Çanakkale Savaşlari'nin Ana Çizgileri

Çanakkale savaşları ile Çanakkale ve Gelibolu adı antik tarihin içinden görkemli bir şekilde dışarıya fırlayarak bu kez yakın tarihin altın sayfalarında yeniden şerefli yerini alarak dünyaya bir kez daha ÇANAKKALE ve GELİBOLU adını duyurmuştur.

Bu savaş kalabalık nüfuzu ile açlığa mahkum edilmiş zayıf tekniği ile silaha mermiye ve en önemlisi bir ihtilalin eşiğinde olduğundan desteğe ihtiyacı olan Rusya’ya ulaşabilmenin bir girişimi ve bunun yanı sıra Türk’lerin Süveyş kanalı üzerindeki baskısını kırmak savaşa girmeye bir türlü cesaret edemeyen Bulgaristan’a moral İstanbul’u ele geçirip Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak ve Alman’lara yeni bir savaş cephesi açmak gibi nedenlerden doğmuştur .

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA ORDULARIN BÜYÜKLÜKLERİ

Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur.” düşüncesiyle hareket eden İngilizler boğazları ele geçirmek için donanmanın yeterli olacağına inanıyorlardı. Bahriye Nazırı Churchill’in planları Akdeniz filosu komutanı Amiral Carden tarafından da desteklenince Lord Fisher’ın şüpheli gördüğü bu harekatın donanma ile yapılmasına karar verildi.

Tarihinde hiçbir yenilgi almamış olan İngiliz donanmasının silah teknoloji ve başarı açısından kendine güveni tamdı. Dünyanın yenilmez donanması Fransa’nın da desteği ile dünyanın en büyük armadasını oluşturuyordu. Bu donanmaya karşı gelebilecek hiçbir güç düşünülemezdi.

Hele ki yıpranmış teknoloji açısından zayıf ve parçalanmak üzere olan Osmanlı bu armada ile asla baş edemezdi…

İtilaf Devletleri’nin deniz harekatı 19 Şubat 1915’te başladı. 13 Mart 1915’e kadar düşman gemileri tabyaları top ateşine tuttu mayın tarama gemileri olabildiğince yol açtı. Boğazları zorlayarak geçebileceklerine inanan düşman kuvvetlerinin kararlı ve dirençli bir karşılık almaları bu işin o kadar da kolay olmadığını gösteriyordu.

Bir ay boyunca yapılan binlerce mermi atışının ardından çok da büyük bir gelişme elde edilememişti…

Bir gece evvel Nusret mayın gemisinin kahraman mürettebatının döktüğü mayınlara çarparak ağır kayıplar veren düşman boğazın sadece denizden zorlamalarla geçilemiyeceğinden emin olmuştu artık.

Türk tarafı ise 18 Mart’ta kazandığı zaferden dolayı kendisine olan güvenini tazelemiş Çanakkale’nin Boğazlar’dan geçilemeyeceğini tüm dünyaya göstermişti. Bu zaferin ardından Müttefiklerin kaçınılmaz kara harekâtına karşı Türk tarafı da son sürat hazırlıklara başlamıştı.

18 MART silsilesini yiyen düşman 25 Nisan 1915 günü karadan İstanbul’a varabilmek umudu ile Gelibolu yarımadası ‘na asker çıkartmıştı. Hedef Gelibolu yarımadası olduğuna göre aynı gün Anadolu yakasında Kumkale önlerine bir Truva çıkartmasını üç bin yıl sonrasında yeniden canlandırmak istercesine küçük bir Fransız birliğini buraya çıkarmıştı. Ama bu sefer 1915 yılında karşılarında Truva’lılar değil yetersiz cephane ve silahlarına rağmen imanlı ve güçlü bir savaşçı ruhuna sahip MEHMETÇİK ve tarihin yetiştirdiği en büyük Komutanlardan biri MUSTAFA KEMAL vardı.

İşte Türk milleti asırlardan beri şanla şerefle yazılmış tarihine yeni bir sayfayı daha ekliyordu. 18 MART 1915 ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ... Düşman Anzak İngiliz Hintli ve Fransız kuvvetleri ile iki gurup halinde yarımadayı işgal etmeyi planlıyordu. Birinci gurup Seddülbahir kesimini işgal ederek Boğazı aşacak ikinci gurup ise conkbayırı kesimini ele geçirip kuzeyden gelecek Türk kuvvetlerinin güneye inmelerine engel olacaktır.

Bu amaçla 25 Nisan 1915 sabahı denizden yapılan bombardımanla Gelibolu yarımadası üç yandan ateş altına alınmıştı. Düşman çıkarma yaptığı bütün kesimlerde Türk kuvvetlerinden sayıca ve mühimmat yönünden kuvvetliydi. Ancak düşmanın hesaba katmadığı Türk’ün imanı ile bütünleşen bir vatan ve Bayrak sevgisinin olması idi…

I. II. Ve III. Kirte ve Kerevizdere muharebeleri olarak Seddülbahir Bölgesinde süren savaşlar 28 Haziran da başlayan Kanlı Zığındere savaşları ile noktalandı.

Arıburnu Conkbayırı Kocaçimentepe muharebelerinde Mehmetçik düşmana aman vermiyordu.

