mayına çarparak sarsılmış manevra kabiliyetini kaybetmişlerdir. Bir gece önce Nusret mayın gemisinin döşediği bu mayınlar çok önemli bir işlevi yerine getirmiştir.

  Anadolu Hamidiye Tabyası tarafından ateş altına alınan Bouvet gemisi çok kısa sürede battı. Geminin batmasında Nusret Mayın gemisinin 8 Mart 1915’te döktüğü mayınların büyük etkisi görüldü.

  Türk tabyaları Boğaz'ı geçmeye çalışan düşman gemilerini sürekli ateş altında tutmaya çalışmışlardır. Düşmanın Boğaz'daki mayınları temizlemek için mayın tarayıcılarını boğaza sokmaları üzerine Türk tabyaları mayın tarayıcılarını ateş altına alarak geri çekilmelerini sağlamıştır. Deniz harekatı sonunda düşman savaş gemilerinden bazıları batmış İnflexible İrressitible büyük hasar görmüş; Queen Elisabeth ve Agamemnon yara almıştır. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı denizden geçmek için yaptıkları askeri harekatta başarısız olmuş ve büyük kayıplar vererek Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceğini anlamışlardır.


  İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı denizden aşmayı başaramayınca bu kez hedefine kara yoluyla ulaşmayı denemiştir. İtilaf Devletleri’nin planına göre; Kuzey Çıkarma Grubu’nu oluşturan Anzak Kolordusu kuzeyde Kabatepe bölgesine Güney Çıkarma Grubu ise Seddülbahir bölgesine çıkarılacaktı. Planlar asıl taarruz güneyde olacak şekilde hazırlanmıştı. Türk savunmasının güney kanadını tespit maksadı ile 1 Fransız tugayı Kumkale bölgesine çıkarma yapacaktı. İtilaf Devletleri’nin planı Gelibolu müstahkem mevkiine kısa sürede el koyarak donanmayı savunmasız bir boğazdan geçirme ve İstanbul'a ulaşma düşüncesine dayanıyordu.  26 Mart 1915'te kurulan 5 nci Ordu’ya komutan olarak atanan general Liman von Sanders Türk savunmasının esasını teşkil eden "düşmanın çıkmasına izin vermeden imhasını sağlama" şeklindeki ana fikri terk ederek "kıyılarda nispeten zayıf kuvvetlerle düşmanı karşılama derinlikte güçlü ihtiyatlarla imha" ana fikrini benimsemişti.Böylece düşmanın 25 Nisan 1915'te giriştiği çıkarma harekatıyla kara savaşları başlamıştır. İtilaf kuvvetleri sekiz ayı aşkın bir süre devam eden kara savaşlarında da başarılı olamamışlardır. Bu kez Mehmetçiğin azmi ve genç bir komutanın askeri dehasının yarattığı strateji ile karşılaşmıştır.

  Churchill'in "kaderin adamı" olarak nitelendirdiği 19'uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal aynı gün kolordu ve ordu komutanlarının emirlerini beklemeden 57'nci Alayı ileri sürerek Conkbayırı ve Kocaçimen tepelerine yaklaşmakta olan Anzak Kolordusu'nu geriye sürmüştür. Kolordunun ele geçirdiği bütün önemli noktaları geri almıştır. 10 Ağustos 1915'teki Conkbayırı Tarruzunda bir şarapnel parçası Mustafa Kemal' in göğsünün sağ tarafına çarparak cebindeki saati parçalamış ve göğsünde derince bir kan lekesi bırakmıştır.

  Çanakkale Cephesi'ndeki kara savaşları İngilizlerin 19/20 Aralık 1915 gecesi Arıburnu ve Anafartalar 8/9 Ocak gecesi de Seddülbahir bölgelerini boşaltmalarıyla son bulmuştur. Deniz ve kara muharebelerinden oluşan Çanakkale Savaşları sonuçları ve bugüne dek ulaşan etkileri açısından Türk tarihinde çok önemli bir yere sahiptir.

  Daha bir yıl önce Balkan Savaşları'nda büyük bir yenilgiye tanık olan toplum 1915’te Çanakkale’de âdeta bir kahramanlık destanı sergilemiştir. Çanakkale’de Mehmetçiğin gerçekleştirdiği başarılar ulusun moralini güçlendirmiş ve koşullar ne denli olumsuz olursa olsun başarılı olunabileceği yolunda inanç ve güven tazelemesine yol açmıştır.
  MUSTAFA KEMAL'İN DOĞDUĞU YER


  Çanakkale aynı zamanda Mustafa Kemal’in Türk tarihinde ilk kez doğduğu ve parladığı yerdir. Ulus onu ilk kez Arıburnu Conkbayırı ve Anafartalar’da üstün bir komutan mucizeler yaratan bir lider olarak tanımıştır. Aynı şekilde Mustafa Kemal de orada kahraman Türk askerini çok yakından tanımış ve onunla neler başarabileceğini görmüştür.

  Bu karşılıklı tanıma ve güvenme 1919-1923 arası gerçekleşen Millî Mücadele’nin çok önemli bir temel taşını oluşturmuştur.

  Orada yitirdiğimiz Harbiyeli Mülkiyeli Tıbbiyeli ya da Sultanili Türk ocaklarında yetişmiş aydının eksikliği hep duyulmuştur. Özellikle 1923-1938 arası gerçekleştireceğimiz Atatürk önderliğindeki devrimler sırasında yetişmiş insan ve beyin eksikliği her alanda hissedilmiştir.

  Çanakkale kara muharebeleri süresince Türk askerinin sergilediği mertlik dürüstlük ve yardımseverlik gibi bilinen insanî özellikleri onun bir kez daha düşmanlarınca takdir edilip övülmesine neden olmuştur. Yaralı Anzak askerlerine su verip yarasını sarması Türklerle Avustralyalı ve Yeni Zelândalılar arasında ilginç bir dostluk oluşmasına yol açmıştır.

  57. ALAY SANCAĞI  Bu fotoğraf 1915 yılının ilk günlerinde çekildi. Fotoğraftaki Mehmetçikler kısa bir süre sonra Çanakkale Savaşı'nda savaşarak can verdi.  Albay Mustafa Kemal zaferle çıkacağı Çanakkale Savaşı'nda silah arkadaşlarıyla.(7 Eylül 1915); (Soldan Birinci Binbaşı İzzeddin (Çalışlar) ikinci Yüzbaşı Tevfik (bıyıklıoğlu) üçüncü Yüzbaşı Cevdet dördüncü Mustafa Kemal beşinci doktor Yarbay Hüseyin altıncı Yüzbaşı Saim yedinci yüzbaşı Neşet (Çopur)

  Çanakkale Savaşları'nda Türk askerinin kahramanca mücadelesinin yanında Türk Deniz Kuvvetleri'nde yer alan ve sayıları pek fazla olmayan gemiler de önemli görevler üstlendi. Bunlardan birisi ''Muavenet-i Milliye'' adlı küçük bir muhripti.

  Çanakkale Deniz Savaşları'nda 'Muavenet-i Milliye'den fırlatılan torpidolar Moto Koyu'nda ''HMS Goliath'' gemisini batırdı. Bu kahraman geminin süvarilerine altın liyakat subaylara gümüş imtiyaz erlere ise gümüş liyakat madalyaları verildi. Yaralı 200 Türk askerini taşıyan Halep Vapuru Çanakkale Savaşları sırasında Osmanlı ordusunun ikmal üssü Akbai Limanı'nda İngiliz Denizaltısı E-11 tarafından batırılmış vapurda bulunan 200 asker şehit düşmüştü. Denizaltının kaptanı Martin Nasmith arşivinde geminin fotoğrafına da yer vermişti.