6-7 Ağustos gecesi büyük ve küçük kemikli sahillerinde başlayan ve daha sonra oldukça gelişen harekat Anafartalar gurup Komutanı Albay Mustafa Kemal’in birliklerine 10 Ağustos sabahı yaptırdığı süngü hücumları ile Türk milletine yeni bir kahramanlık destanı ve yeni bir zaferi hediye ediyordu.

Kahraman Türk ordusu imanı ile cesareti ile vatan ve bayrak sevgisiyle şahlandıkça düşmanı eziyor Kanla şanla şerefle Türk ve dünya tarihine yeni bir ibret ve gurur sayfası yazdırıyordu.

Ve düşman 20 Aralık 1915 ‘de Arıburnu ve Anafartalar cephesini 9 Ocak 1916 ‘da seddülbahir cephesini terk edip gidiyordu…

Bir tarafta bugün kendilerini rahmetle andığımız isimlerini dahi bilmediğimiz 253 .000 şehidimiz diğer tarafta çoğunluğu ne için geldiklerini ve savaştıklarını dahi bilmeyen insanlar…

Çanakkale zaferi meydana getirdiği sonuçlar açısından son derece önemlidir.

Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz:
1-)
Çanakkale Zaferi müttefikleriyle Rusya'nın irtibatını önlemiş dolayısıyla savaş iki yıl uzamış bu arada çıkan Bolşevik ihtilali ile Rusya savaş dışı kalmıştır. Bu durum ihtilal Rusyası ile müttefiklerin birbirinden ayırmış kurtuluş savaşı yıllarında kuzeyde güvenliğimizi sağlamış ve zafere ulaşmamızı kolaylaştırmıştır.

2-) Bu savaşlar İngiliz ve Fransız kuvvetlerini Gelibolu Yarımadasına bağlamış Almanya ve müttefiklerinin yükleri azalmıştır.

3-)Düşmana çok büyük insan ve malzeme zayiatı verdirilmiştir.

4-) Türk ordusunun zaferi İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerindeki prestijlerine bir darbe esir milletlere bir ümit ve istiklal ışığı olmuştur.

5-) Çanakkale Zaferi Türk askerinin direnme gücünün fedakarlık ruhunun ve vatanseverlik şuurunun bir abidesidir. Harpten önce kıymeti üzerinde tereddüt edilen Türk ordusu iyi sevk ve idare edildiği zaman ehliyetli ellerde bin bir yokluk ve zarurete rağmen neler yapmaya muktedir olduğunu dünyaya göstermiş ve Balkan yenilgisinin kara lekesini tertemiz kanıyla silmiştir.

6-) Bilindiği gibi büyük hadiseler olağanüstü şahsiyetleri büyük ve müstesna kabiliyetleri meydana çıkarmaktadır. Mustafa Kemal'in ortaya çıkışında Çanakkale savaşları kader tayin edici bir merhale olarak gözümüze çarpmaktadır.

7-) Çanakkale Zaferleri Mustafa KEMAL'in ordu içinde olduğukadar tüm milletçe de tanınmasına vesile olmuştur. Bu suretle Türk Milleti 1966'dan beri makus istikamette gelişen talihini yenecek olan liderlerini bulmuştur. Ordu ve millet Anafartalar Kahramanı'nın bu işte bu güven ATATÜRK'ün Milli Mücadele'yi zaferle sonuçlandırmasında genç dinamik ve yepyeni modern bir devlet kurmasında en büyük ilham ve kuvvet kaynağı olmuştur.

8-)Çanakkale Milli mücadelenin bir nevi başlangıcı sayılmaktadır. Çanakkale Türk'ün vatanseverliğinin cesaretinin mücadelenin azminin ve kahramanlığının sembolüdür.

Savaş bir Milletin haysiyetin ve varlığının ortaya koyduğu en çetin bir imtihandır. Yalnızca silahların konuştuğu sanılan bu imtihanda maddi güç ancak manevi değerlerle beslenip desteklendiği müddetçe zafere ulaşır…

ZAİYATLAR…


Tarihimizi dikkatlice incelediğimiz zaman görürüz ki sayıca az olduğumuz nice savaşlarda sarsılmaz imanımız sayesinde Allah’ın yardımıyla birçok zaferler elde etmişizdir. İşte Çanakkale bunun en güzel örneğidir.

Çanakkale ‘de düşmanı durduran ve Çanakkale’nin geçilmezliğini tarihe destan yazdıran fedekarlığın ve mertliğin en safhasında savunulan ve binlerce tonluk mermi ateşi altında siperlerinden ve toplarının başından ayrılmayan dünyanın en büyük sömürgeci gücünü yenik olarak gönderen Mehmetçik ; Türk askerinin başarısına ve verilen 253 . 000 şehidine rağmen “”BEN VARIM BEN ÖLMEDİN” diyen Türk milleti …

Dünya tarihinde bir daha eşine rastlanmayan Çanakkale savaşları ‘nı tarihe yazdıran ve 8’5 ay imanlı göğsünü çelikten bir zırh yaparak insanüstü boğuşmaları ile zafer kazanan ve başaranların ölümsüz hatıra ve hizmetlerinin eseridir.


ALINTIDIR.