  7 SAATTE 3344 MERMİ


  Savaşın kaderinin belli olduğu 18 Mart günü yaklaşık 7 saat içinde sadece İngiliz gemilerinden yağdırılan top mermilerinin sayısı 3344’tür.

  Yaklaşık yedi saat devam eden şiddetli muharebe sırasında İtilaf devletleri donanması Türk mevzilerine tonlarca mermi yağdırmıştır. Bu kadar yoğun bir ateşe rağmen Türk ordusunun zayiatı 24 şehit 43 yaralıdır. Dört ağır top harap olmuş üç top hasara uğramış bir cephanelik infilak etmiştir.

  İtilaf devletlerine ait donanmada ise üç muharebe gemisi (Bouvet Irresistable Ocean) batmış iki muharebe gemisi bir muharebe kruvazörü de (Inflexible Gaulois Suffren) ağır hasara uğramıştır. İnsan zayiatı çoğu ölü olmak üzere 800 kişiyi bulmuştur.18 Mart sabahı saat 11.00'de 6 İngiliz zırhlısıyla 5 torpido savaş düzeninde boğazdan içeriye girdi ve bir müddet sonra da bunları dört Fransız zırhlısı takip etti. Yenişehir önünde bekleyen 6 İngiliz zırhlısı da saat 13.15'de boğaza doğru ilerledi. Savaşın vaziyeti öğleden sonra saat 14.00'de pek buhranlı bir şekil aldı.
  Çanakkale ve Kilitbahir kasabaları ateşler içinde bütün telefon hatları kesildi tabyalarla haberleşme kaybedildiTam bu sıralarda Erenköy önünde bir düşman torpidosu aldığı tam isabetle battı. Bunu müteakip Bouvet zırhlısı da bir torpile çarparak battı. Bundan sonra da Fransız zırhlıları geriye çekildi ve onun yerine sonradan gelen 6 İngiliz zırhlısı savaş düzenine girdi ve ilerledi. Boğaz girişinden epeyce ilerlemiş olan Irresistible zırhlısı da öğleden sonra saat 16.30'da yana yattı ve ona doğru giden Ocean zırhlısı da aynı akıbete uğradı. İtilaf donanması sakatlanmış olan Irresistible ve Ocean zırhlılarını bırakarak boğazdan çıktı ve bu iki gemi de gece yarısına doğru boğazda battı.  Çanakkale'de İtilaf Güçleri Donanması


  Çanakkale Deniz Savaşları'nda düşman kuvvetlerinin 6 savaş gemisi ve 1 destroyeri battı 3 savaş gemisi ve 1 savaş kruvazörü ağır hasar aldı 8 denizaltısı kayboldu. O dönemde Osmanlı'nın sahip olduğu çeşitli mayınlar ve tabyalardı. İtilaf devletleri ise 31 savaş gemisi 3'ü savaş toplam 24 kruvazör 25 destroyer 8 monitor 14 denizaltıyla geldiler.


  Çanakkale Savaşları'nda 55 bin 127'si şehit toplam 251 bin 309 kayıp verdik İngiltere ve Fransa'nın ise toplam kaybı 331 bindi.

  18 Mart Deniz Zaferi Türk askeri için 25 Nisan 1915’te başlayan kara muharebelerinde büyük bir moral kaynağı olmuş bu ruhla yapılan savaşta İtilaf güçleri tamamen Çanakkale Cephesi’nden atılmıştır.

  Alıntıdır.
  Yakup Cemil, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Teşekkürler

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  SEYİT ONBAŞI
  I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı.

  Bunun üzerine Seyit Ali 275 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali ilk iki atışta Bouvet'e hafif bazı hasarlar verdiyse de üçüncü atışında Fransız zırhlısı Bouvet'e ağır yara verdi.

  Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Bouvet de bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı. Bu yüzden komutan ona onbaşılık görevini verdi. Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal

  Bu öyle alelâde bir taarruz değil herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur.

  Hattâ ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilâve etmişimdir:

  "Size ben taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir."


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş